Trung tâm thương mại điện tử của Vingroup
Đăng nhập & Đăng ký
Tài khoản
Bạn có thể thay đổi Quận/Huyện giao hàng tại đây
0

Máy chủ server là một máy tính được nối mạng, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên máy tính đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính trạm truy cập để yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên. Máy chủ thường là những máy chuyên dụng, nghĩa là chúng không thực hiện nhiệm vụ nào khác bên cạnh các nhiệm vụ chính của chúng. Có rất nhiều chức năng cụ thể mà máy chủ có thể đảm nhận: Máy chủ ứng dụng, máy chủ in, máy chủ cơ sở dữ liệu, máy chủ thư điện tử, máy chủ Web, máy chủ FTP, máy chủ Proxy…

Tuỳ theo loại của hệ thống mà bạn sẽ lựa chọn một máy chủ server phù hợp với ứng dụng của nó trong doanh nghiệp.