text.skipToContent

Máy cưa

Tìm thấy 48 sản phẩm
Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 12 V-LI (SOLO) (Xanh dương) Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 12 V-LI (SOLO) (Xanh dương)
Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 12 V-LI (SOLO) (Xanh dương)
1.229.000đ 2.100.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional
Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional
1.600.000đ 1.699.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional
2.712.000đ 2.879.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng Bosch GST 25 M Professional Máy cưa lọng Bosch GST 25 M Professional
Máy cưa lọng Bosch GST 25 M Professional
2.902.000đ 3.079.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 Professional Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 Professional
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 Professional
2.225.000đ 2.399.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 Professional Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 Professional
Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 Professional
2.035.000đ 2.219.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE Professional Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE Professional
Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE Professional
2.650.000đ 2.799.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Stanley STEL 311 1510W (Vàng) Máy cưa đĩa Stanley STEL 311 1510W (Vàng)
Máy cưa đĩa Stanley STEL 311 1510W (Vàng)
1.299.000đ 2.330.000đ
-44%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng 6 tốc độ Black & Decker KS999E 600W (Cam) Máy cưa lọng 6 tốc độ Black & Decker KS999E 600W (Cam)
Máy cưa lọng 6 tốc độ Black & Decker KS999E 600W (Cam)
1.695.000đ 1.900.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa xích 12" Makita 5012B 1300W (Xanh dương) Máy cưa xích 12" Makita 5012B 1300W (Xanh dương)
Máy cưa xích 12" Makita 5012B 1300W (Xanh dương)
6.122.000đ 6.730.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Yato YT-82153 2000W Máy cưa đĩa Yato YT-82153 2000W
Máy cưa đĩa Yato YT-82153 2000W
3.299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương) Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương)
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương)
3.250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa 235mm Bosch GKS235TURBO 2050W (Xanh dương) Máy cưa đĩa 235mm Bosch GKS235TURBO 2050W (Xanh dương)
Máy cưa đĩa 235mm Bosch GKS235TURBO 2050W (Xanh dương)
3.495.000đ 3.840.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa 185mm Dewalt DWE561 1250W (Vàng) Máy cưa đĩa 185mm Dewalt DWE561 1250W (Vàng)
Máy cưa đĩa 185mm Dewalt DWE561 1250W (Vàng)
2.186.000đ 2.400.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 1100W (Xanh dương) Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 1100W (Xanh dương)
Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 1100W (Xanh dương)
2.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa 18,4cm Makita 5806B-C 1050W (Xanh ghi) Máy cưa đĩa 18,4cm Makita 5806B-C 1050W (Xanh ghi)
Máy cưa đĩa 18,4cm Makita 5806B-C 1050W (Xanh ghi)
2.606.000đ 2.870.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa kiếm Bosch GSA1100E (Xanh ghi) Máy cưa kiếm Bosch GSA1100E (Xanh ghi)
Máy cưa kiếm Bosch GSA1100E (Xanh ghi)
3.037.000đ 3.340.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng Bosch GST 65E 400W (Xanh dương) Máy cưa lọng Bosch GST 65E 400W (Xanh dương)
Máy cưa lọng Bosch GST 65E 400W (Xanh dương)
1.950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS03 Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS03
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS03
990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa 190mm Bosch GKS190 1050W (Xanh ghi) Máy cưa đĩa 190mm Bosch GKS190 1050W (Xanh ghi)
Máy cưa đĩa 190mm Bosch GKS190 1050W (Xanh ghi)
2.527.000đ 2.780.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04 Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04
1.150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 1400W (Xanh dương) Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 1400W (Xanh dương)
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 1400W (Xanh dương)
2.690.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 TURBO 2050W (Xanh dương) Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 TURBO 2050W (Xanh dương)
Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 TURBO 2050W (Xanh dương)
3.790.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng Bosch GST 8000E 710W (Xanh dương) Máy cưa lọng Bosch GST 8000E 710W (Xanh dương)
Máy cưa lọng Bosch GST 8000E 710W (Xanh dương)
2.550.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa xích Yamata CS5280 2200W (Trắng phối cam) Máy cưa xích Yamata CS5280 2200W (Trắng phối cam)
Máy cưa xích Yamata CS5280 2200W (Trắng phối cam)
3.430.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng Moto-saw Dremel F013MS20NC 70W (Xám) Máy cưa lọng Moto-saw Dremel F013MS20NC 70W (Xám)
Máy cưa lọng Moto-saw Dremel F013MS20NC 70W (Xám)
2.669.000đ 2.940.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh dương) Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh dương)
Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh dương)
3.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Kynko MIY-KD10-185 900W Máy cưa đĩa Kynko MIY-KD10-185 900W
Máy cưa đĩa Kynko MIY-KD10-185 900W
1.636.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04 1400W (Xanh dương) Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04 1400W (Xanh dương)
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04 1400W (Xanh dương)
1.150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa xích Oshima CMI 40 1700W (Xanh lá) (Tặng chai nhớt Oshima trị giá 129.000 đồng) Máy cưa xích Oshima CMI 40 1700W (Xanh lá) (Tặng chai nhớt Oshima trị giá 129.000 đồng)
Máy cưa xích Oshima CMI 40 1700W (Xanh lá) (Tặng chai nhớt Oshima trị giá 129.000 đồng)
3.100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa xích Oshima 688 2400W (Cam) (Tặng chai nhớt Oshima trị giá 129.000 đồng) Máy cưa xích Oshima 688 2400W (Cam) (Tặng chai nhớt Oshima trị giá 129.000 đồng)
Máy cưa xích Oshima 688 2400W (Cam) (Tặng chai nhớt Oshima trị giá 129.000 đồng)
3.150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa bàn Bosch GTS 10 XC Professional 2100W (Xanh dương) Máy cưa bàn Bosch GTS 10 XC Professional 2100W (Xanh dương)
Máy cưa bàn Bosch GTS 10 XC Professional 2100W (Xanh dương)
14.599.000đ 15.000.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa xích Oshima 5200 2100W (Tím) (Tặng chai nhớt Oshima trị giá 129.000 đồng) Máy cưa xích Oshima 5200 2100W (Tím) (Tặng chai nhớt Oshima trị giá 129.000 đồng)
Máy cưa xích Oshima 5200 2100W (Tím) (Tặng chai nhớt Oshima trị giá 129.000 đồng)
2.870.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa xích Oshima 5200 2100W (Đỏ) (Tặng chai nhớt Oshima trị giá 129.000 đồng) Máy cưa xích Oshima 5200 2100W (Đỏ) (Tặng chai nhớt Oshima trị giá 129.000 đồng)
Máy cưa xích Oshima 5200 2100W (Đỏ) (Tặng chai nhớt Oshima trị giá 129.000 đồng)
2.870.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04 Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04
1.150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa xích AK 9999 2500W (Cam) Máy cưa xích AK 9999 2500W (Cam)
Máy cưa xích AK 9999 2500W (Cam)
2.145.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng Stanley STEL 345 650W (Vàng) Máy cưa lọng Stanley STEL 345 650W (Vàng)
Máy cưa lọng Stanley STEL 345 650W (Vàng)
1.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional 400W (Xanh dương) Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional 400W (Xanh dương)
Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional 400W (Xanh dương)
1.599.000đ 1.799.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa 184mm Bosch GKS 7000 1400W (Xanh dương) Máy cưa đĩa 184mm Bosch GKS 7000 1400W (Xanh dương)
Máy cưa đĩa 184mm Bosch GKS 7000 1400W (Xanh dương)
2.347.000đ 2.580.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh ghi) Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh ghi)
Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh ghi)
2.900.000đ 3.999.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng Bosch GST 80PBE 580W (Xanh ghi) Máy cưa lọng Bosch GST 80PBE 580W (Xanh ghi)
Máy cưa lọng Bosch GST 80PBE 580W (Xanh ghi)
2.968.000đ 3.260.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng Dremel Motosaw F013MS20NC 70W (Xám) Máy cưa lọng Dremel Motosaw F013MS20NC 70W (Xám)
Máy cưa lọng Dremel Motosaw F013MS20NC 70W (Xám)
2.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa 235mm N5900B 2000W (Xanh ghi) Máy cưa đĩa 235mm N5900B 2000W (Xanh ghi)
Máy cưa đĩa 235mm N5900B 2000W (Xanh ghi)
3.344.000đ 3.680.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 (Xanh dương) Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 (Xanh dương)
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 (Xanh dương)
2.219.000đ 2.899.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 2050W (Xanh dương) Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 2050W (Xanh dương)
Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 2050W (Xanh dương)
3.119.000đ 3.399.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương) Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương)
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương)
2.999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy cưa lọng để bàn Dremel Saw (Xám nhạt) Máy cưa lọng để bàn Dremel Saw (Xám nhạt)
Máy cưa lọng để bàn Dremel Saw (Xám nhạt)
2.219.000đ 2.990.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy