text.skipToContent

Máy giặt lồng đứng

Tìm thấy 422 sản phẩm
Máy giặt cửa trên Samsung WA90M5120SG/SV 9kg Máy giặt cửa trên Samsung WA90M5120SG/SV 9kg
Máy giặt cửa trên Samsung WA90M5120SG/SV 9kg
5.590.000đ 6.290.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SW/SV 8.5kg Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SW/SV 8.5kg
Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SW/SV 8.5kg
5.100.000đ 5.490.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SG/SV 8.5kg Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SG/SV 8.5kg
Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SG/SV 8.5kg
5.200.000đ 5.590.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Panasonic NA-F100A4GRV 10kg Máy giặt Panasonic NA-F100A4GRV 10kg
Máy giặt Panasonic NA-F100A4GRV 10kg
6.610.000đ 6.890.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Panasonic NA-F85A4GRV 8.5kg Máy giặt Panasonic NA-F85A4GRV 8.5kg
Máy giặt Panasonic NA-F85A4GRV 8.5kg
5.530.000đ 5.790.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Panasonic NA-F90A4GRV 9kg Máy giặt Panasonic NA-F90A4GRV 9kg
Máy giặt Panasonic NA-F90A4GRV 9kg
6.020.000đ 6.290.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Panasonic NA-F90V5LRV 9kg Máy giặt Panasonic NA-F90V5LRV 9kg
Máy giặt Panasonic NA-F90V5LRV 9kg
7.890.000đ 8.190.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F100V5LRV 10kg Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F100V5LRV 10kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F100V5LRV 10kg
8.480.000đ 8.790.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Panasonic NA-F85X5LRV 8,5kg Máy giặt Panasonic NA-F85X5LRV 8,5kg
Máy giặt Panasonic NA-F85X5LRV 8,5kg
6.420.000đ 6.790.000đ
-5%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Panasonic NA-F100X5LRV 10kg Máy giặt Panasonic NA-F100X5LRV 10kg
Máy giặt Panasonic NA-F100X5LRV 10kg
7.500.000đ 7.790.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F90X5LRV 9kg Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F90X5LRV 9kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F90X5LRV 9kg
6.910.000đ 7.200.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VG9HRV, 8kg Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VG9HRV, 8kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VG9HRV, 8kg
5.390.000đ 6.500.000đ
-17%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Hitachi SF-110XAV 220-VT, 11kg, Inverter Máy giặt Hitachi SF-110XAV 220-VT, 11kg, Inverter
Máy giặt Hitachi SF-110XAV 220-VT, 11kg, Inverter
8.899.000đ 10.300.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U72GV-H, 7.2kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U72GV-H, 7.2kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U72GV-H, 7.2kg
3.699.000đ 5.699.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Hitachi SF-160KJS, 16kg Máy giặt lồng đứng Hitachi SF-160KJS, 16kg
Máy giặt lồng đứng Hitachi SF-160KJS, 16kg
15.690.000đ 18.000.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U95HV-S, 9.5kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U95HV-S, 9.5kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U95HV-S, 9.5kg
5.099.000đ 7.000.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Aqua AQW-U90AT (N/S), 9kg Máy giặt Aqua AQW-U90AT (N/S), 9kg
Máy giặt Aqua AQW-U90AT (N/S), 9kg
5.729.000đ 7.900.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WB), 7kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WB), 7kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WB), 7kg
3.699.000đ 5.000.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U78GV-G, 7.8kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U78GV-G, 7.8kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U78GV-G, 7.8kg
3.449.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-S80KT, 8kg Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-S80KT, 8kg
Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-S80KT, 8kg
4.249.000đ 4.890.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1005CV(WB), 9kg, Inverter Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1005CV(WB), 9kg, Inverter
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1005CV(WB), 9kg, Inverter
7.990.000đ 8.800.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS9GRV, 7 kg Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS9GRV, 7 kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS9GRV, 7 kg
4.020.000đ 5.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DE1100GV(WS), 10kg, Inverter Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DE1100GV(WS), 10kg, Inverter
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DE1100GV(WS), 10kg, Inverter
9.070.000đ 9.700.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt LG T2351VSAM, 11kg, Inverter Máy giặt LG T2351VSAM, 11kg, Inverter
Máy giặt LG T2351VSAM, 11kg, Inverter
6.199.000đ 6.399.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba  AW-MF920LV (WK), 8.2kg Máy giặt lồng đứng Toshiba  AW-MF920LV (WK), 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-MF920LV (WK), 8.2kg
5.690.000đ 6.300.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Panasonic NA-F85X5LRV 8.5kg Máy giặt Panasonic NA-F85X5LRV 8.5kg
Máy giặt Panasonic NA-F85X5LRV 8.5kg
6.199.000đ 6.790.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kg
6.720.000đ 7.500.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WB), 7kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WB), 7kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WB), 7kg
4.320.000đ 4.590.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-MF920LV (WB), 8.2kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-MF920LV (WB), 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-MF920LV (WB), 8.2kg
4.990.000đ 8.500.000đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WL), 7kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WL), 7kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WL), 7kg
3.799.000đ 5.000.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Panasonic NA-FS14V5SRV, 14kg Máy giặt Panasonic NA-FS14V5SRV, 14kg
Máy giặt Panasonic NA-FS14V5SRV, 14kg
12.399.000đ 12.599.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1000CV(WB), 9kg, Inverter Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1000CV(WB), 9kg, Inverter
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1000CV(WB), 9kg, Inverter
8.090.000đ 8.700.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Panasonic F90A4-HRV, 9kg Máy giặt Panasonic F90A4-HRV, 9kg
Máy giặt Panasonic F90A4-HRV, 9kg
5.564.000đ 8.000.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-MF920LV (WK), 8.2kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-MF920LV (WK), 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-MF920LV (WK), 8.2kg
4.999.000đ 8.500.000đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xanh) Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xanh)
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xanh)
3.819.000đ 5.949.000đ
-36%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DE1100GV, 10kg, Inverter Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DE1100GV, 10kg, Inverter
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DE1100GV, 10kg, Inverter
8.299.000đ 12.500.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DME1200GV, 11 kg, Inverter Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DME1200GV, 11 kg, Inverter
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DME1200GV, 11 kg, Inverter
9.099.000đ 13.000.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt LG T2350VSAW, 10.5kg, Inverter Máy giặt LG T2350VSAW, 10.5kg, Inverter
Máy giặt LG T2350VSAW, 10.5kg, Inverter
5.839.000đ 7.990.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Hitachi SF-80XA 220-VT, 8kg Máy giặt Hitachi SF-80XA 220-VT, 8kg
Máy giặt Hitachi SF-80XA 220-VT, 8kg
4.999.000đ 6.250.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xám) Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xám)
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xám)
3.819.000đ 5.949.000đ
-36%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VB7HRV, 7kg Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VB7HRV, 7kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VB7HRV, 7kg
3.499.000đ 3.599.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Toshiba AW-DC1000CV, 9kg, Inverter Máy giặt Toshiba AW-DC1000CV, 9kg, Inverter
Máy giặt Toshiba AW-DC1000CV, 9kg, Inverter
7.170.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Hồng) Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Hồng)
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Hồng)
3.819.000đ 5.949.000đ
-36%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV(WB), 8.2kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV(WB), 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV(WB), 8.2kg
5.200.000đ 5.800.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WV), 7kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WV), 7kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WV), 7kg
3.799.000đ 5.000.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Samsung WA72H4000SG/SV, 7.2kg Máy giặt lồng đứng Samsung WA72H4000SG/SV, 7.2kg
Máy giặt lồng đứng Samsung WA72H4000SG/SV, 7.2kg
4.320.000đ 5.200.000đ
-17%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U72GV-H, 7.2kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U72GV-H, 7.2kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U72GV-H, 7.2kg
3.399.000đ 5.000.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WL), 9.0kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WL), 9.0kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WL), 9.0kg
6.130.000đ 6.900.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV, 9.0 kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV, 9.0 kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV, 9.0 kg
5.599.000đ 7.400.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Hitachi SF-110SS, 11kg Máy giặt lồng đứng Hitachi SF-110SS, 11kg
Máy giặt lồng đứng Hitachi SF-110SS, 11kg
10.090.000đ 11.900.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VG9HRV, 7kg Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VG9HRV, 7kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VG9HRV, 7kg
4.220.000đ 5.500.000đ
-23%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV, 9.0kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV, 9.0kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV, 9.0kg
5.719.000đ 8.289.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WB), 9.0kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WB), 9.0kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WB), 9.0kg
6.130.000đ 7.500.000đ
-18%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Toshiba AW-E920LV(WB) 8.2kg Máy giặt Toshiba AW-E920LV(WB) 8.2kg
Máy giặt Toshiba AW-E920LV(WB) 8.2kg
4.599.000đ 6.300.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg
3.090.000đ 3.590.000đ
-14%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WG), 7kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WG), 7kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WG), 7kg
3.699.000đ 5.389.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-G, 8.2kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-G, 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-G, 8.2kg
3.899.000đ 5.700.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WL), 7kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WL), 7kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WL), 7kg
3.799.000đ 6.500.000đ
-42%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt Toshiba AW-DG1500WV(KK), 14kg, Inverter Máy giặt Toshiba AW-DG1500WV(KK), 14kg, Inverter
Máy giặt Toshiba AW-DG1500WV(KK), 14kg, Inverter
11.799.000đ 13.490.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-H, 8.2kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-H, 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-H, 8.2kg
4.559.000đ 6.559.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy