text.skipToContent

Máy hút khói

Tìm thấy 59 sản phẩm
Máy hút khói Goldsun GS-190CMáy hút khói Goldsun GS-190C
Máy hút khói Goldsun GS-190C
9.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói Goldsun GS-170CMáy hút khói Goldsun GS-170C
Máy hút khói Goldsun GS-170C
6.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Grasso GS1-700Máy hút khói khử mùi Grasso GS1-700
Máy hút khói khử mùi Grasso GS1-700
5.846.700đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-70SMáy hút khói khử mùi Capri CR-70S
Máy hút khói khử mùi Capri CR-70S
3.189.000đ 3.729.700đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-139HMáy hút khói khử mùi Capri CR-139H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-139H
10.289.000đ 12.033.800đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút mùi không hủy Sunhouse SHB6629-70C (Trắng)Máy hút mùi không hủy Sunhouse SHB6629-70C (Trắng)
Máy hút mùi không hủy Sunhouse SHB6629-70C (Trắng)
4.190.000đ 4.790.000đ
-13%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-602H (Trắng)Máy hút khói khử mùi Capri CR-602H (Trắng)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-602H (Trắng)
3.069.000đ 3.589.400đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Grasso GS2-700Máy hút khói khử mùi Grasso GS2-700
Máy hút khói khử mùi Grasso GS2-700
5.963.600đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói Apelson S900 Inox/DMáy hút khói Apelson S900 Inox/D
Máy hút khói Apelson S900 Inox/D
10.690.000đ 11.190.000đ
-4%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Grasso GS8-900Máy hút khói khử mùi Grasso GS8-900
Máy hút khói khử mùi Grasso GS8-900
8.185.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT7516X 260W (Bạc)Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT7516X 260W (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT7516X 260W (Bạc)
3.490.000đ 3.990.000đ
-13%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-900HMáy hút khói khử mùi Capri CR-900H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-900H
5.689.000đ 6.653.700đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Alpha 70C (Đen)Máy hút khói khử mùi Alpha 70C (Đen)
Máy hút khói khử mùi Alpha 70C (Đen)
2.099.000đ 2.329.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Lucky Flame RG-901S 180W (Bạc)Máy hút khói khử mùi Lucky Flame RG-901S 180W (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Lucky Flame RG-901S 180W (Bạc)
8.910.000đ 9.900.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi than hoạt tính Goldsun GS-708IMáy hút khói khử mùi than hoạt tính Goldsun GS-708I
Máy hút khói khử mùi than hoạt tính Goldsun GS-708I
2.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT9516K 260W (Đen)Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT9516K 260W (Đen)
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT9516K 260W (Đen)
3.599.000đ 3.990.000đ
-10%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói Candy CBT9240XMáy hút khói Candy CBT9240X
Máy hút khói Candy CBT9240X
8.599.000đ 9.156.800đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Lucky Flame RG-911T 204W (Bạc)Máy hút khói khử mùi Lucky Flame RG-911T 204W (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Lucky Flame RG-911T 204W (Bạc)
10.710.000đ 11.900.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-70PMáy hút khói khử mùi Capri CR-70P
Máy hút khói khử mùi Capri CR-70P
3.089.000đ 3.612.800đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT6510KMáy hút khói khử mùi Electrolux EFT6510K
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT6510K
2.990.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói Goldsun 709PB* (Điều khiển cơ)Máy hút khói Goldsun 709PB* (Điều khiển cơ)
Máy hút khói Goldsun 709PB* (Điều khiển cơ)
2.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi BlueStar NHK-70G-F02Máy hút khói khử mùi BlueStar NHK-70G-F02
Máy hút khói khử mùi BlueStar NHK-70G-F02
2.600.000đ 2.850.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói Candy CGM91XMáy hút khói Candy CGM91X
Máy hút khói Candy CGM91X
12.999.000đ 14.314.700đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói Candy CBT6240WMáy hút khói Candy CBT6240W
Máy hút khói Candy CBT6240W
5.999.000đ 6.314.700đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri GS-260I (Bạc)Máy hút khói khử mùi Capri GS-260I (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Capri GS-260I (Bạc)
2.859.000đ 3.343.700đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Alpha 71C (Đen)Máy hút khói khử mùi Alpha 71C (Đen)
Máy hút khói khử mùi Alpha 71C (Đen)
1.950.000đ 2.257.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-260I (Bạc)Máy hút khói khử mùi Capri CR-260I (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-260I (Bạc)
2.859.000đ 3.343.700đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-270B (Đen)Máy hút khói khử mùi Capri CR-270B (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-270B (Đen)
2.689.000đ 3.144.900đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri GS-270B (Đen)Máy hút khói khử mùi Capri GS-270B (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri GS-270B (Đen)
2.699.000đ 3.156.600đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói mặt thép sơn tĩnh điện Goldsun GS-708PBMáy hút khói mặt thép sơn tĩnh điện Goldsun GS-708PB
Máy hút khói mặt thép sơn tĩnh điện Goldsun GS-708PB
2.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-260B (Đen)Máy hút khói khử mùi Capri CR-260B (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-260B (Đen)
2.689.000đ 3.109.600đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Alpha 71S (Inox)Máy hút khói khử mùi Alpha 71S (Inox)
Máy hút khói khử mùi Alpha 71S (Inox)
1.950.000đ 2.457.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Alpha 70S (Bạc)Máy hút khói khử mùi Alpha 70S (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Alpha 70S (Bạc)
2.299.000đ 2.629.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-60SMáy hút khói khử mùi Capri CR-60S
Máy hút khói khử mùi Capri CR-60S
3.089.000đ 3.612.800đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói BlueStar NHK-70GF01DMáy hút khói BlueStar NHK-70GF01D
Máy hút khói BlueStar NHK-70GF01D
2.350.000đ 2.650.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-700H (Bạc)Máy hút khói khử mùi Capri CR-700H (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-700H (Bạc)
5.389.000đ 6.302.800đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri GS/CR-600HMáy hút khói khử mùi Capri GS/CR-600H
Máy hút khói khử mùi Capri GS/CR-600H
3.989.000đ 4.665.400đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói Candy CBT9240X 206W (Trắng)Máy hút khói Candy CBT9240X 206W (Trắng)
Máy hút khói Candy CBT9240X 206W (Trắng)
7.490.000đ 9.990.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói Candy CGM91X 150W (Bạc)Máy hút khói Candy CGM91X 150W (Bạc)
Máy hút khói Candy CGM91X 150W (Bạc)
9.990.000đ 14.990.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói Candy CFT610/1S 120W (Xám)Máy hút khói Candy CFT610/1S 120W (Xám)
Máy hút khói Candy CFT610/1S 120W (Xám)
3.990.000đ 4.990.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói mặt thép sơn tĩnh điện Goldsun 708PB (Đen)Máy hút khói mặt thép sơn tĩnh điện Goldsun 708PB (Đen)
Máy hút khói mặt thép sơn tĩnh điện Goldsun 708PB (Đen)
1.949.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT7516K 260W (Đen)Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT7516K 260W (Đen)
Máy hút khói khử mùi Electrolux EFT7516K 260W (Đen)
3.190.000đ 3.690.000đ
-14%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói Candy CRD 93X 230W (Bạc)Máy hút khói Candy CRD 93X 230W (Bạc)
Máy hút khói Candy CRD 93X 230W (Bạc)
13.790.000đ 17.990.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri GS-270I (Bạc)Máy hút khói khử mùi Capri GS-270I (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Capri GS-270I (Bạc)
2.939.000đ 3.437.300đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-607H (Đen)Máy hút khói khử mùi Capri CR-607H (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-607H (Đen)
4.389.000đ 5.133.200đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-60PMáy hút khói khử mùi Capri CR-60P
Máy hút khói khử mùi Capri CR-60P
2.929.000đ 3.425.600đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-678HMáy hút khói khử mùi Capri CR-678H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-678H
4.529.000đ 5.297.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Grasso GS8-700Máy hút khói khử mùi Grasso GS8-700
Máy hút khói khử mùi Grasso GS8-700
7.928.600đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-679HMáy hút khói khử mùi Capri CR-679H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-679H
4.789.000đ 5.601.100đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-901HMáy hút khói khử mùi Capri CR-901H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-901H
4.529.000đ 5.297.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-980HMáy hút khói khử mùi Capri CR-980H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-980H
6.929.000đ 8.104.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-609H (Đen)Máy hút khói khử mùi Capri CR-609H (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-609H (Đen)
4.529.000đ 5.297.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-270I (Bạc)Máy hút khói khử mùi Capri CR-270I (Bạc)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-270I (Bạc)
2.939.000đ 3.437.300đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-750DLMáy hút khói khử mùi Capri CR-750DL
Máy hút khói khử mùi Capri CR-750DL
5.329.000đ 6.232.700đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-179HMáy hút khói khử mùi Capri CR-179H
Máy hút khói khử mùi Capri CR-179H
11.649.000đ 13.624.500đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri CR-789H (Đen)Máy hút khói khử mùi Capri CR-789H (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri CR-789H (Đen)
6.779.000đ 7.928.600đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói Goldsun GS-190D (Màn LED - cảm ứng)Máy hút khói Goldsun GS-190D (Màn LED - cảm ứng)
Máy hút khói Goldsun GS-190D (Màn LED - cảm ứng)
4.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Goldsun GS-709I*Máy hút khói khử mùi Goldsun GS-709I*
Máy hút khói khử mùi Goldsun GS-709I*
2.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy hút khói khử mùi Capri GS-260B (Đen)Máy hút khói khử mùi Capri GS-260B (Đen)
Máy hút khói khử mùi Capri GS-260B (Đen)
2.699.000đ 3.156.600đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy