text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREE2 Vàng (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREE2 Vàng (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREE2 Vàng (Hàng nhập khẩu)
27.820.000đ 32.000.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 2.318.333đ/tháng
Hoàn 556.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREE2 Vàng (Hàng chính hãng)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREE2 Vàng (Hàng chính hãng)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREE2 Vàng (Hàng chính hãng)
28.290.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.357.500đ/tháng
Hoàn 566.000đ
Apple Macbook Air 2017 MQD32 128GB 13.3 inch Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Air 2017 MQD32 128GB 13.3 inch Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Air 2017 MQD32 128GB 13.3 inch Bạc (Hàng nhập khẩu)
21.100.000đ 26.628.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 1.758.333đ/tháng
Hoàn 422.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREA2 Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREA2 Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREA2 Bạc (Hàng nhập khẩu)
28.205.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.350.417đ/tháng
Hoàn 564.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREE2 Vàng (Hàng chính hãng)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREE2 Vàng (Hàng chính hãng)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREE2 Vàng (Hàng chính hãng)
28.990.000đ 32.000.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 2.415.833đ/tháng
Hoàn 580.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREC2 Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREC2 Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREC2 Bạc (Hàng nhập khẩu)
32.550.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.712.500đ/tháng
Hoàn 651.000đ
Apple MacBook Pro 2017 MPXT2 256GB 13.3 inch Xám - Non TouchBar (Hàng nhập khẩu)Apple MacBook Pro 2017 MPXT2 256GB 13.3 inch Xám - Non TouchBar (Hàng nhập khẩu)
Apple MacBook Pro 2017 MPXT2 256GB 13.3 inch Xám - Non TouchBar (Hàng nhập khẩu)
34.090.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.840.833đ/tháng
Hoàn 682.000đ
Apple Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar (2018) MR9R2 Xám (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar (2018) MR9R2 Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar (2018) MR9R2 Xám (Hàng nhập khẩu)
46.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.874.167đ/tháng
Hoàn 930.000đ
Apple Macbook Air 2017 Z0UU3 i7/ 8GB/ 128GB/ 13.3 inch Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Air 2017 Z0UU3 i7/ 8GB/ 128GB/ 13.3 inch Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Air 2017 Z0UU3 i7/ 8GB/ 128GB/ 13.3 inch Bạc (Hàng nhập khẩu)
23.990.000đ 28.225.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 1.999.167đ/tháng
Hoàn 480.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MRE82 Xám (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MRE82 Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MRE82 Xám (Hàng nhập khẩu)
27.750.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.312.500đ/tháng
Hoàn 555.000đ
Apple MacBook Pro 2017 MPXR2 128GB 13.3 inch Bạc - Non TouchBar (Hàng nhập khẩu)Apple MacBook Pro 2017 MPXR2 128GB 13.3 inch Bạc - Non TouchBar (Hàng nhập khẩu)
Apple MacBook Pro 2017 MPXR2 128GB 13.3 inch Bạc - Non TouchBar (Hàng nhập khẩu)
28.990.000đ 32.999.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 2.415.833đ/tháng
Hoàn 580.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MRE82 Xám (Hàng chính hãng)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MRE82 Xám (Hàng chính hãng)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MRE82 Xám (Hàng chính hãng)
28.990.000đ 32.000.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 2.415.833đ/tháng
Hoàn 580.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREA2 Bạc (Hàng chính hãng)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREA2 Bạc (Hàng chính hãng)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREA2 Bạc (Hàng chính hãng)
29.490.000đ 32.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 2.457.500đ/tháng
Hoàn 590.000đ
Apple MacBook Pro 2017 MPXQ2 128GB 13.3 inch Xám - Non TouchBar (Hàng nhập khẩu)Apple MacBook Pro 2017 MPXQ2 128GB 13.3 inch Xám - Non TouchBar (Hàng nhập khẩu)
Apple MacBook Pro 2017 MPXQ2 128GB 13.3 inch Xám - Non TouchBar (Hàng nhập khẩu)
29.645.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.470.417đ/tháng
Hoàn 593.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MRE82 Xám (Hàng chính hãng)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MRE82 Xám (Hàng chính hãng)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MRE82 Xám (Hàng chính hãng)
31.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.665.833đ/tháng
Hoàn 960.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MRE92 Xám (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MRE92 Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MRE92 Xám (Hàng nhập khẩu)
32.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.708.333đ/tháng
Hoàn 650.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREF2 Vàng (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREF2 Vàng (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREF2 Vàng (Hàng nhập khẩu)
32.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.741.667đ/tháng
Hoàn 658.000đ
Apple MacBook Pro 2017 MPXU2 256GB 13.3 inch Bạc - Non TouchBar (Hàng nhập khẩu)Apple MacBook Pro 2017 MPXU2 256GB 13.3 inch Bạc - Non TouchBar (Hàng nhập khẩu)
Apple MacBook Pro 2017 MPXU2 256GB 13.3 inch Bạc - Non TouchBar (Hàng nhập khẩu)
32.950.000đ 33.600.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 2.745.833đ/tháng
Hoàn 659.000đ
Apple MacBook Pro 2017 MPXT2LL/A 13.3 inches (Xám) - Non TouchBar (Hàng chính hãng)Apple MacBook Pro 2017 MPXT2LL/A 13.3 inches (Xám) - Non TouchBar (Hàng chính hãng)
Apple MacBook Pro 2017 MPXT2LL/A 13.3 inches (Xám) - Non TouchBar (Hàng chính hãng)
32.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.749.167đ/tháng
Hoàn 660.000đ
Apple MacBook Air (2018) 13.3 inches MRE92 (Xám) - Hàng chính hãngApple MacBook Air (2018) 13.3 inches MRE92 (Xám) - Hàng chính hãng
  • Vàng
  • Bạc
  • Xám
Apple MacBook Air (2018) 13.3 inches MRE92 (Xám) - Hàng chính hãng
3 Màu sắc
33.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.790.833đ/tháng
Hoàn 670.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREF2 Vàng (Hàng chính hãng)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREF2 Vàng (Hàng chính hãng)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREF2 Vàng (Hàng chính hãng)
33.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.790.833đ/tháng
Hoàn 670.000đ
Apple MacBook Air (2018) 13.3 inches MREF2 (Vàng) - Hàng chính hãngApple MacBook Air (2018) 13.3 inches MREF2 (Vàng) - Hàng chính hãng
  • Vàng
  • Bạc
  • Xám
Apple MacBook Air (2018) 13.3 inches MREF2 (Vàng) - Hàng chính hãng
3 Màu sắc
33.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.790.833đ/tháng
Hoàn 670.000đ
Apple MacBook Air (2018) 13.3 inches MREC2 (Bạc) - Hàng chính hãngApple MacBook Air (2018) 13.3 inches MREC2 (Bạc) - Hàng chính hãng
  • Vàng
  • Bạc
  • Xám
Apple MacBook Air (2018) 13.3 inches MREC2 (Bạc) - Hàng chính hãng
3 Màu sắc
33.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.791.667đ/tháng
Hoàn 670.000đ
Apple Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar (2018) MR9Q2 Xám (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar (2018) MR9Q2 Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar (2018) MR9Q2 Xám (Hàng nhập khẩu)
42.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.566.667đ/tháng
Hoàn 856.000đ
Apple Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar (2018) MR9U2 Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar (2018) MR9U2 Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar (2018) MR9U2 Bạc (Hàng nhập khẩu)
42.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.566.667đ/tháng
Hoàn 856.000đ
Apple Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar (2018) MR9V2 Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar (2018) MR9V2 Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar (2018) MR9V2 Bạc (Hàng nhập khẩu)
48.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.000.000đ/tháng
Hoàn 960.000đ
Apple Macbook Pro 15.4 inches Touch Bar (2018) MR932 Xám (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Pro 15.4 inches Touch Bar (2018) MR932 Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Pro 15.4 inches Touch Bar (2018) MR932 Xám (Hàng nhập khẩu)
53.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.491.667đ/tháng
Hoàn 1.078.000đ
Apple Macbook Pro 15.4 inches Touch Bar (2018) MR962 Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Pro 15.4 inches Touch Bar (2018) MR962 Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Pro 15.4 inches Touch Bar (2018) MR962 Bạc (Hàng nhập khẩu)
53.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.491.667đ/tháng
Hoàn 1.078.000đ
Apple Macbook Pro 15.4 inches Touch Bar (2018) MR972 Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Pro 15.4 inches Touch Bar (2018) MR972 Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Pro 15.4 inches Touch Bar (2018) MR972 Bạc (Hàng nhập khẩu)
61.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.150.000đ/tháng
Hoàn 1.236.000đ
Apple Macbook Pro 15.4 inches Touch Bar (2018) MR942 Xám (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Pro 15.4 inches Touch Bar (2018) MR942 Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Pro 15.4 inches Touch Bar (2018) MR942 Xám (Hàng nhập khẩu)
61.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.158.333đ/tháng
Hoàn 1.238.000đ

LAPTOP APPLE CÓ GÌ MÀ KHIẾN HÀNG TRIỆU NGƯỜI MUỐN SỠ HỮU ?

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng một lần nghe đến Macbook - dòng sản phẩm máy tính xách tay của ông lớn công nghệ số 1 thế giới Apple. Không phải nổi tiếng nhờ thương hiệu mà chính những chiếc laptop này đã góp phần không nhỏ tạo nên tên tuổi cho Apple bên cạnh iPhone, iPad.

Macbook chính hãng là một trong những sản phẩm laptop dẫn đầu trong ngành. Có rất nhiều lý do khiến chúng có được thị phần lớn như vậy: tính năng mạnh mẽ, thiết kế đẳng cấp, hệ điều hành riêng ổn định,... Apple thường xuyên tung ra các mẫu sản phẩm laptop mới hằng năm, vậy đâu mới là sản phẩm thích hợp nhất với nhu cầu của bạn?

Các dòng Macbook của Apple

Macbook Pro: Dòng Pro là sản phẩm có đầy đủ tính năng và mạnh mẽ hơn cả của Apple. Sản phẩm có thiết kế màn hình lớn, được tích hợp chip, dung lượng pin,... mạnh mẽ nhất. Đây là lựa chọn dành cho những người cần sử dụng máy tính cho nhu cầu cao như dân thiết kế, làm phim, chạy phần mềm phức tạp,... hay đơn giản là bất kỳ ai muốn sở hữu máy tính tốt hàng đầu. Giá của máy tính dòng Pro tất nhiên không hề rẻ nhưng vô cùng xứng đáng với chất lượng.

Macbook Air: Đây là dòng sản phẩm sinh sau của Apple. Máy có đặc trưng là thiết kế vô cùng mỏng nhẹ, dễ mang theo mình khi di chuyển. Nếu bạn là người có nhu cầu sử dụng máy tính cơ bản như đối tượng sinh viên, dân văn phòng và di chuyển nhiều thì dòng Air là sản phẩm dành cho bạn. Tất nhiên, giá Macbook Air cũng phải chăng hơn dòng Pro khá nhiều.

Tại sao nên sử dụng laptop của Apple?

Tính năng siêu mạnh: Đối với một chiếc máy tính, sản phẩm hoạt động trơn tru, cấu hình tốt, nhiều tính năng thông minh luôn là lựa chọn hàng đầu của bất kỳ ai. Máy tính Apple có thể bảo đảm phục vụ được hầu hết mọi nhu cầu của bạn, từ lướt web, làm việc văn phòng căn bản cho đến chạy các phần mềm thiết kế phức tạp hay chơi game nặng.

Thiết kế đẹp mắt đặc trưng: Đặc trưng lớn nhất của máy tính xách tay Apple là được làm từ vỏ nhôm nguyên khối 100%, có độ sáng bóng rất đẹp mắt, sang trọng và hiện đại. Không thể có thương hiệu nào có thiết kế laptop đồng nhất và đặc trưng như Apple. Thế nên không ít người chọn sử dụng sản phẩm này như một phụ kiện đẳng cấp, thể hiện cá tính của mình.

Độ bền bỉ, ổn định cao: Máy tính Apple sử dụng riêng một hệ điều hành độc quyền là Mac OS với nhiều tính năng riêng biệt. Mua Macbook, chúng ta có thể sử dụng hàng năm trời mà không thấy máy xuống cấp, chạy chậm. Đó là một ưu điểm ít đối thủ cạnh tranh của Apple nào làm được. Ngoài ra, máy cũng có cơ chế bảo mật tốt được đánh giá cao.
Rất nhiều Macbook giá tốt, chính hãng, bảo hành đầy đủ đều đang được phân phối trên Adayroi.com. Macbook Adayroi là lựa chọn nhà phân phối uy tín và có nhiều chính sách bảo vệ quyền lợi khách hàng. Bạn chỉ việc đặt hàng online là sản phẩm sẽ được giao tận nhà.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín