text.skipToContent

Sharp
Hitachi
Electrolux
Panasonic
Fujie
Tiross

Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)
Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)
4.459.000đ 7.599.000đ -41%
Hoàn 89.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)
1.625.000đ 2.450.000đ -34%
Hoàn 33.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Sharp FU-A80EA-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FU-A80EA-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FU-A80EA-W (Trắng)
5.240.000đ 7.599.000đ -31%
Hoàn 105.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí và tạo ion Sharp FP-G50E-W (Trắng)Máy lọc không khí và tạo ion Sharp FP-G50E-W (Trắng)
Máy lọc không khí và tạo ion Sharp FP-G50E-W (Trắng)
4.165.000đ 6.250.000đ -33%
Hoàn 83.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-E16FA-WMáy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W
6.649.000đ 9.000.000đ -26%
Hoàn 133.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-WMáy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
4.649.000đ 6.990.000đ -33%
Hoàn 93.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
5.389.000đ 7.599.000đ -29%
Hoàn 108.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W (Trắng)Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W (Trắng)
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W (Trắng)
7.139.000đ 9.000.000đ -21%
Hoàn 143.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W (Trắng)Máy tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W (Trắng)
Máy tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W (Trắng)
4.649.000đ 7.599.000đ -39%
Hoàn 93.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí gia đình Panasonic F-PXM35A Máy lọc không khí gia đình Panasonic F-PXM35A
Máy lọc không khí gia đình Panasonic F-PXM35A
4.500.000đ 7.854.000đ -43%
Hoàn 90.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt)Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt)
Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt)
18.190.000đ 18.990.000đ -4%
Hoàn 364.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Trắng)Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Trắng)
Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Trắng)
2.139.000đ 3.400.000đ -37%
Hoàn 43.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)
3.340.000đ 6.000.000đ -44%
Hoàn 67.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Chungho ULPA CHA-N500UAMáy lọc không khí Chungho ULPA CHA-N500UA
Máy lọc không khí Chungho ULPA CHA-N500UA
10.150.000đ 11.950.000đ -15%
Hoàn 203.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-G50E-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-G50E-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-G50E-W (Trắng)
4.270.000đ 7.599.000đ -44%
Hoàn 85.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
2.099.000đ 4.000.000đ -48%
Hoàn 42.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Coway AP-1008CH 44,5W (Trắng), hàng chính hãngMáy lọc không khí Coway AP-1008CH 44,5W (Trắng), hàng chính hãng
Máy lọc không khí Coway AP-1008CH 44,5W (Trắng), hàng chính hãng
10.999.000đ 15.990.000đ -31%
Hoàn 220.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy tạo ẩm lọc không khí Stadler Form Eva TrắngMáy tạo ẩm lọc không khí Stadler Form Eva Trắng
  • Trắng
  • Đen
Máy tạo ẩm lọc không khí Stadler Form Eva Trắng
2 Màu sắc
4.322.000đ 6.175.000đ -30%
Hoàn 86.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy hút ẩm FujiE HM-6480EB TrắngMáy hút ẩm FujiE HM-6480EB Trắng
Máy hút ẩm FujiE HM-6480EB Trắng
75.000.000đ 100.000.000đ -25%
Hoàn 1.500.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy hút ẩm FujiE HM-2408D TrắngMáy hút ẩm FujiE HM-2408D Trắng
Máy hút ẩm FujiE HM-2408D Trắng
44.500.000đ 59.333.000đ -25%
Hoàn 890.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy hút ẩm FujiE HM-6180EB TrắngMáy hút ẩm FujiE HM-6180EB Trắng
Máy hút ẩm FujiE HM-6180EB Trắng
34.190.000đ 45.587.000đ -25%
Hoàn 684.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Coway AP-3008FH 106W (Trắng)Máy lọc không khí Coway AP-3008FH 106W (Trắng)
Máy lọc không khí Coway AP-3008FH 106W (Trắng)
23.750.000đ 27.000.000đ -12%
Hoàn 475.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt), hàng chính hãngMáy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt), hàng chính hãng
Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt), hàng chính hãng
21.000.000đ 25.000.000đ -16%
Hoàn 420.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt)Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt)
Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt)
20.799.000đ 25.000.000đ -17%
Hoàn 416.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt)Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt)
Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000 85W (Nâu nhạt)
18.990.000đ 21.950.000đ -13%
Hoàn 380.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Hitachi EP-L110E (Nâu)Máy lọc không khí Hitachi EP-L110E (Nâu)
Máy lọc không khí Hitachi EP-L110E (Nâu)
18.900.000đ 21.850.000đ -14%
Hoàn 378.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Sharp FU-551KE-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FU-551KE-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FU-551KE-W (Trắng)
19.967.000đ 22.500.000đ -11%
Hoàn 399.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Sharp FU-551KE-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FU-551KE-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FU-551KE-W (Trắng)
19.900.000đ
Hoàn 398.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy hút ẩm FujiE HM-1388D TrắngMáy hút ẩm FujiE HM-1388D Trắng
Máy hút ẩm FujiE HM-1388D Trắng
19.500.000đ 24.653.000đ -21%
Hoàn 390.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí A.O Smith KJ500FMáy lọc không khí A.O Smith KJ500F
Máy lọc không khí A.O Smith KJ500F
18.600.000đ
Hoàn 558.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy hút ẩm FujiE HM-6120EB TrắngMáy hút ẩm FujiE HM-6120EB Trắng
Máy hút ẩm FujiE HM-6120EB Trắng
18.500.000đ 24.667.000đ -25%
Hoàn 370.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí A.O.Smith KJ500F-B01 (Trắng) Tặng bộ lõi lọcMáy lọc không khí A.O.Smith KJ500F-B01 (Trắng) Tặng bộ lõi lọc
Máy lọc không khí A.O.Smith KJ500F-B01 (Trắng) Tặng bộ lõi lọc
18.490.000đ 22.500.000đ -18%
Hoàn 370.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy tạo Plasmacluster ion Sharp IG-A40E-WMáy tạo Plasmacluster ion Sharp IG-A40E-W
Máy tạo Plasmacluster ion Sharp IG-A40E-W
17.900.000đ 24.875.000đ -28%
Hoàn 358.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Hitachi EP-A8000 (Đen)Máy lọc không khí Hitachi EP-A8000 (Đen)
Máy lọc không khí Hitachi EP-A8000 (Đen)
17.290.000đ 17.500.000đ -1%
Hoàn 346.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy lọc không khí Hitachi EP-M70E (Trắng)Máy lọc không khí Hitachi EP-M70E (Trắng)
Máy lọc không khí Hitachi EP-M70E (Trắng)
16.800.000đ 19.900.000đ -16%
Hoàn 336.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy hút ẩm FujiE HM-6105EB TrắngMáy hút ẩm FujiE HM-6105EB Trắng
Máy hút ẩm FujiE HM-6105EB Trắng
16.990.000đ 22.653.000đ -25%
Hoàn 340.000đ
Ưu đãi 250,000đ

SỰ KHÁC NHAU GIỮA MÁY LỌC KHÔNG KHÍ VÀ CÁC LOẠI MÁY KHÁC

Vào những ngày khô nóng, chắc chắn tần suất sử dụng điều hòa của gia đình bạn sẽ tăng cao. Với cơ chế làm lạnh của điều hòa sẽ khiến cho không khí xung quanh bạn trở nên khô hơn và vì thế mà nhiều gia đình đã sử dụng thêm một vài sản phẩm có chức năng làm ẩm không khí nhằm cân bằng lại độ ẩm trong nhà.

Dưới đây là 3 dạng máy làm ẩm đang được các gia đinh ưa chuộng:

Máy lọc không khí:

Sản phẩm có các chức năng chính: khử mùi, loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, virus, tác nhân gây dị ứng, nấm mốc… và tạo ẩm tự nhiên cho không khí.

Khác với máy tạo ẩm thông thường, máy lọc khí sử dụng hệ thống màng lọc thấm nước thông qua quạt gió đưa hơi ẩm tự nhiên vào không khí. Nhờ có các cảm biến nên máy khống chế được độ ẩm tốt nhất với sức khỏe con người. Do đó, với mức độ bụi và ô nhiễm lớn như ở Việt Nam thì việc sở hữu một máy lọc khí thực sự rất cần thiết.

Hiện nay, thị trường có các thương hiệu máy lọc khí nổi tiếng và chất lượng cao cho bạn thoải mái lựa chọn như máy lọc không khí Sharp.

Máy hút ẩm:

Khi độ ẩm không khí cao sẽ khiến cơ thể uể oải, khó chịu, mệt mỏi, nấm mốc phát triển. Vì thế nó được sử dụng nhiều trong gia đình giúp bảo quản các thiết bị điện tử, đồ gỗ, thực phẩm khô, giấy tờ, sổ sách... Khi đó, sản phẩm được sinh ra để giúp cho độ ẩm không khí trở lại mức cân bằng, có lợi với sức khỏe và đạt được độ ẩm phù hợp với nhu cầu.

Máy phun sương:

Với các phân tử nước dưới sự tác động của sóng siêu âm sẽ tự động tách ra thành những hạt nước li ti hòa nhập vào dòng không khí tạo nên hơi ẩm thoát ra làm mát mẻ và trong lành môi trường xung quanh, giúp nhà bạn trong lành và mát mẻ hơn.
Để đặt mua các sản phẩm nhanh chóng và tiện lợi, bạn có thể truy cập vào trang thương mại điện tử uy tín Adayroi.com nhé.

Khuyển mãi Tết tại Adayroi - Giá tốt lại thêm code
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín