text.skipToContent

Máy hút bụi

Tìm thấy 282 sản phẩm
Máy hút bụi BlueStone VCB-8037 1600W (Xanh dương) Máy hút bụi BlueStone VCB-8037 1600W (Xanh dương)
Máy hút bụi BlueStone VCB-8037 1600W (Xanh dương)
1.699.000đ 1.899.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Electrolux Z2405 1600W 1,8L (Trắng) Máy hút bụi Electrolux Z2405 1600W 1,8L (Trắng)
Máy hút bụi Electrolux Z2405 1600W 1,8L (Trắng)
999.000đ 1.490.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi không dây Sharp EC-A1RA (Xanh dương) Máy hút bụi không dây Sharp EC-A1RA (Xanh dương)
Máy hút bụi không dây Sharp EC-A1RA (Xanh dương)
7.799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi không dây Sharp EC-A1RA (Hồng) Máy hút bụi không dây Sharp EC-A1RA (Hồng)
Máy hút bụi không dây Sharp EC-A1RA (Hồng)
7.799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic CG321 Đỏ Máy hút bụi Panasonic CG321 Đỏ
Máy hút bụi Panasonic CG321 Đỏ
1.149.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic CG231- Hàng nhập khẩu Máy hút bụi Panasonic CG231- Hàng nhập khẩu
Máy hút bụi Panasonic CG231- Hàng nhập khẩu
1.349.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Tefal TW3786HA 2000W Máy hút bụi Tefal TW3786HA 2000W
Máy hút bụi Tefal TW3786HA 2000W
2.860.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Tefal TW5243HO 1900W (Đỏ) Máy hút bụi Tefal TW5243HO 1900W (Đỏ)
Máy hút bụi Tefal TW5243HO 1900W (Đỏ)
2.599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL563RN46 1800W (Đen đỏ) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL563RN46 1800W (Đen đỏ)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL563RN46 1800W (Đen đỏ)
2.426.600đ 2.922.700đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1,5L (Nhiều màu) Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1,5L (Nhiều màu)
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1,5L (Nhiều màu)
1.579.000đ 1.861.800đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi BlueStone VCB-8067 1800W (Xám phối nâu) Máy hút bụi BlueStone VCB-8067 1800W (Xám phối nâu)
Máy hút bụi BlueStone VCB-8067 1800W (Xám phối nâu)
2.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi BlueStone VCB-8037 1600W (Xanh dương) + Máy xay sinh tố BlueStone BLB-5215 Máy hút bụi BlueStone VCB-8037 1600W (Xanh dương) + Máy xay sinh tố BlueStone BLB-5215
Máy hút bụi BlueStone VCB-8037 1600W (Xanh dương) + Máy xay sinh tố BlueStone BLB-5215
1.888.000đ 1.899.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1,6L (Đỏ) Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1,6L (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1,6L (Đỏ)
2.759.000đ 2.992.900đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi không túi Hitachi CV-940Y 1600W 15L (Đen) Máy hút bụi không túi Hitachi CV-940Y 1600W 15L (Đen)
Máy hút bụi không túi Hitachi CV-940Y 1600W 15L (Đen)
3.111.100đ 5.728.000đ
-46%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Fakir Aurora 3.5L 1500W (Đỏ) Máy hút bụi Fakir Aurora 3.5L 1500W (Đỏ)
Máy hút bụi Fakir Aurora 3.5L 1500W (Đỏ)
5.290.000đ 7.770.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1108 TL Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1108 TL
Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1108 TL
1.780.000đ 2.200.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi cầm tay Fakir S20E 800W (Đen) Máy hút bụi cầm tay Fakir S20E 800W (Đen)
Máy hút bụi cầm tay Fakir S20E 800W (Đen)
7.110.000đ 11.298.000đ
-37%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Siemens VS 06 G2530, 4L 2500W (Đen) Máy hút bụi Siemens VS 06 G2530, 4L 2500W (Đen)
Máy hút bụi Siemens VS 06 G2530, 4L 2500W (Đen)
5.270.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Electrolux ZUSG4061 1000W (Đen) Máy hút bụi Electrolux ZUSG4061 1000W (Đen)
Máy hút bụi Electrolux ZUSG4061 1000W (Đen)
5.569.000đ 6.782.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic MC-CL455RN46 (Đen) Máy hút bụi Panasonic MC-CL455RN46 (Đen)
Máy hút bụi Panasonic MC-CL455RN46 (Đen)
3.190.000đ 5.032.500đ
-37%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Fakir Veyron Turbo, 1.5L 2400W (Tím) Máy hút bụi Fakir Veyron Turbo, 1.5L 2400W (Tím)
Máy hút bụi Fakir Veyron Turbo, 1.5L 2400W (Tím)
4.480.000đ 5.642.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1,6L (Xám) + Ấm siêu tốc Panafresh JK-78 1.8L (Trắng) Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1,6L (Xám) + Ấm siêu tốc Panafresh JK-78 1.8L (Trắng)
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1,6L (Xám) + Ấm siêu tốc Panafresh JK-78 1.8L (Trắng)
2.850.000đ 3.800.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V (Xanh tím than) Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V (Xanh tím than)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V (Xanh tím than)
4.400.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1,5L (Đỏ) Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1,5L (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1,5L (Đỏ)
1.890.000đ 3.358.200đ
-44%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL305BN46 1400W (Xanh dương) Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL305BN46 1400W (Xanh dương)
Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL305BN46 1400W (Xanh dương)
2.443.300đ 4.148.400đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi cầm tay Fakir Universo 1500W (Đen) Máy hút bụi cầm tay Fakir Universo 1500W (Đen)
Máy hút bụi cầm tay Fakir Universo 1500W (Đen)
5.334.000đ 8.890.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1.6L - Hàng Chính Hãng Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1.6L - Hàng Chính Hãng
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1.6L - Hàng Chính Hãng
2.890.000đ 3.000.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1,6L (Xám) Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1,6L (Xám)
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V 2000W 1,6L (Xám)
2.899.000đ 3.500.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Fakir A220 3.5L 750W (Xanh, đen) Máy hút bụi Fakir A220 3.5L 750W (Xanh, đen)
Máy hút bụi Fakir A220 3.5L 750W (Xanh, đen)
2.570.000đ 4.144.400đ
-38%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Fakir Hans 3.5L 1300W (Đen) Máy hút bụi Fakir Hans 3.5L 1300W (Đen)
Máy hút bụi Fakir Hans 3.5L 1300W (Đen)
3.870.000đ 5.642.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím) Máy hút bụi Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím)
Máy hút bụi Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím)
1.590.000đ 1.974.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Tefal TW529588 1900W (Đen) Máy hút bụi Tefal TW529588 1900W (Đen)
Máy hút bụi Tefal TW529588 1900W (Đen)
2.444.400đ 4.345.700đ
-44%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SH18 1800W 1,6L (Trắng) Máy hút bụi Hitachi CV-SH18 1800W 1,6L (Trắng)
Máy hút bụi Hitachi CV-SH18 1800W 1,6L (Trắng)
2.557.000đ 4.543.100đ
-44%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Bosch BGL 35 Move 1 Máy hút bụi Bosch BGL 35 Move 1
Máy hút bụi Bosch BGL 35 Move 1
5.650.000đ 8.619.500đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1072 NT Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1072 NT
Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1072 NT
1.510.000đ 2.417.700đ
-38%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y 2100W 21L (Nhiều màu) Máy hút bụi Hitachi CV-960Y 2100W 21L (Nhiều màu)
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y 2100W 21L (Nhiều màu)
3.650.000đ 4.980.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Bosch GL 32200 Máy hút bụi Bosch GL 32200
Máy hút bụi Bosch GL 32200
5.360.000đ 8.260.400đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi cầm tay Fakir Stella 1500W (Đen) Máy hút bụi cầm tay Fakir Stella 1500W (Đen)
Máy hút bụi cầm tay Fakir Stella 1500W (Đen)
4.012.000đ 6.687.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Siemens VSQ 4 GP 1264, 5L 1200W (Đen) Máy hút bụi Siemens VSQ 4 GP 1264, 5L 1200W (Đen)
Máy hút bụi Siemens VSQ 4 GP 1264, 5L 1200W (Đen)
6.020.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1.5L (Xanh) Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1.5L (Xanh)
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1.5L (Xanh)
1.890.000đ 3.358.200đ
-44%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi BlueStone VCB-8055 1600W Máy hút bụi BlueStone VCB-8055 1600W
Máy hút bụi BlueStone VCB-8055 1600W
2.249.000đ 2.499.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Electrolux Z931 Máy hút bụi Electrolux Z931
Máy hút bụi Electrolux Z931
2.690.000đ 3.192.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bui công nghiệp Pannasonic MC-YL631RN46 1700W Máy hút bui công nghiệp Pannasonic MC-YL631RN46 1700W
Máy hút bui công nghiệp Pannasonic MC-YL631RN46 1700W
2.679.000đ 2.990.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Electrolux ZCC5900 1600W Máy hút bụi Electrolux ZCC5900 1600W
Máy hút bụi Electrolux ZCC5900 1600W
1.479.000đ 2.490.000đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi đa năng Sinbo SVC-3463 800W Ghi Máy hút bụi đa năng Sinbo SVC-3463 800W Ghi
Máy hút bụi đa năng Sinbo SVC-3463 800W Ghi
2.431.000đ 3.117.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím) Máy hút bụi Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím)
Máy hút bụi Electrolux ZLUX1811 1800W (Tím)
1.689.000đ 2.390.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 (Xanh dương) Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 (Xanh dương)
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 (Xanh dương)
2.240.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi không túi Hitachi CV-940Y 1600W 15L (Đỏ) Máy hút bụi không túi Hitachi CV-940Y 1600W 15L (Đỏ)
Máy hút bụi không túi Hitachi CV-940Y 1600W 15L (Đỏ)
3.111.100đ 5.728.000đ
-46%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi cầm tay Kachi 600W (Đỏ đen) Máy hút bụi cầm tay Kachi 600W (Đỏ đen)
Máy hút bụi cầm tay Kachi 600W (Đỏ đen)
599.000đ 1.100.000đ
-46%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Electrolux Z2405 1600W 1,8L (Trắng) Máy hút bụi Electrolux Z2405 1600W 1,8L (Trắng)
Máy hút bụi Electrolux Z2405 1600W 1,8L (Trắng)
999.000đ 1.490.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Fakir Veyron Turbo, 1.5L 2400W (Nâu) Máy hút bụi Fakir Veyron Turbo, 1.5L 2400W (Nâu)
Máy hút bụi Fakir Veyron Turbo, 1.5L 2400W (Nâu)
4.480.000đ 5.642.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SH18 1800W (Trắng) Máy hút bụi Hitachi CV-SH18 1800W (Trắng)
Máy hút bụi Hitachi CV-SH18 1800W (Trắng)
2.400.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Electrolux ZAP9910 1800W Máy hút bụi Electrolux ZAP9910 1800W
Máy hút bụi Electrolux ZAP9910 1800W
2.190.000đ 2.423.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1108 T CBC Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1108 T CBC
Máy hút bụi cầm tay Fakir AS 1108 T CBC
2.231.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 1800W 3L (Xanh dương) Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 1800W 3L (Xanh dương)
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 1800W 3L (Xanh dương)
1.999.000đ 2.104.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V (Nâu nhạt) Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V (Nâu nhạt)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V (Nâu nhạt)
4.990.000đ 5.200.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi ELECTROLUX ZVE4110FL Máy hút bụi ELECTROLUX ZVE4110FL
Máy hút bụi ELECTROLUX ZVE4110FL
2.990.000đ 3.290.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-SC220V Máy hút bụi Hitachi CV-SC220V
Máy hút bụi Hitachi CV-SC220V
14.000.000đ 14.800.000đ
-5%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Hitachi CV-970Y 2200W 21L Máy hút bụi Hitachi CV-970Y 2200W 21L
Máy hút bụi Hitachi CV-970Y 2200W 21L
4.950.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hút bụi Toshiba VC-GC32CPV 950W (Xanh dương) Máy hút bụi Toshiba VC-GC32CPV 950W (Xanh dương)
Máy hút bụi Toshiba VC-GC32CPV 950W (Xanh dương)
3.000.000đ 4.000.000đ
-25%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy