text.skipToContent

electrolux
lg
toshiba
sharp
panasonic
samsung

Khuyến mãi:
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, InverterMáy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
7.490.000đ 9.990.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 624.167đ/tháng
Hoàn 150.000đ
Máy giặt LG FC1409S3W, 9kg, InverterMáy giặt LG FC1409S3W, 9kg, Inverter
Máy giặt LG FC1409S3W, 9kg, Inverter
8.379.000đ 15.900.000đ -47%
Trả góp 0%
Chỉ 698.250đ/tháng
Hoàn 168.000đ
Máy giặt LG FC1408S3E, 8kg, InverterMáy giặt LG FC1408S3E, 8kg, Inverter
Máy giặt LG FC1408S3E, 8kg, Inverter
8.829.000đ 13.080.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 735.750đ/tháng
Hoàn 177.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg, InverterMáy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg, Inverter
8.370.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 697.500đ/tháng
Hoàn 167.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, InverterMáy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter
6.619.000đ 9.990.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 551.583đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, InverterMáy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
7.689.000đ 8.700.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 640.750đ/tháng
Hoàn 154.000đ
Máy giặt LG FC1409-S2W, 9kg, InverterMáy giặt LG FC1409-S2W, 9kg, Inverter
Máy giặt LG FC1409-S2W, 9kg, Inverter
9.419.000đ 16.900.000đ -44%
Trả góp 0%
Chỉ 784.917đ/tháng
Hoàn 188.000đ
Máy giặt LG T2350VSAW, 10.5kg, InverterMáy giặt LG T2350VSAW, 10.5kg, Inverter
Máy giặt LG T2350VSAW, 10.5kg, Inverter
5.569.000đ 6.090.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 464.083đ/tháng
Hoàn 111.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1408-S4W1, 8kg, InverterMáy giặt lồng ngang LG FC1408-S4W1, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408-S4W1, 8kg, Inverter
7.709.000đ 13.600.000đ -43%
Trả góp 0%
Chỉ 642.417đ/tháng
Hoàn 154.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kgMáy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg
Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg
8.689.000đ 15.899.000đ -45%
Trả góp 0%
Chỉ 724.083đ/tháng
Hoàn 174.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2 8kg Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2 8kg
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2 8kg
7.499.000đ 8.700.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 624.917đ/tháng
Hoàn 150.000đ
Máy giặt LG FC1409S2E, 9kg, InverterMáy giặt LG FC1409S2E, 9kg, Inverter
Máy giặt LG FC1409S2E, 9kg, Inverter
11.770.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 980.833đ/tháng
Hoàn 235.000đ
Máy giặt LG T2395VS2W, 9.5kg, Smart Inverter Máy giặt LG T2395VS2W, 9.5kg, Smart Inverter
Máy giặt LG T2395VS2W, 9.5kg, Smart Inverter
5.490.000đ 5.890.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, InverterMáy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter
6.639.000đ 9.600.000đ -31%
Trả góp 0%
Chỉ 553.250đ/tháng
Hoàn 133.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội ThànhMáy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
6.690.000đ 8.500.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 557.500đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, InverterMáy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
8.300.000đ 11.560.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 691.667đ/tháng
Hoàn 166.000đ
Máy giặt LG FC1408S3E, 8kg, InverterMáy giặt LG FC1408S3E, 8kg, Inverter
Máy giặt LG FC1408S3E, 8kg, Inverter
9.549.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 795.750đ/tháng
Hoàn 191.000đ
Máy giặt LG FC1409S2E, 9kg, InverterMáy giặt LG FC1409S2E, 9kg, Inverter
Máy giặt LG FC1409S2E, 9kg, Inverter
11.779.000đ 16.000.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 981.583đ/tháng
Hoàn 236.000đ
Máy giặt LG T2385VS2W, 8.5kg, Smart Inverter Máy giặt LG T2385VS2W, 8.5kg, Smart Inverter
Máy giặt LG T2385VS2W, 8.5kg, Smart Inverter
4.929.000đ 7.990.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 410.750đ/tháng
Hoàn 99.000đ
Máy giặt LG T2108VSPM, 8kg, InverterMáy giặt LG T2108VSPM, 8kg, Inverter
Máy giặt LG T2108VSPM, 8kg, Inverter
5.060.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 421.667đ/tháng
Hoàn 101.000đ
Máy giặt LG T2395VS2W, 9.5kg, Smart Inverter Máy giặt LG T2395VS2W, 9.5kg, Smart Inverter
Máy giặt LG T2395VS2W, 9.5kg, Smart Inverter
5.089.000đ 6.600.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 424.083đ/tháng
Hoàn 102.000đ
Máy giặt LG T2385VS2W, 8.5kg, Smart InverterMáy giặt LG T2385VS2W, 8.5kg, Smart Inverter
Máy giặt LG T2385VS2W, 8.5kg, Smart Inverter
5.350.000đ 6.090.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 445.833đ/tháng
Hoàn 107.000đ
Máy giặt LG T2385VS2M, 8.5kg, Smart InverterMáy giặt LG T2385VS2M, 8.5kg, Smart Inverter
Máy giặt LG T2385VS2M, 8.5kg, Smart Inverter
5.409.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 450.750đ/tháng
Hoàn 108.000đ
Máy giặt LG T2350VSAW, 10.5kg, InverterMáy giặt LG T2350VSAW, 10.5kg, Inverter
Máy giặt LG T2350VSAW, 10.5kg, Inverter
5.775.000đ 6.199.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 481.250đ/tháng
Hoàn 116.000đ
Máy giặt LG T2395VS2M, 9.5kg, InverterMáy giặt LG T2395VS2M, 9.5kg, Inverter
Máy giặt LG T2395VS2M, 9.5kg, Inverter
6.489.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 540.750đ/tháng
Hoàn 130.000đ
Máy giặt LG T2395VS2W 9.5kg, Smart InverterMáy giặt LG T2395VS2W 9.5kg, Smart Inverter
Máy giặt LG T2395VS2W 9.5kg, Smart Inverter
6.490.000đ 6.790.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 540.833đ/tháng
Hoàn 195.000đ
Ưu đãi 400,000đ khi cho vào giỏ hàng
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, InverterMáy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1475N5W2, 7.5kg, Inverter
6.619.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 551.583đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Máy giặt LG FC1475N4W, 7.5kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội ThànhMáy giặt LG FC1475N4W, 7.5kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
Máy giặt LG FC1475N4W, 7.5kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
7.590.000đ 9.100.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 632.500đ/tháng
Hoàn 152.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1, 8kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội ThànhMáy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1, 8kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1, 8kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
7.690.000đ 10.300.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 640.833đ/tháng
Hoàn 154.000đ
Máy giặt LG FC1485S2W, 8.5kg, InverterMáy giặt LG FC1485S2W, 8.5kg, Inverter
Máy giặt LG FC1485S2W, 8.5kg, Inverter
8.139.000đ 10.560.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 678.250đ/tháng
Hoàn 163.000đ
Máy giặt LG Inverter 8 kg FC1409S4W2Máy giặt LG Inverter 8 kg FC1409S4W2
Máy giặt LG Inverter 8 kg FC1409S4W2
8.250.000đ 8.990.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 687.500đ/tháng
Hoàn 165.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1, 8kg, InverterMáy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1, 8kg, Inverter
8.360.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 696.667đ/tháng
Hoàn 167.000đ
Máy giặt LG Inverter 9 Kg FC1409S4WMáy giặt LG Inverter 9 Kg FC1409S4W
Máy giặt LG Inverter 9 Kg FC1409S4W
8.380.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 698.333đ/tháng
Hoàn 168.000đ
Máy giặt LG FC1409S4W, 9.0kg, InverterMáy giặt LG FC1409S4W, 9.0kg, Inverter
Máy giặt LG FC1409S4W, 9.0kg, Inverter
8.389.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 699.083đ/tháng
Hoàn 168.000đ
Máy giặt LG FC1485S2W, 8.5kg, InverterMáy giặt LG FC1485S2W, 8.5kg, Inverter
Máy giặt LG FC1485S2W, 8.5kg, Inverter
8.710.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 725.833đ/tháng
Hoàn 174.000đ
Máy giặt LG FC1408S3E, 8kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội ThànhMáy giặt LG FC1408S3E, 8kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
Máy giặt LG FC1408S3E, 8kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
9.290.000đ 12.000.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 774.167đ/tháng
Hoàn 186.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1 - 8kgMáy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1 - 8kg
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W1 - 8kg
9.319.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 776.583đ/tháng
Hoàn 186.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, InverterMáy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
Máy giặt lồng ngang LG FC1408S4W2, 8kg, Inverter
9.490.000đ 10.490.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 790.833đ/tháng
Hoàn 285.000đ
Ưu đãi 1,300,000đ khi cho vào giỏ hàng
Máy giặt lồng đứng LG T2311DSAL 11kg InverterMáy giặt lồng đứng LG T2311DSAL 11kg Inverter
Máy giặt lồng đứng LG T2311DSAL 11kg Inverter
9.549.000đ 11.450.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 795.750đ/tháng
Hoàn 191.000đ
Máy giặt lồng đứng LG T2311DSAL 11kgMáy giặt lồng đứng LG T2311DSAL 11kg
Máy giặt lồng đứng LG T2311DSAL 11kg
9.559.000đ 12.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 796.583đ/tháng
Hoàn 191.000đ
Máy giặt LG FC1409S2W, 9kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội ThànhMáy giặt LG FC1409S2W, 9kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
Máy giặt LG FC1409S2W, 9kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
9.690.000đ 12.300.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 807.500đ/tháng
Hoàn 194.000đ
Máy giặt LG FC1409S2W, 9kg, InverterMáy giặt LG FC1409S2W, 9kg, Inverter
Máy giặt LG FC1409S2W, 9kg, Inverter
9.690.000đ 14.000.000đ -31%
Trả góp 0%
Chỉ 807.500đ/tháng
Hoàn 194.000đ
Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội ThànhMáy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
Máy giặt lồng ngang LG FC1409S3W, 9kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
9.890.000đ 12.000.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 824.167đ/tháng
Hoàn 198.000đ
Máy giặt LG FC1409S2W 9kgMáy giặt LG FC1409S2W 9kg
Máy giặt LG FC1409S2W 9kg
10.189.000đ 13.890.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 849.083đ/tháng
Hoàn 204.000đ
Máy giặt LG T2312DSAV, 12kg, InverterMáy giặt LG T2312DSAV, 12kg, Inverter
Máy giặt LG T2312DSAV, 12kg, Inverter
10.759.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 896.583đ/tháng
Hoàn 215.000đ
Máy giặt LG FC1409S2E, 9kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội ThànhMáy giặt LG FC1409S2E, 9kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
Máy giặt LG FC1409S2E, 9kg, Inverter - Giao Hàng 24h Nội Thành
11.790.000đ 15.300.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 982.500đ/tháng
Hoàn 236.000đ
Máy giặt LG 19kg Inverter F2719SVBVBMáy giặt LG 19kg Inverter F2719SVBVB
Máy giặt LG 19kg Inverter F2719SVBVB
23.290.000đ 24.780.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 1.940.833đ/tháng
Hoàn 466.000đ
Máy giặt LG Twinwash F2719SVBVB & T2735NWLV, giặt chính 19kg, giặt phụ 3.5kg, InverterMáy giặt LG Twinwash F2719SVBVB & T2735NWLV, giặt chính 19kg, giặt phụ 3.5kg, Inverter
Máy giặt LG Twinwash F2719SVBVB & T2735NWLV, giặt chính 19kg, giặt phụ 3.5kg, Inverter
30.990.000đ 40.340.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 2.582.500đ/tháng
Hoàn 620.000đ

Máy giặt ngày càng trở nên phổ biến, đóng vai trò như một “trợ thủ” đắc lực của các bà nội trợ. Nhờ có máy giặt, các bà mẹ không cần phải tốn công sức trong việc làm sạch áo quần và có thêm nhiều thời gian để chăm sóc nhiều hơn cho gia đình của mình. Chính vì vậy, lựa chọn sản phẩm bền, đẹp, thông minh như máy giặt LG sẽ là gợi ý lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm “trợ thủ” cho gia đình mình.

Máy giặt LG là loại máy giặt đang rất được ưa chuộng hiện nay. Gây ấn tượng bằng tính năng vượt trội, giúp việc giặt giũ trở nên thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Có khả năng giặt với khối lượng từ 5 - 10 kg, đây là sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều hộ gia đình.

So với các sản phẩm tương tự, giá máy giặt LG được đánh giá là rất hợp lý so với tính năng, chất lượng và độ bền của sản phẩm. Vì vậy, nó xứng đáng trở thành “trợ thủ” xuất hiện trong gia đình bạn.

Mua máy giặt LG tại Adayroi - “đại” siêu thị điện tử đa ngành uy tín hàng đầu hiện nay, bạn có cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá cực “hời” nhờ chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Ưu đãi có hạn, vì vậy hãy nhanh tay click chuột để ngay tại Adayroi!

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 150.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín