text.skipToContent

Máy khoan, đục

Tìm thấy 222 sản phẩm
Máy khoan động lực Bosch GSB 550 550W (Xanh dương) Máy khoan động lực Bosch GSB 550 550W (Xanh dương)
Máy khoan động lực Bosch GSB 550 550W (Xanh dương)
800.000đ 1.299.000đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE 650W Set 100 chi tiết + Áo thun Bosch Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE 650W Set 100 chi tiết + Áo thun Bosch
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE 650W Set 100 chi tiết + Áo thun Bosch
1.669.000đ 2.499.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE SET 100 chi tiết 650W (Xanh) Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE SET 100 chi tiết 650W (Xanh)
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE SET 100 chi tiết 650W (Xanh)
1.622.000đ 2.499.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DFV 820W (Xanh dương) + Mũi khoan 6 Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DFV 820W (Xanh dương) + Mũi khoan 6
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DFV 820W (Xanh dương) + Mũi khoan 6
4.679.000đ 5.499.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE (Xanh cổ vịt) + Mũi khoan 6 Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE (Xanh cổ vịt) + Mũi khoan 6
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE (Xanh cổ vịt) + Mũi khoan 6
3.859.000đ 4.899.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE 800W (Xanh ghi) + Mũi khoan 6 Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE 800W (Xanh ghi) + Mũi khoan 6
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE 800W (Xanh ghi) + Mũi khoan 6
3.609.000đ 4.699.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV Professional 850W (Xanh dương) + Mũi khoan 6 Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV Professional 850W (Xanh dương) + Mũi khoan 6
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV Professional 850W (Xanh dương) + Mũi khoan 6
4.583.000đ 5.099.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE 650W + Áo thun Bosch Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE 650W + Áo thun Bosch
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE 650W + Áo thun Bosch
1.309.000đ 1.400.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-Li (Xanh dương) Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-Li (Xanh dương)
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-Li (Xanh dương)
2.018.000đ 2.230.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE Professional 600W (Xanh ghi) Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE Professional 600W (Xanh ghi)
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE Professional 600W (Xanh ghi)
1.305.000đ 1.400.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE 500W + 100 chi tiết (Xanh lá đậm) Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE 500W + 100 chi tiết (Xanh lá đậm)
Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE 500W + 100 chi tiết (Xanh lá đậm)
1.650.000đ 1.680.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan động lực Bosch GSB13RE (Xanh cổ vịt) Máy khoan động lực Bosch GSB13RE (Xanh cổ vịt)
Máy khoan động lực Bosch GSB13RE (Xanh cổ vịt)
1.305.000đ 1.899.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 140-LI 14,4V (Xanh dương) Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 140-LI 14,4V (Xanh dương)
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 140-LI 14,4V (Xanh dương)
2.559.000đ 2.699.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DE (Xanh dương) Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DE (Xanh dương)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DE (Xanh dương)
3.635.000đ 4.699.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-20RE (Xanh ghi) Máy khoan búa Bosch GBH 2-20RE (Xanh ghi)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-20RE (Xanh ghi)
2.739.000đ 3.799.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Bosch GBM 6 RE 350W (Xanh dương) Máy khoan Bosch GBM 6 RE 350W (Xanh dương)
Máy khoan Bosch GBM 6 RE 350W (Xanh dương)
995.000đ 1.899.000đ
-48%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH2 - 26E 800W (Xanh ghi) Máy khoan búa Bosch GBH2 - 26E 800W (Xanh ghi)
Máy khoan búa Bosch GBH2 - 26E 800W (Xanh ghi)
3.500.000đ 4.549.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Professional Bosch GBM 350 350W (Xanh dương) Máy khoan Professional Bosch GBM 350 350W (Xanh dương)
Máy khoan Professional Bosch GBM 350 350W (Xanh dương)
747.000đ 1.199.000đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan động lực Bosch GSB 10RE SET 550W (Xanh dương) Máy khoan động lực Bosch GSB 10RE SET 550W (Xanh dương)
Máy khoan động lực Bosch GSB 10RE SET 550W (Xanh dương)
1.650.000đ 1.699.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE (Xanh ghi) Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE (Xanh ghi)
Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE (Xanh ghi)
1.473.000đ 2.399.000đ
-39%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE (Xanh cổ vịt) Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE (Xanh cổ vịt)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE (Xanh cổ vịt)
2.239.000đ 3.199.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ máy khoan động lực Bosch GSB 550 và 80 món phụ kiện (Xanh dương) Bộ máy khoan động lực Bosch GSB 550 và 80 món phụ kiện (Xanh dương)
Bộ máy khoan động lực Bosch GSB 550 và 80 món phụ kiện (Xanh dương)
1.579.000đ 2.350.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 RE 790W (Xanh dương) Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 RE 790W (Xanh dương)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 RE 790W (Xanh dương)
3.085.000đ 3.599.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan động lực Bosch GSB 10RE 500W (Xanh dương) Máy khoan động lực Bosch GSB 10RE 500W (Xanh dương)
Máy khoan động lực Bosch GSB 10RE 500W (Xanh dương)
1.174.000đ 1.699.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Professional Bosch GBM 320 320W (Xanh dương) Máy khoan Professional Bosch GBM 320 320W (Xanh dương)
Máy khoan Professional Bosch GBM 320 320W (Xanh dương)
620.000đ 799.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH2 - 20DRE 600W (Xanh dương) Máy khoan búa Bosch GBH2 - 20DRE 600W (Xanh dương)
Máy khoan búa Bosch GBH2 - 20DRE 600W (Xanh dương)
2.864.000đ 3.999.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo máy khoan động lực Bosch GSB 550 và bộ 5 mũi khoan tường Combo máy khoan động lực Bosch GSB 550 và bộ 5 mũi khoan tường
Combo máy khoan động lực Bosch GSB 550 và bộ 5 mũi khoan tường
859.000đ 930.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Bosch GBM 10 RE 450W (Xanh dương) Máy khoan Bosch GBM 10 RE 450W (Xanh dương)
Máy khoan Bosch GBM 10 RE 450W (Xanh dương)
1.077.000đ 1.499.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Bosch GBM 13 RE Professional 600W (Xanh dương) Máy khoan Bosch GBM 13 RE Professional 600W (Xanh dương)
Máy khoan Bosch GBM 13 RE Professional 600W (Xanh dương)
1.399.000đ 1.500.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 140-LI 14,4V (Xanh dương) Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 140-LI 14,4V (Xanh dương)
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 140-LI 14,4V (Xanh dương)
2.869.000đ 2.990.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV Professional Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV Professional
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV Professional
4.569.000đ 5.119.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE cải tiến Professional Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE cải tiến Professional
Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE cải tiến Professional
1.459.000đ 1.669.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Bosch GBM 6 RE Professional Máy khoan Bosch GBM 6 RE Professional
Máy khoan Bosch GBM 6 RE Professional
970.000đ 1.049.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE Professional Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE Professional
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE Professional
1.292.000đ 1.459.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Bosch GBM 350 Professional 350W Máy khoan Bosch GBM 350 Professional 350W
Máy khoan Bosch GBM 350 Professional 350W
745.000đ 899.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE Professional Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE Professional
Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE Professional
2.242.000đ 2.369.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 DRE 790W (Xanh dương) Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 DRE 790W (Xanh dương)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 DRE 790W (Xanh dương)
3.230.000đ 3.540.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2 - 26 E Professional Máy khoan búa Bosch GBH 2 - 26 E Professional
Máy khoan búa Bosch GBH 2 - 26 E Professional
3.502.000đ 3.553.500đ
-1%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Bosch GBM 320 Professional 320W Máy khoan Bosch GBM 320 Professional 320W
Máy khoan Bosch GBM 320 Professional 320W
619.000đ 939.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Bosch GBM 10 RE Professional Máy khoan Bosch GBM 10 RE Professional
Máy khoan Bosch GBM 10 RE Professional
1.066.000đ 1.119.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE Professional 800W Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE Professional 800W
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE Professional 800W
3.614.000đ 3.849.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan cắt mài đa năng Dremel 3000-1-26 (Xám nhạt) Máy khoan cắt mài đa năng Dremel 3000-1-26 (Xám nhạt)
Máy khoan cắt mài đa năng Dremel 3000-1-26 (Xám nhạt)
1.360.000đ 1.799.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Bosch GBM 13 RE Professional Máy khoan Bosch GBM 13 RE Professional
Máy khoan Bosch GBM 13 RE Professional
1.406.000đ 1.429.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 RE Professional 600W Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 RE Professional 600W
Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 RE Professional 600W
2.742.000đ 3.039.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ máy khoan cắt mài đa năng 30 chi tiết Dremel 3000-2-30 (Đen) Bộ máy khoan cắt mài đa năng 30 chi tiết Dremel 3000-2-30 (Đen)
Bộ máy khoan cắt mài đa năng 30 chi tiết Dremel 3000-2-30 (Đen)
2.108.000đ 2.349.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 120-LI Professional (Xanh dương) Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 120-LI Professional (Xanh dương)
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 120-LI Professional (Xanh dương)
2.159.000đ 2.400.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ dụng cụ 100 chi tiết và máy khoan động lực Bosch GSB 550 550W Bộ dụng cụ 100 chi tiết và máy khoan động lực Bosch GSB 550 550W
Bộ dụng cụ 100 chi tiết và máy khoan động lực Bosch GSB 550 550W
1.206.000đ 1.500.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ máy khoan động lực Bosch GSB 550 và 80 món phụ kiện (Xanh dương) Bộ máy khoan động lực Bosch GSB 550 và 80 món phụ kiện (Xanh dương)
Bộ máy khoan động lực Bosch GSB 550 và 80 món phụ kiện (Xanh dương)
1.834.000đ 1.980.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ máy đa năng 30 chi tiết Dremel 3000-2-30 120W (Đen) Bộ máy đa năng 30 chi tiết Dremel 3000-2-30 120W (Đen)
Bộ máy đa năng 30 chi tiết Dremel 3000-2-30 120W (Đen)
2.019.000đ 2.549.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24RE 790W (Xanh dương) Máy khoan búa Bosch GBH 2-24RE 790W (Xanh dương)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24RE 790W (Xanh dương)
3.085.000đ 3.250.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy