text.skipToContent

Máy hàn

Tìm thấy 49 sản phẩm
Máy hàn Oshima ARC 205 5.7 KVA (Cam) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp) Máy hàn Oshima ARC 205 5.7 KVA (Cam) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
Máy hàn Oshima ARC 205 5.7 KVA (Cam) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
3.170.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn cầm tay Super Duty TTPusa 401-SR 965 60W 220V Mỏ hàn cầm tay Super Duty TTPusa 401-SR 965 60W 220V
Mỏ hàn cầm tay Super Duty TTPusa 401-SR 965 60W 220V
270.000đ 290.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn TIG Hồng Ký HK TIG-200E-PK (Đỏ) Máy hàn TIG Hồng Ký HK TIG-200E-PK (Đỏ)
Máy hàn TIG Hồng Ký HK TIG-200E-PK (Đỏ)
4.230.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E (Đỏ) Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E (Đỏ)
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E (Đỏ)
3.215.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn chì Asaki AK-9044 80W (Cam) Mỏ hàn chì Asaki AK-9044 80W (Cam)
Mỏ hàn chì Asaki AK-9044 80W (Cam)
251.000đ 280.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn thiếc Sellery 96-650 30W (Đen) Mỏ hàn thiếc Sellery 96-650 30W (Đen)
Mỏ hàn thiếc Sellery 96-650 30W (Đen)
150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn nhiệt Yato YT-8272 60W Mỏ hàn nhiệt Yato YT-8272 60W
Mỏ hàn nhiệt Yato YT-8272 60W
249.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn chì Asaki AK-9034 60W (Cam) Mỏ hàn chì Asaki AK-9034 60W (Cam)
Mỏ hàn chì Asaki AK-9034 60W (Cam)
161.000đ 180.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn chì Asaki AK-9039 40W (Cam) Mỏ hàn chì Asaki AK-9039 40W (Cam)
Mỏ hàn chì Asaki AK-9039 40W (Cam)
97.000đ 110.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A (Vàng) Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A (Vàng)
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A (Vàng)
3.350.000đ 4.290.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn Sellery 96-700 100W (Đen) Mỏ hàn Sellery 96-700 100W (Đen)
Mỏ hàn Sellery 96-700 100W (Đen)
309.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn chì Asaki AK-9046 150W (Cam) Mỏ hàn chì Asaki AK-9046 150W (Cam)
Mỏ hàn chì Asaki AK-9046 150W (Cam)
377.000đ 410.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ súng kèm mỏ hàn thiếc Stanley 69-041B 100W Bộ súng kèm mỏ hàn thiếc Stanley 69-041B 100W
Bộ súng kèm mỏ hàn thiếc Stanley 69-041B 100W
522.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn Tolsen 38060 (30W) Mỏ hàn Tolsen 38060 (30W)
Mỏ hàn Tolsen 38060 (30W)
155.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn chì Asaki AK-9032 40W (Cam) Mỏ hàn chì Asaki AK-9032 40W (Cam)
Mỏ hàn chì Asaki AK-9032 40W (Cam)
150.000đ 170.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn điện tử dạng súng Asaki AK-9095 60W (Cam) Mỏ hàn điện tử dạng súng Asaki AK-9095 60W (Cam)
Mỏ hàn điện tử dạng súng Asaki AK-9095 60W (Cam)
344.000đ 380.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn Tolsen 38062 (60W) Mỏ hàn Tolsen 38062 (60W)
Mỏ hàn Tolsen 38062 (60W)
185.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn thiếc Stanley 69-031B 30W Mỏ hàn thiếc Stanley 69-031B 30W
Mỏ hàn thiếc Stanley 69-031B 30W
140.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mỏ hàn Sellery 96-680 60W (Đen) Mỏ hàn Sellery 96-680 60W (Đen)
Mỏ hàn Sellery 96-680 60W (Đen)
146.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn que điện tử Körper S200 (Đen) Máy hàn que điện tử Körper S200 (Đen)
Máy hàn que điện tử Körper S200 (Đen)
11.475.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A (Vàng) Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A (Vàng)
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A (Vàng)
4.168.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi LG-250DB 80W (Xanh lá cây) Máy hàn điện tử Legi LG-250DB 80W (Xanh lá cây)
Máy hàn điện tử Legi LG-250DB 80W (Xanh lá cây)
4.300.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi MIG-350GF-D (Đỏ) Máy hàn điện tử Legi MIG-350GF-D (Đỏ)
Máy hàn điện tử Legi MIG-350GF-D (Đỏ)
30.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi TIG-315AM-D (Đỏ) Máy hàn điện tử Legi TIG-315AM-D (Đỏ)
Máy hàn điện tử Legi TIG-315AM-D (Đỏ)
13.650.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi LG-200R-MIG 176W (Đen) Máy hàn điện tử Legi LG-200R-MIG 176W (Đen)
Máy hàn điện tử Legi LG-200R-MIG 176W (Đen)
8.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi LG-200 60W (Xanh lá cây) Máy hàn điện tử Legi LG-200 60W (Xanh lá cây)
Máy hàn điện tử Legi LG-200 60W (Xanh lá cây)
2.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi LG-150VRD-D (Đỏ) Máy hàn điện tử Legi LG-150VRD-D (Đỏ)
Máy hàn điện tử Legi LG-150VRD-D (Đỏ)
2.350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi TIG-200AM-D (Đỏ) Máy hàn điện tử Legi TIG-200AM-D (Đỏ)
Máy hàn điện tử Legi TIG-200AM-D (Đỏ)
5.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi TIG-250AM-D (Đỏ đen) Máy hàn điện tử Legi TIG-250AM-D (Đỏ đen)
Máy hàn điện tử Legi TIG-250AM-D (Đỏ đen)
5.850.000đ 7.020.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi LG-250 90W (Xanh lá cây) Máy hàn điện tử Legi LG-250 90W (Xanh lá cây)
Máy hàn điện tử Legi LG-250 90W (Xanh lá cây)
3.899.000đ 4.678.800đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi LG-180 60W (Xanh lá cây) Máy hàn điện tử Legi LG-180 60W (Xanh lá cây)
Máy hàn điện tử Legi LG-180 60W (Xanh lá cây)
2.549.000đ 3.058.800đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi LG-200DB 80W (Xanh lá cây) Máy hàn điện tử Legi LG-200DB 80W (Xanh lá cây)
Máy hàn điện tử Legi LG-200DB 80W (Xanh lá cây)
3.059.000đ 3.670.800đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi LG-150VRD-D (Đỏ) Máy hàn điện tử Legi LG-150VRD-D (Đỏ)
Máy hàn điện tử Legi LG-150VRD-D (Đỏ)
1.850.000đ 2.220.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi LG-250DB 80W (Xanh lá cây) Máy hàn điện tử Legi LG-250DB 80W (Xanh lá cây)
Máy hàn điện tử Legi LG-250DB 80W (Xanh lá cây)
3.949.000đ 4.738.800đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi TIG-200AM-D (Đỏ đen) Máy hàn điện tử Legi TIG-200AM-D (Đỏ đen)
Máy hàn điện tử Legi TIG-200AM-D (Đỏ đen)
5.250.000đ 6.300.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi LG-200 60W (Xanh lá cây) Máy hàn điện tử Legi LG-200 60W (Xanh lá cây)
Máy hàn điện tử Legi LG-200 60W (Xanh lá cây)
2.849.000đ 3.418.800đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn TIG Inverter Tân Thành TIG200A 200A (Xanh dương) Máy hàn TIG Inverter Tân Thành TIG200A 200A (Xanh dương)
Máy hàn TIG Inverter Tân Thành TIG200A 200A (Xanh dương)
6.171.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn que IGBT Inverter Tân Thành ARC200IT 200A (Xanh dương) Máy hàn que IGBT Inverter Tân Thành ARC200IT 200A (Xanh dương)
Máy hàn que IGBT Inverter Tân Thành ARC200IT 200A (Xanh dương)
2.770.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn que MOSFET Inverter Tân Thành ARC200F 200A (Xanh dương) Máy hàn que MOSFET Inverter Tân Thành ARC200F 200A (Xanh dương)
Máy hàn que MOSFET Inverter Tân Thành ARC200F 200A (Xanh dương)
4.477.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn Oshima S MOS 250 5.7 KVA (Cam) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp) Máy hàn Oshima S MOS 250 5.7 KVA (Cam) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
Máy hàn Oshima S MOS 250 5.7 KVA (Cam) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
4.609.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn Oshima MOS 200N 5.7 KVA (Đỏ) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp) Máy hàn Oshima MOS 200N 5.7 KVA (Đỏ) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
Máy hàn Oshima MOS 200N 5.7 KVA (Đỏ) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
3.575.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn Oshima MOS 250 5.7 KVA (Cam) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp) Máy hàn Oshima MOS 250 5.7 KVA (Cam) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
Máy hàn Oshima MOS 250 5.7 KVA (Cam) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
3.619.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn Oshima MOS 200 5.7 KVA (Cam) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp) Máy hàn Oshima MOS 200 5.7 KVA (Cam) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
Máy hàn Oshima MOS 200 5.7 KVA (Cam) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
3.339.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi MIG-500IF-D (Đỏ) Máy hàn điện tử Legi MIG-500IF-D (Đỏ)
Máy hàn điện tử Legi MIG-500IF-D (Đỏ)
29.600.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn que MMA Inverter Hồng Ký HK 200A (Vàng) Máy hàn que MMA Inverter Hồng Ký HK 200A (Vàng)
Máy hàn que MMA Inverter Hồng Ký HK 200A (Vàng)
3.890.000đ 4.330.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn que MMA Inverter Hồng Ký HK 200Z (Xanh da trời) Máy hàn que MMA Inverter Hồng Ký HK 200Z (Xanh da trời)
Máy hàn que MMA Inverter Hồng Ký HK 200Z (Xanh da trời)
2.679.000đ 2.970.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi TIG-400AM-D (Đỏ) Máy hàn điện tử Legi TIG-400AM-D (Đỏ)
Máy hàn điện tử Legi TIG-400AM-D (Đỏ)
16.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi MMA-630I-D (Đỏ) Máy hàn điện tử Legi MMA-630I-D (Đỏ)
Máy hàn điện tử Legi MMA-630I-D (Đỏ)
29.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy hàn điện tử Legi LG-250 90W (Xanh lá cây) Máy hàn điện tử Legi LG-250 90W (Xanh lá cây)
Máy hàn điện tử Legi LG-250 90W (Xanh lá cây)
4.200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy