text.skipToContent

Máy lọc không khí, máy sưởi ấm, hút ẩm

Tìm thấy 221 sản phẩm
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng) Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
2.204.400đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút ẩm Electrolux EDH12SDAW 390W Máy hút ẩm Electrolux EDH12SDAW 390W
Máy hút ẩm Electrolux EDH12SDAW 390W
3.390.000đ 4.890.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Sharp FP-F40E-W Máy lọc không khí Sharp FP-F40E-W
Máy lọc không khí Sharp FP-F40E-W
3.859.000đ 6.000.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B
5.199.000đ 8.990.000đ
-42%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút ẩm Electrolux EDH16SDAW 390W Máy hút ẩm Electrolux EDH16SDAW 390W
Máy hút ẩm Electrolux EDH16SDAW 390W
3.690.000đ 6.575.000đ
-44%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Sharp FP-F40E-W (Trắng) Máy lọc không khí Sharp FP-F40E-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-F40E-W (Trắng)
3.760.000đ 5.000.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Sharp FU-A80EA-W (Trắng) Máy lọc không khí Sharp FU-A80EA-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FU-A80EA-W (Trắng)
5.645.200đ 7.599.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc khí gia dụng Sharp IG-GC2E-P (Hồng) Máy lọc khí gia dụng Sharp IG-GC2E-P (Hồng)
Máy lọc khí gia dụng Sharp IG-GC2E-P (Hồng)
2.159.000đ 2.999.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Sharp FP-G50E-W (Trắng) Máy lọc không khí Sharp FP-G50E-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-G50E-W (Trắng)
4.247.400đ 7.599.000đ
-44%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng) Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
2.190.000đ 4.000.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C
2.199.000đ 4.000.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier 2 (Trắng) Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier 2 (Trắng)
Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier 2 (Trắng)
2.950.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Hitachi EP-A6000 60W Đỏ Máy lọc không khí Hitachi EP-A6000 60W Đỏ
Máy lọc không khí Hitachi EP-A6000 60W Đỏ
11.690.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B
4.589.000đ 5.970.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí SharpFP-FM40E-B (Đen) Máy lọc không khí SharpFP-FM40E-B (Đen)
Máy lọc không khí SharpFP-FM40E-B (Đen)
4.838.800đ 7.599.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút ẩm Tiross TS-887 5L 360W (Trắng) Máy hút ẩm Tiross TS-887 5L 360W (Trắng)
Máy hút ẩm Tiross TS-887 5L 360W (Trắng)
5.389.000đ 5.990.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút ẩm Edison 12ED 12L Máy hút ẩm Edison 12ED 12L
Máy hút ẩm Edison 12ED 12L
5.550.000đ 10.857.000đ
-49%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B
4.799.000đ 7.000.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút ẩm Tiross TS-886 240W Máy hút ẩm Tiross TS-886 240W
Máy hút ẩm Tiross TS-886 240W
4.489.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Hitachi EP-A7000 60W (Nhiều màu) Máy lọc không khí Hitachi EP-A7000 60W (Nhiều màu)
Máy lọc không khí Hitachi EP-A7000 60W (Nhiều màu)
13.999.000đ 16.790.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Coway AP-1008DH 38W (Nâu) Máy lọc không khí Coway AP-1008DH 38W (Nâu)
Máy lọc không khí Coway AP-1008DH 38W (Nâu)
10.290.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Sharp FP-G50E-W 47W (Trắng) Máy lọc không khí Sharp FP-G50E-W 47W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-G50E-W 47W (Trắng)
4.190.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Coway AP-1008CH 44,5W (Trắng) Máy lọc không khí Coway AP-1008CH 44,5W (Trắng)
Máy lọc không khí Coway AP-1008CH 44,5W (Trắng)
7.990.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Coway AP-0509DH 43W (Trắng) Máy lọc không khí Coway AP-0509DH 43W (Trắng)
Máy lọc không khí Coway AP-0509DH 43W (Trắng)
4.790.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Coway AP-1009CH 40W (Trắng) Máy lọc không khí Coway AP-1009CH 40W (Trắng)
Máy lọc không khí Coway AP-1009CH 40W (Trắng)
6.490.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Coway AP-3008FH 106W (Trắng) Máy lọc không khí Coway AP-3008FH 106W (Trắng)
Máy lọc không khí Coway AP-3008FH 106W (Trắng)
22.500.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen) Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
5.190.000đ 7.599.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Coway AP-1008DH Máy lọc không khí Coway AP-1008DH
Máy lọc không khí Coway AP-1008DH
11.733.000đ 12.350.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen) Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)
3.680.000đ 6.000.000đ
-39%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Trắng) Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Trắng)
Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Trắng)
2.350.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Sharp FU-551KE-W (Trắng) Máy lọc không khí Sharp FU-551KE-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FU-551KE-W (Trắng)
19.900.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng) Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)
Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)
4.960.000đ 7.599.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B (Đen) Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B (Đen)
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B (Đen)
4.790.000đ 7.000.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Coway AP1516D 45W (Trắng) Máy lọc không khí Coway AP1516D 45W (Trắng)
Máy lọc không khí Coway AP1516D 45W (Trắng)
13.990.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Hitachi A3000 37W (Trắng) Máy lọc không khí Hitachi A3000 37W (Trắng)
Máy lọc không khí Hitachi A3000 37W (Trắng)
4.490.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-A7000 60W (Đen) Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-A7000 60W (Đen)
Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-A7000 60W (Đen)
13.990.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Hitachi EP-A7000 (Đen) Máy lọc không khí Hitachi EP-A7000 (Đen)
Máy lọc không khí Hitachi EP-A7000 (Đen)
13.899.000đ 19.990.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Hitachi EP-A8000 (Đen) Máy lọc không khí Hitachi EP-A8000 (Đen)
Máy lọc không khí Hitachi EP-A8000 (Đen)
14.990.000đ 19.900.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt) Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt)
Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt)
18.990.000đ 25.000.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Hitachi EP-L110E (Nâu) Máy lọc không khí Hitachi EP-L110E (Nâu)
Máy lọc không khí Hitachi EP-L110E (Nâu)
19.990.000đ 21.850.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sưởi điện hồng ngoại Sunhouse SHD7013 400/800W Sưởi điện hồng ngoại Sunhouse SHD7013 400/800W
Sưởi điện hồng ngoại Sunhouse SHD7013 400/800W
355.000đ 515.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Hitachi EP-M70E (Trắng) Máy lọc không khí Hitachi EP-M70E (Trắng)
Máy lọc không khí Hitachi EP-M70E (Trắng)
16.990.000đ 19.900.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30 Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30
Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30
2.708.900đ 4.925.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Steba LR8 Máy lọc không khí Steba LR8
Máy lọc không khí Steba LR8
4.433.300đ 8.061.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Steba LR5 Máy lọc không khí Steba LR5
Máy lọc không khí Steba LR5
4.955.600đ 9.010.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lọc không khí Daikin MC70MVM6 (Trắng) Máy lọc không khí Daikin MC70MVM6 (Trắng)
Máy lọc không khí Daikin MC70MVM6 (Trắng)
6.099.000đ 6.990.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đèn sưởi Fakir QS1800 1800W (Trắng) Đèn sưởi Fakir QS1800 1800W (Trắng)
Đèn sưởi Fakir QS1800 1800W (Trắng)
1.422.000đ 2.583.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy sưởi dầu 9 thanh DeLonghi TRSW 0920 Máy sưởi dầu 9 thanh DeLonghi TRSW 0920
Máy sưởi dầu 9 thanh DeLonghi TRSW 0920
2.850.000đ 4.750.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt sưởi SHD7013 Sunhouse Quạt sưởi SHD7013 Sunhouse
Quạt sưởi SHD7013 Sunhouse
349.000đ 450.000đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy sưởi dầu 12 thanh DeLonghi TRRS 1225 Máy sưởi dầu 12 thanh DeLonghi TRRS 1225
Máy sưởi dầu 12 thanh DeLonghi TRRS 1225
4.050.000đ 6.750.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút ẩm FujiE HM-620EB Máy hút ẩm FujiE HM-620EB
Máy hút ẩm FujiE HM-620EB
5.599.000đ 9.332.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tạo ẩm Ecosun EP-25PB Máy tạo ẩm Ecosun EP-25PB
Máy tạo ẩm Ecosun EP-25PB
423.000đ 550.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy sưởi dầu 13 thanh FujiE OFR4413 Máy sưởi dầu 13 thanh FujiE OFR4413
Máy sưởi dầu 13 thanh FujiE OFR4413
2.299.000đ 3.965.000đ
-42%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt sưởi dầu Unimax UMH-16TFD 2000W Quạt sưởi dầu Unimax UMH-16TFD 2000W
Quạt sưởi dầu Unimax UMH-16TFD 2000W
1.544.000đ 2.665.000đ
-42%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy sưởi dầu 10 thanh DeLonghi Dragon4 TRDS4 1025E Máy sưởi dầu 10 thanh DeLonghi Dragon4 TRDS4 1025E
Máy sưởi dầu 10 thanh DeLonghi Dragon4 TRDS4 1025E
4.246.700đ 7.265.000đ
-42%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt sưởi hai chiều Tiross TS-944 2000W (Trắng) Quạt sưởi hai chiều Tiross TS-944 2000W (Trắng)
Quạt sưởi hai chiều Tiross TS-944 2000W (Trắng)
550.000đ 690.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy sưởi dầu 13 thanh Tiross TS-926 2500 - 2900W (Trắng) Máy sưởi dầu 13 thanh Tiross TS-926 2500 - 2900W (Trắng)
Máy sưởi dầu 13 thanh Tiross TS-926 2500 - 2900W (Trắng)
2.450.000đ 4.543.100đ
-46%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy