text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC30Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC30
Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC30
840.000đ
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN1Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN1
Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN1
1.464.000đ 1.840.000đ -20%
Hoàn 29.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130
1.200.000đ 1.350.000đ -11%
Hoàn 24.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay KP-7520 PolygreenMáy đo huyết áp bắp tay KP-7520 Polygreen
Máy đo huyết áp bắp tay KP-7520 Polygreen
1.200.000đ
Hoàn 24.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712
800.000đ 890.000đ -10%
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP 3NZ1-1PMáy đo huyết áp bắp tay Microlife BP 3NZ1-1P
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP 3NZ1-1P
670.000đ 699.000đ -4%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-650Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-650
Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-650
562.500đ 750.000đ -25%
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Bộ đổi điện Omron AC AdapterBộ đổi điện Omron AC Adapter
Bộ đổi điện Omron AC Adapter
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO80Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO80
Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO80
3.790.000đ
Hoàn 76.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7320Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7320
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7320
2.550.000đ 2.660.000đ -4%
Hoàn 51.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay cao cấp tự động Medisana MTP ProMáy đo huyết áp bắp tay cao cấp tự động Medisana MTP Pro
Máy đo huyết áp bắp tay cao cấp tự động Medisana MTP Pro
2.728.000đ 3.100.000đ -12%
Hoàn 55.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay công nghệ bluetooth Beurer BM77Máy đo huyết áp bắp tay công nghệ bluetooth Beurer BM77
Máy đo huyết áp bắp tay công nghệ bluetooth Beurer BM77
2.350.000đ
Hoàn 47.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU 550Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU 550
Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU 550
2.250.000đ 2.550.000đ -12%
Hoàn 45.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO40Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO40
Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO40
1.790.000đ
Hoàn 36.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay cảm ứng không Adapter Beurer BM58Máy đo huyết áp bắp tay cảm ứng không Adapter Beurer BM58
Máy đo huyết áp bắp tay cảm ứng không Adapter Beurer BM58
1.300.000đ 1.690.000đ -23%
Hoàn 26.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Rossmax Blood Pressure Monitor X5Máy đo huyết áp bắp tay Rossmax Blood Pressure Monitor X5
Máy đo huyết áp bắp tay Rossmax Blood Pressure Monitor X5
1.950.000đ
Hoàn 39.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A6 BasicMáy đo huyết áp bắp tay Microlife A6 Basic
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A6 Basic
1.795.000đ 1.950.000đ -8%
Hoàn 36.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A5 NFCMáy đo huyết áp bắp tay Microlife A5 NFC
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A5 NFC
1.780.000đ 2.200.000đ -19%
Hoàn 36.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU 530Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU 530
Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU 530
1.740.000đ 2.000.000đ -13%
Hoàn 35.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp công nghệ bluetooth Beurer BC85Máy đo huyết áp công nghệ bluetooth Beurer BC85
Máy đo huyết áp công nghệ bluetooth Beurer BC85
1.450.000đ
Hoàn 29.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-7670 (Trắng)Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-7670 (Trắng)
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-7670 (Trắng)
1.700.000đ
Hoàn 34.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A200Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A200
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A200
1.580.000đ 2.200.000đ -28%
Hoàn 32.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay điện tử Medel EliteMáy đo huyết áp bắp tay điện tử Medel Elite
Máy đo huyết áp bắp tay điện tử Medel Elite
1.575.000đ 1.750.000đ -10%
Hoàn 32.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A3L ComfortMáy đo huyết áp bắp tay Microlife A3L Comfort
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A3L Comfort
1.500.000đ 1.650.000đ -9%
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM45Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM45
Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM45
1.250.000đ
Hoàn 25.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay có giọng nói Beurer BM49Máy đo huyết áp bắp tay có giọng nói Beurer BM49
Máy đo huyết áp bắp tay có giọng nói Beurer BM49
1.450.000đ
Hoàn 29.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay có Adapter Beurer BM40Máy đo huyết áp bắp tay có Adapter Beurer BM40
Máy đo huyết áp bắp tay có Adapter Beurer BM40
980.000đ 1.200.000đ -18%
Hoàn 20.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay điện tử Medel iCareMáy đo huyết áp bắp tay điện tử Medel iCare
Máy đo huyết áp bắp tay điện tử Medel iCare
1.395.000đ 1.550.000đ -10%
Hoàn 28.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp Bluetooth ArchosMáy đo huyết áp Bluetooth Archos
Máy đo huyết áp Bluetooth Archos
1.389.000đ
Hoàn 28.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp cổ tay cảm ứng Beurer BC58Máy đo huyết áp cổ tay cảm ứng Beurer BC58
Máy đo huyết áp cổ tay cảm ứng Beurer BC58
1.350.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A100+Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A100+
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A100+
1.350.000đ 1.500.000đ -10%
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 333Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 333
Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 333
1.350.000đ 1.500.000đ -10%
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay có báo hiệu loạn nhịp tim Medisana MTSMáy đo huyết áp bắp tay có báo hiệu loạn nhịp tim Medisana MTS
Máy đo huyết áp bắp tay có báo hiệu loạn nhịp tim Medisana MTS
1.328.000đ 1.660.000đ -20%
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay điện tử Medel CheckMáy đo huyết áp bắp tay điện tử Medel Check
Máy đo huyết áp bắp tay điện tử Medel Check
1.215.000đ 1.350.000đ -10%
Hoàn 24.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121
1.110.000đ 1.120.000đ -1%
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A3 BasicMáy đo huyết áp bắp tay Microlife A3 Basic
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A3 Basic
1.200.000đ
Hoàn 24.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ

Cao huyết áp là một căn bệnh được ví như kẻ giết người thầm lặng, bởi những triệu chứng ban đầu của căn bệnh này thường không xuất hiện rõ ràng nhưng lại để lại những hậu quả khôn lường cho người bệnh như nhồi máu cơ tim, tai biến, đột quỵ. Chính vì vậy, sở hữu các sản phẩm máy đo huyết áp cao cấp tại nhà là điều vô cùng cần thiết, mang đến bạn những lợi ích không ngờ tới.

Giúp theo dõi quá trình điều trị bệnh

Đo huyết áp tại nhà giúp bạn theo dõi tình trạng sức khỏe của mình và người thân trong gia đình một cách chủ động. Tự giám sát để cung cấp thông tin quan trọng về sự phát triển của bệnh cho bác sĩ, từ đó bạn có thể thay đổi lối sống và cách sử dụng thuốc của mình để bệnh tình tiến triển một cách tích cực.

Giảm thiểu tối đa chi phí chăm sóc sức khỏe

Sử dụng máy đo huyết áp Omron tại nhà có thể cắt giảm khoản chi phí thăm khám bạn hoặc người thân trong gia đình cần phải thực hiện với bác sĩ. Điều này có thể làm giảm thiểu tối đa chi phí chăm sóc sức khỏe, chi phí đi lại của bạn và giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền đáng kể đấy.

Thực hiện chẩn đoán sớm các bệnh cao huyết áp

Việc có thể kiểm soát được huyết áp của mình mỗi ngày có ý nghĩa quyết định và mang lại nhiều lợi ích đáng kể trong việc phát hiện sớm và điều trị bệnh một cách hiệu quả. Đồng thời, sản phẩm cũng giúp hạn chế những tai biến nguy hiểm do căn bệnh này gây ra.

Có trách nhiệm đối với sức khỏe bản thân

Khi có thể tự mình kiểm tra sức khỏe thường xuyên ngay tại nhà, bạn sẽ không còn cảm thấy lo lắng vì áp lực bệnh tật. Và giúp bạn có động lực hơn để có thể cải thiện một chế độ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao hoặc sử dụng thuốc thích hợp nhất.
Với những lợi ích tuyệt vời như thế, bạn hãy phòng tránh và theo dõi các nguy cơ của bệnh cao huyết áp bằng cách mua máy đo huyết áp chính hãng, chất lượng tại Adayroi.com để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân trong gia đình, đồng thời được hưởng mức giá máy đo huyết áp ưu đãi nhất trên thị trường hiện nay nhé.

Khuyến mãi hot trên Adayroi - ưu đãi đến 50%
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín