text.skipToContent

Máy hút bụi cầm tay

Tìm thấy 60 sản phẩm
Máy hút bụi dạng hộp Electrolux ZCC5900 1600W (Đen phối đỏ) Máy hút bụi dạng hộp Electrolux ZCC5900 1600W (Đen phối đỏ)
Máy hút bụi dạng hộp Electrolux ZCC5900 1600W (Đen phối đỏ)
1.320.000đ 2.500.000đ
-47%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi dạng hộp Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím) Máy hút bụi dạng hộp Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím)
Máy hút bụi dạng hộp Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím)
1.470.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi dạng hộp	Electrolux Z1231 1600W (Vàng chanh) Máy hút bụi dạng hộp	Electrolux Z1231 1600W (Vàng chanh)
Máy hút bụi dạng hộp Electrolux Z1231 1600W (Vàng chanh)
1.320.000đ 2.500.000đ
-47%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi không dây Sharp EC-A1RA (Xanh dương) Máy hút bụi không dây Sharp EC-A1RA (Xanh dương)
Máy hút bụi không dây Sharp EC-A1RA (Xanh dương)
7.799.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi không dây Sharp EC-A1RA (Hồng) Máy hút bụi không dây Sharp EC-A1RA (Hồng)
Máy hút bụi không dây Sharp EC-A1RA (Hồng)
7.799.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1013 600W (Hồng) Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1013 600W (Hồng)
Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1013 600W (Hồng)
1.449.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1015 600W (Trắng) Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1015 600W (Trắng)
Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1015 600W (Trắng)
1.799.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V (Nâu nhạt) Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V (Nâu nhạt)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V (Nâu nhạt)
4.990.000đ 5.200.000đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V (Xanh tím than) Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V (Xanh tím than)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V (Xanh tím than)
4.400.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1017 600W (Xám) Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1017 600W (Xám)
Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1017 600W (Xám)
1.929.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1016 600W (Xanh dương) Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1016 600W (Xanh dương)
Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1016 600W (Xanh dương)
1.659.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1013 600W (Đỏ) Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1013 600W (Đỏ)
Máy hút bụi cầm tay Shimono SVC1013 600W (Đỏ)
1.521.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Tefal TW3786HA 2000W Máy hút bụi Tefal TW3786HA 2000W
Máy hút bụi Tefal TW3786HA 2000W
2.799.000đ 4.665.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Tefal TW5243HO 1900W (Đỏ) Máy hút bụi Tefal TW5243HO 1900W (Đỏ)
Máy hút bụi Tefal TW5243HO 1900W (Đỏ)
2.599.000đ 4.332.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Fakir Aurora 3.5L 1500W (Đỏ) Máy hút bụi Fakir Aurora 3.5L 1500W (Đỏ)
Máy hút bụi Fakir Aurora 3.5L 1500W (Đỏ)
5.290.000đ 7.770.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1108 TL Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1108 TL
Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1108 TL
1.780.000đ 2.200.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Fakir S20E 800W (Đen) Máy hút bụi cầm tay Fakir S20E 800W (Đen)
Máy hút bụi cầm tay Fakir S20E 800W (Đen)
7.110.000đ 11.298.000đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Siemens VS 06 G2530, 4L 2500W (Đen) Máy hút bụi Siemens VS 06 G2530, 4L 2500W (Đen)
Máy hút bụi Siemens VS 06 G2530, 4L 2500W (Đen)
5.270.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Fakir Veyron Turbo, 1.5L 2400W (Tím) Máy hút bụi Fakir Veyron Turbo, 1.5L 2400W (Tím)
Máy hút bụi Fakir Veyron Turbo, 1.5L 2400W (Tím)
4.480.000đ 5.642.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Fakir Universo 1500W (Đen) Máy hút bụi cầm tay Fakir Universo 1500W (Đen)
Máy hút bụi cầm tay Fakir Universo 1500W (Đen)
5.334.000đ 8.890.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Fakir A220 3.5L 750W (Xanh, đen) Máy hút bụi Fakir A220 3.5L 750W (Xanh, đen)
Máy hút bụi Fakir A220 3.5L 750W (Xanh, đen)
2.570.000đ 4.144.400đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Fakir Hans 3.5L 1300W (Đen) Máy hút bụi Fakir Hans 3.5L 1300W (Đen)
Máy hút bụi Fakir Hans 3.5L 1300W (Đen)
3.870.000đ 5.642.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Bosch BGL 35 Move 1 Máy hút bụi Bosch BGL 35 Move 1
Máy hút bụi Bosch BGL 35 Move 1
5.650.000đ 8.619.500đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1072 NT Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1072 NT
Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1072 NT
1.510.000đ 2.417.700đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Bosch GL 32200 Máy hút bụi Bosch GL 32200
Máy hút bụi Bosch GL 32200
5.360.000đ 8.260.400đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Siemens VSQ 4 GP 1264, 5L 1200W (Đen) Máy hút bụi Siemens VSQ 4 GP 1264, 5L 1200W (Đen)
Máy hút bụi Siemens VSQ 4 GP 1264, 5L 1200W (Đen)
6.020.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi đa năng Sinbo SVC-3463 800W Ghi Máy hút bụi đa năng Sinbo SVC-3463 800W Ghi
Máy hút bụi đa năng Sinbo SVC-3463 800W Ghi
2.431.000đ 3.117.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Kachi 600W (Đỏ đen) Máy hút bụi cầm tay Kachi 600W (Đỏ đen)
Máy hút bụi cầm tay Kachi 600W (Đỏ đen)
599.000đ 1.100.000đ
-46%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Fakir Veyron Turbo, 1.5L 2400W (Nâu) Máy hút bụi Fakir Veyron Turbo, 1.5L 2400W (Nâu)
Máy hút bụi Fakir Veyron Turbo, 1.5L 2400W (Nâu)
4.480.000đ 5.642.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1108 T CBC Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1108 T CBC
Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1108 T CBC
2.231.800đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Philips FC6168 (Đen) Máy hút bụi cầm tay Philips FC6168 (Đen)
Máy hút bụi cầm tay Philips FC6168 (Đen)
5.099.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Philips FC6404 (Xanh ngọc) Máy hút bụi cầm tay Philips FC6404 (Xanh ngọc)
Máy hút bụi cầm tay Philips FC6404 (Xanh ngọc)
6.999.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1.6L - Hàng Chính Hãng Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1.6L - Hàng Chính Hãng
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1.6L - Hàng Chính Hãng
2.890.000đ 3.000.000đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Vacuum Cleaner JK-2004 2000W (Đỏ) Máy hút bụi Vacuum Cleaner JK-2004 2000W (Đỏ)
Máy hút bụi Vacuum Cleaner JK-2004 2000W (Đỏ)
990.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 (Xanh dương) Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 (Xanh dương)
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 (Xanh dương)
2.240.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Hitachi CV-SH18 1800W (Trắng) Máy hút bụi Hitachi CV-SH18 1800W (Trắng)
Máy hút bụi Hitachi CV-SH18 1800W (Trắng)
2.400.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Hitachi CV-SC220V Máy hút bụi Hitachi CV-SC220V
Máy hút bụi Hitachi CV-SC220V
14.000.000đ 14.800.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy hút bụi HITACHI CV-SC22 Máy hút bụi HITACHI CV-SC22
Máy hút bụi HITACHI CV-SC22
7.800.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy hút bụi đa năng Shimono SVC 1015 600W (Trắng) Máy hút bụi đa năng Shimono SVC 1015 600W (Trắng)
Máy hút bụi đa năng Shimono SVC 1015 600W (Trắng)
1.990.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Aqua AC-E930, 2.5L 1800W Máy hút bụi Aqua AC-E930, 2.5L 1800W
Máy hút bụi Aqua AC-E930, 2.5L 1800W
1.189.000đ 1.668.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Aqua AC-F700S, 1.0L 1600W Máy hút bụi Aqua AC-F700S, 1.0L 1600W
Máy hút bụi Aqua AC-F700S, 1.0L 1600W
1.589.000đ 2.268.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1.6L (Nhiều màu) Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1.6L (Nhiều màu)
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1.6L (Nhiều màu)
2.844.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi mini Magic One MG-901 1000W (Đỏ) Máy hút bụi mini Magic One MG-901 1000W (Đỏ)
Máy hút bụi mini Magic One MG-901 1000W (Đỏ)
590.000đ 699.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi dùng pin Bosch GAS 18V-LI Máy hút bụi dùng pin Bosch GAS 18V-LI
Máy hút bụi dùng pin Bosch GAS 18V-LI
3.423.000đ 3.600.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi công nghiệp Tiross TS-9301 1600W (Xanh tím than) Máy hút bụi công nghiệp Tiross TS-9301 1600W (Xanh tím than)
Máy hút bụi công nghiệp Tiross TS-9301 1600W (Xanh tím than)
1.749.000đ 2.600.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Cyclone Tiross TS931 (Đỏ) Máy hút bụi Cyclone Tiross TS931 (Đỏ)
Máy hút bụi Cyclone Tiross TS931 (Đỏ)
1.799.000đ 2.760.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Aqua AC-F298, 1.7L 1600W Máy hút bụi Aqua AC-F298, 1.7L 1600W
Máy hút bụi Aqua AC-F298, 1.7L 1600W
1.559.000đ 2.148.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Cyclone Tiross TS-931 1600W (Đỏ) Máy hút bụi Cyclone Tiross TS-931 1600W (Đỏ)
Máy hút bụi Cyclone Tiross TS-931 1600W (Đỏ)
1.790.000đ 2.760.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi công nghiệp Tiross TS-9301 1600W (Xanh tím than) Máy hút bụi công nghiệp Tiross TS-9301 1600W (Xanh tím than)
Máy hút bụi công nghiệp Tiross TS-9301 1600W (Xanh tím than)
1.749.000đ 2.600.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Cyclone Tiross TS931 (Đỏ) Máy hút bụi Cyclone Tiross TS931 (Đỏ)
Máy hút bụi Cyclone Tiross TS931 (Đỏ)
1.799.000đ 2.760.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Aqua AC-E830, 2.5L 1800W Máy hút bụi Aqua AC-E830, 2.5L 1800W
Máy hút bụi Aqua AC-E830, 2.5L 1800W
1.759.000đ 2.388.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi công nghiệp TS9301 1600W Máy hút bụi công nghiệp TS9301 1600W
Máy hút bụi công nghiệp TS9301 1600W
1.852.000đ 1.890.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi cầm tay Korea King KVC - 809C 1000W Máy hút bụi cầm tay Korea King KVC - 809C 1000W
Máy hút bụi cầm tay Korea King KVC - 809C 1000W
1.050.000đ 1.420.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG331RN46 1600W (Hồng) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG331RN46 1600W (Hồng)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG331RN46 1600W (Hồng)
1.699.000đ 1.870.100đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL431AN46 1600W Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL431AN46 1600W
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL431AN46 1600W
2.150.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Bosch BGS4UGOGB Máy hút bụi Bosch BGS4UGOGB
Máy hút bụi Bosch BGS4UGOGB
7.550.000đ 8.900.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Bosch BGS2UCO1GB Máy hút bụi Bosch BGS2UCO1GB
Máy hút bụi Bosch BGS2UCO1GB
6.550.000đ 8.900.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V-24CV Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V-24CV
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V-24CV
6.150.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy