text.skipToContent

Máy giặt - sấy

Tìm thấy 33 sản phẩm
Máy giặt sấy lồng ngang LG F1450HPRB, giặt 10.5kg, sấy 7kg Máy giặt sấy lồng ngang LG F1450HPRB, giặt 10.5kg, sấy 7kg
Máy giặt sấy lồng ngang LG F1450HPRB, giặt 10.5kg, sấy 7kg
20.780.000đ 21.200.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy lồng ngang Samsung WD17J7825KP/SV, 17/9kg Máy giặt sấy lồng ngang Samsung WD17J7825KP/SV, 17/9kg
Máy giặt sấy lồng ngang Samsung WD17J7825KP/SV, 17/9kg
30.300.000đ 37.000.000đ
-18%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW14023VN 10kg/7kg Máy giặt sấy Electrolux EWW14023VN 10kg/7kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW14023VN 10kg/7kg
19.600.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853VN, giặt 8kg, sấy 5kg Máy giặt sấy Electrolux EWW12853VN, giặt 8kg, sấy 5kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853VN, giặt 8kg, sấy 5kg
15.680.000đ 16.000.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW14113VN 11kg/7kg Máy giặt sấy Electrolux EWW14113VN 11kg/7kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW14113VN 11kg/7kg
22.800.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt LG FC1485S2W, 8.5kg, Inverter Máy giặt LG FC1485S2W, 8.5kg, Inverter
Máy giặt LG FC1485S2W, 8.5kg, Inverter
11.470.000đ 13.500.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy LG FC1408D4W, giặt 8kg, sấy 5kg, Inverter Máy giặt sấy LG FC1408D4W, giặt 8kg, sấy 5kg, Inverter
Máy giặt sấy LG FC1408D4W, giặt 8kg, sấy 5kg, Inverter
14.410.000đ 16.800.000đ
-14%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter
Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter
15.590.000đ 18.000.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, 14/8kg, Inverter Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, 14/8kg, Inverter
Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, 14/8kg, Inverter
21.560.000đ 29.890.000đ
-28%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg
14.799.000đ 20.990.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW14023, giặt 10kg, sấy 7kg Máy giặt sấy Electrolux EWW14023, giặt 10kg, sấy 7kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW14023, giặt 10kg, sấy 7kg
17.990.000đ 19.990.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter
Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter
16.399.000đ 18.299.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg
15.499.000đ 16.300.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg
13.789.000đ 15.590.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mát giặt sấy LG F2721HTTV 21kg/12kg Mát giặt sấy LG F2721HTTV 21kg/12kg
Mát giặt sấy LG F2721HTTV 21kg/12kg
48.100.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy LG FG1405H3W, giặt 10.5kg, sấy 7kg Máy giặt sấy LG FG1405H3W, giặt 10.5kg, sấy 7kg
Máy giặt sấy LG FG1405H3W, giặt 10.5kg, sấy 7kg
35.300.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, 14/8kg, Inverter Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, 14/8kg, Inverter
Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, 14/8kg, Inverter
23.399.000đ 27.999.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg
14.799.000đ 15.499.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đôi TwinWash LG F2721HTTV (Main Wash) & T2735NWLV (Mini Wash), giặt 21+3.5kg, sấy 12kg, Inverter Máy giặt lồng đôi TwinWash LG F2721HTTV (Main Wash) & T2735NWLV (Mini Wash), giặt 21+3.5kg, sấy 12kg, Inverter
Máy giặt lồng đôi TwinWash LG F2721HTTV (Main Wash) & T2735NWLV (Mini Wash), giặt 21+3.5kg, sấy 12kg, Inverter
41.999.000đ 45.000.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy lồng ngang Samsung WD17J7825KP/SV, giặt 17kg, sấy 9kg Máy giặt sấy lồng ngang Samsung WD17J7825KP/SV, giặt 17kg, sấy 9kg
Máy giặt sấy lồng ngang Samsung WD17J7825KP/SV, giặt 17kg, sấy 9kg
29.750.000đ 30.790.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, giặt 14kg, sấy 8kg, Inverter Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, giặt 14kg, sấy 8kg, Inverter
Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, giặt 14kg, sấy 8kg, Inverter
22.299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter
Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter
16.599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, giặt 14kg, sấy 8kg, Inverter Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, giặt 14kg, sấy 8kg, Inverter
Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, giặt 14kg, sấy 8kg, Inverter
22.999.000đ 23.399.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg
22.020.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW14023, giặt 10kg, sấy 7kg Máy giặt sấy Electrolux EWW14023, giặt 10kg, sấy 7kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW14023, giặt 10kg, sấy 7kg
20.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg
20.899.000đ 21.799.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg
20.899.000đ 29.990.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy lồng ngang Samsung WD17J7825KP/SV, 17/9kg Máy giặt sấy lồng ngang Samsung WD17J7825KP/SV, 17/9kg
Máy giặt sấy lồng ngang Samsung WD17J7825KP/SV, 17/9kg
30.490.000đ 35.000.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, 14/8kg, Inverter Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, 14/8kg, Inverter
Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW, 14/8kg, Inverter
22.199.000đ 29.890.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Hitachi BD-S5500 Máy giặt sấy Hitachi BD-S5500
Máy giặt sấy Hitachi BD-S5500
61.999.000đ 70.000.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Panasonic NA-VX93GLWVT, giặt 10kg sấy 6kg Máy giặt sấy Panasonic NA-VX93GLWVT, giặt 10kg sấy 6kg
Máy giặt sấy Panasonic NA-VX93GLWVT, giặt 10kg sấy 6kg
50.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Samsung WR24M9960KV, giặt 21kg, sấy 12kg, Inverter Máy giặt Samsung WR24M9960KV, giặt 21kg, sấy 12kg, Inverter
Máy giặt Samsung WR24M9960KV, giặt 21kg, sấy 12kg, Inverter
45.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-D106X1WVT, giặt 10kg, sấy 6kg Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-D106X1WVT, giặt 10kg, sấy 6kg
Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-D106X1WVT, giặt 10kg, sấy 6kg
31.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy