text.skipToContent

Máy giặt lồng ngang

Tìm thấy 187 sản phẩm
Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-129VG6WVT, 9kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-129VG6WVT, 9kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-129VG6WVT, 9kg, Inverter
11.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Samsung WW12K8412OX/SV, 12kg Máy giặt Samsung WW12K8412OX/SV, 12kg
Máy giặt Samsung WW12K8412OX/SV, 12kg
21.660.000đ 22.100.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Samsung WW10K6410QX/SV, 10.5kg Máy giặt lồng ngang Samsung WW10K6410QX/SV, 10.5kg
Máy giặt lồng ngang Samsung WW10K6410QX/SV, 10.5kg
16.170.000đ 22.000.000đ
-27%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844S, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844S, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844S, 8kg, Inverter
10.689.000đ 12.289.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2 7.5kg, Inverter Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2 7.5kg, Inverter
8.820.000đ 9.500.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14023S, 10kg Bạc Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14023S, 10kg Bạc
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14023S, 10kg Bạc
19.410.000đ 20.990.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12942, 9kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12942, 9kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12942, 9kg, Inverter
13.040.000đ 19.190.000đ
-32%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg Inverter
10.880.000đ 11.100.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter
9.220.000đ 10.990.000đ
-16%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12935S 9.5kg Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12935S 9.5kg
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12935S 9.5kg
16.660.000đ 17.990.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113S, 11kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113S, 11kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113S, 11kg, Inverter
20.580.000đ 22.490.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113, 11kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113, 11kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113, 11kg, Inverter
20.190.000đ 21.990.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, 8kg Bạc Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, 8kg Bạc
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, 8kg Bạc
15.290.000đ 16.290.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853, Inverter, 8kg Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853, Inverter, 8kg
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853, Inverter, 8kg
14.900.000đ 15.790.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14023, 10kg Trắng Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14023, 10kg Trắng
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14023, 10kg Trắng
19.020.000đ 20.490.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12933, 9kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12933, 9kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12933, 9kg, Inverter
15.590.000đ 16.990.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt LG FC1408S3E, 8kg, Inverter Máy giặt LG FC1408S3E, 8kg, Inverter
Máy giặt LG FC1408S3E, 8kg, Inverter
10.780.000đ 12.400.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt LG FC1409S2W 9kg Máy giặt LG FC1409S2W 9kg
Máy giặt LG FC1409S2W 9kg
11.760.000đ 14.000.000đ
-16%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1 8kg Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1 8kg
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1 8kg
9.800.000đ 11.300.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2 8kg Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2 8kg
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2 8kg
9.610.000đ 10.800.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter
7.699.000đ 8.099.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
8.499.000đ 9.090.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14023, Inverter, 10kg Trắng Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14023, Inverter, 10kg Trắng
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14023, Inverter, 10kg Trắng
17.399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113, Inverter, 11kg Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113, Inverter, 11kg
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113, Inverter, 11kg
17.669.000đ 19.489.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Electrolux EWF12944, 9kg, Inverter Máy giặt Electrolux EWF12944, 9kg, Inverter
Máy giặt Electrolux EWF12944, 9kg, Inverter
10.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W, 8kg, Inverter
10.599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Samsung WW70J4033KW/SV, 7kg, Inverter Máy giặt Samsung WW70J4033KW/SV, 7kg, Inverter
Máy giặt Samsung WW70J4033KW/SV, 7kg, Inverter
6.749.000đ 9.000.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG F1207NMPW, 7kg, Inverter Máy giặt lồng ngang LG F1207NMPW, 7kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG F1207NMPW, 7kg, Inverter
10.090.000đ 11.500.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Panasonic NA107VK5 7kg Máy giặt lồng ngang Panasonic NA107VK5 7kg
Máy giặt lồng ngang Panasonic NA107VK5 7kg
7.169.000đ 9.039.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, 8kg Bạc Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, 8kg Bạc
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, 8kg Bạc
12.190.000đ 14.867.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
8.499.000đ 9.990.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10844, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10844, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10844, 8kg, Inverter
8.559.000đ 10.819.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
8.699.000đ 8.799.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW 14kg (Trắng) Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW 14kg (Trắng)
Máy giặt sấy lồng ngang LG F2514DTGW 14kg (Trắng)
22.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12935S, Inverter, 9.5kg Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12935S, Inverter, 9.5kg
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12935S, Inverter, 9.5kg
14.669.000đ 16.189.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg, Inverter
8.799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg
Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg
11.389.000đ 15.899.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter
8.139.000đ 9.979.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844S, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844S, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844S, 8kg, Inverter
10.499.000đ 15.990.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Electrolux EWF12938S, 9kg, Inverter Máy giặt Electrolux EWF12938S, 9kg, Inverter
Máy giặt Electrolux EWF12938S, 9kg, Inverter
12.599.000đ 12.999.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Hitachi BD-W85SAE, 8.5kg Máy giặt lồng ngang Hitachi BD-W85SAE, 8.5kg
Máy giặt lồng ngang Hitachi BD-W85SAE, 8.5kg
17.399.000đ 17.899.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt LG FC1409S2W, 9kg, Inverter Máy giặt LG FC1409S2W, 9kg, Inverter
Máy giặt LG FC1409S2W, 9kg, Inverter
10.999.000đ 14.000.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter
8.319.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
9.329.000đ 11.539.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113S, 11kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113S, 11kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113S, 11kg, Inverter
18.109.000đ 19.289.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, 8kg, Inverter
12.349.000đ 16.290.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF10744, 7.5kg, Inverter
7.899.000đ 12.690.000đ
-38%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113S, 11kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113S, 11kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14113S, 11kg, Inverter
18.109.000đ 19.289.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12844, 8kg, Inverter
9.489.000đ 11.289.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12942, 9kg Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12942, 9kg
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12942, 9kg
10.599.000đ 13.399.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF85743, 7.5kg Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF85743, 7.5kg
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF85743, 7.5kg
7.199.000đ 11.000.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12942, 9kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12942, 9kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12942, 9kg, Inverter
11.499.000đ 12.990.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, Inverter, 8kg Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, Inverter, 8kg
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12853S, Inverter, 8kg
12.299.000đ 14.589.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-108VK5WVT, 8.0kg Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-108VK5WVT, 8.0kg
Máy giặt lồng ngang Panasonic NA-108VK5WVT, 8.0kg
10.399.000đ 12.900.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt LG FC1409S2W, 9kg, Inverter Máy giặt LG FC1409S2W, 9kg, Inverter
Máy giặt LG FC1409S2W, 9kg, Inverter
11.099.000đ 11.249.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12942, 9kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12942, 9kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12942, 9kg, Inverter
10.989.000đ 13.489.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12935S, 9.5kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12935S, 9.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12935S, 9.5kg, Inverter
15.399.000đ 22.290.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt LG FC1409S2E, 9kg, Inverter Máy giặt LG FC1409S2E, 9kg, Inverter
Máy giặt LG FC1409S2E, 9kg, Inverter
12.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Electrolux EWF12944, 9kg, Inverter Máy giặt Electrolux EWF12944, 9kg, Inverter
Máy giặt Electrolux EWF12944, 9kg, Inverter
11.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14112, 11kg, Inverter Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14112, 11kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF14112, 11kg, Inverter
17.690.000đ 20.868.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy