text.skipToContent

Máy cưa

Tìm thấy 41 sản phẩm
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 1400W + Đĩa cưa Bosch 184mm + 3 tờ giấy nhám Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 1400W + Đĩa cưa Bosch 184mm + 3 tờ giấy nhám
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 1400W + Đĩa cưa Bosch 184mm + 3 tờ giấy nhám
2.099.000đ 2.889.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 (Xanh dương) + 3 tờ giấy nhám Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 (Xanh dương) + 3 tờ giấy nhám
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 (Xanh dương) + 3 tờ giấy nhám
2.099.000đ 2.899.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 Professional (Xanh dương) Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 Professional (Xanh dương)
Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 Professional (Xanh dương)
1.922.000đ 2.399.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional 400W (Xanh dương) Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional 400W (Xanh dương)
Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional 400W (Xanh dương)
1.649.000đ 1.799.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh ghi) Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh ghi)
Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh ghi)
2.992.000đ 3.999.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST 12 V-LI (SOLO) (Xanh dương) Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST 12 V-LI (SOLO) (Xanh dương)
Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST 12 V-LI (SOLO) (Xanh dương)
2.955.000đ 3.500.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 8000 E Professional (Xanh dương) Máy cưa lọng Bosch GST 8000 E Professional (Xanh dương)
Máy cưa lọng Bosch GST 8000 E Professional (Xanh dương)
2.076.000đ 2.290.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 12 V-LI (SOLO) (Xanh dương) Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 12 V-LI (SOLO) (Xanh dương)
Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 12 V-LI (SOLO) (Xanh dương)
1.229.000đ 2.100.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 2050W (Xanh dương) Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 2050W (Xanh dương)
Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 2050W (Xanh dương)
3.119.000đ 3.399.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương) Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương)
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương)
2.999.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE Professional (Xanh dương) Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE Professional (Xanh dương)
Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE Professional (Xanh dương)
2.650.000đ 2.899.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional
Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional
1.439.000đ 1.699.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional
2.712.000đ 2.879.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 Professional Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 Professional
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 Professional
2.225.000đ 2.399.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 8000 E Professional Máy cưa lọng Bosch GST 8000 E Professional
Máy cưa lọng Bosch GST 8000 E Professional
2.055.000đ 2.199.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 Professional Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 Professional
Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 Professional
2.035.000đ 2.219.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE Professional Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE Professional
Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE Professional
2.650.000đ 2.799.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa gỗ Ferm CSM1041P 1050W 185mm Máy cưa gỗ Ferm CSM1041P 1050W 185mm
Máy cưa gỗ Ferm CSM1041P 1050W 185mm
1.922.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04 1400W (Xanh dương) Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04 1400W (Xanh dương)
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04 1400W (Xanh dương)
1.150.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Stanley STEL 311 1510W (Vàng) Máy cưa đĩa Stanley STEL 311 1510W (Vàng)
Máy cưa đĩa Stanley STEL 311 1510W (Vàng)
1.299.000đ 2.330.000đ
-44%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 65E 400W (Xanh dương) Máy cưa lọng Bosch GST 65E 400W (Xanh dương)
Máy cưa lọng Bosch GST 65E 400W (Xanh dương)
1.650.000đ 1.950.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Kynko MIY-KD10-185 900W Máy cưa đĩa Kynko MIY-KD10-185 900W
Máy cưa đĩa Kynko MIY-KD10-185 900W
1.309.000đ 1.636.300đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 1400W (Xanh dương) Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 1400W (Xanh dương)
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 1400W (Xanh dương)
2.290.000đ 2.690.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa kiếm Bosch GSA1100E (Xanh ghi) Máy cưa kiếm Bosch GSA1100E (Xanh ghi)
Máy cưa kiếm Bosch GSA1100E (Xanh ghi)
3.037.000đ 3.340.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa 185mm Dewalt DWE561 1250W (Vàng) Máy cưa đĩa 185mm Dewalt DWE561 1250W (Vàng)
Máy cưa đĩa 185mm Dewalt DWE561 1250W (Vàng)
2.186.000đ 2.400.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa 190mm Bosch GKS190 1050W (Xanh ghi) Máy cưa đĩa 190mm Bosch GKS190 1050W (Xanh ghi)
Máy cưa đĩa 190mm Bosch GKS190 1050W (Xanh ghi)
2.527.000đ 2.780.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 8000E 710W (Xanh dương) Máy cưa lọng Bosch GST 8000E 710W (Xanh dương)
Máy cưa lọng Bosch GST 8000E 710W (Xanh dương)
2.090.000đ 2.550.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Stanley STEL 345 650W (Vàng) Máy cưa lọng Stanley STEL 345 650W (Vàng)
Máy cưa lọng Stanley STEL 345 650W (Vàng)
1.500.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa xích 12" Makita 5012B 1300W (Xanh dương) Máy cưa xích 12" Makita 5012B 1300W (Xanh dương)
Máy cưa xích 12" Makita 5012B 1300W (Xanh dương)
6.122.000đ 6.730.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa xích Makita UC3020A 1800W (Xanh ghi) Máy cưa xích Makita UC3020A 1800W (Xanh ghi)
Máy cưa xích Makita UC3020A 1800W (Xanh ghi)
3.085.000đ 3.390.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa 184mm Bosch GKS 7000 1400W (Xanh dương) Máy cưa đĩa 184mm Bosch GKS 7000 1400W (Xanh dương)
Máy cưa đĩa 184mm Bosch GKS 7000 1400W (Xanh dương)
2.347.000đ 2.580.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Dremel Motosaw F013MS20NC 70W (Xám) Máy cưa lọng Dremel Motosaw F013MS20NC 70W (Xám)
Máy cưa lọng Dremel Motosaw F013MS20NC 70W (Xám)
2.490.000đ 2.990.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa 18,4cm Makita 5806B-C 1050W (Xanh ghi) Máy cưa đĩa 18,4cm Makita 5806B-C 1050W (Xanh ghi)
Máy cưa đĩa 18,4cm Makita 5806B-C 1050W (Xanh ghi)
2.606.000đ 2.870.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 80PBE 580W (Xanh ghi) Máy cưa lọng Bosch GST 80PBE 580W (Xanh ghi)
Máy cưa lọng Bosch GST 80PBE 580W (Xanh ghi)
2.968.000đ 3.260.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Yato YT-82153 2000W Máy cưa đĩa Yato YT-82153 2000W
Máy cưa đĩa Yato YT-82153 2000W
3.299.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 TURBO 2050W (Xanh dương) Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 TURBO 2050W (Xanh dương)
Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 TURBO 2050W (Xanh dương)
3.790.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Moto-saw Dremel F013MS20NC 70W (Xám) Máy cưa lọng Moto-saw Dremel F013MS20NC 70W (Xám)
Máy cưa lọng Moto-saw Dremel F013MS20NC 70W (Xám)
2.669.000đ 2.940.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh dương) Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh dương)
Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh dương)
2.990.000đ 3.490.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04 Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04
1.150.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương) Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương)
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương)
3.250.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy