text.skipToContent

Máy lọc nước

Tìm thấy 178 sản phẩm
Máy lọc nước thông minh Karofi K8IQ-2.0 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước thông minh Karofi K8IQ-2.0 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước thông minh Karofi K8IQ-2.0 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
6.990.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước thông minh Karofi K9IQ-2.0 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước thông minh Karofi K9IQ-2.0 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước thông minh Karofi K9IQ-2.0 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
7.850.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1EMáy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1E
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1E
7.650.000đ 9.600.000đ
-20%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lõi lọc 1, 2, 3 KangarooLõi lọc 1, 2, 3 Kangaroo
Lõi lọc 1, 2, 3 Kangaroo
250.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước CNC 200W (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước CNC 200W (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước CNC 200W (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
10.243.800đ 15.590.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước CNC 200HC (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước CNC 200HC (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước CNC 200HC (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
11.842.500đ 17.890.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước CNC 200C (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước CNC 200C (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước CNC 200C (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
12.514.200đ 15.890.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước Sunhouse SHR8808B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước Sunhouse SHR8808B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Sunhouse SHR8808B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.290.000đ 5.290.000đ
-19%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước RDL - Profi Pro PlusMáy lọc nước RDL - Profi Pro Plus
Máy lọc nước RDL - Profi Pro Plus
2.715.000đ 2.950.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước RDL - UltimateMáy lọc nước RDL - Ultimate
Máy lọc nước RDL - Ultimate
8.280.000đ 9.000.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước RDL - SuperflowMáy lọc nước RDL - Superflow
Máy lọc nước RDL - Superflow
9.660.000đ 10.500.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước RDL - AquaflowMáy lọc nước RDL - Aquaflow
Máy lọc nước RDL - Aquaflow
10.030.000đ 10.900.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước RDL - Profi ProMáy lọc nước RDL - Profi Pro
Máy lọc nước RDL - Profi Pro
2.715.000đ 2.950.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-M-1Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-M-1
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-M-1
6.650.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước RO đặt dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-2Máy lọc nước RO đặt dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-2
Máy lọc nước RO đặt dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-2
8.800.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước 8 cấp Karofi KT80 không vỏ - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước 8 cấp Karofi KT80 không vỏ - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước 8 cấp Karofi KT80 không vỏ - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.028.000đ 6.457.700đ
-38%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước CNC 401UF - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước CNC 401UF - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước CNC 401UF - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
1.620.000đ 1.650.000đ
-2%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước Nano Aquastar AS8000 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước Nano Aquastar AS8000 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Nano Aquastar AS8000 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.200.000đ 5.900.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước Karofi KSI70 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước Karofi KSI70 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Karofi KSI70 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.149.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thiết bị xử lý nước sơ cấp đầu nguồn 500SMVThiết bị xử lý nước sơ cấp đầu nguồn 500SMV
Thiết bị xử lý nước sơ cấp đầu nguồn 500SMV
600.000đ 900.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước tinh khiết RO Haohsing 10 lít - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước tinh khiết RO Haohsing 10 lít - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước tinh khiết RO Haohsing 10 lít - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
3.290.000đ 3.790.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước Nanomic hộp - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước Nanomic hộp - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Nanomic hộp - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.200.000đ 5.500.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước ion kiềm điện giải Crewelter - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước ion kiềm điện giải Crewelter - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước ion kiềm điện giải Crewelter - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
62.000.000đ 67.000.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc sơ cấp tự động súc rửa Nature Water NW PF 1 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc sơ cấp tự động súc rửa Nature Water NW PF 1 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc sơ cấp tự động súc rửa Nature Water NW PF 1 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.800.000đ 6.000.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đặt bàn lọc nước uống đầu vòi Aquasana AQ-4000Máy đặt bàn lọc nước uống đầu vòi Aquasana AQ-4000
Máy đặt bàn lọc nước uống đầu vòi Aquasana AQ-4000
5.200.000đ 5.500.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước nano Geyser Ecotar 4 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước nano Geyser Ecotar 4 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước nano Geyser Ecotar 4 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.490.000đ 6.490.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước Nanomic - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước Nanomic - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Nanomic - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.900.000đ 5.050.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước RO Kangaroo KG108KNT - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước RO Kangaroo KG108KNT - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước RO Kangaroo KG108KNT - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.490.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước nóng lạnh Coway CHP-671R (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước nóng lạnh Coway CHP-671R (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước nóng lạnh Coway CHP-671R (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
23.750.000đ 25.000.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước Aquasana AQ-RO3 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước Aquasana AQ-RO3 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Aquasana AQ-RO3 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
11.500.000đ 14.500.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lọc canxi xử lý vôi cặn mảng bám 180SMVBộ lọc canxi xử lý vôi cặn mảng bám 180SMV
Bộ lọc canxi xử lý vôi cặn mảng bám 180SMV
450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thiết bị lọc nước RO 9 lõi Kangaroo KG109 ORP vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưThiết bị lọc nước RO 9 lõi Kangaroo KG109 ORP vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Thiết bị lọc nước RO 9 lõi Kangaroo KG109 ORP vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.490.000đ 7.600.000đ
-28%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước không vỏ Kangaroo KG108(KV) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước không vỏ Kangaroo KG108(KV) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước không vỏ Kangaroo KG108(KV) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.290.000đ 4.690.000đ
-9%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước RO A. O. Smith AR600-C-S-1Máy lọc nước RO A. O. Smith AR600-C-S-1
Máy lọc nước RO A. O. Smith AR600-C-S-1
14.900.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước nguyên khoáng Picogram PNP - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước nguyên khoáng Picogram PNP - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước nguyên khoáng Picogram PNP - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.900.000đ 5.500.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lọc tại quầy Aquaphor ModernBộ lọc tại quầy Aquaphor Modern
Bộ lọc tại quầy Aquaphor Modern
2.100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước R.O Tân Á Pro+ 6 cấp lọc - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước R.O Tân Á Pro+ 6 cấp lọc - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O Tân Á Pro+ 6 cấp lọc - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
3.012.000đ 4.650.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước uống gia đình Aquasana AQ 5300 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước uống gia đình Aquasana AQ 5300 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước uống gia đình Aquasana AQ 5300 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
6.800.000đ 7.500.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước RDL - Aquarella - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước RDL - Aquarella - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước RDL - Aquarella - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
6.440.000đ 7.000.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước Kangaroo Omega KG110 không vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước Kangaroo Omega KG110 không vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Kangaroo Omega KG110 không vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.690.000đ 8.000.000đ
-29%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước Nanosky (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước Nanosky (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Nanosky (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
3.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước RO cao cấp Elkay EFR2075D - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước RO cao cấp Elkay EFR2075D - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước RO cao cấp Elkay EFR2075D - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
14.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8669B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8669B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8669B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.690.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước RO Tân Á Pro+ 9 cấp lọc - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước RO Tân Á Pro+ 9 cấp lọc - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước RO Tân Á Pro+ 9 cấp lọc - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
3.789.000đ 5.250.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lọc nước Aquaphor RO - 101 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cưMáy lọc nước Aquaphor RO - 101 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Aquaphor RO - 101 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
16.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy