text.skipToContent

Ly, cốc uống rượu bia

Tìm thấy 459 sản phẩm
Cốc sứ Long Phương LPV2 (6 chiếc/ hộp) Cốc sứ Long Phương LPV2 (6 chiếc/ hộp)
Cốc sứ Long Phương LPV2 (6 chiếc/ hộp)
219.000đ 258.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc sứ Long Phương LPV3 (6 chiếc/ hộp) Cốc sứ Long Phương LPV3 (6 chiếc/ hộp)
Cốc sứ Long Phương LPV3 (6 chiếc/ hộp)
165.000đ 195.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc sứ Long Phương LPB3 (6 chiếc/hộp) Cốc sứ Long Phương LPB3 (6 chiếc/hộp)
Cốc sứ Long Phương LPB3 (6 chiếc/hộp)
165.000đ 195.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cốc thủy tinh Lock&Lock Juice Mug 2EA 480ml Bộ cốc thủy tinh Lock&Lock Juice Mug 2EA 480ml
Bộ cốc thủy tinh Lock&Lock Juice Mug 2EA 480ml
265.500đ 295.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Britannia 15706 290ml (Trong suốt) Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Britannia 15706 290ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Britannia 15706 290ml (Trong suốt)
139.000đ 150.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 cốc rượu mạnh thủy tinh CdA Longchamp G5228 450ml (Trong suốt) Bộ 6 cốc rượu mạnh thủy tinh CdA Longchamp G5228 450ml (Trong suốt)
Bộ 6 cốc rượu mạnh thủy tinh CdA Longchamp G5228 450ml (Trong suốt)
605.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly vang thủy tinh Elegance Luminarc D3179 350ml Bộ ly vang thủy tinh Elegance Luminarc D3179 350ml
Bộ ly vang thủy tinh Elegance Luminarc D3179 350ml
384.300đ 427.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Octime Diamond 300ml Bộ cốc thủy tinh Luminarc Octime Diamond 300ml
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Octime Diamond 300ml
199.800đ 235.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly thủy tinh thấp Vigne Luminarc 13791/G2572 200ml Bộ ly thủy tinh thấp Vigne Luminarc 13791/G2572 200ml
Bộ ly thủy tinh thấp Vigne Luminarc 13791/G2572 200ml
99.000đ 165.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc sứ Long Phương H605409 Cốc sứ Long Phương H605409
Cốc sứ Long Phương H605409
111.000đ 131.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc sứ Long Phương 3 hoa tràm 06 Cốc sứ Long Phương 3 hoa tràm 06
Cốc sứ Long Phương 3 hoa tràm 06
101.000đ 119.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc sứ có nắp silicone Moriitalia B106-X077 400ml Cốc sứ có nắp silicone Moriitalia B106-X077 400ml
Cốc sứ có nắp silicone Moriitalia B106-X077 400ml
89.000đ 138.000đ
-36%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nhựa có quai, nắp 300ml (Xanh lá cây) Cốc nhựa có quai, nắp 300ml (Xanh lá cây)
Cốc nhựa có quai, nắp 300ml (Xanh lá cây)
19.900đ 38.000đ
-48%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly Leonardo 049414 9cm (Xanh lá cây) Ly Leonardo 049414 9cm (Xanh lá cây)
Ly Leonardo 049414 9cm (Xanh lá cây)
237.600đ 297.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nhựa có tay cầm màu trắng Inomata Folio 310ml Cốc nhựa có tay cầm màu trắng Inomata Folio 310ml
Cốc nhựa có tay cầm màu trắng Inomata Folio 310ml
29.900đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly có nắp Tupperware Fun Tumbler - Hide & Seek 260ml Ly có nắp Tupperware Fun Tumbler - Hide & Seek 260ml
Ly có nắp Tupperware Fun Tumbler - Hide & Seek 260ml
105.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly có nắp Fun Tumbler 260ml Ly có nắp Fun Tumbler 260ml
Ly có nắp Fun Tumbler 260ml
105.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly có nắp Kiddie Tumbler 470ml Ly có nắp Kiddie Tumbler 470ml
Ly có nắp Kiddie Tumbler 470ml
143.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi 50 cốc giấy VietCup 210ml Túi 50 cốc giấy VietCup 210ml
Túi 50 cốc giấy VietCup 210ml
29.000đ 38.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly rượu thủy tinh Luminarc Degustation G2629 250ml Bộ ly rượu thủy tinh Luminarc Degustation G2629 250ml
Bộ ly rượu thủy tinh Luminarc Degustation G2629 250ml
269.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly champagne thủy tinh Luminarc 11911 160ml Bộ ly champagne thủy tinh Luminarc 11911 160ml
Bộ ly champagne thủy tinh Luminarc 11911 160ml
220.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ đôi ly sâm panh Goldsun ML-HO021(N) (Trắng) Bộ đôi ly sâm panh Goldsun ML-HO021(N) (Trắng)
Bộ đôi ly sâm panh Goldsun ML-HO021(N) (Trắng)
458.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Sterling thấp 330ml J5388 Bộ cốc thủy tinh Luminarc Sterling thấp 330ml J5388
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Sterling thấp 330ml J5388
159.000đ 265.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly thủy tinh Raindrop Luminarc H5702 350ml Bộ ly thủy tinh Raindrop Luminarc H5702 350ml
Bộ ly thủy tinh Raindrop Luminarc H5702 350ml
420.800đ 467.500đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 ly uống rượu vang trắng Leonardo Germany 340ml Bộ 6 ly uống rượu vang trắng Leonardo Germany 340ml
Bộ 6 ly uống rượu vang trắng Leonardo Germany 340ml
390.400đ 488.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Vigne cao L0522 290ml Bộ cốc thủy tinh Luminarc Vigne cao L0522 290ml
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Vigne cao L0522 290ml
169.000đ 235.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Sterling cao 300ml J5387 Bộ cốc thủy tinh Luminarc Sterling cao 300ml J5387
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Sterling cao 300ml J5387
225.300đ 265.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc bia thủy tinh Luminarc Britannia 57-G2557/15114 570ml Cốc bia thủy tinh Luminarc Britannia 57-G2557/15114 570ml
Cốc bia thủy tinh Luminarc Britannia 57-G2557/15114 570ml
70.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly rượu 12 món Leonardo Germany Bộ ly rượu 12 món Leonardo Germany
Bộ ly rượu 12 món Leonardo Germany
607.200đ 759.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ thủy tinh thấp Gin Luminarc G2615 50ml Bộ thủy tinh thấp Gin Luminarc G2615 50ml
Bộ thủy tinh thấp Gin Luminarc G2615 50ml
150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bình thủy tinh 1.6L và 6 ly 270ml Luminarc Crazy Flower G4621 Bộ bình thủy tinh 1.6L và 6 ly 270ml Luminarc Crazy Flower G4621
Bộ bình thủy tinh 1.6L và 6 ly 270ml Luminarc Crazy Flower G4621
320.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc bia Brasserie Luminarc G8252 425ml Cốc bia Brasserie Luminarc G8252 425ml
Cốc bia Brasserie Luminarc G8252 425ml
54.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly kem Luminarc Rainbow 300ml J5987 Bộ ly kem Luminarc Rainbow 300ml J5987
Bộ ly kem Luminarc Rainbow 300ml J5987
630.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Salto J5386 (Hồng) Bộ cốc thủy tinh Luminarc Salto J5386 (Hồng)
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Salto J5386 (Hồng)
169.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cốc thủy tinh cao Martigues Luminarc G2593 320ml Bộ cốc thủy tinh cao Martigues Luminarc G2593 320ml
Bộ cốc thủy tinh cao Martigues Luminarc G2593 320ml
123.200đ 154.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly vang thủy tinh Luminarc 11909 140ml Bộ ly vang thủy tinh Luminarc 11909 140ml
Bộ ly vang thủy tinh Luminarc 11909 140ml
250.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Vigne cao L0523 290ml Bộ cốc thủy tinh Luminarc Vigne cao L0523 290ml
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Vigne cao L0523 290ml
199.800đ 235.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly thủy tinh Luminarc Fillon D0545 240ml (Trong suốt) Bộ ly thủy tinh Luminarc Fillon D0545 240ml (Trong suốt)
Bộ ly thủy tinh Luminarc Fillon D0545 240ml (Trong suốt)
89.000đ 120.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Vigne thấp L0524 310ml Bộ cốc thủy tinh Luminarc Vigne thấp L0524 310ml
Bộ cốc thủy tinh Luminarc Vigne thấp L0524 310ml
169.000đ 235.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly thủy tinh Raindrop Luminarc H5700 190ml Bộ ly thủy tinh Raindrop Luminarc H5700 190ml
Bộ ly thủy tinh Raindrop Luminarc H5700 190ml
334.800đ 372.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ tách uống trà New Morning Luminarc J1587 320ml Bộ tách uống trà New Morning Luminarc J1587 320ml
Bộ tách uống trà New Morning Luminarc J1587 320ml
735.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly vang thủy tinh Luminarc 11907 250ml Bộ ly vang thủy tinh Luminarc 11907 250ml
Bộ ly vang thủy tinh Luminarc 11907 250ml
266.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly vang thủy tinh Luminarc 13735 250ml Bộ ly vang thủy tinh Luminarc 13735 250ml
Bộ ly vang thủy tinh Luminarc 13735 250ml
301.500đ 335.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 ly vang thủy tinh Luminarc Vitivole D1476 210ml Bộ 6 ly vang thủy tinh Luminarc Vitivole D1476 210ml
Bộ 6 ly vang thủy tinh Luminarc Vitivole D1476 210ml
319.500đ 355.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc bia thủy tinh Luminarc Britannia G2558 290ml Cốc bia thủy tinh Luminarc Britannia G2558 290ml
Cốc bia thủy tinh Luminarc Britannia G2558 290ml
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 ly thủy tinh uống rượu C&S Open U1012 470ml (Trong suốt) Bộ 6 ly thủy tinh uống rượu C&S Open U1012 470ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh uống rượu C&S Open U1012 470ml (Trong suốt)
2.030.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly thủy tinh Luminarc Raindrop H5701 250ml Bộ ly thủy tinh Luminarc Raindrop H5701 250ml
Bộ ly thủy tinh Luminarc Raindrop H5701 250ml
354.600đ 394.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 ly thủy tinh uống rượu C&S Open Up U1009 270ml (Trong suốt) Bộ 6 ly thủy tinh uống rượu C&S Open Up U1009 270ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh uống rượu C&S Open Up U1009 270ml (Trong suốt)
2.030.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 ly vang thủy tinh Elegance 12055 Bộ 6 ly vang thủy tinh Elegance 12055
Bộ 6 ly vang thủy tinh Elegance 12055
292.500đ 325.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc bia Brasserie Luminarc G8251 285ml Cốc bia Brasserie Luminarc G8251 285ml
Cốc bia Brasserie Luminarc G8251 285ml
47.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly thủy tinh thấp Sterling Luminarc 13845/G2516 180ml Bộ ly thủy tinh thấp Sterling Luminarc 13845/G2516 180ml
Bộ ly thủy tinh thấp Sterling Luminarc 13845/G2516 180ml
132.000đ 165.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly thủy tinh cao Vigne Luminarc G2571 290ml Bộ ly thủy tinh cao Vigne Luminarc G2571 290ml
Bộ ly thủy tinh cao Vigne Luminarc G2571 290ml
128.000đ 160.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly thủy tinh thấp Vigne Luminarc G2574 310ml Bộ ly thủy tinh thấp Vigne Luminarc G2574 310ml
Bộ ly thủy tinh thấp Vigne Luminarc G2574 310ml
119.000đ 185.000đ
-36%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ ly thủy tinh thấp Sterling Luminarc G2564 300ml Bộ ly thủy tinh thấp Sterling Luminarc G2564 300ml
Bộ ly thủy tinh thấp Sterling Luminarc G2564 300ml
208.000đ 260.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA H7940 - Dampierre Silver 170ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA H7940 - Dampierre Silver 170ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA H7940 - Dampierre Silver 170ml
1.980.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5634 - Cassandra 240ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5634 - Cassandra 240ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5634 - Cassandra 240ml
1.420.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5475 - Dampierre 170ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5475 - Dampierre 170ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5475 - Dampierre 170ml
2.135.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5637 - Cassandra 60ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5637 - Cassandra 60ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA G5637 - Cassandra 60ml
1.030.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA H7939 - Dampierre Silver 260ml Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA H7939 - Dampierre Silver 260ml
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA H7939 - Dampierre Silver 260ml
2.105.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Masquerade G5544 250ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Masquerade G5544 250ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh CdA Masquerade G5544 250ml (Trong suốt)
1.660.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy