text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Lăn khử mùi Amber Malizia 50ml (Mua 1 Tặng 1) Lăn khử mùi Amber Malizia 50ml (Mua 1 Tặng 1)
Lăn khử mùi Amber Malizia 50ml (Mua 1 Tặng 1)
101.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lăn khử mùi Malizia Certezza 50ml (Mua 1 Tặng 1) Lăn khử mùi Malizia Certezza 50ml (Mua 1 Tặng 1)
Lăn khử mùi Malizia Certezza 50ml (Mua 1 Tặng 1)
101.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lăn khử mùi Malizia trà xanh 50ml (Mua 1 Tặng 1) Lăn khử mùi Malizia trà xanh 50ml (Mua 1 Tặng 1)
Lăn khử mùi Malizia trà xanh 50ml (Mua 1 Tặng 1)
101.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo sữa tắm xạ hương trắng, phúc bồn tử và sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam Combo sữa tắm xạ hương trắng, phúc bồn tử và sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam
Combo sữa tắm xạ hương trắng, phúc bồn tử và sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam
202.500đ 405.000đ
-50%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa nữ Malizia Like Secret Love Eau de Toilette 100ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa nữ Malizia Like Secret Love Eau de Toilette 100ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa nữ Malizia Like Secret Love Eau de Toilette 100ml (Mua 1 Tặng 1)
450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Melody Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Melody Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Melody Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
266.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tắm dưỡng ẩm hoa sứ và sen trắng Malizia Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1) Sữa tắm dưỡng ẩm hoa sứ và sen trắng Malizia Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1)
Sữa tắm dưỡng ẩm hoa sứ và sen trắng Malizia Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1)
202.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Milk Shake Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Milk Shake Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Milk Shake Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
133.000đ 266.000đ
-50%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Primobacio Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Primobacio Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Primobacio Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
266.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tắm tinh dầu Argan và vani Malizia Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1) Sữa tắm tinh dầu Argan và vani Malizia Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1)
Sữa tắm tinh dầu Argan và vani Malizia Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1)
202.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Pesca Pop Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Pesca Pop Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Pesca Pop Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
266.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tắm xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia Bath Foam 1000ml Sữa tắm xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia Bath Foam 1000ml
Sữa tắm xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia Bath Foam 1000ml
202.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tắm xạ hương trắng Malizia Bath Foam White Musk 1000ml (Mua 1 Tặng 1) Sữa tắm xạ hương trắng Malizia Bath Foam White Musk 1000ml (Mua 1 Tặng 1)
Sữa tắm xạ hương trắng Malizia Bath Foam White Musk 1000ml (Mua 1 Tặng 1)
202.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa nữ Malizia Like So Sweet Eau de Toilette 100ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa nữ Malizia Like So Sweet Eau de Toilette 100ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa nữ Malizia Like So Sweet Eau de Toilette 100ml (Mua 1 Tặng 1)
450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Oxygen Bubble Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Oxygen Bubble Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Oxygen Bubble Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
266.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa nam Malizia Uomo Collection Black Eau de Toilette 100ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa nam Malizia Uomo Collection Black Eau de Toilette 100ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa nam Malizia Uomo Collection Black Eau de Toilette 100ml (Mua 1 Tặng 1)
450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tắm hương gỗ thông và trà xanh Malizia Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1) Sữa tắm hương gỗ thông và trà xanh Malizia Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1)
Sữa tắm hương gỗ thông và trà xanh Malizia Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1)
202.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Sweet Vanilla Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Sweet Vanilla Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa nữ Malizia Bon Bons Sweet Vanilla Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
266.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa xịt toàn thân hương kiwi Malizia Bon Bons Deodorant Eau de Toilette Cyber Kiwi 75ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa xịt toàn thân hương kiwi Malizia Bon Bons Deodorant Eau de Toilette Cyber Kiwi 75ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa xịt toàn thân hương kiwi Malizia Bon Bons Deodorant Eau de Toilette Cyber Kiwi 75ml (Mua 1 Tặng 1)
95.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa nam Malizia Vetyver Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa nam Malizia Vetyver Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa nam Malizia Vetyver Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
356.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa nam Malizia Gold Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa nam Malizia Gold Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa nam Malizia Gold Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
356.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa xịt toàn thân hương chanh Malizia Bon Bons Deodorant Eau de Toilette Lemon Energy 75ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa xịt toàn thân hương chanh Malizia Bon Bons Deodorant Eau de Toilette Lemon Energy 75ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa xịt toàn thân hương chanh Malizia Bon Bons Deodorant Eau de Toilette Lemon Energy 75ml (Mua 1 Tặng 1)
95.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa nam Malizia Musk Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1) Nước hoa nam Malizia Musk Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
Nước hoa nam Malizia Musk Eau de Toilette 50ml (Mua 1 Tặng 1)
356.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xịt toàn thân Malizia Gold Eau de Toilette Deodorant 150ml (Mua 1 Tặng 1) Xịt toàn thân Malizia Gold Eau de Toilette Deodorant 150ml (Mua 1 Tặng 1)
Xịt toàn thân Malizia Gold Eau de Toilette Deodorant 150ml (Mua 1 Tặng 1)
176.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lăn khử mùi Malizia Musk 50ml Lăn khử mùi Malizia Musk 50ml
Lăn khử mùi Malizia Musk 50ml
101.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1) Sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1)
Sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1)
202.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa toàn thân Malizia Purple Seduction Parfum 100ml Nước hoa toàn thân Malizia Purple Seduction Parfum 100ml
Nước hoa toàn thân Malizia Purple Seduction Parfum 100ml
108.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lăn khử mùi nam xạ hương Malizia Musk 50ml Lăn khử mùi nam xạ hương Malizia Musk 50ml
Lăn khử mùi nam xạ hương Malizia Musk 50ml
101.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương trái cây tổng hợp 500ml (Mua 1 Tặng 1) Sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương trái cây tổng hợp 500ml (Mua 1 Tặng 1)
Sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương trái cây tổng hợp 500ml (Mua 1 Tặng 1)
165.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương quýt và kẹo bông 500ml (Mua 1 Tặng 1) Sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương quýt và kẹo bông 500ml (Mua 1 Tặng 1)
Sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương quýt và kẹo bông 500ml (Mua 1 Tặng 1)
165.000đ 190.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lăn khử mùi Malizia Vanilla 50ml Lăn khử mùi Malizia Vanilla 50ml
Lăn khử mùi Malizia Vanilla 50ml
101.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa toàn thân Malizia Intesa Seduction Parfum 100ml Nước hoa toàn thân Malizia Intesa Seduction Parfum 100ml
Nước hoa toàn thân Malizia Intesa Seduction Parfum 100ml
108.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hoa toàn thân Malizia Purple Seduction Parfum 150ml Nước hoa toàn thân Malizia Purple Seduction Parfum 150ml
Nước hoa toàn thân Malizia Purple Seduction Parfum 150ml
121.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tắm gội Malizia Bon Bons đào và sữa tươi 500ml (Mua 1 Tặng 1) Sữa tắm gội Malizia Bon Bons đào và sữa tươi 500ml (Mua 1 Tặng 1)
Sữa tắm gội Malizia Bon Bons đào và sữa tươi 500ml (Mua 1 Tặng 1)
165.000đ 190.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương trái cây đỏ 500ml (Mua 1 Tặng 1) Sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương trái cây đỏ 500ml (Mua 1 Tặng 1)
Sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương trái cây đỏ 500ml (Mua 1 Tặng 1)
165.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tắm bột hoạt thạch Malizia Delicate Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1) Sữa tắm bột hoạt thạch Malizia Delicate Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1)
Sữa tắm bột hoạt thạch Malizia Delicate Bath Foam 1000ml (Mua 1 Tặng 1)
202.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xịt toàn thân Malizia Silver Eau de Toilette Deodorant 150ml (Mua 1 Tặng 1) Xịt toàn thân Malizia Silver Eau de Toilette Deodorant 150ml (Mua 1 Tặng 1)
Xịt toàn thân Malizia Silver Eau de Toilette Deodorant 150ml (Mua 1 Tặng 1)
176.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 chai sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương quýt và kẹo bông 500ml/chai Combo 2 chai sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương quýt và kẹo bông 500ml/chai
Combo 2 chai sữa tắm gội Malizia Bon Bons hương quýt và kẹo bông 500ml/chai
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 Sữa tắm xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia 1000ml/chai Combo 2 Sữa tắm xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia 1000ml/chai
Combo 2 Sữa tắm xạ hương trắng và phúc bồn tử Malizia 1000ml/chai
243.000đ 405.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 chai sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam 1l/chai Combo 2 chai sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam 1l/chai
Combo 2 chai sữa tắm dạng kem sữa Malizia Bath Foam 1l/chai
405.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dung dịch vệ sinh trà xanh và hoa nhài Malizia Refreshing Intimate Wash 200ml Dung dịch vệ sinh trà xanh và hoa nhài Malizia Refreshing Intimate Wash 200ml
Dung dịch vệ sinh trà xanh và hoa nhài Malizia Refreshing Intimate Wash 200ml
82.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy