text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-CMáy lọc không khí Sharp FP-F30E-C
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C
1.985.000đ 3.737.500đ -47%
Hoàn 40.000đ
Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Trắng)Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Trắng)
Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Trắng)
2.169.000đ 3.400.000đ -36%
Hoàn 43.000đ
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)
3.270.000đ 6.000.000đ -46%
Trả góp 0%
Chỉ 272.500đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W (Trắng)
5.820.000đ 7.500.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 485.000đ/tháng
Hoàn 116.000đ
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G40EV-WMáy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G40EV-W
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G40EV-W
6.880.000đ 8.000.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 573.333đ/tháng
Hoàn 138.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W (Trắng)
3.970.000đ 4.500.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 330.833đ/tháng
Hoàn 79.000đ
Máy tạo ion lọc khí và bắt muỗi Sharp FP-FM40E-BMáy tạo ion lọc khí và bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B
Máy tạo ion lọc khí và bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B
4.465.000đ 7.700.000đ -42%
Trả góp 0%
Chỉ 372.083đ/tháng
Hoàn 89.000đ
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G60EV-WMáy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G60EV-W
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G60EV-W
9.630.000đ 11.500.000đ -16%
Trả góp 0%
Chỉ 802.500đ/tháng
Hoàn 193.000đ
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-BMáy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B
3.270.000đ 5.990.000đ -45%
Trả góp 0%
Chỉ 272.500đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)
Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)
4.730.000đ 7.599.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 394.167đ/tháng
Hoàn 95.000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-WMáy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
5.280.000đ 6.125.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 440.000đ/tháng
Hoàn 106.000đ
Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
5.394.000đ 7.599.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 449.500đ/tháng
Hoàn 108.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H - Hàng chính hãngMáy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H - Hàng chính hãng
Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H - Hàng chính hãng
7.390.000đ 8.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 615.833đ/tháng
Hoàn 148.000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-WMáy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W
7.850.000đ 9.450.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 654.167đ/tháng
Hoàn 157.000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-E16FA-WMáy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W
7.890.000đ 9.000.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 657.500đ/tháng
Hoàn 158.000đ
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W (Hàng chính hãng)Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W (Hàng chính hãng)
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W (Hàng chính hãng)
7.990.000đ 10.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 665.833đ/tháng
Hoàn 160.000đ
Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)
1.899.000đ 2.500.000đ -24%
Hoàn 38.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
2.000.000đ 2.910.000đ -31%
Hoàn 40.000đ
Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)
2.050.000đ 2.450.000đ -16%
Hoàn 41.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
2.149.000đ 4.000.000đ -46%
Hoàn 43.000đ
Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-B (Đen)Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-B (Đen)
  • Đen
  • Xanh lá cây
Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-B (Đen)
2 Màu sắc
2.175.000đ 3.900.000đ -44%
Hoàn 44.000đ
Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Xanh)Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Xanh)
  • Đen
  • Xanh lá cây
Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Xanh)
2 Màu sắc
2.175.000đ 3.900.000đ -44%
Hoàn 44.000đ
Máy lọc không khí trên ô tô Sharp IG-GC2E-P (Hồng)Máy lọc không khí trên ô tô Sharp IG-GC2E-P (Hồng)
  • Sản phẩm nhiều màu, giao ngẫu nhiên
  • Vàng kim
  • Hồng
Máy lọc không khí trên ô tô Sharp IG-GC2E-P (Hồng)
3 Màu sắc
2.218.000đ 2.990.000đ -26%
Hoàn 44.000đ
Máy lọc khí gia dụng Sharp IG-GC2E-P (Hồng)Máy lọc khí gia dụng Sharp IG-GC2E-P (Hồng)
Máy lọc khí gia dụng Sharp IG-GC2E-P (Hồng)
2.219.000đ 2.999.000đ -26%
Hoàn 44.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
2.290.000đ 3.990.000đ -43%
Hoàn 46.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
2.570.000đ 5.000.000đ -49%
Hoàn 51.000đ
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-BMáy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B
3.333.000đ 5.375.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 277.750đ/tháng
Hoàn 67.000đ
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B, hàng chính hãngMáy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B, hàng chính hãng
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B, hàng chính hãng
3.690.000đ 4.290.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 307.500đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B, hàng chính hãngMáy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B, hàng chính hãng
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B, hàng chính hãng
3.690.000đ 5.970.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 307.500đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B, hàng chính hãngMáy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B, hàng chính hãng
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B, hàng chính hãng
3.690.000đ 6.200.000đ -40%
Trả góp 0%
Chỉ 307.500đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-BMáy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B
3.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 324.167đ/tháng
Hoàn 78.000đ
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B (Đen)Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B (Đen)
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B (Đen)
4.744.000đ 7.000.000đ -32%
Trả góp 0%
Chỉ 395.333đ/tháng
Hoàn 95.000đ
Máy lọc không khí SharpFP-FM40E-B (Đen)Máy lọc không khí SharpFP-FM40E-B (Đen)
Máy lọc không khí SharpFP-FM40E-B (Đen)
4.850.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 404.167đ/tháng
Hoàn 97.000đ
Máy lọc không khí Sharp FB-FM40EWMáy lọc không khí Sharp FB-FM40EW
Máy lọc không khí Sharp FB-FM40EW
4.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 408.333đ/tháng
Hoàn 98.000đ
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-GM50E-BMáy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B
4.990.000đ 7.437.500đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Máy tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W (Trắng)Máy tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W (Trắng)
Máy tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W (Trắng)
4.999.000đ 7.599.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 416.583đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W (Trắng)Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W (Trắng)
Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W (Trắng)
5.184.000đ 7.000.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 432.000đ/tháng
Hoàn 104.000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-WMáy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
5.259.000đ 7.000.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 438.250đ/tháng
Hoàn 105.000đ
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-FM40E-BMáy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B
5.299.000đ 7.000.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 441.583đ/tháng
Hoàn 106.000đ
Máy lọc không khí, tạo ion và bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)Máy lọc không khí, tạo ion và bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
Máy lọc không khí, tạo ion và bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
5.300.000đ 7.790.000đ -32%
Trả góp 0%
Chỉ 441.667đ/tháng
Hoàn 106.000đ
Máy lọc không khí, tạo ion và bắt muỗi Sharp FP-FM40E-BMáy lọc không khí, tạo ion và bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B
Máy lọc không khí, tạo ion và bắt muỗi Sharp FP-FM40E-B
5.390.000đ 5.990.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 449.167đ/tháng
Hoàn 108.000đ
Máy tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-WMáy tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
Máy tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
5.460.000đ 6.990.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 455.000đ/tháng
Hoàn 109.000đ
Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-WMáy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
5.579.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 464.917đ/tháng
Hoàn 112.000đ

Môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm khiến cho chúng ta không thể không tìm cách bảo vệ chính mình và những người thân yêu. Một trong những giải pháp đang được nhiều người ưa chuộng hiện nay để cải thiện không khí là sử dụng máy lọc không khí Sharp.

Với công nghệ hút thông minh hiện đại, chiếc máy này có thể diệt trừ các vi khuẩn, mùi hôi, bụi bẩn khó chịu trong không gian của bạn hiệu quả. Mọi nguy cơ đều được lọc sạch tối ưu giúp cả nhà được hít thở trong không khí trong lành, dễ chịu mỗi ngày. Ngoài ra, máy lọc không khí còn có khả năng tạo độ ẩm cần thiết hay dùng để hong khô quần áo, đồ dùng rất hiệu quả. Máy lọc không khí Sharpcó thiết kế nhỏ gọn không chiếm nhiều diện tích, thậm chí còn tăng thêm phần trang nhã hiện đại cho căn phòng. Việc điều khiển, sử dụng rất đơn giản nhờ nút bấm trực quan và những chế độ tự động tân tiến nhất.
Đừng chủ quan mà hãy mua máy lọc không khí Sharp hôm nay để bảo vệ sức khỏe lâu dài một cách khoa học. Sản phẩm đang được phân phối chính hãng với chế độ bảo hành đầy đủ trên Adayroi.com. Giá máy lọc không khí Sharp còn có thể được giảm hơn nữa khi bạn tham gia vào các chương trình ưu đãi hấp dẫn của Adayroi.com. Đừng bỏ lỡ cơ hội mà hãy nhanh tay mua sắm từ bây giờ nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín