text.skipToContent

Ly, cốc uống rượu bia

Tìm thấy 465 sản phẩm
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S 46961 - Cabernet Tulip 470ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S 46961 - Cabernet Tulip 470ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S 46961 - Cabernet Tulip 470ml
1.170.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA H7939 - Dampierre Silver 260ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA H7939 - Dampierre Silver 260ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA H7939 - Dampierre Silver 260ml
2.105.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S 46888 - Cabernet Tulip 580ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S 46888 - Cabernet Tulip 580ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S 46888 - Cabernet Tulip 580ml
1.235.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA H7940 - Dampierre Silver 170ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA H7940 - Dampierre Silver 170ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA H7940 - Dampierre Silver 170ml
1.980.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S 53468 - Cabernet Tulip 190ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S 53468 - Cabernet Tulip 190ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S 53468 - Cabernet Tulip 190ml
970.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5475 - Dampierre 170ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5475 - Dampierre 170ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5475 - Dampierre 170ml
2.135.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5634 - Cassandra 240ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5634 - Cassandra 240ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5634 - Cassandra 240ml
1.420.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S E8520 - Millesime 190ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S E8520 - Millesime 190ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S E8520 - Millesime 190ml
1.090.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S E8519 - Millesime 310ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S E8519 - Millesime 310ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S E8519 - Millesime 310ml
1.170.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S E8518 - Millesime 470ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S E8518 - Millesime 470ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S E8518 - Millesime 470ml
1.380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5637 - Cassandra 60ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5637 - Cassandra 60ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5637 - Cassandra 60ml
1.030.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 cốc thủy tinh thấp CdA Longchamp H/B G5157 280ml (Trong suốt) Bộ 6 cốc thủy tinh thấp CdA Longchamp H/B G5157 280ml (Trong suốt)
Bộ 6 cốc thủy tinh thấp CdA Longchamp H/B G5157 280ml (Trong suốt)
1.380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 cốc rượu mạnh thủy tinh CdA Longchamp G5228 450ml (Trong suốt) Bộ 6 cốc rượu mạnh thủy tinh CdA Longchamp G5228 450ml (Trong suốt)
Bộ 6 cốc rượu mạnh thủy tinh CdA Longchamp G5228 450ml (Trong suốt)
605.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Reveal' Up J8742 450ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Reveal' Up J8742 450ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Reveal' Up J8742 450ml (Trong suốt)
1.670.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu champagne thủy tinh CdA Longchamp Flute G5189 140ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu champagne thủy tinh CdA Longchamp Flute G5189 140ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu champagne thủy tinh CdA Longchamp Flute G5189 140ml (Trong suốt)
1.790.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Masquerade G5544 250ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Masquerade G5544 250ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Masquerade G5544 250ml (Trong suốt)
1.660.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Reveal' Up J8908 300ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Reveal' Up J8908 300ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Reveal' Up J8908 300ml (Trong suốt)
1.480.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 cốc thủy tinh thấp CdA Longchamp H/B G5123 360ml (Trong suốt) Bộ 6 cốc thủy tinh thấp CdA Longchamp H/B G5123 360ml (Trong suốt)
Bộ 6 cốc thủy tinh thấp CdA Longchamp H/B G5123 360ml (Trong suốt)
1.870.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Longchamp G5186 250ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Longchamp G5186 250ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Longchamp G5186 250ml (Trong suốt)
1.930.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu vang đỏ C&S Grands Cepages E6101 470ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu vang đỏ C&S Grands Cepages E6101 470ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu vang đỏ C&S Grands Cepages E6101 470ml (Trong suốt)
1.350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 cốc thủy tinh thấp CdA Longchamp O/F G5077 320ml (Trong suốt) Bộ 6 cốc thủy tinh thấp CdA Longchamp O/F G5077 320ml (Trong suốt)
Bộ 6 cốc thủy tinh thấp CdA Longchamp O/F G5077 320ml (Trong suốt)
1.690.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Longchamp G5214 170ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Longchamp G5214 170ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Longchamp G5214 170ml (Trong suốt)
1.740.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu mạnh thủy tinh CdA Longchamp Brandy G5218 320ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu mạnh thủy tinh CdA Longchamp Brandy G5218 320ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu mạnh thủy tinh CdA Longchamp Brandy G5218 320ml (Trong suốt)
1.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Reveal' Up J8907 210ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Reveal' Up J8907 210ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Reveal' Up J8907 210ml (Trong suốt)
1.670.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh cao C&S G3322 - Primary Cabernet bar 350ml Bộ 6 ly thủy tinh cao C&S G3322 - Primary Cabernet bar 350ml
Bộ 6 ly thủy tinh cao C&S G3322 - Primary Cabernet bar 350ml
630.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Dampierre G5476 190ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Dampierre G5476 190ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Dampierre G5476 190ml (Trong suốt)
2.090.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 cốc thủy tinh cao CdA Masquerade G5548 280ml (Trong suốt) Bộ 6 cốc thủy tinh cao CdA Masquerade G5548 280ml (Trong suốt)
Bộ 6 cốc thủy tinh cao CdA Masquerade G5548 280ml (Trong suốt)
1.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Dampierre G5474 260ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Dampierre G5474 260ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Dampierre G5474 260ml (Trong suốt)
2.222.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh cao C&S E6250 - Primary Cabernet bar 270ml Bộ 6 ly thủy tinh cao C&S E6250 - Primary Cabernet bar 270ml
Bộ 6 ly thủy tinh cao C&S E6250 - Primary Cabernet bar 270ml
605.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Masquerade G5543 170ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Masquerade G5543 170ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Masquerade G5543 170ml (Trong suốt)
1.560.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 Ly rượu vang đỏ C&S E6245 - Grands Cepages 620ml Bộ 6 Ly rượu vang đỏ C&S E6245 - Grands Cepages 620ml
Bộ 6 Ly rượu vang đỏ C&S E6245 - Grands Cepages 620ml
1.505.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 cốc thủy tinh cao CdA Masquerade G5549 380ml (Trong suốt) Bộ 6 cốc thủy tinh cao CdA Masquerade G5549 380ml (Trong suốt)
Bộ 6 cốc thủy tinh cao CdA Masquerade G5549 380ml (Trong suốt)
1.610.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh uống rượu C&S Open U1012 470ml (Trong suốt) Bộ 6 ly thủy tinh uống rượu C&S Open U1012 470ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh uống rượu C&S Open U1012 470ml (Trong suốt)
2.030.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh uống rượu C&S Open Up U1009 270ml (Trong suốt) Bộ 6 ly thủy tinh uống rượu C&S Open Up U1009 270ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh uống rượu C&S Open Up U1009 270ml (Trong suốt)
2.030.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Open Up U1011 400ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Open Up U1011 400ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Open Up U1011 400ml (Trong suốt)
2.030.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 cốc thủy tinh cao C&S Open Up U1041 350ml (Trong suốt) Bộ 6 cốc thủy tinh cao C&S Open Up U1041 350ml (Trong suốt)
Bộ 6 cốc thủy tinh cao C&S Open Up U1041 350ml (Trong suốt)
865.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Open Up U1051 200ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Open Up U1051 200ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Open Up U1051 200ml (Trong suốt)
2.030.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Open Up U1013 550ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Open Up U1013 550ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh C&S Open Up U1013 550ml (Trong suốt)
2.455.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 cốc thủy tinh thấp C&S Open Up U1033 380ml (Trong suốt) Bộ 6 cốc thủy tinh thấp C&S Open Up U1033 380ml (Trong suốt)
Bộ 6 cốc thủy tinh thấp C&S Open Up U1033 380ml (Trong suốt)
865.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 cốc thủy tinh uống rượu vang CdA Lady Diamond H8122 270ml (Trong suốt) Bộ 2 cốc thủy tinh uống rượu vang CdA Lady Diamond H8122 270ml (Trong suốt)
Bộ 2 cốc thủy tinh uống rượu vang CdA Lady Diamond H8122 270ml (Trong suốt)
515.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 ly thủy tinh uống rượu vang CdA Lady Diamond H8117 150ml (Trong suốt) Bộ 2 ly thủy tinh uống rượu vang CdA Lady Diamond H8117 150ml (Trong suốt)
Bộ 2 ly thủy tinh uống rượu vang CdA Lady Diamond H8117 150ml (Trong suốt)
609.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 ly thủy tinh uống rượu vang CdA Lady Diamond H8118 270ml (Trong suốt) Bộ 2 ly thủy tinh uống rượu vang CdA Lady Diamond H8118 270ml (Trong suốt)
Bộ 2 ly thủy tinh uống rượu vang CdA Lady Diamond H8118 270ml (Trong suốt)
625.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly thủy tinh in hoa Ocean Organic 465ml Ly thủy tinh in hoa Ocean Organic 465ml
Ly thủy tinh in hoa Ocean Organic 465ml
46.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc sứ Elmich Smart Cook 2020827 Cốc sứ Elmich Smart Cook 2020827
Cốc sứ Elmich Smart Cook 2020827
65.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc sứ Elmich Smart Cook 2020829 Cốc sứ Elmich Smart Cook 2020829
Cốc sứ Elmich Smart Cook 2020829
65.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc sứ Elmich Smart Cook 2020804 Cốc sứ Elmich Smart Cook 2020804
Cốc sứ Elmich Smart Cook 2020804
55.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc sứ Elmich Smart Cook 2020805 Cốc sứ Elmich Smart Cook 2020805
Cốc sứ Elmich Smart Cook 2020805
58.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly Ocean Classic Liquer 60ml Ly Ocean Classic Liquer 60ml
Ly Ocean Classic Liquer 60ml
36.000đ 39.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly Ocean Me Canister 570ml Ly Ocean Me Canister 570ml
Ly Ocean Me Canister 570ml
149.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly thủy tinh in hoa Ocean Organic 365ml Ly thủy tinh in hoa Ocean Organic 365ml
Ly thủy tinh in hoa Ocean Organic 365ml
39.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly thủy tinh màu Ocean Organic 465ml Ly thủy tinh màu Ocean Organic 465ml
Ly thủy tinh màu Ocean Organic 465ml
46.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly thủy tinh màu Uncle Bills KD0299 420ml (Nhiều màu) Ly thủy tinh màu Uncle Bills KD0299 420ml (Nhiều màu)
Ly thủy tinh màu Uncle Bills KD0299 420ml (Nhiều màu)
35.000đ 39.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 cốc in hình chấm bi Picnic 330ml Bộ 3 cốc in hình chấm bi Picnic 330ml
Bộ 3 cốc in hình chấm bi Picnic 330ml
27.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly rượu vang thủy tinh Mineral Luminarc 450ml Ly rượu vang thủy tinh Mineral Luminarc 450ml
Ly rượu vang thủy tinh Mineral Luminarc 450ml
72.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly rượu vang thủy tinh Mineral Luminarc 350ml Ly rượu vang thủy tinh Mineral Luminarc 350ml
Ly rượu vang thủy tinh Mineral Luminarc 350ml
69.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly Madison Burgundy Ocean 650ml Ly Madison Burgundy Ocean 650ml
Ly Madison Burgundy Ocean 650ml
66.500đ 69.900đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly rượu vang thủy tinh Mineral Luminarc 270ml Ly rượu vang thủy tinh Mineral Luminarc 270ml
Ly rượu vang thủy tinh Mineral Luminarc 270ml
66.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly cao thủy tinh Luminarc Effulgence 450ml Ly cao thủy tinh Luminarc Effulgence 450ml
Ly cao thủy tinh Luminarc Effulgence 450ml
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly cao thủy tinh Effulgence 300ml Ly cao thủy tinh Effulgence 300ml
Ly cao thủy tinh Effulgence 300ml
33.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly sứ có quai và nắp đậy Angry Lock&Lock SLB007C - 370ml (Đỏ) Ly sứ có quai và nắp đậy Angry Lock&Lock SLB007C - 370ml (Đỏ)
Ly sứ có quai và nắp đậy Angry Lock&Lock SLB007C - 370ml (Đỏ)
115.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy