text.skipToContent

Sharp
Hitachi
Electrolux
Panasonic
Fujie
Tiross

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy tạo ẩm Sunhouse SHD7510 (Vàng)Máy tạo ẩm Sunhouse SHD7510 (Vàng)
Máy tạo ẩm Sunhouse SHD7510 (Vàng)
249.000đ 415.000đ -40%
Hoàn 5.000đ
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G40EV-WMáy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G40EV-W
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G40EV-W
6.990.000đ 8.000.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 582.500đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)
1.650.000đ 2.500.000đ -34%
Hoàn 33.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H - Hàng chính hãngMáy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H - Hàng chính hãng
Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H - Hàng chính hãng
7.290.000đ 8.000.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 607.500đ/tháng
Hoàn 146.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-CMáy lọc không khí Sharp FP-F30E-C
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C
1.959.000đ 3.737.500đ -48%
Hoàn 39.000đ
Máy lọc không khí gia đình Panasonic F-PXM35A (Hàng Chính Hãng)Máy lọc không khí gia đình Panasonic F-PXM35A (Hàng Chính Hãng)
Máy lọc không khí gia đình Panasonic F-PXM35A (Hàng Chính Hãng)
4.530.000đ 7.854.000đ -42%
Trả góp 0%
Chỉ 377.500đ/tháng
Hoàn 91.000đ
Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-WMáy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W
Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W
4.930.000đ 6.375.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 410.833đ/tháng
Hoàn 99.000đ
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)
3.288.000đ 6.000.000đ -45%
Trả góp 0%
Chỉ 274.000đ/tháng
Hoàn 66.000đ
Máy lọc không khí Coway AP-1008CH (Trắng)Máy lọc không khí Coway AP-1008CH (Trắng)
Máy lọc không khí Coway AP-1008CH (Trắng)
8.590.000đ 10.000.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 715.833đ/tháng
Hoàn 172.000đ
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W (Hàng chính hãng)Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W (Hàng chính hãng)
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W (Hàng chính hãng)
8.230.000đ 10.000.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 685.833đ/tháng
Hoàn 165.000đ
Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)
Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)
4.939.000đ 7.599.000đ -35%
Trả góp 0%
Chỉ 411.583đ/tháng
Hoàn 99.000đ
Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55AMáy lọc không khí Panasonic F-PXM55A
Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A
8.210.000đ 13.428.600đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 684.167đ/tháng
Hoàn 164.000đ
Máy lọc không khí Coway AP-1009CH 40W (Trắng)Máy lọc không khí Coway AP-1009CH 40W (Trắng)
Máy lọc không khí Coway AP-1009CH 40W (Trắng)
7.055.000đ 8.500.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 587.917đ/tháng
Hoàn 141.000đ
Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A-S (Trắng phối bạc)Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A-S (Trắng phối bạc)
  • Trắng phối xanh
  • Trắng phối bạc
Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A-S (Trắng phối bạc)
2 Màu sắc
4.490.000đ 5.000.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 374.167đ/tháng
Hoàn 90.000đ
Máy tạo độ ẩm Tiross TS840 30W (Trắng)Máy tạo độ ẩm Tiross TS840 30W (Trắng)
Máy tạo độ ẩm Tiross TS840 30W (Trắng)
959.000đ 1.460.000đ -34%
Hoàn 19.000đ
Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
4.600.000đ 7.599.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 383.333đ/tháng
Hoàn 92.000đ
Máy lọc không khí Coway AP-0509DH (Trắng)Máy lọc không khí Coway AP-0509DH (Trắng)
Máy lọc không khí Coway AP-0509DH (Trắng)
4.990.000đ 6.000.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-GM50E-BMáy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B
5.100.000đ 7.437.500đ -31%
Trả góp 0%
Chỉ 425.000đ/tháng
Hoàn 102.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W (Trắng)
3.799.000đ 4.500.000đ -16%
Trả góp 0%
Chỉ 316.583đ/tháng
Hoàn 76.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
2.099.000đ 4.000.000đ -48%
Hoàn 42.000đ
Máy hút ẩm Fujie HM-916EC 16 lít/ngày (Trắng) - Hàng chính hãngMáy hút ẩm Fujie HM-916EC 16 lít/ngày (Trắng) - Hàng chính hãng
Máy hút ẩm Fujie HM-916EC 16 lít/ngày (Trắng) - Hàng chính hãng
4.199.000đ 7.832.000đ -46%
Trả góp 0%
Chỉ 349.917đ/tháng
Hoàn 84.000đ
Máy tạo ẩm Tiross TS-843 30WMáy tạo ẩm Tiross TS-843 30W
Máy tạo ẩm Tiross TS-843 30W
1.190.000đ 1.870.000đ -36%
Hoàn 24.000đ
Máy lọc không khí Hitachi EP-A6000 60W ĐỏMáy lọc không khí Hitachi EP-A6000 60W Đỏ
Máy lọc không khí Hitachi EP-A6000 60W Đỏ
10.990.000đ 11.690.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 915.833đ/tháng
Hoàn 220.000đ
Máy lọc không khí Coway AP-1009CHMáy lọc không khí Coway AP-1009CH
Máy lọc không khí Coway AP-1009CH
7.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 637.500đ/tháng
Hoàn 153.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W (Trắng)
5.820.000đ 7.500.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 485.000đ/tháng
Hoàn 116.000đ
Máy lọc không khí Electrolux EAC315 410 m3/h (Trắng)Máy lọc không khí Electrolux EAC315 410 m3/h (Trắng)
Máy lọc không khí Electrolux EAC315 410 m3/h (Trắng)
5.999.000đ 9.900.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 499.917đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-WMáy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
5.059.000đ 7.000.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 421.583đ/tháng
Hoàn 101.000đ
Máy lọc không khí Coway AP-0509DHMáy lọc không khí Coway AP-0509DH
Máy lọc không khí Coway AP-0509DH
5.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 450.000đ/tháng
Hoàn 108.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-FM40E-B (Đen)Máy lọc không khí Sharp FP-FM40E-B (Đen)
Máy lọc không khí Sharp FP-FM40E-B (Đen)
4.300.000đ 7.599.000đ -43%
Trả góp 0%
Chỉ 358.333đ/tháng
Hoàn 86.000đ
Máy lọc không khí Cuckoo CAC-AD1210FWMáy lọc không khí Cuckoo CAC-AD1210FW
Máy lọc không khí Cuckoo CAC-AD1210FW
4.250.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 354.167đ/tháng
Hoàn 85.000đ
Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-912EC-N 12 lít/ngày - Hàng chính hãngMáy hút ẩm dân dụng FujiE HM-912EC-N 12 lít/ngày - Hàng chính hãng
Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-912EC-N 12 lít/ngày - Hàng chính hãng
3.690.000đ 5.206.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 307.500đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Bộ lọc không khí Nano Plasma Panasonic F-PXJ30A (Trắng)Bộ lọc không khí Nano Plasma Panasonic F-PXJ30A (Trắng)
Bộ lọc không khí Nano Plasma Panasonic F-PXJ30A (Trắng)
3.090.000đ 4.642.900đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 257.500đ/tháng
Hoàn 62.000đ

SỰ KHÁC NHAU GIỮA MÁY LỌC KHÔNG KHÍ VÀ CÁC LOẠI MÁY KHÁC

Vào những ngày khô nóng, chắc chắn tần suất sử dụng điều hòa của gia đình bạn sẽ tăng cao. Với cơ chế làm lạnh của điều hòa sẽ khiến cho không khí xung quanh bạn trở nên khô hơn và vì thế mà nhiều gia đình đã sử dụng thêm một vài sản phẩm có chức năng làm ẩm không khí nhằm cân bằng lại độ ẩm trong nhà.

Dưới đây là 3 dạng máy làm ẩm đang được các gia đinh ưa chuộng:

Máy lọc không khí:

Sản phẩm có các chức năng chính: khử mùi, loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, virus, tác nhân gây dị ứng, nấm mốc… và tạo ẩm tự nhiên cho không khí.

Khác với máy tạo ẩm thông thường, máy lọc khí sử dụng hệ thống màng lọc thấm nước thông qua quạt gió đưa hơi ẩm tự nhiên vào không khí. Nhờ có các cảm biến nên máy khống chế được độ ẩm tốt nhất với sức khỏe con người. Do đó, với mức độ bụi và ô nhiễm lớn như ở Việt Nam thì việc sở hữu một máy lọc khí thực sự rất cần thiết.

Hiện nay, thị trường có các thương hiệu máy lọc khí nổi tiếng và chất lượng cao cho bạn thoải mái lựa chọn như máy lọc không khí Sharp.

Máy hút ẩm:

Khi độ ẩm không khí cao sẽ khiến cơ thể uể oải, khó chịu, mệt mỏi, nấm mốc phát triển. Vì thế nó được sử dụng nhiều trong gia đình giúp bảo quản các thiết bị điện tử, đồ gỗ, thực phẩm khô, giấy tờ, sổ sách... Khi đó, sản phẩm được sinh ra để giúp cho độ ẩm không khí trở lại mức cân bằng, có lợi với sức khỏe và đạt được độ ẩm phù hợp với nhu cầu.

Máy phun sương:

Với các phân tử nước dưới sự tác động của sóng siêu âm sẽ tự động tách ra thành những hạt nước li ti hòa nhập vào dòng không khí tạo nên hơi ẩm thoát ra làm mát mẻ và trong lành môi trường xung quanh, giúp nhà bạn trong lành và mát mẻ hơn.
Để đặt mua các sản phẩm nhanh chóng và tiện lợi, bạn có thể truy cập vào trang thương mại điện tử uy tín Adayroi.com nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín