text.skipToContent

Máy hút khói

Tìm thấy 50 sản phẩm
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT7516K 260W (Đen) Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT7516K 260W (Đen)
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT7516K 260W (Đen)
3.290.000đ 3.690.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-601BC (Đen) Máy hút khói khử mùi Capri CR-601BC (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-601BC (Đen)
2.129.000đ 2.490.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói mặt thép sơn tĩnh điện Goldsun 708PB (Đen) Máy hút khói mặt thép sơn tĩnh điện Goldsun 708PB (Đen)
Máy hút khói mặt thép sơn tĩnh điện Goldsun 708PB (Đen)
1.699.000đ 1.949.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT6510K Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT6510K
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT6510K
2.790.000đ 2.990.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói Apelson S900 Inox/D Máy hút khói Apelson S900 Inox/D
Máy hút khói Apelson S900 Inox/D
10.690.000đ 11.190.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút mùi không hủy Sunhouse SHB6629-70C (Trắng) Máy hút mùi không hủy Sunhouse SHB6629-70C (Trắng)
Máy hút mùi không hủy Sunhouse SHB6629-70C (Trắng)
4.190.000đ 4.790.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT7516X 260W (Bạc) Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT7516X 260W (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT7516X 260W (Bạc)
3.490.000đ 3.990.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói Candy CBT9240X 206W (Trắng) Máy hút khói Candy CBT9240X 206W (Trắng)
Máy hút khói Candy CBT9240X 206W (Trắng)
8.599.000đ 9.156.800đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói Candy CGM91X 150W (Trắng) Máy hút khói Candy CGM91X 150W (Trắng)
Máy hút khói Candy CGM91X 150W (Trắng)
12.999.000đ 14.314.700đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói Candy CBT6240W Máy hút khói Candy CBT6240W
Máy hút khói Candy CBT6240W
5.999.000đ 6.314.700đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói Candy CBT9240X Máy hút khói Candy CBT9240X
Máy hút khói Candy CBT9240X
8.599.000đ 9.156.800đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói Candy CGM91X Máy hút khói Candy CGM91X
Máy hút khói Candy CGM91X
12.999.000đ 14.314.700đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói Candy CBT6240W Máy hút khói Candy CBT6240W
Máy hút khói Candy CBT6240W
5.999.000đ 6.314.700đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-270B (Đen) Máy hút khói khử mùi Capri CR-270B (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-270B (Đen)
2.689.000đ 3.144.900đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-607H (Đen) Máy hút khói khử mùi Capri CR-607H (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-607H (Đen)
4.389.000đ 5.133.200đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Alpha 71C (Đen) Máy hút khói khử mùi Alpha 71C (Đen)
Máy hút khói khử mùi Alpha 71C (Đen)
1.950.000đ 2.257.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT9516K 260W (Đen) Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT9516K 260W (Đen)
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT9516K 260W (Đen)
3.690.000đ 3.990.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-290B Máy hút khói khử mùi Capri CR-290B
Máy hút khói khử mùi Capri CR-290B
2.929.000đ 3.425.600đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri GS-270I (Bạc) Máy hút khói khử mùi Capri GS-270I (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Capri GS-270I (Bạc)
2.939.000đ 3.437.300đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-260I (Bạc) Máy hút khói khử mùi Capri CR-260I (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-260I (Bạc)
2.859.000đ 3.343.700đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-702H (Trắng) Máy hút khói khử mùi Capri CR-702H (Trắng)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-702H (Trắng)
3.169.000đ 3.706.400đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-678H Máy hút khói khử mùi Capri CR-678H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-678H
4.529.000đ 5.297.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-60P Máy hút khói khử mùi Capri CR-60P
Máy hút khói khử mùi Capri CR-60P
2.929.000đ 3.425.600đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi BlueStar NHK-70G-F02 Máy hút khói khử mùi BlueStar NHK-70G-F02
Máy hút khói khử mùi BlueStar NHK-70G-F02
2.600.000đ 2.850.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Alpha 71S (Inox) Máy hút khói khử mùi Alpha 71S (Inox)
Máy hút khói khử mùi Alpha 71S (Inox)
2.050.000đ 2.457.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-679H Máy hút khói khử mùi Capri CR-679H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-679H
4.789.000đ 5.601.100đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-609H (Đen) Máy hút khói khử mùi Capri CR-609H (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-609H (Đen)
4.529.000đ 5.297.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-260B (Đen) Máy hút khói khử mùi Capri CR-260B (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-260B (Đen)
2.689.000đ 3.109.600đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-757H Máy hút khói khử mùi Capri CR-757H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-757H
4.529.000đ 5.297.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-139H Máy hút khói khử mùi Capri CR-139H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-139H
10.289.000đ 12.033.800đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-170B (Đen) Máy hút khói khử mùi Capri CR-170B (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-170B (Đen)
2.759.000đ 3.226.800đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-901H Máy hút khói khử mùi Capri CR-901H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-901H
4.529.000đ 5.297.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-160I Máy hút khói khử mùi Capri CR-160I
Máy hút khói khử mùi Capri CR-160I
2.759.000đ 3.226.800đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-980H Máy hút khói khử mùi Capri CR-980H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-980H
6.929.000đ 8.104.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-270I (Bạc) Máy hút khói khử mùi Capri CR-270I (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-270I (Bạc)
2.939.000đ 3.437.300đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri GS-270B (Đen) Máy hút khói khử mùi Capri GS-270B (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri GS-270B (Đen)
2.699.000đ 3.156.600đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri GS/CR-600H Máy hút khói khử mùi Capri GS/CR-600H
Máy hút khói khử mùi Capri GS/CR-600H
3.989.000đ 4.665.400đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-179H Máy hút khói khử mùi Capri CR-179H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-179H
11.649.000đ 13.624.500đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Grasso GS8-900 Máy hút khói khử mùi Grasso GS8-900
Máy hút khói khử mùi Grasso GS8-900
8.185.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Grasso GS2-700 Máy hút khói khử mùi Grasso GS2-700
Máy hút khói khử mùi Grasso GS2-700
5.963.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-789H (Đen) Máy hút khói khử mùi Capri CR-789H (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-789H (Đen)
6.779.000đ 7.928.600đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-602H (Trắng) Máy hút khói khử mùi Capri CR-602H (Trắng)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-602H (Trắng)
3.069.000đ 3.589.400đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-700H (Bạc) Máy hút khói khử mùi Capri CR-700H (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-700H (Bạc)
5.389.000đ 6.302.800đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-70P Máy hút khói khử mùi Capri CR-70P
Máy hút khói khử mùi Capri CR-70P
3.089.000đ 3.612.800đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Alpha 70S (Bạc) Máy hút khói khử mùi Alpha 70S (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Alpha 70S (Bạc)
2.299.000đ 2.629.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-759H Máy hút khói khử mùi Capri CR-759H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-759H
4.729.000đ 5.530.900đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri CR-70S Máy hút khói khử mùi Capri CR-70S
Máy hút khói khử mùi Capri CR-70S
3.189.000đ 3.729.700đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Alpha 70C (Đen) Máy hút khói khử mùi Alpha 70C (Đen)
Máy hút khói khử mùi Alpha 70C (Đen)
2.099.000đ 2.329.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói khử mùi Capri GS-260B (Đen) Máy hút khói khử mùi Capri GS-260B (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri GS-260B (Đen)
2.699.000đ 3.156.600đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút khói BlueStar NHK-70GF01D Máy hút khói BlueStar NHK-70GF01D
Máy hút khói BlueStar NHK-70GF01D
2.350.000đ 2.650.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy