text.skipToContent
Nóng rồi điều hòa thôi!khuyen-mai-dien-lanh

Máy giặt - Máy sấy

Tìm thấy 190 sản phẩm
Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kgMáy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg
19.290.000đ 22.890.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt Panasonic NA-F85G5HRV1, 8.5kgMáy giặt Panasonic NA-F85G5HRV1, 8.5kg
Máy giặt Panasonic NA-F85G5HRV1, 8.5kg
6.400.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt LG FC1408S3E, 8kg, InverterMáy giặt LG FC1408S3E, 8kg, Inverter
Máy giặt LG FC1408S3E, 8kg, Inverter
10.780.000đ 12.400.000đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, InverterMáy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter
Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter
15.590.000đ 18.000.000đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt LG T2312DSAV, 12kg, InverterMáy giặt LG T2312DSAV, 12kg, Inverter
Máy giặt LG T2312DSAV, 12kg, Inverter
11.080.000đ 12.100.000đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt Toshiba AW-DG1600WV(SK), 15 kg, InverterMáy giặt Toshiba AW-DG1600WV(SK), 15 kg, Inverter
Máy giặt Toshiba AW-DG1600WV(SK), 15 kg, Inverter
13.860.000đ 14.490.000đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853VN, giặt 8kg, sấy 5kgMáy giặt sấy Electrolux EWW12853VN, giặt 8kg, sấy 5kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853VN, giặt 8kg, sấy 5kg
15.400.000đ 16.000.000đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt LG T2310DSAM, 10kg, InverterMáy giặt LG T2310DSAM, 10kg, Inverter
Máy giặt LG T2310DSAM, 10kg, Inverter
9.020.000đ 9.200.000đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt Toshiba AW-DG1500WV(KK), 14kg, InverterMáy giặt Toshiba AW-DG1500WV(KK), 14kg, Inverter
Máy giặt Toshiba AW-DG1500WV(KK), 14kg, Inverter
12.880.000đ 13.490.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt LG FC1485S2W, 8.5kg, InverterMáy giặt LG FC1485S2W, 8.5kg, Inverter
Máy giặt LG FC1485S2W, 8.5kg, Inverter
11.470.000đ 13.500.000đ
-15%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy sấy quần áo Electrolux EDS7552, 7.5kg (Trắng)Máy sấy quần áo Electrolux EDS7552, 7.5kg (Trắng)
Máy sấy quần áo Electrolux EDS7552, 7.5kg (Trắng)
9.000.000đ 10.000.000đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg, InverterMáy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg, Inverter
11.700.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt sấy LG FG1405H3W, giặt 10.5kg, sấy 7kg Máy giặt sấy LG FG1405H3W, giặt 10.5kg, sấy 7kg
Máy giặt sấy LG FG1405H3W, giặt 10.5kg, sấy 7kg
23.390.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt LG T2385VS2W, 8.5kg, Smart Inverter Máy giặt LG T2385VS2W, 8.5kg, Smart Inverter
Máy giặt LG T2385VS2W, 8.5kg, Smart Inverter
5.390.000đ 5.500.000đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2 7.5kg, InverterMáy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2 7.5kg, Inverter
8.820.000đ 9.500.000đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt LG T2385VS2M, 8.5kg, Smart InverterMáy giặt LG T2385VS2M, 8.5kg, Smart Inverter
Máy giặt LG T2385VS2M, 8.5kg, Smart Inverter
5.590.000đ 5.700.000đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt Samsung WR24M9960KV, giặt 21kg, sấy 12kg, InverterMáy giặt Samsung WR24M9960KV, giặt 21kg, sấy 12kg, Inverter
Máy giặt Samsung WR24M9960KV, giặt 21kg, sấy 12kg, Inverter
45.990.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt LG FC1409S2W 9kgMáy giặt LG FC1409S2W 9kg
Máy giặt LG FC1409S2W 9kg
11.760.000đ 14.000.000đ
-16%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844S, 8kg, InverterMáy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844S, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844S, 8kg, Inverter
11.500.000đ 12.790.000đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt Panasonic NA-F85A4GRV 8.5kgMáy giặt Panasonic NA-F85A4GRV 8.5kg
Máy giặt Panasonic NA-F85A4GRV 8.5kg
6.080.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kgMáy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg
3.090.000đ 3.590.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy sấy quần áo Electrolux EDV7552S, 7.5kgMáy sấy quần áo Electrolux EDV7552S, 7.5kg
Máy sấy quần áo Electrolux EDV7552S, 7.5kg
9.120.000đ 10.600.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt cửa trên Samsung WA90M5120SG/SV 9kgMáy giặt cửa trên Samsung WA90M5120SG/SV 9kg
Máy giặt cửa trên Samsung WA90M5120SG/SV 9kg
5.590.000đ 6.290.000đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-8001, 8kgMáy giặt lồng đứng Midea MAS-8001, 8kg
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-8001, 8kg
3.480.000đ 4.100.000đ
-15%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt Panasonic NA-F90V5LRV 9kgMáy giặt Panasonic NA-F90V5LRV 9kg
Máy giặt Panasonic NA-F90V5LRV 9kg
8.490.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VS9GRV, 8kgMáy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VS9GRV, 8kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VS9GRV, 8kg
5.150.000đ 6.000.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, InverterMáy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter
8.990.000đ 10.990.000đ
-18%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS9GRV, 7 kgMáy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS9GRV, 7 kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS9GRV, 7 kg
3.890.000đ 5.000.000đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng LG T2311DSAL 11kg InverterMáy giặt lồng đứng LG T2311DSAL 11kg Inverter
Máy giặt lồng đứng LG T2311DSAL 11kg Inverter
10.000.000đ 10.500.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt Panasonic NA-F100X5LRV 10kgMáy giặt Panasonic NA-F100X5LRV 10kg
Máy giặt Panasonic NA-F100X5LRV 10kg
7.550.000đ 7.790.000đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt sấy lồng ngang Samsung WD17J7825KP/SV, 17/9kgMáy giặt sấy lồng ngang Samsung WD17J7825KP/SV, 17/9kg
Máy giặt sấy lồng ngang Samsung WD17J7825KP/SV, 17/9kg
30.300.000đ 37.000.000đ
-18%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12935S 9.5kgMáy giặt lồng ngang Electrolux EWF12935S 9.5kg
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12935S 9.5kg
16.660.000đ 17.990.000đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SG/SV 8.5kgMáy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SG/SV 8.5kg
Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SG/SV 8.5kg
5.100.000đ 5.590.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, 8kg BạcMáy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, 8kg Bạc
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, 8kg Bạc
13.000.000đ 16.290.000đ
-20%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113, 11kg, InverterMáy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113, 11kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113, 11kg, Inverter
20.000.000đ 21.990.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853, Inverter, 8kgMáy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853, Inverter, 8kg
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853, Inverter, 8kg
12.000.000đ 15.790.000đ
-24%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy