text.skipToContent

kangaroo
AO Smith
Karofi
Sunhouse
Fujie
Korihome

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy lọc nước Karofi 9 cấp iRO 2.0 K9IQ-2Máy lọc nước Karofi 9 cấp iRO 2.0 K9IQ-2
Máy lọc nước Karofi 9 cấp iRO 2.0 K9IQ-2
7.035.000đ 8.800.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 586.250đ/tháng
Hoàn 141.000đ
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1E - Hàng chính hãngMáy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1E - Hàng chính hãng
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1E - Hàng chính hãng
7.850.000đ 8.700.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 654.167đ/tháng
Hoàn 157.000đ
Máy lọc nước Karofi 8 cấp N-e118 tiêu chuẩn 2018Máy lọc nước Karofi 8 cấp N-e118 tiêu chuẩn 2018
Máy lọc nước Karofi 8 cấp N-e118 tiêu chuẩn 2018
5.060.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 421.667đ/tháng
Hoàn 101.000đ
Máy lọc nước Karofi 9 cấp iRO 2.0 K9IQ-2A-AQLMáy lọc nước Karofi 9 cấp iRO 2.0 K9IQ-2A-AQL
Máy lọc nước Karofi 9 cấp iRO 2.0 K9IQ-2A-AQL
7.300.000đ 8.570.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 608.333đ/tháng
Hoàn 146.000đ
Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-688-RO (Xanh ngọc phối trắng)Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-688-RO (Xanh ngọc phối trắng)
Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-688-RO (Xanh ngọc phối trắng)
8.100.000đ 10.150.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 675.000đ/tháng
Hoàn 162.000đ
Máy lọc nước làm nóng lạnh Karofi HCV351-WHMáy lọc nước làm nóng lạnh Karofi HCV351-WH
Máy lọc nước làm nóng lạnh Karofi HCV351-WH
7.900.000đ 9.270.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 658.333đ/tháng
Hoàn 158.000đ
Thiết bị lọc nước tạo ion kiềm Mitsubishi Cleansui AL700EThiết bị lọc nước tạo ion kiềm Mitsubishi Cleansui AL700E
Thiết bị lọc nước tạo ion kiềm Mitsubishi Cleansui AL700E
37.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.165.833đ/tháng
Hoàn 760.000đ
Máy lọc nước để bàn Chungho Iguassu Tiny 300 CHP-2321DMáy lọc nước để bàn Chungho Iguassu Tiny 300 CHP-2321D
Máy lọc nước để bàn Chungho Iguassu Tiny 300 CHP-2321D
12.500.000đ 13.900.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 1.041.667đ/tháng
Hoàn 250.000đ
Thiết bị lọc nước dưới bồn rửa Mitsubishi Cleansui A101EThiết bị lọc nước dưới bồn rửa Mitsubishi Cleansui A101E
Thiết bị lọc nước dưới bồn rửa Mitsubishi Cleansui A101E
10.499.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 874.917đ/tháng
Hoàn 210.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP vỏ tủ VTUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP vỏ tủ VTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP vỏ tủ VTU
6.950.000đ 7.000.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 579.167đ/tháng
Hoàn 139.000đ
Máy lọc nước A.O Smith AR75-A-M-1Máy lọc nước A.O Smith AR75-A-M-1
Máy lọc nước A.O Smith AR75-A-M-1
6.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 566.667đ/tháng
Hoàn 136.000đ
Máy lọc nước Korihome WPK-888 (Xanh ngọc)Máy lọc nước Korihome WPK-888 (Xanh ngọc)
Máy lọc nước Korihome WPK-888 (Xanh ngọc)
6.600.000đ 9.900.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 550.000đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Máy lọc nước thông minh Karofi K9I-1AMáy lọc nước thông minh Karofi K9I-1A
Máy lọc nước thông minh Karofi K9I-1A
6.080.000đ 6.990.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 506.667đ/tháng
Hoàn 122.000đ
Máy lọc nước Karofi KSI80Máy lọc nước Karofi KSI80
Máy lọc nước Karofi KSI80
5.380.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 448.333đ/tháng
Hoàn 108.000đ
Máy lọc nước Karofi 9 cấp N-e119/A tiêu chuẩn 2018Máy lọc nước Karofi 9 cấp N-e119/A tiêu chuẩn 2018
Máy lọc nước Karofi 9 cấp N-e119/A tiêu chuẩn 2018
5.350.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 445.833đ/tháng
Hoàn 107.000đ
Máy lọc nước Karofi 8 cấp iRO 1.1 KT-K8I-1 (Không tủ)Máy lọc nước Karofi 8 cấp iRO 1.1 KT-K8I-1 (Không tủ)
Máy lọc nước Karofi 8 cấp iRO 1.1 KT-K8I-1 (Không tủ)
4.950.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 412.500đ/tháng
Hoàn 99.000đ
Máy lọc nước 8 cấp Karofi KT80 không vỏMáy lọc nước 8 cấp Karofi KT80 không vỏ
Máy lọc nước 8 cấp Karofi KT80 không vỏ
3.839.000đ 6.457.700đ -41%
Trả góp 0%
Chỉ 319.917đ/tháng
Hoàn 77.000đ
Máy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230SMáy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230S
Máy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230S
36.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.041.667đ/tháng
Hoàn 730.000đ
Máy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150SMáy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150S
Máy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150S
35.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.916.667đ/tháng
Hoàn 700.000đ
Máy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150S-Máy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150S-
Máy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150S-
31.050.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.587.500đ/tháng
Hoàn 621.000đ
Máy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230S-Máy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230S-
Máy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230S-
31.025.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.585.417đ/tháng
Hoàn 621.000đ
Máy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170STMáy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170ST
Máy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170ST
29.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.483.333đ/tháng
Hoàn 596.000đ
Máy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170ST-Máy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170ST-
Máy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170ST-
26.820.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.235.000đ/tháng
Hoàn 536.000đ
Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1 (Trắng)Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1 (Trắng)
Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1 (Trắng)
25.655.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.137.917đ/tháng
Hoàn 513.000đ
Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1
Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1
24.813.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.067.750đ/tháng
Hoàn 496.000đ
Máy lọc nước A. O. Smith ADR75-V-ET-1Máy lọc nước A. O. Smith ADR75-V-ET-1
Máy lọc nước A. O. Smith ADR75-V-ET-1
23.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.991.667đ/tháng
Hoàn 478.000đ
Máy lọc nước Chungho RO TINY ICE UV CHP-5321DMáy lọc nước Chungho RO TINY ICE UV CHP-5321D
Máy lọc nước Chungho RO TINY ICE UV CHP-5321D
24.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.041.667đ/tháng
Hoàn 490.000đ
Máy lọc nước Chungho RO IGUASSU 500 CHP-3720SMáy lọc nước Chungho RO IGUASSU 500 CHP-3720S
Máy lọc nước Chungho RO IGUASSU 500 CHP-3720S
24.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.041.667đ/tháng
Hoàn 490.000đ
Máy lọc nước nóng lạnh Coway CHP-671RMáy lọc nước nóng lạnh Coway CHP-671R
Máy lọc nước nóng lạnh Coway CHP-671R
24.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.025.000đ/tháng
Hoàn 486.000đ
Máy lọc nước Chungho RO DIGITAL CHP-3800STMáy lọc nước Chungho RO DIGITAL CHP-3800ST
Máy lọc nước Chungho RO DIGITAL CHP-3800ST
22.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.875.000đ/tháng
Hoàn 450.000đ

CHỌN MUA MÁY LỌC NƯỚC CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT Ở ĐÂU?

Nguồn nước bạn sử dụng để nấu nước, ăn uống chưa đủ sạch hay nước dùng sinh hoạt hàng ngày bị nhiễm phèn, nhiễm mặn? Vậy để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cả gia đình, tốt nhất bạn nên sắm một máy lọc nước ngay từ bây giờ!

Máy lọc nước uống dùng trong sinh hoạt là thiết bị có tác dụng lọc tạp chất, vi khuẩn, cặn bã có trong nguồn nước, giúp nguồn trước trước khi sử dụng hoàn toàn sạch sẽ, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại máy lọc khác nhau, trong đó phải kể đến máy sử dụng công nghệ lọc RO, Nano và Hydrogen.

Lợi ích của máy lọc nước

Có nhiều lợi ích khi chúng ta sử dụng máy lọc. Đầu tiên phải kể đến là giúp bảo vệ sức khỏe của chính người sử dụng. Bởi như ta đã biết, nguồn nước từ tự nhiên hoặc nguồn nước bạn sử dụng hàng ngày có chứa những tạp chất, vi khuẩn,… ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Khi sử dụng máy lọc những tạp chất, vi khuẩn đó sẽ được “lắng” đi và nguồn nước bạn sử dụng trở nên trong lành, sạch hơn.

Lợi ích thứ hai mà bạn không nên bỏ qua máy lọc, đó là sản phẩm tích hợp nhiều tính năng hiện đại. Ở những máy lọc nước thông minh hiện nay, bên cạnh sử dụng những công nghệ lọc hiện đại để mang lại hiệu quả lọc tối ưu thì những tính năng như tự động vệ sinh lõi lọc, nước lọc xong uống được liền, có chế độ nước nóng – lạnh,…

Cuối cùng là tiết kiệm điện năng. Sản phẩm máy lọc trên thị trường chủ yếu hoạt động bằng điện năng, tuy nhiên bạn hoàn toàn yên tâm về hóa đơn tiền điện mỗi tháng vì mức độ tiêu thụ điện của máy lọc khá thấp. Đó là chưa kể những máy lọc nước cao cấp còn áp dụng tính năng tiết kiệm điện khi sử dụng.

3 phương pháp lọc nước tiên tiến

Với nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao, nhiều đơn vị sản xuất đã tập trung nghiên cứu và cho ra thị trường những sản phẩm máy lọc với công nghệ lọc tiên tiên, hiệu quả lọc cao. Trong đó, có 3 công nghệ lọc chính đã và đang được người dùng ưa chuộng nhất, đó là:

Công nghệ lọc Nano:  kích thước nhỏ gọn, loại bỏ tạp chất, vi khuẩn,… trong nước nhưng không làm mất đi những khoáng chất tự nhiên có trong nước. Sản phẩm máy lọc Nano thường không dùng điện và dễ dàng đặt ở bất cứ đâu trong gia đình.

Công nghệ lọc RO: Đây là một trong 3 công nghệ lọc phổ biến hiện nay. Công nghệ RO cũng giúp lọc đi các tạp chất, vi khuẩn, chất hữu cơ trong nước, giúp bạn có thể uống ngay. Khác với công nghệ Nano, công nghệ RO không giữ lại phần khoáng chất trong máy

Công nghệ lọc Hydrogen: Về bản chất, công nghệ này sử dụng công nghệ lọc RO để tạo ra nguồn nước có chứa hydrogen tốt cho sức khỏe (nước không màu, không mùi, không vị) và bẻ gãy các tác nhân gây lão hóa cho con người. Tuy vậy so với 2 công nghệ lọc ở trên, công nghệ lọc này có giá thành khá đắt và lõi lọc lại không được bảo hành.

Vậy để chọn mua sản phẩm máy lọc chính hãng, giá tốt và uy tín, bạn hãy truy cập kênh Adayroi – mua sắm trực tuyến trực thuộc Tập đoàn Vingroup để chọn lựa sản phẩm yêu thích nhất nhé! Tại đây, ngoài chính sách hợp tác rõ ràng, dịch vụ tiện ích hiện đại, bạn còn yên tâm về giá cả sản phẩm bởi kênh luôn áp dụng chương trình ưu đãi hấp dẫn, đồng thời bạn còn được hoàn 2% vào tài khoản thẻ thành viên VinID khi thanh toán bằng thẻ. Ngoài ra, bạn còn dễ dàng mua sắm thêm một số thiết bị cho gia đình mình nhưthiết bị vệ sinh - chăm sóc gia đình, máy lọc không khí, máy phun sương, máy hút ẩm,…

Truy cập Adayroi.com để trải nghiệm và mua sắm ngay nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín