text.skipToContent

Máy đo huyết áp

Tìm thấy 51 sản phẩm
Máy đo huyết áp cổ tay Lanaform WBPM-100 Máy đo huyết áp cổ tay Lanaform WBPM-100
Máy đo huyết áp cổ tay Lanaform WBPM-100
644.000đ 920.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Lanaform ABPM-100 Máy đo huyết áp bắp tay Lanaform ABPM-100
Máy đo huyết áp bắp tay Lanaform ABPM-100
812.500đ 1.250.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay iMediCare iBPM-6S Máy đo huyết áp bắp tay iMediCare iBPM-6S
Máy đo huyết áp bắp tay iMediCare iBPM-6S
990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU510 Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU510
Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU510
1.390.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 315 Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 315
Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 315
800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU 530 Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU 530
Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU 530
2.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 333 Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 333
Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 333
1.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM28 Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM28
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM28
902.500đ 950.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Beurer BC28 Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Beurer BC28
Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Beurer BC28
800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO40 Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO40
Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO40
1.790.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO80 Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO80
Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO80
3.190.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay ALP K2 K2-231 Máy đo huyết áp bắp tay ALP K2 K2-231
Máy đo huyết áp bắp tay ALP K2 K2-231
1.150.000đ 1.250.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Adapter cho máy đo huyết áp Beurer Adapter cho máy đo huyết áp Beurer
Adapter cho máy đo huyết áp Beurer
300.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Rossmax Blood Pressure Monitor X5 Máy đo huyết áp bắp tay Rossmax Blood Pressure Monitor X5
Máy đo huyết áp bắp tay Rossmax Blood Pressure Monitor X5
1.950.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife Model A3 Basic Máy đo huyết áp bắp tay Microlife Model A3 Basic
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife Model A3 Basic
1.200.000đ 1.300.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp cổ tay tự động ALP K2 WS-910 Máy đo huyết áp cổ tay tự động ALP K2 WS-910
Máy đo huyết áp cổ tay tự động ALP K2 WS-910
900.000đ 949.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Uright TD-3124 tặng 01 bộ đổi nguồn Máy đo huyết áp bắp tay tự động Uright TD-3124 tặng 01 bộ đổi nguồn
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Uright TD-3124 tặng 01 bộ đổi nguồn
1.150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC50 Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC50
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC50
997.500đ 1.050.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp Uright TD-3128 (Trắng) Máy đo huyết áp Uright TD-3128 (Trắng)
Máy đo huyết áp Uright TD-3128 (Trắng)
1.399.000đ 1.500.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC40 Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC40
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC40
900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 và Bộ đổi điện Omron AC Adapter Combo máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 và Bộ đổi điện Omron AC Adapter
Combo máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 và Bộ đổi điện Omron AC Adapter
950.000đ 970.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp đồng hồ ALP K2 500V FT 801 Máy đo huyết áp đồng hồ ALP K2 500V FT 801
Máy đo huyết áp đồng hồ ALP K2 500V FT 801
500.000đ 750.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM47 Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM47
Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM47
1.300.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC32 Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC32
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC32
684.000đ 760.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay dạng cơ Yamasu Máy đo huyết áp bắp tay dạng cơ Yamasu
Máy đo huyết áp bắp tay dạng cơ Yamasu
550.000đ 750.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM44 Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM44
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM44
1.400.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay có giọng nói Beurer BM49 Máy đo huyết áp bắp tay có giọng nói Beurer BM49
Máy đo huyết áp bắp tay có giọng nói Beurer BM49
1.450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712
750.000đ 770.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121 Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121
1.000.000đ 1.030.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp Bluetooth Archos Máy đo huyết áp Bluetooth Archos
Máy đo huyết áp Bluetooth Archos
1.389.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Uright TD-3127 Máy đo huyết áp bắp tay tự động Uright TD-3127
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Uright TD-3127
1.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7320 Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7320
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7320
2.380.000đ 2.430.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN1 Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN1
Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN1
1.650.000đ 1.700.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay KP-7520 Polygreen Máy đo huyết áp bắp tay KP-7520 Polygreen
Máy đo huyết áp bắp tay KP-7520 Polygreen
1.200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay công nghệ Bluetooth 4. Beurer BM85 Máy đo huyết áp bắp tay công nghệ Bluetooth 4. Beurer BM85
Máy đo huyết áp bắp tay công nghệ Bluetooth 4. Beurer BM85
2.850.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM26 Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM26
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM26
800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6131 Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6131
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6131
1.000.000đ 1.050.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Laica BM1004 Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Laica BM1004
Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Laica BM1004
780.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130 Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130
1.200.000đ 1.230.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Laica BM2001 Máy đo huyết áp bắp tay Laica BM2001
Máy đo huyết áp bắp tay Laica BM2001
840.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-7670 (Trắng) Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-7670 (Trắng)
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-7670 (Trắng)
1.700.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay cảm ứng không Adapter Beurer BM58 Máy đo huyết áp bắp tay cảm ứng không Adapter Beurer BM58
Máy đo huyết áp bắp tay cảm ứng không Adapter Beurer BM58
1.690.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6121 Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6121
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6121
720.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay có Adapter Beurer BM40 Máy đo huyết áp bắp tay có Adapter Beurer BM40
Máy đo huyết áp bắp tay có Adapter Beurer BM40
1.200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp cổ tay cảm ứng Beurer BC58 Máy đo huyết áp cổ tay cảm ứng Beurer BC58
Máy đo huyết áp cổ tay cảm ứng Beurer BC58
1.350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM35 Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM35
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM35
850.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM45 Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM45
Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM45
1.125.000đ 1.250.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP 3NZ1-1P Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP 3NZ1-1P
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP 3NZ1-1P
670.000đ 699.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC30 Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC30
Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC30
700.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-6230 (Xanh ngọc) Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-6230 (Xanh ngọc)
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-6230 (Xanh ngọc)
700.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC44 Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC44
Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC44
950.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy