text.skipToContent

Mày chà nhám, đánh bóng

Tìm thấy 31 sản phẩm
Máy đánh bóng xe hơi Black & Decker KP600-B1 60W 6''/152mm (Cam) - Tặng kèm 2 miếng đánh bóng Máy đánh bóng xe hơi Black & Decker KP600-B1 60W 6''/152mm (Cam) - Tặng kèm 2 miếng đánh bóng
Máy đánh bóng xe hơi Black & Decker KP600-B1 60W 6''/152mm (Cam) - Tặng kèm 2 miếng đánh bóng
1.336.000đ 1.400.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám rung 4 - 1/2" Makita BO4556 200W (Xanh ghi) Máy chà nhám rung 4 - 1/2" Makita BO4556 200W (Xanh ghi)
Máy chà nhám rung 4 - 1/2" Makita BO4556 200W (Xanh ghi)
1.723.000đ 1.900.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám băng 76mm Makita 9910 650W (Xanh ghi) Máy chà nhám băng 76mm Makita 9910 650W (Xanh ghi)
Máy chà nhám băng 76mm Makita 9910 650W (Xanh ghi)
3.937.000đ 4.330.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đánh bóng đá Kynko S1A-KD05-150 (sản xuất đá phiến) 600W Máy đánh bóng đá Kynko S1A-KD05-150 (sản xuất đá phiến) 600W
Máy đánh bóng đá Kynko S1A-KD05-150 (sản xuất đá phiến) 600W
1.559.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám rung Kynko S1B-KD43-185x93 200W Máy chà nhám rung Kynko S1B-KD43-185x93 200W
Máy chà nhám rung Kynko S1B-KD43-185x93 200W
749.000đ 936.300đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám rung Bosch GSS 2300 190W (Xanh dương) Máy chà nhám rung Bosch GSS 2300 190W (Xanh dương)
Máy chà nhám rung Bosch GSS 2300 190W (Xanh dương)
1.590.000đ 1.950.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám rung 4 - 1/2" Makita BO4557 200W (Xanh ghi) Máy chà nhám rung 4 - 1/2" Makita BO4557 200W (Xanh ghi)
Máy chà nhám rung 4 - 1/2" Makita BO4557 200W (Xanh ghi)
1.390.000đ 1.530.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám rung 114 x 140mm Makita BO4558 (Xanh ghi) Máy chà nhám rung 114 x 140mm Makita BO4558 (Xanh ghi)
Máy chà nhám rung 114 x 140mm Makita BO4558 (Xanh ghi)
1.752.000đ 1.930.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đánh bóng 7'' Makita PV7001C (Xanh ghi) Máy đánh bóng 7'' Makita PV7001C (Xanh ghi)
Máy đánh bóng 7'' Makita PV7001C (Xanh ghi)
6.787.000đ 7.470.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đánh bóng Bosch GPO 12 CE Professional Máy đánh bóng Bosch GPO 12 CE Professional
Máy đánh bóng Bosch GPO 12 CE Professional
3.350.000đ 3.599.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà lệch tâm Bosch GEX 125-1 AE 250W (Xanh dương) Máy chà lệch tâm Bosch GEX 125-1 AE 250W (Xanh dương)
Máy chà lệch tâm Bosch GEX 125-1 AE 250W (Xanh dương)
2.150.000đ 2.450.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà lệch tâm Bosch GEX125-1AE 250W (Xanh ghi) Máy chà lệch tâm Bosch GEX125-1AE 250W (Xanh ghi)
Máy chà lệch tâm Bosch GEX125-1AE 250W (Xanh ghi)
2.266.000đ 2.490.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám rung 11,4 x 23,4 cm Makita 9045B 520W (Xanh ghi) Máy chà nhám rung 11,4 x 23,4 cm Makita 9045B 520W (Xanh ghi)
Máy chà nhám rung 11,4 x 23,4 cm Makita 9045B 520W (Xanh ghi)
4.776.000đ 5.250.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám đĩa 7'' Makita GV7000 (Xanh ghi) Máy chà nhám đĩa 7'' Makita GV7000 (Xanh ghi)
Máy chà nhám đĩa 7'' Makita GV7000 (Xanh ghi)
5.239.000đ 5.760.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám chuyên dụng Dewalt D26441 230W (Vàng) Máy chà nhám chuyên dụng Dewalt D26441 230W (Vàng)
Máy chà nhám chuyên dụng Dewalt D26441 230W (Vàng)
1.533.000đ 1.690.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám băng 93mm Makita MT921 180W (Đỏ) Máy chà nhám băng 93mm Makita MT921 180W (Đỏ)
Máy chà nhám băng 93mm Makita MT921 180W (Đỏ)
1.028.000đ 1.130.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám rung Makita BO3711 190W (Xanh ghi) Máy chà nhám rung Makita BO3711 190W (Xanh ghi)
Máy chà nhám rung Makita BO3711 190W (Xanh ghi)
1.693.000đ 1.860.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám rung Maktec MT924 240W (Đỏ) Máy chà nhám rung Maktec MT924 240W (Đỏ)
Máy chà nhám rung Maktec MT924 240W (Đỏ)
1.405.000đ 1.550.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám và đánh bóng 7" Makita 9207SPB 700W (Xanh ghi) Máy chà nhám và đánh bóng 7" Makita 9207SPB 700W (Xanh ghi)
Máy chà nhám và đánh bóng 7" Makita 9207SPB 700W (Xanh ghi)
6.512.000đ 7.160.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám rung Bosch GSS 1400 1500W (Xanh dương) Máy chà nhám rung Bosch GSS 1400 1500W (Xanh dương)
Máy chà nhám rung Bosch GSS 1400 1500W (Xanh dương)
1.190.000đ 1.490.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám đĩa 7'' Makita GV7000C (Xanh ghi) Máy chà nhám đĩa 7'' Makita GV7000C (Xanh ghi)
Máy chà nhám đĩa 7'' Makita GV7000C (Xanh ghi)
6.179.000đ 6.800.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đánh bóng Bosch GPO 12 CE Máy đánh bóng Bosch GPO 12 CE
Máy đánh bóng Bosch GPO 12 CE
3.520.000đ 3.990.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đánh bóng Bosch GPO 12CE (Xanh ghi) Máy đánh bóng Bosch GPO 12CE (Xanh ghi)
Máy đánh bóng Bosch GPO 12CE (Xanh ghi)
4.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám rung 115 x 229 mm Makita BO4901 330W (Xanh ghi) Máy chà nhám rung 115 x 229 mm Makita BO4901 330W (Xanh ghi)
Máy chà nhám rung 115 x 229 mm Makita BO4901 330W (Xanh ghi)
4.486.000đ 4.930.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đánh ráp 7" Ingersoll Rand IR-313A 370W (Bạc) Máy đánh ráp 7" Ingersoll Rand IR-313A 370W (Bạc)
Máy đánh ráp 7" Ingersoll Rand IR-313A 370W (Bạc)
7.540.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám Maktec MT925 180W (Đỏ) Máy chà nhám Maktec MT925 180W (Đỏ)
Máy chà nhám Maktec MT925 180W (Đỏ)
1.036.000đ 1.140.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà, đánh bóng Kynko S1M-KD25A-180 (6251) 1400W Máy chà, đánh bóng Kynko S1M-KD25A-180 (6251) 1400W
Máy chà, đánh bóng Kynko S1M-KD25A-180 (6251) 1400W
1.589.000đ 1.986.300đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám rung Kynko S1B-KD66-110x100 200W Máy chà nhám rung Kynko S1B-KD66-110x100 200W
Máy chà nhám rung Kynko S1B-KD66-110x100 200W
1.289.000đ 1.611.300đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà tường Kynko S1P-KD59-230 710W Máy chà tường Kynko S1P-KD59-230 710W
Máy chà tường Kynko S1P-KD59-230 710W
4.489.000đ 5.611.300đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đánh bóng góc 180mm Total TP1141806 1400W (Xám xanh) Máy đánh bóng góc 180mm Total TP1141806 1400W (Xám xanh)
Máy đánh bóng góc 180mm Total TP1141806 1400W (Xám xanh)
1.313.000đ 1.653.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy chà nhám băng 100mm Makita 9403 1200W (Xanh ghi) Máy chà nhám băng 100mm Makita 9403 1200W (Xanh ghi)
Máy chà nhám băng 100mm Makita 9403 1200W (Xanh ghi)
7.988.000đ 8.790.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy