text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Sữa tắm xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia Bath Foam 1000ml Sữa tắm xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia Bath Foam 1000ml
Sữa tắm xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia Bath Foam 1000ml
202.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam 1000ml Sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam 1000ml
Sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam 1000ml
202.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia Bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia
Bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia
665.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể kem sữa Malizia Bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể kem sữa Malizia
Bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể kem sữa Malizia
665.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa nữ Malizia Like So Sweet Eau de Toilette 100ml Nước hoa nữ Malizia Like So Sweet Eau de Toilette 100ml
Nước hoa nữ Malizia Like So Sweet Eau de Toilette 100ml
450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dung dịch vệ sinh hoa cúc trắng Malizia 200ml Dung dịch vệ sinh hoa cúc trắng Malizia 200ml
Dung dịch vệ sinh hoa cúc trắng Malizia 200ml
82.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dung dịch vệ sinh hoa cúc xu xi Malizia 200ml Dung dịch vệ sinh hoa cúc xu xi Malizia 200ml
Dung dịch vệ sinh hoa cúc xu xi Malizia 200ml
82.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Oxygen Bubble Eau de Toilette 50ml Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Oxygen Bubble Eau de Toilette 50ml
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Oxygen Bubble Eau de Toilette 50ml
266.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Pesca Pop Eau de Toilette 50ml Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Pesca Pop Eau de Toilette 50ml
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Pesca Pop Eau de Toilette 50ml
266.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tắm xạ hương trắng Malizia Bath Foam White Musk 1000ml Sữa tắm xạ hương trắng Malizia Bath Foam White Musk 1000ml
Sữa tắm xạ hương trắng Malizia Bath Foam White Musk 1000ml
202.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo sữa tắm gội hương trái cây tổng hợp và hương đào, sữa tươi Malizia Bon Bons Combo sữa tắm gội hương trái cây tổng hợp và hương đào, sữa tươi Malizia Bon Bons
Combo sữa tắm gội hương trái cây tổng hợp và hương đào, sữa tươi Malizia Bon Bons
330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Milk Shake Eau de Toilette 50ml Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Milk Shake Eau de Toilette 50ml
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Milk Shake Eau de Toilette 50ml
266.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo sữa tắm dạng kem sữa và sữa tắm bột hoạt thạch Malizia Bath Foam Combo sữa tắm dạng kem sữa và sữa tắm bột hoạt thạch Malizia Bath Foam
Combo sữa tắm dạng kem sữa và sữa tắm bột hoạt thạch Malizia Bath Foam
405.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo sữa tắm gội hương trái cây đỏ và hương đào, sữa tươi Malizia Bon Bons Combo sữa tắm gội hương trái cây đỏ và hương đào, sữa tươi Malizia Bon Bons
Combo sữa tắm gội hương trái cây đỏ và hương đào, sữa tươi Malizia Bon Bons
330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước dưỡng sau cạo râu Malizia Vetyver After Shave Tonic Lotion 100ml Nước dưỡng sau cạo râu Malizia Vetyver After Shave Tonic Lotion 100ml
Nước dưỡng sau cạo râu Malizia Vetyver After Shave Tonic Lotion 100ml
190.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo sữa tắm gội hương quýt, kẹo bông và hương đào, sữa tươi Malizia Bon Bons Combo sữa tắm gội hương quýt, kẹo bông và hương đào, sữa tươi Malizia Bon Bons
Combo sữa tắm gội hương quýt, kẹo bông và hương đào, sữa tươi Malizia Bon Bons
330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo sữa tắm dạng kem và sữa tắm dưỡng ẩm hoa sứ, sen trắng Malizia Bath Foam Combo sữa tắm dạng kem và sữa tắm dưỡng ẩm hoa sứ, sen trắng Malizia Bath Foam
Combo sữa tắm dạng kem và sữa tắm dưỡng ẩm hoa sứ, sen trắng Malizia Bath Foam
405.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo sữa tắm hương gỗ thông, trà xanh và sữa tắm bột hoạt thạch Malizia Bath Foam Combo sữa tắm hương gỗ thông, trà xanh và sữa tắm bột hoạt thạch Malizia Bath Foam
Combo sữa tắm hương gỗ thông, trà xanh và sữa tắm bột hoạt thạch Malizia Bath Foam
405.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo sữa tắm bột hoạt thạch, xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia Combo sữa tắm bột hoạt thạch, xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia
Combo sữa tắm bột hoạt thạch, xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia
405.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tắm hương gỗ thông và trà xanh Malizia Bath Foam 1000ml Sữa tắm hương gỗ thông và trà xanh Malizia Bath Foam 1000ml
Sữa tắm hương gỗ thông và trà xanh Malizia Bath Foam 1000ml
202.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Melody Eau de Toilette 50ml Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Melody Eau de Toilette 50ml
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Melody Eau de Toilette 50ml
266.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa nữ Malizia Like Secret Love Eau de Toilette 100ml Nước hoa nữ Malizia Like Secret Love Eau de Toilette 100ml
Nước hoa nữ Malizia Like Secret Love Eau de Toilette 100ml
450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo xịt toàn thân dành cho nam Malizia Silver và Malizia Gold Eau de Toilette Deodorant Combo xịt toàn thân dành cho nam Malizia Silver và Malizia Gold Eau de Toilette Deodorant
Combo xịt toàn thân dành cho nam Malizia Silver và Malizia Gold Eau de Toilette Deodorant
352.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Primobacio Eau de Toilette 50ml Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Primobacio Eau de Toilette 50ml
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Primobacio Eau de Toilette 50ml
266.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 chai sữa tắm gội Malizia Bon Bons đào và sữa tươi 500ml/chai Combo 2 chai sữa tắm gội Malizia Bon Bons đào và sữa tươi 500ml/chai
Combo 2 chai sữa tắm gội Malizia Bon Bons đào và sữa tươi 500ml/chai
330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Sweet Vanilla Eau de Toilette 50ml Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Sweet Vanilla Eau de Toilette 50ml
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Sweet Vanilla Eau de Toilette 50ml
266.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo sữa tắm gội hương trái cây đỏ và hương quýt, kẹo bông Malizia Bon Bons Combo sữa tắm gội hương trái cây đỏ và hương quýt, kẹo bông Malizia Bon Bons
Combo sữa tắm gội hương trái cây đỏ và hương quýt, kẹo bông Malizia Bon Bons
330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xịt toàn thân Malizia Gold Eau de Toilette Deodorant 150ml Xịt toàn thân Malizia Gold Eau de Toilette Deodorant 150ml
Xịt toàn thân Malizia Gold Eau de Toilette Deodorant 150ml
176.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa nam Malizia Vetyver Eau de Toilette 50ml Nước hoa nam Malizia Vetyver Eau de Toilette 50ml
Nước hoa nam Malizia Vetyver Eau de Toilette 50ml
356.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tắm dưỡng ẩm hoa sứ và sen trắng Malizia Bath Foam 1000ml Sữa tắm dưỡng ẩm hoa sứ và sen trắng Malizia Bath Foam 1000ml
Sữa tắm dưỡng ẩm hoa sứ và sen trắng Malizia Bath Foam 1000ml
202.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 chai sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương quýt và kẹo bông 500ml/chai Combo 2 chai sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương quýt và kẹo bông 500ml/chai
Combo 2 chai sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương quýt và kẹo bông 500ml/chai
330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa toàn thân Malizia Intesa Seduction Parfum 100ml Nước hoa toàn thân Malizia Intesa Seduction Parfum 100ml
Nước hoa toàn thân Malizia Intesa Seduction Parfum 100ml
108.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương trái cây tổng hợp 500ml Sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương trái cây tổng hợp 500ml
Sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương trái cây tổng hợp 500ml
165.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa nam Malizia Gold Eau de Toilette 50ml Nước hoa nam Malizia Gold Eau de Toilette 50ml
Nước hoa nam Malizia Gold Eau de Toilette 50ml
356.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa nam Malizia Uomo Collection Black Eau de Toilette 100ml Nước hoa nam Malizia Uomo Collection Black Eau de Toilette 100ml
Nước hoa nam Malizia Uomo Collection Black Eau de Toilette 100ml
450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo sữa tắm gội hương trái cây tổng hợp và trái cây đỏ Malizia Bon Bons Combo sữa tắm gội hương trái cây tổng hợp và trái cây đỏ Malizia Bon Bons
Combo sữa tắm gội hương trái cây tổng hợp và trái cây đỏ Malizia Bon Bons
330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Sữa tắm xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia 1000ml/chai Combo 2 Sữa tắm xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia 1000ml/chai
Combo 2 Sữa tắm xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia 1000ml/chai
405.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xịt toàn thân Malizia Silver Eau de Toilette Deodorant 150ml Xịt toàn thân Malizia Silver Eau de Toilette Deodorant 150ml
Xịt toàn thân Malizia Silver Eau de Toilette Deodorant 150ml
176.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tắm bột hoạt thạch Malizia Delicate Bath Foam 1000ml Sữa tắm bột hoạt thạch Malizia Delicate Bath Foam 1000ml
Sữa tắm bột hoạt thạch Malizia Delicate Bath Foam 1000ml
202.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa nam Malizia Musk Eau de Toilette 50ml Nước hoa nam Malizia Musk Eau de Toilette 50ml
Nước hoa nam Malizia Musk Eau de Toilette 50ml
356.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa toàn thân Malizia Purple Seduction Parfum 100ml Nước hoa toàn thân Malizia Purple Seduction Parfum 100ml
Nước hoa toàn thân Malizia Purple Seduction Parfum 100ml
108.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước hoa toàn thân Malizia Purple Seduction Parfum 150ml Nước hoa toàn thân Malizia Purple Seduction Parfum 150ml
Nước hoa toàn thân Malizia Purple Seduction Parfum 150ml
121.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Sữa tắm Malizia bột hoạt thạch 1000ml/chai Combo 2 Sữa tắm Malizia bột hoạt thạch 1000ml/chai
Combo 2 Sữa tắm Malizia bột hoạt thạch 1000ml/chai
405.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo lăn khử mùi dành cho nữ hương trà xanh và xạ hương Malizia Deo Roll-on Combo lăn khử mùi dành cho nữ hương trà xanh và xạ hương Malizia Deo Roll-on
Combo lăn khử mùi dành cho nữ hương trà xanh và xạ hương Malizia Deo Roll-on
203.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo sữa tắm xạ hương trắng, phúc bồn tử và sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam Combo sữa tắm xạ hương trắng, phúc bồn tử và sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam
Combo sữa tắm xạ hương trắng, phúc bồn tử và sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam
405.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lăn khử mùi Malizia trà xanh 50ml Lăn khử mùi Malizia trà xanh 50ml
Lăn khử mùi Malizia trà xanh 50ml
101.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo sữa tắm dạng kem sữa và sữa tắm xạ hương trắng Malizia Bath Foam Combo sữa tắm dạng kem sữa và sữa tắm xạ hương trắng Malizia Bath Foam
Combo sữa tắm dạng kem sữa và sữa tắm xạ hương trắng Malizia Bath Foam
405.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo sữa tắm tinh dầu Argan, vani và sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam Combo sữa tắm tinh dầu Argan, vani và sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam
Combo sữa tắm tinh dầu Argan, vani và sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam
405.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tắm tinh dầu Argan và vani Malizia Bath Foam 1000ml Sữa tắm tinh dầu Argan và vani Malizia Bath Foam 1000ml
Sữa tắm tinh dầu Argan và vani Malizia Bath Foam 1000ml
202.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 chai sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam 1l/chai Combo 2 chai sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam 1l/chai
Combo 2 chai sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam 1l/chai
243.000đ 405.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lăn khử mùi nam xạ hương Malizia Musk 50ml Lăn khử mùi nam xạ hương Malizia Musk 50ml
Lăn khử mùi nam xạ hương Malizia Musk 50ml
101.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dung dịch vệ sinh trà xanh và hoa nhài Malizia Refreshing Intimate Wash 200ml Dung dịch vệ sinh trà xanh và hoa nhài Malizia Refreshing Intimate Wash 200ml
Dung dịch vệ sinh trà xanh và hoa nhài Malizia Refreshing Intimate Wash 200ml
82.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 chai sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương trái cây tổng hợp 500ml/chai Combo 2 chai sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương trái cây tổng hợp 500ml/chai
Combo 2 chai sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương trái cây tổng hợp 500ml/chai
330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lăn khử mùi Malizia Musk 50ml Lăn khử mùi Malizia Musk 50ml
Lăn khử mùi Malizia Musk 50ml
101.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lăn khử mùi Malizia Vanilla 50ml Lăn khử mùi Malizia Vanilla 50ml
Lăn khử mùi Malizia Vanilla 50ml
101.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy