text.skipToContent

Máy bơm nước

Tìm thấy 52 sản phẩm
Máy bơm chất thải Surgeflo MP3500 24V 144W 45L (Đen) Máy bơm chất thải Surgeflo MP3500 24V 144W 45L (Đen)
Máy bơm chất thải Surgeflo MP3500 24V 144W 45L (Đen)
2.160.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chất thải Surgeflo MP3500 12V 144W 45L (Đen) Máy bơm chất thải Surgeflo MP3500 12V 144W 45L (Đen)
Máy bơm chất thải Surgeflo MP3500 12V 144W 45L (Đen)
2.160.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm Singflo SFBP1-G1100-01 12V 36W (Trắng) Máy bơm chìm Singflo SFBP1-G1100-01 12V 36W (Trắng)
Máy bơm chìm Singflo SFBP1-G1100-01 12V 36W (Trắng)
1.068.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm Singflo SFBP1-G2000-01 12V 100W (Trắng) Máy bơm chìm Singflo SFBP1-G2000-01 12V 100W (Trắng)
Máy bơm chìm Singflo SFBP1-G2000-01 12V 100W (Trắng)
1.740.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chân không Dasheng Zonghen 220V 150W (Xanh dương) Máy bơm chân không Dasheng Zonghen 220V 150W (Xanh dương)
Máy bơm chân không Dasheng Zonghen 220V 150W (Xanh dương)
3.840.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nhũ động Kamoer 12V KP (Nhiều màu) Máy bơm nhũ động Kamoer 12V KP (Nhiều màu)
Máy bơm nhũ động Kamoer 12V KP (Nhiều màu)
420.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước Singflo 12V 36W 25L (Đen) Máy bơm nước Singflo 12V 36W 25L (Đen)
Máy bơm nước Singflo 12V 36W 25L (Đen)
2.328.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm hồ cá sử dụng năng lượng mặt trời Smartpumps 12V 7W (Đen) Máy bơm chìm hồ cá sử dụng năng lượng mặt trời Smartpumps 12V 7W (Đen)
Máy bơm chìm hồ cá sử dụng năng lượng mặt trời Smartpumps 12V 7W (Đen)
540.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm phun sương - lọc nước RO Kerter 24V 75G (Đen) Máy bơm phun sương - lọc nước RO Kerter 24V 75G (Đen)
Máy bơm phun sương - lọc nước RO Kerter 24V 75G (Đen)
1.020.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy xịt rửa Oshima OS1100 1100W (Xanh dương) (Tặng nồi thủy tinh cao cấp) Máy xịt rửa Oshima OS1100 1100W (Xanh dương) (Tặng nồi thủy tinh cao cấp)
Máy xịt rửa Oshima OS1100 1100W (Xanh dương) (Tặng nồi thủy tinh cao cấp)
3.950.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ rửa xe máy bơm chìm Dreamcar 12V 60W (Không thùng) Bộ rửa xe máy bơm chìm Dreamcar 12V 60W (Không thùng)
Bộ rửa xe máy bơm chìm Dreamcar 12V 60W (Không thùng)
1.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm phun sương - lọc nước RO Kerter 24V 50G (Đen) Máy bơm phun sương - lọc nước RO Kerter 24V 50G (Đen)
Máy bơm phun sương - lọc nước RO Kerter 24V 50G (Đen)
900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm Singflo SFBP1 G350-01 12V (Trắng) Máy bơm chìm Singflo SFBP1 G350-01 12V (Trắng)
Máy bơm chìm Singflo SFBP1 G350-01 12V (Trắng)
708.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm Singflo SFBP1-G1500-01 12V 96W (Trắng) Máy bơm chìm Singflo SFBP1-G1500-01 12V 96W (Trắng)
Máy bơm chìm Singflo SFBP1-G1500-01 12V 96W (Trắng)
1.440.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm Smartpumps 12V 24W 10L (Xám) Máy bơm chìm Smartpumps 12V 24W 10L (Xám)
Máy bơm chìm Smartpumps 12V 24W 10L (Xám)
456.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 30W 3L (Đen) Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 30W 3L (Đen)
Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 30W 3L (Đen)
360.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm áp lực Surgeflo FL-100 12V 12L (Đen) Máy bơm áp lực Surgeflo FL-100 12V 12L (Đen)
Máy bơm áp lực Surgeflo FL-100 12V 12L (Đen)
2.160.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm HJ-2200 220V 2000L (Đen) Máy bơm chìm HJ-2200 220V 2000L (Đen)
Máy bơm chìm HJ-2200 220V 2000L (Đen)
780.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm phun sương Smartpumps PS- 25 (Xám) Máy bơm phun sương Smartpumps PS- 25 (Xám)
Máy bơm phun sương Smartpumps PS- 25 (Xám)
2.028.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm HJ-2500 220V 2500L (Đen) Máy bơm chìm HJ-2500 220V 2500L (Đen)
Máy bơm chìm HJ-2500 220V 2500L (Đen)
900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm Singflo 12V SFBP1 750G-01 (Trắng) Máy bơm chìm Singflo 12V SFBP1 750G-01 (Trắng)
Máy bơm chìm Singflo 12V SFBP1 750G-01 (Trắng)
828.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 60W 5L (Đen) - có công tắc Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 60W 5L (Đen) - có công tắc
Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 60W 5L (Đen) - có công tắc
600.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 80W 8L (Đen) Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 80W 8L (Đen)
Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 80W 8L (Đen)
1.140.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm HJ-1500 220V 1500L (Đen) Máy bơm chìm HJ-1500 220V 1500L (Đen)
Máy bơm chìm HJ-1500 220V 1500L (Đen)
696.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm Singflo 12V SFBP1 G750-06, phao tự động (Trắng) Máy bơm chìm Singflo 12V SFBP1 G750-06, phao tự động (Trắng)
Máy bơm chìm Singflo 12V SFBP1 G750-06, phao tự động (Trắng)
1.440.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm HJ-3000 220V 3000L (Đen) Máy bơm chìm HJ-3000 220V 3000L (Đen)
Máy bơm chìm HJ-3000 220V 3000L (Đen)
984.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 12W 2L (Trắng) Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 12W 2L (Trắng)
Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 12W 2L (Trắng)
300.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm DIESEL PUMP 12V DO 12L (Vàng) Máy bơm chìm DIESEL PUMP 12V DO 12L (Vàng)
Máy bơm chìm DIESEL PUMP 12V DO 12L (Vàng)
660.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm HJ-4500 220V 5000L (Đen) Máy bơm chìm HJ-4500 220V 5000L (Đen)
Máy bơm chìm HJ-4500 220V 5000L (Đen)
1.140.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm DRSTON 24V 160W (Bạc) Máy bơm chìm DRSTON 24V 160W (Bạc)
Máy bơm chìm DRSTON 24V 160W (Bạc)
936.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 100W 8L (Đen) Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 100W 8L (Đen)
Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 100W 8L (Đen)
1.320.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm áp lực XLD PUMPS 12V 48W 4.9L (Đen) Máy bơm áp lực XLD PUMPS 12V 48W 4.9L (Đen)
Máy bơm áp lực XLD PUMPS 12V 48W 4.9L (Đen)
540.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 45W 4L (Đen) - có công tắc Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 45W 4L (Đen) - có công tắc
Máy bơm áp lực mini Smartpumps 12V 45W 4L (Đen) - có công tắc
480.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm HJ-5500 220V 6000L (Đen) Máy bơm chìm HJ-5500 220V 6000L (Đen)
Máy bơm chìm HJ-5500 220V 6000L (Đen)
1.440.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm mini Smart Pumps 12V 2A 5m (Xanh dương phối vàng) Máy bơm chìm mini Smart Pumps 12V 2A 5m (Xanh dương phối vàng)
Máy bơm chìm mini Smart Pumps 12V 2A 5m (Xanh dương phối vàng)
372.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm chìm HJ-6000 220V 6800L (Đen) Máy bơm chìm HJ-6000 220V 6800L (Đen)
Máy bơm chìm HJ-6000 220V 6800L (Đen)
1.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước áp lực cao 5,5HP 3pha POCO N3P-4B3 (Xanh dương) Máy bơm nước áp lực cao 5,5HP 3pha POCO N3P-4B3 (Xanh dương)
Máy bơm nước áp lực cao 5,5HP 3pha POCO N3P-4B3 (Xanh dương)
6.370.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước giếng 2HP POCO NIP-2Q (Xám) Máy bơm nước giếng 2HP POCO NIP-2Q (Xám)
Máy bơm nước giếng 2HP POCO NIP-2Q (Xám)
2.799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước áp lực cao 1,5HP POCO loại 2 NIP-1.5DR (Vàng) Máy bơm nước áp lực cao 1,5HP POCO loại 2 NIP-1.5DR (Vàng)
Máy bơm nước áp lực cao 1,5HP POCO loại 2 NIP-1.5DR (Vàng)
2.399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước áp lực cao 1,5HP POCO N1P-1.5 (Xám) Máy bơm nước áp lực cao 1,5HP POCO N1P-1.5 (Xám)
Máy bơm nước áp lực cao 1,5HP POCO N1P-1.5 (Xám)
2.379.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước giếng sâu 2HP POCO N2H-2 (Xanh dương) Máy bơm nước giếng sâu 2HP POCO N2H-2 (Xanh dương)
Máy bơm nước giếng sâu 2HP POCO N2H-2 (Xanh dương)
3.749.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước áp lực 1/2HP 3PHA POCO N3P-0.37D (Xanh lá cây) Máy bơm nước áp lực 1/2HP 3PHA POCO N3P-0.37D (Xanh lá cây)
Máy bơm nước áp lực 1/2HP 3PHA POCO N3P-0.37D (Xanh lá cây)
1.699.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước lưu lượng 1HP POCO NIP-1.5LR (Xanh lá cây) Máy bơm nước lưu lượng 1HP POCO NIP-1.5LR (Xanh lá cây)
Máy bơm nước lưu lượng 1HP POCO NIP-1.5LR (Xanh lá cây)
2.379.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước PCCC áp lực cao 25HP 3pha POCO N3P-18.5B2 (Xanh dương) Máy bơm nước PCCC áp lực cao 25HP 3pha POCO N3P-18.5B2 (Xanh dương)
Máy bơm nước PCCC áp lực cao 25HP 3pha POCO N3P-18.5B2 (Xanh dương)
19.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước lưu lượng 1/2HP 3PHA POCO N3P-0.37L (Xanh lá cây) Máy bơm nước lưu lượng 1/2HP 3PHA POCO N3P-0.37L (Xanh lá cây)
Máy bơm nước lưu lượng 1/2HP 3PHA POCO N3P-0.37L (Xanh lá cây)
1.730.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước áp lực 1,5HP POCO NIP-1.5D (Xanh lá cây) Máy bơm nước áp lực 1,5HP POCO NIP-1.5D (Xanh lá cây)
Máy bơm nước áp lực 1,5HP POCO NIP-1.5D (Xanh lá cây)
2.629.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước lưu lượng 2HP tự hút POCO N1P-2TH (Xanh lá cây) Máy bơm nước lưu lượng 2HP tự hút POCO N1P-2TH (Xanh lá cây)
Máy bơm nước lưu lượng 2HP tự hút POCO N1P-2TH (Xanh lá cây)
3.769.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước lưu lượng 2HP POCO N1P-2L (Xanh lá cây) Máy bơm nước lưu lượng 2HP POCO N1P-2L (Xanh lá cây)
Máy bơm nước lưu lượng 2HP POCO N1P-2L (Xanh lá cây)
3.099.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước áp lực cao 1HP POCO loại 2 NIP-1DR (Vàng) Máy bơm nước áp lực cao 1HP POCO loại 2 NIP-1DR (Vàng)
Máy bơm nước áp lực cao 1HP POCO loại 2 NIP-1DR (Vàng)
1.889.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước lưu lượng có bít 2HP POCO N1P-2LB (Xanh lá cây) Máy bơm nước lưu lượng có bít 2HP POCO N1P-2LB (Xanh lá cây)
Máy bơm nước lưu lượng có bít 2HP POCO N1P-2LB (Xanh lá cây)
3.459.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bơm nước giếng sâu 2 đầu 2HP POCO N2D-2 (Xanh lá cây) Máy bơm nước giếng sâu 2 đầu 2HP POCO N2D-2 (Xanh lá cây)
Máy bơm nước giếng sâu 2 đầu 2HP POCO N2D-2 (Xanh lá cây)
3.749.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy xịt rửa Oshima OS1100A 1100W (Xanh dương) (Tặng nồi thủy tinh cao cấp) Máy xịt rửa Oshima OS1100A 1100W (Xanh dương) (Tặng nồi thủy tinh cao cấp)
Máy xịt rửa Oshima OS1100A 1100W (Xanh dương) (Tặng nồi thủy tinh cao cấp)
3.700.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy