text.skipToContent

Máy lọc nước

Tìm thấy 200 sản phẩm
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1E Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1E
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1E
7.850.000đ 9.600.000đ
-18%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước RO đặt dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-2 Máy lọc nước RO đặt dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-2
Máy lọc nước RO đặt dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-2
8.800.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-M-1 Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-M-1
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-M-1
6.850.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước thông minh Karofi K8IQ-2.0 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước thông minh Karofi K8IQ-2.0 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước thông minh Karofi K8IQ-2.0 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
6.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước không vỏ Kangaroo KG103(KV) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước không vỏ Kangaroo KG103(KV) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước không vỏ Kangaroo KG103(KV) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
3.490.000đ 3.990.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 9 cấp Karofi K9IQ-2 Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 9 cấp Karofi K9IQ-2
Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 9 cấp Karofi K9IQ-2
6.945.000đ 9.921.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O tích hợp nước nóng 9 lõi Sunhouse SHR7529CK - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O tích hợp nước nóng 9 lõi Sunhouse SHR7529CK - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O tích hợp nước nóng 9 lõi Sunhouse SHR7529CK - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.490.000đ 8.929.000đ
-39%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O 10 lõi Sunhouse SHR88010K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O 10 lõi Sunhouse SHR88010K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O 10 lõi Sunhouse SHR88010K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.529.000đ 8.214.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước 7 cấp lọc Hanico - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước 7 cấp lọc Hanico - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước 7 cấp lọc Hanico - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
3.333.000đ 5.697.700đ
-42%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O 8 lõi Sunhouse SHR8528B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O 8 lõi Sunhouse SHR8528B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O 8 lõi Sunhouse SHR8528B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
3.910.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8829K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8829K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8829K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.599.000đ 7.357.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước Karofi KT-KS80 không tủ - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước Karofi KT-KS80 không tủ - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Karofi KT-KS80 không tủ - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.111.000đ 7.027.700đ
-42%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O tích hợp nước nóng 10 lõi Sunhouse SHR75210CK - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O tích hợp nước nóng 10 lõi Sunhouse SHR75210CK - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O tích hợp nước nóng 10 lõi Sunhouse SHR75210CK - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.890.000đ 9.214.000đ
-36%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước 8 cấp Karofi KT80 không vỏ - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước 8 cấp Karofi KT80 không vỏ - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước 8 cấp Karofi KT80 không vỏ - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.028.000đ 6.457.700đ
-38%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O 8 lõi Sunhouse SHR8538K + Bộ nồi anod Sunhouse SH6634EB - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O 8 lõi Sunhouse SHR8538K + Bộ nồi anod Sunhouse SH6634EB - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O 8 lõi Sunhouse SHR8538K + Bộ nồi anod Sunhouse SH6634EB - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.510.000đ 7.271.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O 10 lõi Sunhouse SHR88310K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O 10 lõi Sunhouse SHR88310K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O 10 lõi Sunhouse SHR88310K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.819.000đ 8.557.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước Karofi K8I-1 có tủ kính cường lực - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước Karofi K8I-1 có tủ kính cường lực - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Karofi K8I-1 có tủ kính cường lực - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.300.000đ 8.546.600đ
-38%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8669B (Bạc) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8669B (Bạc) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8669B (Bạc) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.199.000đ 6.190.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 9 cấp, không đèn UV Karofi K9IQ-2A Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 9 cấp, không đèn UV Karofi K9IQ-2A
Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 9 cấp, không đèn UV Karofi K9IQ-2A
6.389.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lõi tiền lọc A.O. Smith Prefilter Lõi tiền lọc A.O. Smith Prefilter
Lõi tiền lọc A.O. Smith Prefilter
500.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8539K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8539K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8539K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.290.000đ 7.500.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lõi lọc nước Sunhouse số 2 Lõi lọc nước Sunhouse số 2
Lõi lọc nước Sunhouse số 2
148.000đ 198.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lõi lọc nước Sunhouse số 6 Lõi lọc nước Sunhouse số 6
Lõi lọc nước Sunhouse số 6
230.000đ 290.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8829B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8829B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8829B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.720.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O 10 lõi Sunhouse SHR88210K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O 10 lõi Sunhouse SHR88210K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O 10 lõi Sunhouse SHR88210K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
8.214.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8839K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8839K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8839K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
7.929.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lõi lọc nước Sunhouse số 3 Lõi lọc nước Sunhouse số 3
Lõi lọc nước Sunhouse số 3
115.000đ 165.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lõi lọc nước Sunhouse số 1 Lõi lọc nước Sunhouse số 1
Lõi lọc nước Sunhouse số 1
98.000đ 148.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lõi lọc nước Sunhouse số 4 Lõi lọc nước Sunhouse số 4
Lõi lọc nước Sunhouse số 4
1.190.000đ 1.240.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lõi lọc nước Sunhouse số 7 Lõi lọc nước Sunhouse số 7
Lõi lọc nước Sunhouse số 7
190.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8809K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8809K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHR8809K - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
7.357.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước RO Kangaroo KG108KNT - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước RO Kangaroo KG108KNT - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước RO Kangaroo KG108KNT - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.490.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước Sunhouse SHR8827B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước Sunhouse SHR8827B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Sunhouse SHR8827B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.190.000đ 5.190.000đ
-19%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước RO Kangaroo KG106KNT - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước RO Kangaroo KG106KNT - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước RO Kangaroo KG106KNT - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
3.990.000đ 4.390.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước không vỏ Kangaroo KG108(KV) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước không vỏ Kangaroo KG108(KV) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước không vỏ Kangaroo KG108(KV) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.290.000đ 4.690.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước cao cấp tích hợp nóng lạnh KoriHome WPK-816 (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước cao cấp tích hợp nóng lạnh KoriHome WPK-816 (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước cao cấp tích hợp nóng lạnh KoriHome WPK-816 (Trắng) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
10.990.000đ 11.290.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị lọc nước RO 5 lõi Nanosilver vỏ tủ inox Kangaroo KG102 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Thiết bị lọc nước RO 5 lõi Nanosilver vỏ tủ inox Kangaroo KG102 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Thiết bị lọc nước RO 5 lõi Nanosilver vỏ tủ inox Kangaroo KG102 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.290.000đ 6.490.000đ
-34%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước Karofi KT-KS80 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước Karofi KT-KS80 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Karofi KT-KS80 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.790.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1 Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1
Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1
24.900.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước Kangaroo KG109INOX/KNT - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước Kangaroo KG109INOX/KNT - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Kangaroo KG109INOX/KNT - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.690.000đ 5.190.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước không vỏ Kangaroo KG106(KV) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước không vỏ Kangaroo KG106(KV) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước không vỏ Kangaroo KG106(KV) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
3.790.000đ 4.190.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước RO A. O. Smith AR600-C-S-1 Máy lọc nước RO A. O. Smith AR600-C-S-1
Máy lọc nước RO A. O. Smith AR600-C-S-1
16.500.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O Sunhouse SHR88310K 10 lõi lọc - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O Sunhouse SHR88310K 10 lõi lọc - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O Sunhouse SHR88310K 10 lõi lọc - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.690.000đ 8.700.000đ
-35%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O Sunhouse SHR88010K 10 lõi lọc - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O Sunhouse SHR88010K 10 lõi lọc - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O Sunhouse SHR88010K 10 lõi lọc - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.490.000đ 8.200.000đ
-33%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước RO đặt bàn A. O. Smith AR75-A-S-H1 Máy lọc nước RO đặt bàn A. O. Smith AR75-A-S-H1
Máy lọc nước RO đặt bàn A. O. Smith AR75-A-S-H1
11.800.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước Karofi K8I-1 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước Karofi K8I-1 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Karofi K8I-1 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
6.390.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước Karofi KS80 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước Karofi KS80 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Karofi KS80 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.890.000đ 5.190.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước Sunhouse SHR8808 (Nhiều màu) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước Sunhouse SHR8808 (Nhiều màu) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Sunhouse SHR8808 (Nhiều màu) - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.690.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước thông minh Karofi K9IQ-2.0 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước thông minh Karofi K9IQ-2.0 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước thông minh Karofi K9IQ-2.0 - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
7.850.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước Sunhouse SHR8808B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước Sunhouse SHR8808B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Sunhouse SHR8808B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.290.000đ 5.290.000đ
-19%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước Kangaroo Omega KG110 không vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước Kangaroo Omega KG110 không vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Kangaroo Omega KG110 không vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.890.000đ 8.000.000đ
-26%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước Sunhouse SHR8828B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước Sunhouse SHR8828B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước Sunhouse SHR8828B - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
4.290.000đ 5.200.000đ
-18%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước RO 8 lõi Kangaroo KG118 ORP vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước RO 8 lõi Kangaroo KG118 ORP vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước RO 8 lõi Kangaroo KG118 ORP vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.490.000đ 7.560.000đ
-27%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc nước R.O Kangaroo KG108 vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư Máy lọc nước R.O Kangaroo KG108 vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
Máy lọc nước R.O Kangaroo KG108 vỏ VTU - Không hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại chung cư
5.090.000đ 6.500.000đ
-22%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy