text.skipToContent

Máy giặt lồng đứng

Tìm thấy 77 sản phẩm
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xanh) Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xanh)
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xanh)
3.819.000đ 5.949.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VG9HRV, 8kg Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VG9HRV, 8kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VG9HRV, 8kg
5.190.000đ 6.500.000đ
-20%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WB), 7kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WB), 7kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WB), 7kg
4.200.000đ 4.590.000đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VG9HRV, 7kg Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VG9HRV, 7kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VG9HRV, 7kg
4.350.000đ 5.500.000đ
-21%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VS9GRV, 8kg Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VS9GRV, 8kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F80VS9GRV, 8kg
6.000.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS9GRV, 7 kg Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS9GRV, 7 kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS9GRV, 7 kg
3.890.000đ 5.000.000đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt AQUA AQW-S80AT, 8kg Máy giặt AQUA AQW-S80AT, 8kg
Máy giặt AQUA AQW-S80AT, 8kg
4.549.000đ 5.910.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt LG T2395VS2W 9.5kg, Smart Inverter Máy giặt LG T2395VS2W 9.5kg, Smart Inverter
Máy giặt LG T2395VS2W 9.5kg, Smart Inverter
5.900.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-8001, 8kg Máy giặt lồng đứng Midea MAS-8001, 8kg
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-8001, 8kg
3.480.000đ 4.100.000đ
-15%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt LG T2385VS2M, 8.5kg, Smart Inverter Máy giặt LG T2385VS2M, 8.5kg, Smart Inverter
Máy giặt LG T2385VS2M, 8.5kg, Smart Inverter
5.590.000đ 5.700.000đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt Panasonic NA-F100A4GRV 10kg Máy giặt Panasonic NA-F100A4GRV 10kg
Máy giặt Panasonic NA-F100A4GRV 10kg
7.240.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt Panasonic NA-F90A4GRV 9kg Máy giặt Panasonic NA-F90A4GRV 9kg
Máy giặt Panasonic NA-F90A4GRV 9kg
6.610.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt Panasonic NA-F90V5LRV 9kg Máy giặt Panasonic NA-F90V5LRV 9kg
Máy giặt Panasonic NA-F90V5LRV 9kg
8.490.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt Panasonic NA-F85X5LRV 8,5kg Máy giặt Panasonic NA-F85X5LRV 8,5kg
Máy giặt Panasonic NA-F85X5LRV 8,5kg
7.130.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F90X5LRV 9kg Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F90X5LRV 9kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F90X5LRV 9kg
7.490.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg
3.090.000đ 3.590.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U72GV-H, 7.2kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U72GV-H, 7.2kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U72GV-H, 7.2kg
3.699.000đ 5.699.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba  AW-MF920LV (WK), 8.2kg Máy giặt lồng đứng Toshiba  AW-MF920LV (WK), 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-MF920LV (WK), 8.2kg
5.590.000đ 6.300.000đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1005CV(WB), 9kg, Inverter Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1005CV(WB), 9kg, Inverter
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1005CV(WB), 9kg, Inverter
7.990.000đ 8.800.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1000CV(WB), 9kg, Inverter Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1000CV(WB), 9kg, Inverter
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-DC1000CV(WB), 9kg, Inverter
7.990.000đ 8.700.000đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xám) Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xám)
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xám)
3.819.000đ 5.949.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Hồng) Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Hồng)
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Hồng)
3.819.000đ 5.949.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt Aqua AQW-U125ZT(N), 12.5kg (Vàng kim) Máy giặt Aqua AQW-U125ZT(N), 12.5kg (Vàng kim)
Máy giặt Aqua AQW-U125ZT(N), 12.5kg (Vàng kim)
7.979.000đ 9.879.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba  AW-MF920LV (WB), 8.2kg Máy giặt lồng đứng Toshiba  AW-MF920LV (WB), 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-MF920LV (WB), 8.2kg
5.590.000đ 6.300.000đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SW/SV 8.5kg Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SW/SV 8.5kg
Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SW/SV 8.5kg
4.990.000đ 5.490.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS9GRV, 7 kg Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS9GRV, 7 kg
Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F70VS9GRV, 7 kg
3.919.000đ 5.889.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV, 9.0kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV, 9.0kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV, 9.0kg
5.719.000đ 8.289.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WB), 9.0kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WB), 9.0kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WB), 9.0kg
6.100.000đ 7.500.000đ
-19%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba B1100GV, 10kg Máy giặt lồng đứng Toshiba B1100GV, 10kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba B1100GV, 10kg
6.209.000đ 8.149.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt Aqua AQW-U125ZT(S), 12.5kg (Bạc) Máy giặt Aqua AQW-U125ZT(S), 12.5kg (Bạc)
Máy giặt Aqua AQW-U125ZT(S), 12.5kg (Bạc)
7.979.000đ 9.879.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt LG T2310DSAM, 10kg, Inverter Máy giặt LG T2310DSAM, 10kg, Inverter
Máy giặt LG T2310DSAM, 10kg, Inverter
9.020.000đ 9.200.000đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt Panasonic NA-F85G5HRV1, 8.5kg Máy giặt Panasonic NA-F85G5HRV1, 8.5kg
Máy giặt Panasonic NA-F85G5HRV1, 8.5kg
6.400.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt LG T2385VS2W, 8.5kg, Smart Inverter Máy giặt LG T2385VS2W, 8.5kg, Smart Inverter
Máy giặt LG T2385VS2W, 8.5kg, Smart Inverter
5.390.000đ 5.500.000đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SG/SV 8.5kg Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SG/SV 8.5kg
Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SG/SV 8.5kg
5.100.000đ 5.590.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1, 8kg, Inverter Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1, 8kg, Inverter
9.690.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt Aqua AQW-U90AT (N/S), 9kg Máy giặt Aqua AQW-U90AT (N/S), 9kg
Máy giặt Aqua AQW-U90AT (N/S), 9kg
5.729.000đ 7.900.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Samsung WA72H4000SG/SV, 7.2kg Máy giặt lồng đứng Samsung WA72H4000SG/SV, 7.2kg
Máy giặt lồng đứng Samsung WA72H4000SG/SV, 7.2kg
4.320.000đ 5.200.000đ
-17%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WL), 9.0kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WL), 9.0kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WL), 9.0kg
6.100.000đ 6.900.000đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-H, 8.2kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-H, 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-H, 8.2kg
4.559.000đ 6.559.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV, 8.2kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV, 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV, 8.2kg
4.790.000đ 5.420.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U102HV-S, 10.2kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U102HV-S, 10.2kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U102HV-S, 10.2kg
6.999.000đ 8.279.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt AQUA AQW-S90AT, 9kg Máy giặt AQUA AQW-S90AT, 9kg
Máy giặt AQUA AQW-S90AT, 9kg
5.139.000đ 7.900.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SW/SV, 8.5kg Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SW/SV, 8.5kg
Máy giặt cửa trên Samsung WA85M5120SW/SV, 8.5kg
4.949.000đ 5.490.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kg
6.599.000đ 8.799.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt LG T2312DSAV, 12kg, Inverter Máy giặt LG T2312DSAV, 12kg, Inverter
Máy giặt LG T2312DSAV, 12kg, Inverter
11.080.000đ 12.100.000đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt Toshiba AW-DG1600WV(SK), 15 kg, Inverter Máy giặt Toshiba AW-DG1600WV(SK), 15 kg, Inverter
Máy giặt Toshiba AW-DG1600WV(SK), 15 kg, Inverter
13.860.000đ 14.490.000đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt Panasonic F100A4-HRV, 10kg Máy giặt Panasonic F100A4-HRV, 10kg
Máy giặt Panasonic F100A4-HRV, 10kg
6.049.000đ 8.000.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-8001 8kg Máy giặt lồng đứng Midea MAS-8001 8kg
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-8001 8kg
3.369.000đ 5.100.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U80GV-G, 8.0kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U80GV-G, 8.0kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U80GV-G, 8.0kg
4.689.000đ 5.627.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-ME1050GV(WD), 9.5kg Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-ME1050GV(WD), 9.5kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-ME1050GV(WD), 9.5kg
7.010.000đ 7.500.000đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U80GV-G, 8.0kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U80GV-G, 8.0kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U80GV-G, 8.0kg
4.259.000đ 6.259.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U78GV-G, 7.8kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U78GV-G, 7.8kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U78GV-G, 7.8kg
3.879.000đ 5.879.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-G, 8.2kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-G, 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-G, 8.2kg
4.559.000đ 6.559.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg
Máy giặt lồng đứng Midea MAS-7201 7.2kg
2.598.000đ 4.598.000đ
-43%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-G, 8.2kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-G, 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U82GV-G, 8.2kg
4.950.000đ 5.700.000đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng LG T2311DSAL 11kg Inverter Máy giặt lồng đứng LG T2311DSAL 11kg Inverter
Máy giặt lồng đứng LG T2311DSAL 11kg Inverter
9.550.000đ 11.450.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Samsung WA90F5S3QRW/SV, 9kg Máy giặt lồng đứng Samsung WA90F5S3QRW/SV, 9kg
Máy giặt lồng đứng Samsung WA90F5S3QRW/SV, 9kg
5.499.000đ 7.499.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-K70AT 7kg Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-K70AT 7kg
Máy giặt lồng đứng Aqua AQW-K70AT 7kg
3.479.000đ 6.900.000đ
-50%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Samsung WA90J5710SG/SV, 9.0kg Máy giặt lồng đứng Samsung WA90J5710SG/SV, 9.0kg
Máy giặt lồng đứng Samsung WA90J5710SG/SV, 9.0kg
7.099.000đ 8.999.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U72GV-H, 7.2kg Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U72GV-H, 7.2kg
Máy giặt lồng đứng Sharp ES-U72GV-H, 7.2kg
3.899.000đ 4.679.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy