text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy lọc nước Kangaroo KG104 không vỏMáy lọc nước Kangaroo KG104 không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo KG104 không vỏ
3.570.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 297.500đ/tháng
Hoàn 71.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi không vỏ tủ KG104AKVMáy lọc nước Kangaroo 7 lõi không vỏ tủ KG104AKV
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi không vỏ tủ KG104AKV
3.540.000đ 4.450.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 295.000đ/tháng
Hoàn 71.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi không vỏ tủ KG108AKVMáy lọc nước Kangaroo 8 lõi không vỏ tủ KG108AKV
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi không vỏ tủ KG108AKV
4.130.000đ 4.750.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 344.167đ/tháng
Hoàn 83.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi không vỏ tủ KG104AKVMáy lọc nước Kangaroo 7 lõi không vỏ tủ KG104AKV
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi không vỏ tủ KG104AKV
4.275.000đ 4.750.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 356.250đ/tháng
Hoàn 86.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi có vỏ tủ KG104AVTUMáy lọc nước Kangaroo 7 lõi có vỏ tủ KG104AVTU
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi có vỏ tủ KG104AVTU
4.490.000đ 5.180.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 374.167đ/tháng
Hoàn 90.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi có vỏ tủ KG108AVTUMáy lọc nước Kangaroo 8 lõi có vỏ tủ KG108AVTU
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi có vỏ tủ KG108AVTU
4.630.000đ 5.940.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 385.833đ/tháng
Hoàn 93.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi không vỏ tủ KG108AKVMáy lọc nước Kangaroo 8 lõi không vỏ tủ KG108AKV
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi không vỏ tủ KG108AKV
4.635.000đ 5.150.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 386.250đ/tháng
Hoàn 93.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG109AKVMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG109AKV
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG109AKV
4.790.000đ 5.150.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 399.167đ/tháng
Hoàn 96.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG110AKVMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG110AKV
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG110AKV
4.990.000đ 5.350.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Thiết bị lọc nước VTU Kangaroo KG104AVTUThiết bị lọc nước VTU Kangaroo KG104AVTU
Thiết bị lọc nước VTU Kangaroo KG104AVTU
4.995.000đ 5.550.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 416.250đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi có vỏ tủ KG108AVTUMáy lọc nước Kangaroo 8 lõi có vỏ tủ KG108AVTU
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi có vỏ tủ KG108AVTU
5.050.000đ 5.390.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 420.833đ/tháng
Hoàn 101.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG109AKVMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG109AKV
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG109AKV
5.300.000đ 5.750.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 441.667đ/tháng
Hoàn 106.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen không vỏ tủ KG100HQMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen không vỏ tủ KG100HQ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen không vỏ tủ KG100HQ
5.400.000đ 8.230.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 450.000đ/tháng
Hoàn 108.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG109AVTUMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG109AVTU
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG109AVTU
5.480.000đ 5.850.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 456.667đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP không vỏ tủMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP không vỏ tủ
5.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 458.333đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG110AKVMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG110AKV
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG110AKV
5.500.000đ 6.075.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 458.333đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Omega KG110 vỏ VTU- Tặng lõi số 1 và Bút thử nước TDSMáy lọc nước Kangaroo Omega KG110 vỏ VTU- Tặng lõi số 1 và Bút thử nước TDS
Máy lọc nước Kangaroo Omega KG110 vỏ VTU- Tặng lõi số 1 và Bút thử nước TDS
5.540.000đ 7.200.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 461.667đ/tháng
Hoàn 111.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG110AVTUMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG110AVTU
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG110AVTU
5.550.000đ 6.150.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 462.500đ/tháng
Hoàn 111.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏ
5.790.000đ 7.340.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 482.500đ/tháng
Hoàn 116.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG109AVTUMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG109AVTU
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG109AVTU
5.850.000đ 6.450.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 487.500đ/tháng
Hoàn 117.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏ
5.990.000đ 7.340.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 499.167đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG109AVTUMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG109AVTU
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG109AVTU
6.190.000đ 6.350.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 515.833đ/tháng
Hoàn 186.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HP vỏ tủ VTUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HP vỏ tủ VTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HP vỏ tủ VTU
6.250.000đ 7.000.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 520.833đ/tháng
Hoàn 125.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Omega KG110 không vỏ VTUMáy lọc nước Kangaroo Omega KG110 không vỏ VTU
Máy lọc nước Kangaroo Omega KG110 không vỏ VTU
6.290.000đ 6.990.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 524.167đ/tháng
Hoàn 189.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG110AVTUMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG110AVTU
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG110AVTU
6.300.000đ 6.952.500đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 525.000đ/tháng
Hoàn 126.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA vỏ VTU đenMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA vỏ VTU đen
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA vỏ VTU đen
6.590.000đ 7.990.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 549.167đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ vỏ VTUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ vỏ VTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ vỏ VTU
6.690.000đ 7.990.000đ -16%
Trả góp 0%
Chỉ 557.500đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HCMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC
6.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 566.667đ/tháng
Hoàn 136.000đ
Kangaroo Hydrogen 10 lõi KG10A3 - 2 Vòi Nóng LạnhKangaroo Hydrogen 10 lõi KG10A3 - 2 Vòi Nóng Lạnh
Kangaroo Hydrogen 10 lõi KG10A3 - 2 Vòi Nóng Lạnh
6.850.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 570.833đ/tháng
Hoàn 137.000đ
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HBMáy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HB
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HB
6.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 574.167đ/tháng
Hoàn 138.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏ tủMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏ tủ
7.450.000đ 8.230.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 620.833đ/tháng
Hoàn 149.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA có vỏ tủMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA có vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA có vỏ tủ
7.990.000đ 8.880.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 665.833đ/tháng
Hoàn 160.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen có vỏ tủ KG100HQVTUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen có vỏ tủ KG100HQVTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen có vỏ tủ KG100HQVTU
7.990.000đ 8.880.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 665.833đ/tháng
Hoàn 160.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU
8.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 715.833đ/tháng
Hoàn 172.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU+Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU+
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU+
9.950.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 829.167đ/tháng
Hoàn 199.000đ

Máy lọc nước là một thiết bị giúp lọc sạch cặn, vi khuẩn, tạp chất có trong nước, từ đó mang đến cho bạn và gia đình nguồn nước sạch, an toàn để uống và sử dụng trong sinh hoạt. Hiện trên thị trường có rất nhiều loại máy lọc nước khác nhau nhưng nổi bật và được nhiều người dùng yêu thích nhất chính là máy lọc nước Kangaroo.

Ưu điểm khi nhắc đến máy lọc nước Kangaroo phải kể đến là thiết kế nhỏ gọn và dung tích đa dạng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho gia đình, cơ quan làm việc; sử dụng công nghệ lọc tiên tiến (RO, Nano); chi phí mua máy lọc nước Kangaroo cũng phù hợp cho tất cả mọi người, mọi gia đình.
Tại Adayroi – siêu thị mua sắm trực tuyến uy tín thuộc Tập đoàn Vingroup, bạn dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn máy lọc nước yêu thích, dung tích phù hợp với chất lượng tối ưu, đặc biệt là giá máy lọc nước Kangaroo được ưu đãi hấp dẫn nhờ thanh toán bằng thẻ thành viên VinID. Truy cập Adayroi.com để tìm kiếm và lựa chọn thêm nhiều thiết bị gia dụng khác nhé!

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 150.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín