text.skipToContent

Loa sound bar

Tìm thấy 66 sản phẩm
240x240
Loa thanh Samsung HW-J551/XV Bạc
3.999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Sony HT-CT290 Trắng Loa thanh Sony HT-CT290 Trắng
Loa thanh Sony HT-CT290 Trắng
5.290.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Creative Sound BlasterX Katana 7.1 Loa Creative Sound BlasterX Katana 7.1
Loa Creative Sound BlasterX Katana 7.1
7.890.000đ 9.990.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-NT5 Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-NT5
Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-NT5
11.390.000đ 11.499.000đ
-1%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar Samsung 2.1Ch HW-M360/XV 200W Loa Soundbar Samsung 2.1Ch HW-M360/XV 200W
Loa Soundbar Samsung 2.1Ch HW-M360/XV 200W
3.990.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar Samsung 3.1Ch HW-M550/XV 340W Loa Soundbar Samsung 3.1Ch HW-M550/XV 340W
Loa Soundbar Samsung 3.1Ch HW-M550/XV 340W
5.990.000đ 6.990.000đ
-14%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar 2.1Ch Samsung HW-K350/XV 150W Loa Soundbar 2.1Ch Samsung HW-K350/XV 150W
Loa Soundbar 2.1Ch Samsung HW-K350/XV 150W
2.990.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 2.0Ch HW-MS550/XV 450W Loa thanh Samsung 2.0Ch HW-MS550/XV 450W
Loa thanh Samsung 2.0Ch HW-MS550/XV 450W
6.990.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa soundbar LG SJ7 Loa soundbar LG SJ7
Loa soundbar LG SJ7
8.590.000đ 8.900.000đ
-3%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar Denon DHT-S514 (Đen) Loa Soundbar Denon DHT-S514 (Đen)
Loa Soundbar Denon DHT-S514 (Đen)
15.199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa SoundBar Sony HT-CT290 Đen (Màu sắc: Đen) Loa SoundBar Sony HT-CT290 Đen (Màu sắc: Đen)
Loa SoundBar Sony HT-CT290 Đen (Màu sắc: Đen)
4.990.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-CT80 Đen Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-CT80 Đen
Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-CT80 Đen
2.600.000đ 3.290.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-CT80 Đen Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-CT80 Đen
Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-CT80 Đen
3.299.000đ 4.790.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Bluetooth Suntek Soundbar Box S8 Đen + Cáp Audio Jack 3.5mm 2 đầu cao cấp Loa Bluetooth Suntek Soundbar Box S8 Đen + Cáp Audio Jack 3.5mm 2 đầu cao cấp
Loa Bluetooth Suntek Soundbar Box S8 Đen + Cáp Audio Jack 3.5mm 2 đầu cao cấp
599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Harman Kardon SB35 Đen Loa Harman Kardon SB35 Đen
Loa Harman Kardon SB35 Đen
18.900.000đ 19.000.000đ
-1%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar Q Acoustics Media 3 Loa Soundbar Q Acoustics Media 3
Loa Soundbar Q Acoustics Media 3
9.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar 2.1 LG SH3B 300W Đen Loa Soundbar 2.1 LG SH3B 300W Đen
Loa Soundbar 2.1 LG SH3B 300W Đen
3.199.000đ 4.990.000đ
-36%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh 2.1Ch Samsung HW-K450 300W Đen Loa thanh 2.1Ch Samsung HW-K450 300W Đen
Loa thanh 2.1Ch Samsung HW-K450 300W Đen
3.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa JBL Soundbar SB400/230 Đen Loa JBL Soundbar SB400/230 Đen
Loa JBL Soundbar SB400/230 Đen
13.399.000đ 19.000.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS6501/XV Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS6501/XV
Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS6501/XV
11.599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 2.1Ch HW-K450/XV 300W (Đen) Loa thanh Samsung 2.1Ch HW-K450/XV 300W (Đen)
Loa thanh Samsung 2.1Ch HW-K450/XV 300W (Đen)
3.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 2.0Ch HW-MS550/XV 450W Loa thanh Samsung 2.0Ch HW-MS550/XV 450W
Loa thanh Samsung 2.0Ch HW-MS550/XV 450W
4.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 5.1Ch HW-K950/XV 500W Loa thanh Samsung 5.1Ch HW-K950/XV 500W
Loa thanh Samsung 5.1Ch HW-K950/XV 500W
24.999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-K551/XV 340W Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-K551/XV 340W
Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-K551/XV 340W
5.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 2.1Ch HW-M360/XV 200W Loa thanh Samsung 2.1Ch HW-M360/XV 200W
Loa thanh Samsung 2.1Ch HW-M360/XV 200W
4.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa cong Samsung 2.1Ch HW-M4500/XV 260W Loa cong Samsung 2.1Ch HW-M4500/XV 260W
Loa cong Samsung 2.1Ch HW-M4500/XV 260W
4.999.000đ 6.479.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar Harman Kardon SB20 Loa Soundbar Harman Kardon SB20
Loa Soundbar Harman Kardon SB20
8.790.000đ 10.900.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-K550/XV 340W Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-K550/XV 340W
Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-K550/XV 340W
5.399.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-K550/XV 340W Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-K550/XV 340W
Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-K550/XV 340W
5.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-M550/XV 340W Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-M550/XV 340W
Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-M550/XV 340W
6.959.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh 2.1Ch Samsung HW-K450 300W Đen Loa thanh 2.1Ch Samsung HW-K450 300W Đen
Loa thanh 2.1Ch Samsung HW-K450 300W Đen
3.799.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa cong 2.1Ch Samsung HW-J6001R 300W Loa cong 2.1Ch Samsung HW-J6001R 300W
Loa cong 2.1Ch Samsung HW-J6001R 300W
3.790.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa cong không dây 6.1Ch Samsung HW-J6001 300W Loa cong không dây 6.1Ch Samsung HW-J6001 300W
Loa cong không dây 6.1Ch Samsung HW-J6001 300W
3.699.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa cong 4.1Ch Samsung HW-J7501R/XV 320W Loa cong 4.1Ch Samsung HW-J7501R/XV 320W
Loa cong 4.1Ch Samsung HW-J7501R/XV 320W
5.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa cong Samsung 2.1Ch HW-M4500/XV 260W Loa cong Samsung 2.1Ch HW-M4500/XV 260W
Loa cong Samsung 2.1Ch HW-M4500/XV 260W
6.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung HW-J250/XV 2.2Ch 80W (Đen) Loa thanh Samsung HW-J250/XV 2.2Ch 80W (Đen)
Loa thanh Samsung HW-J250/XV 2.2Ch 80W (Đen)
1.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 2.1Ch HW-K450/XV 300W (Đen) Loa thanh Samsung 2.1Ch HW-K450/XV 300W (Đen)
Loa thanh Samsung 2.1Ch HW-K450/XV 300W (Đen)
4.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar 2.1ch Soundmax SB217 (2.1) 90W Bluetooth, Optical, Coaxial,USB, thẻ nhớ Loa Soundbar 2.1ch Soundmax SB217 (2.1) 90W Bluetooth, Optical, Coaxial,USB, thẻ nhớ
Loa Soundbar 2.1ch Soundmax SB217 (2.1) 90W Bluetooth, Optical, Coaxial,USB, thẻ nhớ
1.830.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Bluetooth Suntek Soundbar Box S8 Đỏ + Cáp Audio Jack 3.5mm 2 đầu cao cấp Loa Bluetooth Suntek Soundbar Box S8 Đỏ + Cáp Audio Jack 3.5mm 2 đầu cao cấp
Loa Bluetooth Suntek Soundbar Box S8 Đỏ + Cáp Audio Jack 3.5mm 2 đầu cao cấp
599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa cong 2.1Ch Samsung HW-J6001R/XV 300W Loa cong 2.1Ch Samsung HW-J6001R/XV 300W
Loa cong 2.1Ch Samsung HW-J6001R/XV 300W
4.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh 2.1Ch Samsung HW-K350/XV 150W Loa thanh 2.1Ch Samsung HW-K350/XV 150W
Loa thanh 2.1Ch Samsung HW-K350/XV 150W
2.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS6501/XV Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS6501/XV
Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS6501/XV
11.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-M550/XV 340W Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-M550/XV 340W
Loa thanh Samsung 3.1Ch HW-M550/XV 340W
6.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-NT5 Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-NT5
Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-NT5
15.290.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 2.1Ch HW-M360/XV 200W Loa thanh Samsung 2.1Ch HW-M360/XV 200W
Loa thanh Samsung 2.1Ch HW-M360/XV 200W
2.999.000đ 3.959.000đ
-24%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS651/XV Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS651/XV
Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS651/XV
7.490.000đ 7.990.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Bluetooth Suntek Soundbar Box S8 Xanh + Cáp Audio Jack 3.5mm 2 đầu cao cấp Loa Bluetooth Suntek Soundbar Box S8 Xanh + Cáp Audio Jack 3.5mm 2 đầu cao cấp
Loa Bluetooth Suntek Soundbar Box S8 Xanh + Cáp Audio Jack 3.5mm 2 đầu cao cấp
599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 5.1Ch HW-K950/XV 500W Loa thanh Samsung 5.1Ch HW-K950/XV 500W
Loa thanh Samsung 5.1Ch HW-K950/XV 500W
25.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-NT5 Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-NT5
Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-NT5
11.499.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS650/XV Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS650/XV
Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS650/XV
8.990.000đ 9.990.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Bluetooth Suntek Soundbar Box S8 Bạc + Cáp Audio Jack 3.5mm 2 đầu cao cấp Loa Bluetooth Suntek Soundbar Box S8 Bạc + Cáp Audio Jack 3.5mm 2 đầu cao cấp
Loa Bluetooth Suntek Soundbar Box S8 Bạc + Cáp Audio Jack 3.5mm 2 đầu cao cấp
599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung HW-J551/XV Bạc Loa thanh Samsung HW-J551/XV Bạc
Loa thanh Samsung HW-J551/XV Bạc
5.490.000đ 7.990.000đ
-31%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar 2.1ch với Bluetooth Sony HT-CT390 Đen Loa Soundbar 2.1ch với Bluetooth Sony HT-CT390 Đen
Loa Soundbar 2.1ch với Bluetooth Sony HT-CT390 Đen
5.990.000đ 6.990.000đ
-14%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-NT5 Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-NT5
Loa Soundbar 2.1ch Sony HT-NT5
11.599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung HW-J551/XV Bạc Loa thanh Samsung HW-J551/XV Bạc
Loa thanh Samsung HW-J551/XV Bạc
3.999.000đ 6.990.000đ
-43%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa Soundbar 2.1ch với Bluetooth Sony HT-CT390 Loa Soundbar 2.1ch với Bluetooth Sony HT-CT390
Loa Soundbar 2.1ch với Bluetooth Sony HT-CT390
7.690.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa SoundBar Q Acoustics Media 4 Loa SoundBar Q Acoustics Media 4
Loa SoundBar Q Acoustics Media 4
11.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS651/XV Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS651/XV
Loa thanh Samsung 3.0Ch HW-MS651/XV
9.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa JBL Cinema SB450 Loa JBL Cinema SB450
Loa JBL Cinema SB450
13.390.000đ 16.900.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Loa cong Soundbar Bluetooth Samsung HW-M4500 2.1Ch 260W Loa cong Soundbar Bluetooth Samsung HW-M4500 2.1Ch 260W
Loa cong Soundbar Bluetooth Samsung HW-M4500 2.1Ch 260W
5.990.000đ 6.990.000đ
-14%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy