text.skipToContent

Máy đo huyết áp

Tìm thấy 63 sản phẩm
Máy đo huyết áp bắp tay cảm ứng không Adapter Beurer BM58Máy đo huyết áp bắp tay cảm ứng không Adapter Beurer BM58
Máy đo huyết áp bắp tay cảm ứng không Adapter Beurer BM58
1.690.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO40Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO40
Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO40
1.790.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay công nghệ Bluetooth Beurer BM28Máy đo huyết áp bắp tay công nghệ Bluetooth Beurer BM28
Máy đo huyết áp bắp tay công nghệ Bluetooth Beurer BM28
950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-7670 (Trắng)Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-7670 (Trắng)
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-7670 (Trắng)
1.700.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay có giọng nói Beurer BM49Máy đo huyết áp bắp tay có giọng nói Beurer BM49
Máy đo huyết áp bắp tay có giọng nói Beurer BM49
1.450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Beurer BC28Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Beurer BC28
Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Beurer BC28
800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A3 BasicMáy đo huyết áp bắp tay Microlife A3 Basic
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A3 Basic
1.200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay Microlife Model 3BU1-3Máy đo huyết áp cổ tay Microlife Model 3BU1-3
Máy đo huyết áp cổ tay Microlife Model 3BU1-3
700.000đ 750.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Microlife BP A100+Máy đo huyết áp bắp tay tự động Microlife BP A100+
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Microlife BP A100+
1.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay bán tự động Omron Model HEM 4030Máy đo huyết áp bắp tay bán tự động Omron Model HEM 4030
Máy đo huyết áp bắp tay bán tự động Omron Model HEM 4030
630.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Uright TD-3127Máy đo huyết áp bắp tay tự động Uright TD-3127
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Uright TD-3127
1.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Uright TD-3124 tặng 01 bộ đổi nguồnMáy đo huyết áp bắp tay tự động Uright TD-3124 tặng 01 bộ đổi nguồn
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Uright TD-3124 tặng 01 bộ đổi nguồn
1.150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A2 BasicMáy đo huyết áp bắp tay Microlife A2 Basic
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A2 Basic
1.019.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130
1.230.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO80Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO80
Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Beurer PO80
3.190.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay iMediCare iBPM-6SMáy đo huyết áp bắp tay iMediCare iBPM-6S
Máy đo huyết áp bắp tay iMediCare iBPM-6S
990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay công nghệ Bluetooth 4. Beurer BM85Máy đo huyết áp bắp tay công nghệ Bluetooth 4. Beurer BM85
Máy đo huyết áp bắp tay công nghệ Bluetooth 4. Beurer BM85
2.850.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6131Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6131
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6131
1.050.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife Model A2 BasicMáy đo huyết áp bắp tay Microlife Model A2 Basic
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife Model A2 Basic
1.020.000đ 1.100.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM35Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM35
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM35
850.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP 3NZ1-1PMáy đo huyết áp bắp tay Microlife BP 3NZ1-1P
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP 3NZ1-1P
699.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM26Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM26
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM26
800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Omron Model HEM 7300Máy đo huyết áp bắp tay Omron Model HEM 7300
Máy đo huyết áp bắp tay Omron Model HEM 7300
2.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC50Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC50
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC50
1.050.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Laica BM1004Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Laica BM1004
Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Laica BM1004
780.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC40Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC40
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC40
900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712
770.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay có Adapter Beurer BM40Máy đo huyết áp bắp tay có Adapter Beurer BM40
Máy đo huyết áp bắp tay có Adapter Beurer BM40
1.200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC32Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC32
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC32
760.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay ALP K2 Model K2-233Máy đo huyết áp cổ tay ALP K2 Model K2-233
Máy đo huyết áp cổ tay ALP K2 Model K2-233
1.060.000đ 1.090.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Omron Model HEM 7320Máy đo huyết áp bắp tay Omron Model HEM 7320
Máy đo huyết áp bắp tay Omron Model HEM 7320
2.550.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM44Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM44
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM44
1.400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay cảm ứng Beurer BC58Máy đo huyết áp cổ tay cảm ứng Beurer BC58
Máy đo huyết áp cổ tay cảm ứng Beurer BC58
1.350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC30Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC30
Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC30
700.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay Microlife Model 3BJ1-4DMáy đo huyết áp cổ tay Microlife Model 3BJ1-4D
Máy đo huyết áp cổ tay Microlife Model 3BJ1-4D
800.000đ 850.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 333Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 333
Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 333
1.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife Model A3 BasicMáy đo huyết áp bắp tay Microlife Model A3 Basic
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife Model A3 Basic
1.200.000đ 1.300.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Geratherm Desktop 2.0Máy đo huyết áp bắp tay tự động Geratherm Desktop 2.0
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Geratherm Desktop 2.0
2.190.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay KP-7520 PolygreenMáy đo huyết áp bắp tay KP-7520 Polygreen
Máy đo huyết áp bắp tay KP-7520 Polygreen
1.200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM47Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM47
Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM47
1.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay tự động ALP K2 Model WS 910Máy đo huyết áp cổ tay tự động ALP K2 Model WS 910
Máy đo huyết áp cổ tay tự động ALP K2 Model WS 910
850.000đ 950.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121
1.030.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 315Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 315
Máy đo huyết áp cổ tay Medisana BW 315
800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay có báo hiệu loạn nhịp tim Medisana MTSMáy đo huyết áp bắp tay có báo hiệu loạn nhịp tim Medisana MTS
Máy đo huyết áp bắp tay có báo hiệu loạn nhịp tim Medisana MTS
1.660.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-6230 (Xanh ngọc)Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-6230 (Xanh ngọc)
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-6230 (Xanh ngọc)
700.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC44Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC44
Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Beurer BC44
950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Adapter cho máy đo huyết áp BeurerAdapter cho máy đo huyết áp Beurer
Adapter cho máy đo huyết áp Beurer
300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM45Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM45
Máy đo huyết áp bắp tay không Adapter Beurer BM45
1.250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU510Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU510
Máy đo huyết áp bắp tay Medisana BU510
1.390.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Laica BM2001Máy đo huyết áp bắp tay Laica BM2001
Máy đo huyết áp bắp tay Laica BM2001
840.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay ALP K2 Model K2 - 1802Máy đo huyết áp bắp tay ALP K2 Model K2 - 1802
Máy đo huyết áp bắp tay ALP K2 Model K2 - 1802
1.390.000đ 1.450.000đ
-4%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay ALP K2 K2-231Máy đo huyết áp bắp tay ALP K2 K2-231
Máy đo huyết áp bắp tay ALP K2 K2-231
1.180.000đ 1.280.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Rossmax Blood Pressure Monitor X5Máy đo huyết áp bắp tay Rossmax Blood Pressure Monitor X5
Máy đo huyết áp bắp tay Rossmax Blood Pressure Monitor X5
1.950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ đổi điện Omron AC AdapterBộ đổi điện Omron AC Adapter
Bộ đổi điện Omron AC Adapter
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp Bluetooth ArchosMáy đo huyết áp Bluetooth Archos
Máy đo huyết áp Bluetooth Archos
1.389.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay Microlife 3BJ1 4DMáy đo huyết áp cổ tay Microlife 3BJ1 4D
Máy đo huyết áp cổ tay Microlife 3BJ1 4D
699.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 và Bộ đổi điện Omron AC AdapterCombo máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 và Bộ đổi điện Omron AC Adapter
Combo máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 và Bộ đổi điện Omron AC Adapter
970.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7320Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7320
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7320
2.430.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6121Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6121
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6121
720.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đo huyết áp bắp tay dạng cơ YamasuMáy đo huyết áp bắp tay dạng cơ Yamasu
Máy đo huyết áp bắp tay dạng cơ Yamasu
750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy