text.skipToContent

Máy giặt - Máy sấy

Tìm thấy 753 sản phẩm
Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-129VG6WVT, 9kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-129VG6WVT, 9kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-129VG6WVT, 9kg, Inverter
11.899.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW14113, giặt 11kg, sấy 7kg
21.499.000đ 21.799.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy sấy quần áo Electrolux EDV7552, 7.5kg Máy sấy quần áo Electrolux EDV7552, 7.5kg
Máy sấy quần áo Electrolux EDV7552, 7.5kg
7.890.000đ 11.500.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U80GV-H, 8.0kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U80GV-H, 8.0kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U80GV-H, 8.0kg
3.699.000đ 5.500.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U78GV-H, 7.8kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U78GV-H, 7.8kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U78GV-H, 7.8kg
3.639.000đ 5.200.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U80GV-G, 8.0kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U80GV-G, 8.0kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U80GV-G, 8.0kg
3.699.000đ 5.500.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U78GV-G, 7.8kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U78GV-G, 7.8kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U78GV-G, 7.8kg
3.639.000đ 5.200.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy LG FG1405H3W, giặt 10.5kg, sấy 7kg Máy giặt sấy LG FG1405H3W, giặt 10.5kg, sấy 7kg
Máy giặt sấy LG FG1405H3W, giặt 10.5kg, sấy 7kg
26.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt LG T2385VS2M, 8.5kg, Smart Inverter Máy giặt LG T2385VS2M, 8.5kg, Smart Inverter
Máy giặt LG T2385VS2M, 8.5kg, Smart Inverter
5.590.000đ 5.700.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-V72PV-H, 7.2kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-V72PV-H, 7.2kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-V72PV-H, 7.2kg
3.699.000đ 6.500.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2 8kg Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2 8kg
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2 8kg
8.600.000đ 10.800.000đ
-20%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt LG FC1409S2W 9kg Máy giặt LG FC1409S2W 9kg
Máy giặt LG FC1409S2W 9kg
11.760.000đ 14.000.000đ
-16%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
8.399.000đ 9.990.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xanh) Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xanh)
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xanh)
3.819.000đ 5.949.000đ
-36%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg
14.259.000đ 15.590.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter
Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter
15.590.000đ 18.000.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1 8kg Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1 8kg
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1 8kg
9.800.000đ 11.300.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy LG FC1408D4W, giặt 8kg, sấy 5kg, Inverter Máy giặt sấy LG FC1408D4W, giặt 8kg, sấy 5kg, Inverter
Máy giặt sấy LG FC1408D4W, giặt 8kg, sấy 5kg, Inverter
14.410.000đ 16.800.000đ
-14%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt LG FG1405S3W 10.5kg, Inverter Máy giặt LG FG1405S3W 10.5kg, Inverter
Máy giặt LG FG1405S3W 10.5kg, Inverter
20.869.000đ 29.900.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Samsung WW80K5233YW/SV, 8kg Máy giặt Samsung WW80K5233YW/SV, 8kg
Máy giặt Samsung WW80K5233YW/SV, 8kg
8.779.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12843, 8kg Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12843, 8kg
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12843, 8kg
7.899.000đ 10.599.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VG9HRV, 8kg Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VG9HRV, 8kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VG9HRV, 8kg
4.950.000đ 6.500.000đ
-24%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Toshiba AW-DUH1100GV, 10kg, Inverter Máy giặt Toshiba AW-DUH1100GV, 10kg, Inverter
Máy giặt Toshiba AW-DUH1100GV, 10kg, Inverter
9.399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Toshiba AW-DUH1200GV, 11kg, Inverter Máy giặt Toshiba AW-DUH1200GV, 11kg, Inverter
Máy giặt Toshiba AW-DUH1200GV, 11kg, Inverter
9.599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kg
6.720.000đ 7.500.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
8.399.000đ 9.090.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter
8.500.000đ 10.990.000đ
-23%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Hitachi SF-90XA 220-VT, 9kg Máy giặt Hitachi SF-90XA 220-VT, 9kg
Máy giặt Hitachi SF-90XA 220-VT, 9kg
5.799.000đ 6.850.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Panasonic NA-FS16V5SRV, 16 kg, Inverter Máy giặt Panasonic NA-FS16V5SRV, 16 kg, Inverter
Máy giặt Panasonic NA-FS16V5SRV, 16 kg, Inverter
13.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-DQW90ZT(N), 9kg, Inverter Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-DQW90ZT(N), 9kg, Inverter
Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-DQW90ZT(N), 9kg, Inverter
6.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt cửa trên Samsung WA90M5120SG/SV 9kg Máy giặt cửa trên Samsung WA90M5120SG/SV 9kg
Máy giặt cửa trên Samsung WA90M5120SG/SV 9kg
5.590.000đ 6.290.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-DQ90Z2T (N), 9kg, Inverter Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-DQ90Z2T (N), 9kg, Inverter
Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-DQ90Z2T (N), 9kg, Inverter
6.649.000đ 6.790.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg
3.090.000đ 3.590.000đ
-14%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy sấy quần áo Electrolux EDV7552S, 7.5kg (Xám bạc) Máy sấy quần áo Electrolux EDV7552S, 7.5kg (Xám bạc)
Máy sấy quần áo Electrolux EDV7552S, 7.5kg (Xám bạc)
8.399.000đ 11.690.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Toshiba AW-E920LV(WB) 8.2kg Máy giặt Toshiba AW-E920LV(WB) 8.2kg
Máy giặt Toshiba AW-E920LV(WB) 8.2kg
4.599.000đ 6.300.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV, 10kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV, 10kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV, 10kg
5.999.000đ 8.000.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg, Inverter
9.389.000đ 11.289.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113, 11kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113, 11kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113, 11kg, Inverter
20.190.000đ 21.990.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14023S, 10kg Bạc Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14023S, 10kg Bạc
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14023S, 10kg Bạc
16.190.000đ 21.108.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy sấy quần áo Electrolux EDV6552 6.5kg Máy sấy quần áo Electrolux EDV6552 6.5kg
Máy sấy quần áo Electrolux EDV6552 6.5kg
7.190.000đ 9.389.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12933, 9kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12933, 9kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12933, 9kg, Inverter
14.599.000đ 21.990.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-120VG6WVT, 10kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-120VG6WVT, 10kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-120VG6WVT, 10kg, Inverter
13.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW12853, giặt 8kg, sấy 5kg
14.799.000đ 20.990.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba  AW-MF920LV (WK), 8.2kg Máy giặt lồng đứng Toshiba  AW-MF920LV (WK), 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-MF920LV (WK), 8.2kg
5.100.000đ 6.300.000đ
-19%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy sấy quần áo Electrolux EDS7552, 7.5kg (Trắng) Máy sấy quần áo Electrolux EDS7552, 7.5kg (Trắng)
Máy sấy quần áo Electrolux EDS7552, 7.5kg (Trắng)
8.759.000đ 10.889.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2 7,5kg Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2 7,5kg
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2 7,5kg
7.749.000đ 10.299.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter
7.699.000đ 8.099.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-S80KT, 8kg Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-S80KT, 8kg
Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-S80KT, 8kg
4.249.000đ 4.890.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1005CV(WB), 9kg, Inverter Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1005CV(WB), 9kg, Inverter
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1005CV(WB), 9kg, Inverter
7.990.000đ 8.800.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF80743, 7kg Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF80743, 7kg
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF80743, 7kg
6.590.000đ 9.000.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2 7,5kg Inverter Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2 7,5kg Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2 7,5kg Inverter
7.999.000đ 10.300.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy sấy Whirlpool 3LWED4705FW, 15kg Máy sấy Whirlpool 3LWED4705FW, 15kg
Máy sấy Whirlpool 3LWED4705FW, 15kg
12.799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1000CV(WB), 9kg, Inverter Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1000CV(WB), 9kg, Inverter
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1000CV(WB), 9kg, Inverter
8.090.000đ 8.700.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy Electrolux EWW14023, giặt 10kg, sấy 7kg Máy giặt sấy Electrolux EWW14023, giặt 10kg, sấy 7kg
Máy giặt sấy Electrolux EWW14023, giặt 10kg, sấy 7kg
17.990.000đ 19.990.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Hitachi SF-160KJS, 16kg Máy giặt lồng đứng Hitachi SF-160KJS, 16kg
Máy giặt lồng đứng Hitachi SF-160KJS, 16kg
15.690.000đ 18.000.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter
Máy giặt sấy LG FC1409D4E, giặt 9.5kg, sấy 5kg, Inverter
15.999.000đ 18.299.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg, Inverter
8.799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter
8.139.000đ 9.979.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg
Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg
11.389.000đ 15.899.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG F1450HPRB 10.5kg (Đen) Máy giặt lồng ngang LG F1450HPRB 10.5kg (Đen)
Máy giặt lồng ngang LG F1450HPRB 10.5kg (Đen)
19.799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy