text.skipToContent

Máy mài, cắt

Tìm thấy 131 sản phẩm
Máy bào Bosch GHO 6500 650W + Găng tay bảo hộ Bosch + 3 tờ giấy nhám Máy bào Bosch GHO 6500 650W + Găng tay bảo hộ Bosch + 3 tờ giấy nhám
Máy bào Bosch GHO 6500 650W + Găng tay bảo hộ Bosch + 3 tờ giấy nhám
1.319.000đ 1.599.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo Máy mài góc Professional Bosch GWS 060 670W + Đĩa cắt Bosch + Găng tay Combo Máy mài góc Professional Bosch GWS 060 670W + Đĩa cắt Bosch + Găng tay
Combo Máy mài góc Professional Bosch GWS 060 670W + Đĩa cắt Bosch + Găng tay
789.000đ 1.299.000đ
-39%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 750-100 Professional 750W + Chổi than + Đĩa cắt Máy mài góc Bosch GWS 750-100 Professional 750W + Chổi than + Đĩa cắt
Máy mài góc Bosch GWS 750-100 Professional 750W + Chổi than + Đĩa cắt
999.000đ 1.199.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 750-100 Professional 750W + Đĩa cắt + Đĩa mài Máy mài góc Bosch GWS 750-100 Professional 750W + Đĩa cắt + Đĩa mài
Máy mài góc Bosch GWS 750-100 Professional 750W + Đĩa cắt + Đĩa mài
999.000đ 1.199.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bào Bosch GHO 6500 Professional 650W (Xanh dương) + 3 tờ giấy nhám Máy bào Bosch GHO 6500 Professional 650W (Xanh dương) + 3 tờ giấy nhám
Máy bào Bosch GHO 6500 Professional 650W (Xanh dương) + 3 tờ giấy nhám
1.319.000đ 1.599.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cắt sắt Bosch GCO 200 2000W + 3 tờ giấy nhám Máy cắt sắt Bosch GCO 200 2000W + 3 tờ giấy nhám
Máy cắt sắt Bosch GCO 200 2000W + 3 tờ giấy nhám
2.649.000đ 3.299.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Professional Bosch GWS 060 670W (Xanh dương) + Đĩa cắt Máy mài góc Professional Bosch GWS 060 670W (Xanh dương) + Đĩa cắt
Máy mài góc Professional Bosch GWS 060 670W (Xanh dương) + Đĩa cắt
789.000đ 999.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 750-100 Professional 750W + 1 đĩa mài Máy mài góc Bosch GWS 750-100 Professional 750W + 1 đĩa mài
Máy mài góc Bosch GWS 750-100 Professional 750W + 1 đĩa mài
999.000đ 1.199.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Professional Bosch GWS 060 670W + Đĩa cắt Máy mài góc Professional Bosch GWS 060 670W + Đĩa cắt
Máy mài góc Professional Bosch GWS 060 670W + Đĩa cắt
999.000đ 1.200.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 750-100 Professional 750W (Xanh dương) Máy mài góc Bosch GWS 750-100 Professional 750W (Xanh dương)
Máy mài góc Bosch GWS 750-100 Professional 750W (Xanh dương)
970.000đ 1.199.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 13-125 CI Professional 1300W (Xanh dương) Máy mài góc Bosch GWS 13-125 CI Professional 1300W (Xanh dương)
Máy mài góc Bosch GWS 13-125 CI Professional 1300W (Xanh dương)
2.689.000đ 2.769.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 8-125C 850W (Xanh ghi) Máy mài góc Bosch GWS 8-125C 850W (Xanh ghi)
Máy mài góc Bosch GWS 8-125C 850W (Xanh ghi)
1.309.000đ 2.149.000đ
-39%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 900-100 900W (Xanh dương) Máy mài góc Bosch GWS 900-100 900W (Xanh dương)
Máy mài góc Bosch GWS 900-100 900W (Xanh dương)
1.345.000đ 1.500.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 20-230 Professional 2000W (Xanh dương) Máy mài góc Bosch GWS 20-230 Professional 2000W (Xanh dương)
Máy mài góc Bosch GWS 20-230 Professional 2000W (Xanh dương)
2.865.000đ 2.900.000đ
-1%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cắt gạch, đá hoa cương Bosch GDM 121 Professional 1250W (Xanh dương) Máy cắt gạch, đá hoa cương Bosch GDM 121 Professional 1250W (Xanh dương)
Máy cắt gạch, đá hoa cương Bosch GDM 121 Professional 1250W (Xanh dương)
1.099.000đ 1.300.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bào Bosch GHO 6500 Professional 650W Máy bào Bosch GHO 6500 Professional 650W
Máy bào Bosch GHO 6500 Professional 650W
1.423.000đ 1.549.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 17-150 CI 1700W Máy mài góc Bosch GWS 17-150 CI 1700W
Máy mài góc Bosch GWS 17-150 CI 1700W
3.545.000đ 3.599.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài cắt đa năng Dremel 4000 4/65 (Đen) Máy mài cắt đa năng Dremel 4000 4/65 (Đen)
Máy mài cắt đa năng Dremel 4000 4/65 (Đen)
2.960.000đ 3.349.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 7-100 ET Professional Máy mài góc Bosch GWS 7-100 ET Professional
Máy mài góc Bosch GWS 7-100 ET Professional
1.398.000đ 1.479.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 7-100 T Professional Máy mài góc Bosch GWS 7-100 T Professional
Máy mài góc Bosch GWS 7-100 T Professional
1.209.000đ 1.279.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài thẳng Bosch GGS 3000 L Professional Máy mài thẳng Bosch GGS 3000 L Professional
Máy mài thẳng Bosch GGS 3000 L Professional
1.496.000đ 1.579.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài thẳng Bosch GGS 5000 L Professional Máy mài thẳng Bosch GGS 5000 L Professional
Máy mài thẳng Bosch GGS 5000 L Professional
1.680.000đ 2.099.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cắt đá hoa cương Bosch GDM 13-34 Professional Máy cắt đá hoa cương Bosch GDM 13-34 Professional
Máy cắt đá hoa cương Bosch GDM 13-34 Professional
1.814.000đ 1.929.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ máy đa năng 10 chi tiết Dremel N/10 120W (Xám nhạt) Bộ máy đa năng 10 chi tiết Dremel N/10 120W (Xám nhạt)
Bộ máy đa năng 10 chi tiết Dremel N/10 120W (Xám nhạt)
1.380.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài cắt đa năng Dremel N/10 120W (Xám nhạt) Máy mài cắt đa năng Dremel N/10 120W (Xám nhạt)
Máy mài cắt đa năng Dremel N/10 120W (Xám nhạt)
1.144.000đ 1.779.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cắt sắt Bosch GCO 200 2000W (Xanh dương) Máy cắt sắt Bosch GCO 200 2000W (Xanh dương)
Máy cắt sắt Bosch GCO 200 2000W (Xanh dương)
2.634.000đ 3.100.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 20-230 Professional Máy mài góc Bosch GWS 20-230 Professional
Máy mài góc Bosch GWS 20-230 Professional
2.866.000đ 3.039.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 15-125 CIH Professional Máy mài góc Bosch GWS 15-125 CIH Professional
Máy mài góc Bosch GWS 15-125 CIH Professional
3.750.000đ 3.899.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 13-125 CI 1300W Máy mài góc Bosch GWS 13-125 CI 1300W
Máy mài góc Bosch GWS 13-125 CI 1300W
2.689.000đ 2.899.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Bosch GWS 7-125 Professional Máy mài góc Bosch GWS 7-125 Professional
Máy mài góc Bosch GWS 7-125 Professional
1.185.000đ 1.249.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cắt đá hoa cương Bosch GDM 121 Professional 1250W Máy cắt đá hoa cương Bosch GDM 121 Professional 1250W
Máy cắt đá hoa cương Bosch GDM 121 Professional 1250W
1.100.000đ 1.299.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cắt gạch 110mm Kesten KM1040 1280W (Xanh) Máy cắt gạch 110mm Kesten KM1040 1280W (Xanh)
Máy cắt gạch 110mm Kesten KM1040 1280W (Xanh)
1.127.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bàn phay Dremel 231 (Đen) Bàn phay Dremel 231 (Đen)
Bàn phay Dremel 231 (Đen)
779.000đ 900.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài Kesten KG1019 860W 100mm Máy mài Kesten KG1019 860W 100mm
Máy mài Kesten KG1019 860W 100mm
871.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Kesten 950W 100mm Máy mài góc Kesten 950W 100mm
Máy mài góc Kesten 950W 100mm
996.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Kesten KG1009 650W 100mm Máy mài góc Kesten KG1009 650W 100mm
Máy mài góc Kesten KG1009 650W 100mm
717.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài Kesten KG1256 1400W 125mm Máy mài Kesten KG1256 1400W 125mm
Máy mài Kesten KG1256 1400W 125mm
1.332.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Ferm AGM1096P 1400W 125mm Máy mài góc Ferm AGM1096P 1400W 125mm
Máy mài góc Ferm AGM1096P 1400W 125mm
1.379.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Ferm AGM1093P 750W 100mm Máy mài góc Ferm AGM1093P 750W 100mm
Máy mài góc Ferm AGM1093P 750W 100mm
1.007.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Nikawa NK-AG800 800W (Xanh dương) Máy mài góc Nikawa NK-AG800 800W (Xanh dương)
Máy mài góc Nikawa NK-AG800 800W (Xanh dương)
850.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc 125mm Total TG1121256 1010W (Xám xanh) Máy mài góc 125mm Total TG1121256 1010W (Xám xanh)
Máy mài góc 125mm Total TG1121256 1010W (Xám xanh)
812.000đ 997.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Nikawa NK-AG700 700W (Xanh dương) Máy mài góc Nikawa NK-AG700 700W (Xanh dương)
Máy mài góc Nikawa NK-AG700 700W (Xanh dương)
750.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cắt đá Nikawa NK-MC1200 1200W (Xanh dương) Máy cắt đá Nikawa NK-MC1200 1200W (Xanh dương)
Máy cắt đá Nikawa NK-MC1200 1200W (Xanh dương)
1.140.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cắt đá Nikawa NK-MC1200 Máy cắt đá Nikawa NK-MC1200
Máy cắt đá Nikawa NK-MC1200
1.140.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Nikawa NK-AG700 Máy mài góc Nikawa NK-AG700
Máy mài góc Nikawa NK-AG700
750.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cắt gạch, đá đa năng Nikawa NK-MC1400 Máy cắt gạch, đá đa năng Nikawa NK-MC1400
Máy cắt gạch, đá đa năng Nikawa NK-MC1400
1.340.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc Nikawa NK-AG800 Máy mài góc Nikawa NK-AG800
Máy mài góc Nikawa NK-AG800
850.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài Oshima M750 750W (Đỏ đen) Máy mài Oshima M750 750W (Đỏ đen)
Máy mài Oshima M750 750W (Đỏ đen)
919.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ máy mài khuôn mini 52 chi tiết Total TG501032 130W (Xanh) Bộ máy mài khuôn mini 52 chi tiết Total TG501032 130W (Xanh)
Bộ máy mài khuôn mini 52 chi tiết Total TG501032 130W (Xanh)
512.000đ 663.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài góc 5" Makita 9558HN 840W (Xanh ghi) Máy mài góc 5" Makita 9558HN 840W (Xanh ghi)
Máy mài góc 5" Makita 9558HN 840W (Xanh ghi)
1.376.000đ 1.510.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy mài thẳng Kynko SIJ-KD42-25 240W Máy mài thẳng Kynko SIJ-KD42-25 240W
Máy mài thẳng Kynko SIJ-KD42-25 240W
1.129.000đ 1.411.300đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bàn cắt gạch Tolsen 41033 40cm (Cam) Bàn cắt gạch Tolsen 41033 40cm (Cam)
Bàn cắt gạch Tolsen 41033 40cm (Cam)
423.000đ 443.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cắt gạch Kynko Z1E-KD07-110 (6073) 1240W (Không gồm lưỡi cắt) Máy cắt gạch Kynko Z1E-KD07-110 (6073) 1240W (Không gồm lưỡi cắt)
Máy cắt gạch Kynko Z1E-KD07-110 (6073) 1240W (Không gồm lưỡi cắt)
1.259.000đ 1.573.800đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ mài hơi đầu trụ Yato 11 chi tiết YT-0964 Bộ mài hơi đầu trụ Yato 11 chi tiết YT-0964
Bộ mài hơi đầu trụ Yato 11 chi tiết YT-0964
3.159.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cắt cầm tay 3 inch Dremel SAW-MAX 710W (Xám, bạc) Máy cắt cầm tay 3 inch Dremel SAW-MAX 710W (Xám, bạc)
Máy cắt cầm tay 3 inch Dremel SAW-MAX 710W (Xám, bạc)
3.139.000đ 3.700.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy