text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Máy đo đường huyết Uright TD-4265 tặng que thử (25 que)Máy đo đường huyết Uright TD-4265 tặng que thử (25 que)
Máy đo đường huyết Uright TD-4265 tặng que thử (25 que)
330.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết Sapphire CR2032 (Xanh dương)Máy đo đường huyết Sapphire CR2032 (Xanh dương)
Máy đo đường huyết Sapphire CR2032 (Xanh dương)
699.000đ 1.190.000đ -41%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết điện tử Acon On Call Plus G113-111Máy đo đường huyết điện tử Acon On Call Plus G113-111
Máy đo đường huyết điện tử Acon On Call Plus G113-111
799.000đ 1.550.000đ -48%
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết điện tử Acon On Call EZ IIMáy đo đường huyết điện tử Acon On Call EZ II
Máy đo đường huyết điện tử Acon On Call EZ II
599.000đ 790.000đ -24%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Que thử đường huyết OGCare 25 queQue thử đường huyết OGCare 25 que
Que thử đường huyết OGCare 25 que
245.000đ 250.000đ -2%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Que thử đường huyết Uright TD-4267 25 queQue thử đường huyết Uright TD-4267 25 que
Que thử đường huyết Uright TD-4267 25 que
170.000đ 250.000đ -32%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Que thử đường huyết Acon On Call Vivid (25 que)Que thử đường huyết Acon On Call Vivid (25 que)
Que thử đường huyết Acon On Call Vivid (25 que)
250.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết All Medicus GlucoDr. Auto AGM-4000Máy đo đường huyết All Medicus GlucoDr. Auto AGM-4000
Máy đo đường huyết All Medicus GlucoDr. Auto AGM-4000
550.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết có cổng USB kết nối máy tính Medisana Meditouch 2Máy đo đường huyết có cổng USB kết nối máy tính Medisana Meditouch 2
Máy đo đường huyết có cổng USB kết nối máy tính Medisana Meditouch 2
1.280.000đ 1.690.000đ -24%
Hoàn 26.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết OneTouch Ultra 2Máy đo đường huyết OneTouch Ultra 2
Máy đo đường huyết OneTouch Ultra 2
1.700.000đ
Hoàn 34.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết Acon On Call VividMáy đo đường huyết Acon On Call Vivid
Máy đo đường huyết Acon On Call Vivid
1.550.000đ
Hoàn 31.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đa năng EasyTouch GCU ET 322Máy đo đa năng EasyTouch GCU ET 322
Máy đo đa năng EasyTouch GCU ET 322
1.490.000đ
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết Beurer GL42Máy đo đường huyết Beurer GL42
Máy đo đường huyết Beurer GL42
1.200.000đ
Hoàn 24.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết Acon On Call Plus màu xanh dươngMáy đo đường huyết Acon On Call Plus màu xanh dương
Máy đo đường huyết Acon On Call Plus màu xanh dương
1.150.000đ 1.550.000đ -26%
Hoàn 23.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết On-Call EZ II Acon (Xanh dương)Máy đo đường huyết On-Call EZ II Acon (Xanh dương)
Máy đo đường huyết On-Call EZ II Acon (Xanh dương)
990.000đ
Hoàn 20.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết, mỡ máu, gút BeneCheck PlusMáy đo đường huyết, mỡ máu, gút BeneCheck Plus
Máy đo đường huyết, mỡ máu, gút BeneCheck Plus
960.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 19.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết OG Care tự động nhập mãMáy đo đường huyết OG Care tự động nhập mã
Máy đo đường huyết OG Care tự động nhập mã
808.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết OG CareMáy đo đường huyết OG Care
Máy đo đường huyết OG Care
800.000đ 1.200.000đ -33%
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết Medismart Sapphire PlusMáy đo đường huyết Medismart Sapphire Plus
Máy đo đường huyết Medismart Sapphire Plus
699.000đ 1.190.000đ -41%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết Uright TD-4267 kèm que thửMáy đo đường huyết Uright TD-4267 kèm que thử
Máy đo đường huyết Uright TD-4267 kèm que thử
400.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Que thử đường huyết OGCare 50 queQue thử đường huyết OGCare 50 que
Que thử đường huyết OGCare 50 que
270.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Que thử dành cho máy đo đường huyết Beurer GL40Que thử dành cho máy đo đường huyết Beurer GL40
Que thử dành cho máy đo đường huyết Beurer GL40
270.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Que thử dành cho máy đo đường huyết Beurer GL42Que thử dành cho máy đo đường huyết Beurer GL42
Que thử dành cho máy đo đường huyết Beurer GL42
260.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Que thử dành cho máy đo đường huyết GL50 lọ 25 queQue thử dành cho máy đo đường huyết GL50 lọ 25 que
Que thử dành cho máy đo đường huyết GL50 lọ 25 que
250.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Hộp 25 que thử đường huyết Roche Accu-Chek ActiveHộp 25 que thử đường huyết Roche Accu-Chek Active
Hộp 25 que thử đường huyết Roche Accu-Chek Active
240.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Que thử Uric Acid Bioptik EasyTouch 25 queQue thử Uric Acid Bioptik EasyTouch 25 que
Que thử Uric Acid Bioptik EasyTouch 25 que
230.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Que thử đường huyết Bioptik EasyTouch Blood Glucose 25 queQue thử đường huyết Bioptik EasyTouch Blood Glucose 25 que
Que thử đường huyết Bioptik EasyTouch Blood Glucose 25 que
230.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Que thử đường huyết OneTouch Unistrip1 25 queQue thử đường huyết OneTouch Unistrip1 25 que
Que thử đường huyết OneTouch Unistrip1 25 que
210.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Que thử máy đo đường huyết Acon On Call PlusQue thử máy đo đường huyết Acon On Call Plus
Que thử máy đo đường huyết Acon On Call Plus
195.000đ 200.000đ -3%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Que thử đường huyết OGCare 25 queQue thử đường huyết OGCare 25 que
Que thử đường huyết OGCare 25 que
193.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Que thử đường huyết Acon OnCall Plus rời (25 que)Que thử đường huyết Acon OnCall Plus rời (25 que)
Que thử đường huyết Acon OnCall Plus rời (25 que)
180.000đ 200.000đ -10%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Bút chích máu EasyTouchBút chích máu EasyTouch
Bút chích máu EasyTouch
180.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Kim chích máu EasyTouch GCU 100 queKim chích máu EasyTouch GCU 100 que
Kim chích máu EasyTouch GCU 100 que
140.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Kim lấy máu thử đường huyết EBCare 25 queKim lấy máu thử đường huyết EBCare 25 que
Kim lấy máu thử đường huyết EBCare 25 que
25.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ

Một số kinh nghiệm mua máy đo đường huyết chính hãng, giá tốt

Sự đa dạng của thị trường máy đo đường huyết hiện nay khiến người tiêu dùng luôn cảm thấy hoang mang và lo lắng vì không biết làm thế nào để có thể sở hữu một sản phẩm chất lượng, an toàn và hiệu quả nhất khi sử dụng. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, chỉ cần tham khảo một số kinh nghiệm mà Adayroi.com mang đến ngay sau đây, bạn đã có thể lựa chọn được sản phẩm tốt, hiệu quả cao và phù hợp với điều kiện kinh tế của mình.

Xuất xứ sản phẩm

Cũng như các sản phẩm máy đo huyết áp, nhiệt kếcác dụng cụ chăm sóc sức khỏe khác, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm luôn là vấn đề đầu tiên bạn cần lưu ý trước khi mua hàng. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều thương hiệu uy tín cung cấp máy thử đường huyết được người tiêu dùng đánh giá cao như Medistar, Omron…. bạn có thể lựa chọn các sản phẩm đến từ những thương hiệu này để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Dễ dàng sử dụng, kết quả chính xác

Bạn hãy lựa chọn loại máy đo đường huyết tại nhà chỉ cần một lượng máu rất nhỏ để xét nghiệm và kiểm tra kết quả chỉ sau một thời gian ngắn, thường là 5 giây để có thể giúp bạn nhanh chóng xác định được tình trạng sức khỏe của bản thân và tìm ra giải pháp điều trị thích hợp khi không may bị hạ đường huyết.

Bộ nhớ máy với dung lượng lớn

Những dòng máy có bộ nhớ lớn sẽ giúp bạn lưu được nhiều kết quả kiểm tra đường huyết trước đó, giúp bạn kiểm soát được tình trạng sức khỏe của mình và tìm ra giải pháp, hướng điều trị phù hợp nhất.

Giá cả phải chăng

Tại Adayroi.com bạn có thể dễ dàng mua máy đo huyết áp, đường huyết chất lượng, chính hãng đến từ nhiều thương hiệu uy tín trên thế giới với mức giá máy đo huyết áp phải chăng và phù hợp với điều kiện kinh tế của mình. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được tích điểm thẻ VinID siêu tiết kiệm sau mỗi lần mua máy đo đường huyết giảm giá tại Adayroi.com nữa đấy nhé.

Khuyến mãi hot trên Adayroi - ưu đãi đến 50%
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín