text.skipToContent

Máy hút bụi tự động

Tìm thấy 208 sản phẩm
Máy hút bụi BlueStone VCB-8037 1600W (Xanh dương) Máy hút bụi BlueStone VCB-8037 1600W (Xanh dương)
Máy hút bụi BlueStone VCB-8037 1600W (Xanh dương)
1.669.000đ 1.899.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Electrolux Z2405 1600W 1,8L (Trắng) Máy hút bụi Electrolux Z2405 1600W 1,8L (Trắng)
Máy hút bụi Electrolux Z2405 1600W 1,8L (Trắng)
999.000đ 1.490.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi BlueStone VCB-8067 1800W Máy hút bụi BlueStone VCB-8067 1800W
Máy hút bụi BlueStone VCB-8067 1800W
2.732.000đ 4.657.000đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Toshiba VC-GC31CPV 950W (Trắng) Máy hút bụi Toshiba VC-GC31CPV 950W (Trắng)
Máy hút bụi Toshiba VC-GC31CPV 950W (Trắng)
2.500.000đ 3.500.000đ
-29%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Samsung VC20AVNDCNC/SV 2000W (Xanh dương) Máy hút bụi Samsung VC20AVNDCNC/SV 2000W (Xanh dương)
Máy hút bụi Samsung VC20AVNDCNC/SV 2000W (Xanh dương)
2.190.000đ 2.490.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic MC-CG240DN46 850W (Cam) Máy hút bụi Panasonic MC-CG240DN46 850W (Cam)
Máy hút bụi Panasonic MC-CG240DN46 850W (Cam)
1.349.000đ 1.499.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím) Máy hút bụi Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím)
Máy hút bụi Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím)
1.890.000đ 2.390.000đ
-21%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Toshiba VC-GC32CPV 950W (Xanh dương) Máy hút bụi Toshiba VC-GC32CPV 950W (Xanh dương)
Máy hút bụi Toshiba VC-GC32CPV 950W (Xanh dương)
3.000.000đ 4.000.000đ
-25%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Toshiba VC-GC33CPV 950W (Đỏ) Máy hút bụi Toshiba VC-GC33CPV 950W (Đỏ)
Máy hút bụi Toshiba VC-GC33CPV 950W (Đỏ)
3.750.000đ 5.000.000đ
-25%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic MC-CL455RN46 (Đen) Máy hút bụi Panasonic MC-CL455RN46 (Đen)
Máy hút bụi Panasonic MC-CL455RN46 (Đen)
3.190.000đ 5.032.500đ
-37%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1,6L (Xám) Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1,6L (Xám)
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1,6L (Xám)
2.899.000đ 3.500.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Electrolux ZCC5900 1600W Máy hút bụi Electrolux ZCC5900 1600W
Máy hút bụi Electrolux ZCC5900 1600W
1.479.000đ 2.490.000đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím) Máy hút bụi Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím)
Máy hút bụi Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím)
1.689.000đ 2.390.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Electrolux Z2405 1600W 1,8L (Trắng) Máy hút bụi Electrolux Z2405 1600W 1,8L (Trắng)
Máy hút bụi Electrolux Z2405 1600W 1,8L (Trắng)
999.000đ 1.490.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-BA22V 2200W 6L (Đen) Máy hút bụi Hitachi CV-BA22V 2200W 6L (Đen)
Máy hút bụi Hitachi CV-BA22V 2200W 6L (Đen)
3.799.000đ 4.429.800đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 1800W 3L (Xanh dương) Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 1800W 3L (Xanh dương)
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 1800W 3L (Xanh dương)
1.999.000đ 2.104.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y 2100W 21L (Nhiều màu) Máy hút bụi Hitachi CV-960Y 2100W 21L (Nhiều màu)
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y 2100W 21L (Nhiều màu)
3.650.000đ 4.980.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi BlueStone VCB-8067 1800W (Xám phối nâu) Máy hút bụi BlueStone VCB-8067 1800W (Xám phối nâu)
Máy hút bụi BlueStone VCB-8067 1800W (Xám phối nâu)
2.699.000đ 2.999.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi BlueStone VCB-8037 1600W (Xanh dương) + Máy xay sinh tố BlueStone BLB-5215 Máy hút bụi BlueStone VCB-8037 1600W (Xanh dương) + Máy xay sinh tố BlueStone BLB-5215
Máy hút bụi BlueStone VCB-8037 1600W (Xanh dương) + Máy xay sinh tố BlueStone BLB-5215
1.699.000đ 1.899.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi BlueStone VCB-8055 1600W Máy hút bụi BlueStone VCB-8055 1600W
Máy hút bụi BlueStone VCB-8055 1600W
2.249.000đ 2.499.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Midea MVC-V-D12M-GR Máy hút bụi Midea MVC-V-D12M-GR
Máy hút bụi Midea MVC-V-D12M-GR
1.914.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SY21V 2100W 1,6L (Nâu) Máy hút bụi Hitachi CV-SY21V 2100W 1,6L (Nâu)
Máy hút bụi Hitachi CV-SY21V 2100W 1,6L (Nâu)
3.577.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-BA18V 1800W 6L (Đỏ) Máy hút bụi Hitachi CV-BA18V 1800W 6L (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-BA18V 1800W 6L (Đỏ)
2.887.600đ 2.988.800đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL240DN46 1400W (Đen cam) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL240DN46 1400W (Đen cam)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL240DN46 1400W (Đen cam)
2.119.000đ 2.338.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1,5L (Nhiều màu) Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1,5L (Nhiều màu)
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1,5L (Nhiều màu)
1.579.000đ 1.861.800đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL563RN46 1800W (Đen đỏ) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL563RN46 1800W (Đen đỏ)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL563RN46 1800W (Đen đỏ)
2.426.600đ 2.922.700đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi AQUA BAC-WDB160 1700W 19L (Trắng) Máy hút bụi AQUA BAC-WDB160 1700W 19L (Trắng)
Máy hút bụi AQUA BAC-WDB160 1700W 19L (Trắng)
2.499.000đ 3.588.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL305BN46 1400W (Trắng, xanh dương) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL305BN46 1400W (Trắng, xanh dương)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL305BN46 1400W (Trắng, xanh dương)
2.499.000đ 2.571.800đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V 2300W 1,6L (Đỏ) Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V 2300W 1,6L (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V 2300W 1,6L (Đỏ)
5.759.000đ 6.244.400đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V 2100W 1,6L (Xanh tím than) Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V 2100W 1,6L (Xanh tím than)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V 2100W 1,6L (Xanh tím than)
4.099.000đ 4.443.200đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SH18 1800W 1,6L (Trắng đen) Máy hút bụi Hitachi CV-SH18 1800W 1,6L (Trắng đen)
Máy hút bụi Hitachi CV-SH18 1800W 1,6L (Trắng đen)
2.149.000đ 2.490.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi không túi Hitachi CV-940Y 1600W 15L (Xám) Máy hút bụi không túi Hitachi CV-940Y 1600W 15L (Xám)
Máy hút bụi không túi Hitachi CV-940Y 1600W 15L (Xám)
2.799.000đ 3.113.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 1800W 3L (Xanh dương) Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 1800W 3L (Xanh dương)
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 1800W 3L (Xanh dương)
1.879.000đ 2.104.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG333AN46 1800W (Trắng, xanh dương) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG333AN46 1800W (Trắng, xanh dương)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG333AN46 1800W (Trắng, xanh dương)
2.029.000đ 2.221.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic MC-YL621RN46 1600W 15L (Đen, đỏ) Máy hút bụi Panasonic MC-YL621RN46 1600W 15L (Đen, đỏ)
Máy hút bụi Panasonic MC-YL621RN46 1600W 15L (Đen, đỏ)
2.946.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Aqua AC-E830 2.5L 1800W (Xám bạc) Máy hút bụi Aqua AC-E830 2.5L 1800W (Xám bạc)
Máy hút bụi Aqua AC-E830 2.5L 1800W (Xám bạc)
1.759.000đ 2.388.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG300XN46 850W (Xanh lá cây) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG300XN46 850W (Xanh lá cây)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG300XN46 850W (Xanh lá cây)
1.499.000đ 1.753.100đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL453RN46 1800W (Hồng tím) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL453RN46 1800W (Hồng tím)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL453RN46 1800W (Hồng tím)
2.699.000đ 2.922.700đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi BlueStone VCB-8055 1600W Máy hút bụi BlueStone VCB-8055 1600W
Máy hút bụi BlueStone VCB-8055 1600W
2.277.000đ 3.882.000đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V 2200W 1,6L (Xám) Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V 2200W 1,6L (Xám)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V 2200W 1,6L (Xám)
4.599.000đ 5.215.100đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL455KN46 2000W (Đen) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL455KN46 2000W (Đen)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL455KN46 2000W (Đen)
3.339.000đ 3.624.500đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG331RN46 1600W (Trắng hồng) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG331RN46 1600W (Trắng hồng)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG331RN46 1600W (Trắng hồng)
1.697.000đ 1.870.100đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Aqua AC-E930 2.5L 1800W (Xanh lá) Máy hút bụi Aqua AC-E930 2.5L 1800W (Xanh lá)
Máy hút bụi Aqua AC-E930 2.5L 1800W (Xanh lá)
1.189.000đ 1.668.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL565KN46 Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL565KN46
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL565KN46
3.460.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-YL635TN46 Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-YL635TN46
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-YL635TN46
4.560.200đ 4.610.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL561AN46 (Màu sắc: Xanh dương) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL561AN46 (Màu sắc: Xanh dương)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL561AN46 (Màu sắc: Xanh dương)
2.349.000đ 2.408.100đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-YL631RN46 Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-YL631RN46
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-YL631RN46
2.599.000đ 3.156.600đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL563RN46 (Màu sắc: Đỏ) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL563RN46 (Màu sắc: Đỏ)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL563RN46 (Màu sắc: Đỏ)
2.499.000đ 2.922.700đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Robot hút bụi thông minh Neato Botvac Connected Robot hút bụi thông minh Neato Botvac Connected
Robot hút bụi thông minh Neato Botvac Connected
18.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Zelmer 5500HT 2200W (Xanh dương) Máy hút bụi Zelmer 5500HT 2200W (Xanh dương)
Máy hút bụi Zelmer 5500HT 2200W (Xanh dương)
5.159.000đ 5.850.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L (Trắng đen) Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L (Trắng đen)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L (Trắng đen)
3.299.000đ 3.694.700đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic MC-YL625TN46 2000W 20L (Đen, nâu) Máy hút bụi Panasonic MC-YL625TN46 2000W 20L (Đen, nâu)
Máy hút bụi Panasonic MC-YL625TN46 2000W 20L (Đen, nâu)
4.146.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL561AN46 1600W (Đen, xanh dương đậm) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL561AN46 1600W (Đen, xanh dương đậm)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL561AN46 1600W (Đen, xanh dương đậm)
2.408.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL431AN46 1600W (Xanh tím than) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL431AN46 1600W (Xanh tím than)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL431AN46 1600W (Xanh tím than)
2.249.000đ 2.688.800đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-950Y 2000W 18L (Vàng kim) Máy hút bụi Hitachi CV-950Y 2000W 18L (Vàng kim)
Máy hút bụi Hitachi CV-950Y 2000W 18L (Vàng kim)
3.099.000đ 3.489.100đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-945Y 1800W 18L (Xám) Máy hút bụi Hitachi CV-945Y 1800W 18L (Xám)
Máy hút bụi Hitachi CV-945Y 1800W 18L (Xám)
2.849.000đ 3.238.500đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Đỏ) Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Đỏ)
3.159.000đ 3.739.800đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-970Y 2200W 21L (Vàng kim) Máy hút bụi Hitachi CV-970Y 2200W 21L (Vàng kim)
Máy hút bụi Hitachi CV-970Y 2200W 21L (Vàng kim)
4.389.000đ 5.028.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y 2100W 21L (Xám) Máy hút bụi Hitachi CV-960Y 2100W 21L (Xám)
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y 2100W 21L (Xám)
3.599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-BA22V 2200W 6L (Đen) Máy hút bụi Hitachi CV-BA22V 2200W 6L (Đen)
Máy hút bụi Hitachi CV-BA22V 2200W 6L (Đen)
3.799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy