text.skipToContent

electrolux
panasonic
Sharp
bluestone
sanyo
asanzo

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Lò vi sóng Inverter Panasonic ST651 32L-Hàng chính hãngLò vi sóng Inverter Panasonic ST651 32L-Hàng chính hãng
Lò vi sóng Inverter Panasonic ST651 32L-Hàng chính hãng
4.390.000đ 5.124.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 365.833đ/tháng
Hoàn 88.000đ
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-GT35HMYUE 23LLò vi sóng có nướng Panasonic NN-GT35HMYUE 23L
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-GT35HMYUE 23L
2.719.000đ 2.989.000đ -9%
Hoàn 54.000đ
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST253WYUE 800W (Trắng)Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST253WYUE 800W (Trắng)
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST253WYUE 800W (Trắng)
2.115.000đ 3.358.200đ -37%
Hoàn 42.000đ
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST253WYUE 800W (Trắng)Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST253WYUE 800W (Trắng)
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST253WYUE 800W (Trắng)
2.480.000đ 4.134.000đ -40%
Hoàn 50.000đ
Lò vi sóng Panasonic NN-ST34HYUE 25L 800WLò vi sóng Panasonic NN-ST34HYUE 25L 800W
Lò vi sóng Panasonic NN-ST34HYUE 25L 800W
2.990.000đ 4.128.000đ -28%
Hoàn 60.000đ
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-GT35HMYUE 23L - Hàng chính hãngLò vi sóng có nướng Panasonic NN-GT35HMYUE 23L - Hàng chính hãng
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-GT35HMYUE 23L - Hàng chính hãng
3.149.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 262.417đ/tháng
Hoàn 63.000đ
Lò vi sóng Panasonic GD371M 950W 23LLò vi sóng Panasonic GD371M 950W 23L
Lò vi sóng Panasonic GD371M 950W 23L
3.680.000đ 6.134.000đ -40%
Trả góp 0%
Chỉ 306.667đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L - Hàng chính hãngLò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L - Hàng chính hãng
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L - Hàng chính hãng
3.780.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 315.000đ/tháng
Hoàn 76.000đ
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L - Hàng Chính HãngLò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L - Hàng Chính Hãng
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L - Hàng Chính Hãng
3.850.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 320.833đ/tháng
Hoàn 77.000đ
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-GD37HBYUE 23L Inverter-Hàng chính hãngLò vi sóng có nướng Panasonic NN-GD37HBYUE 23L Inverter-Hàng chính hãng
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-GD37HBYUE 23L Inverter-Hàng chính hãng
3.860.000đ 5.245.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 321.667đ/tháng
Hoàn 77.000đ
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-GD37HBYUE 23L Inverter - Hàng chính hãngLò vi sóng có nướng Panasonic NN-GD37HBYUE 23L Inverter - Hàng chính hãng
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-GD37HBYUE 23L Inverter - Hàng chính hãng
3.990.000đ 5.245.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L (Hàng Chính Hãng)Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L (Hàng Chính Hãng)
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L (Hàng Chính Hãng)
3.990.000đ 5.729.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Lò vi sóng có nướng Panasonic PALM-NN-GD37HBYUE 23L Inverter (Đen) - Hàng chính hãngLò vi sóng có nướng Panasonic PALM-NN-GD37HBYUE 23L Inverter (Đen) - Hàng chính hãng
Lò vi sóng có nướng Panasonic PALM-NN-GD37HBYUE 23L Inverter (Đen) - Hàng chính hãng
4.099.000đ 4.600.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 341.583đ/tháng
Hoàn 82.000đ
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L (Hàng chính hãng)Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L (Hàng chính hãng)
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L (Hàng chính hãng)
4.250.000đ 4.800.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 354.167đ/tháng
Hoàn 85.000đ
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L - Hàng Chính HãngLò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L - Hàng Chính Hãng
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT36HBYUE 23L - Hàng Chính Hãng
4.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 374.167đ/tháng
Hoàn 90.000đ
Lò vi sóng Panasonic NN-GD371MYUE 950W 23L XámLò vi sóng Panasonic NN-GD371MYUE 950W 23L Xám
Lò vi sóng Panasonic NN-GD371MYUE 950W 23L Xám
4.577.000đ 5.868.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 381.417đ/tháng
Hoàn 92.000đ
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT655MYUE 27L-Hàng chính hãngLò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT655MYUE 27L-Hàng chính hãng
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT655MYUE 27L-Hàng chính hãng
4.799.000đ 6.833.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 399.917đ/tháng
Hoàn 96.000đ
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST651MYUE 1000W 32L (Bạc) (Hàng chính hãng)Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST651MYUE 1000W 32L (Bạc) (Hàng chính hãng)
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST651MYUE 1000W 32L (Bạc) (Hàng chính hãng)
4.816.000đ 5.060.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 401.333đ/tháng
Hoàn 96.000đ
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST651MYUE 1000W 32L (Bạc) (Hàng chính hãng)Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST651MYUE 1000W 32L (Bạc) (Hàng chính hãng)
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST651MYUE 1000W 32L (Bạc) (Hàng chính hãng)
4.816.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 401.333đ/tháng
Hoàn 96.000đ
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST651MYUE 1000W 32L (Bạc) - Hàng chính hãngLò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST651MYUE 1000W 32L (Bạc) - Hàng chính hãng
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST651MYUE 1000W 32L (Bạc) - Hàng chính hãng
4.826.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 402.167đ/tháng
Hoàn 97.000đ
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-CT655MYUE 900W 27L (Xám) (Hàng chính hãng)Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-CT655MYUE 900W 27L (Xám) (Hàng chính hãng)
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-CT655MYUE 900W 27L (Xám) (Hàng chính hãng)
4.925.000đ 5.616.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 410.417đ/tháng
Hoàn 99.000đ
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 27L - Hàng chính hãngLò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 27L - Hàng chính hãng
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 27L - Hàng chính hãng
4.999.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 416.583đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-CT655MYUE 900W 27L (Bạc) - Hàng chính hãngLò vi sóng Panasonic PALM-NN-CT655MYUE 900W 27L (Bạc) - Hàng chính hãng
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-CT655MYUE 900W 27L (Bạc) - Hàng chính hãng
4.999.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 416.583đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Lò vi sóng kèm nướng Panasonic GF574 27L-Hàng chính hãngLò vi sóng kèm nướng Panasonic GF574 27L-Hàng chính hãng
Lò vi sóng kèm nướng Panasonic GF574 27L-Hàng chính hãng
5.070.000đ 6.370.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 422.500đ/tháng
Hoàn 101.000đ
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 950W 27L (Trắng)Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 950W 27L (Trắng)
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 950W 27L (Trắng)
5.090.000đ 8.296.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 424.167đ/tháng
Hoàn 102.000đ
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 950W 27L (Trắng) (Hàng chính hãng)Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 950W 27L (Trắng) (Hàng chính hãng)
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 950W 27L (Trắng) (Hàng chính hãng)
5.300.000đ 6.230.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 441.667đ/tháng
Hoàn 106.000đ
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 1000W (Trắng) - Hàng chính hãngLò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 1000W (Trắng) - Hàng chính hãng
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 1000W (Trắng) - Hàng chính hãng
5.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 441.667đ/tháng
Hoàn 106.000đ
Lò vi sóng kèm nướng (Inverter) Panasonic GD692 25L-Hàng chính hãngLò vi sóng kèm nướng (Inverter) Panasonic GD692 25L-Hàng chính hãng
Lò vi sóng kèm nướng (Inverter) Panasonic GD692 25L-Hàng chính hãng
6.360.000đ 7.784.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 530.000đ/tháng
Hoàn 127.000đ
Lò vi sóng Panasonic NN-GD692SYUE 1000W 31L (Hàng chính hãng)Lò vi sóng Panasonic NN-GD692SYUE 1000W 31L (Hàng chính hãng)
Lò vi sóng Panasonic NN-GD692SYUE 1000W 31L (Hàng chính hãng)
6.640.000đ 7.650.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 553.333đ/tháng
Hoàn 133.000đ
Lò vi sóng Panasonic NN-GD692SYUE 31L - Hàng chính hãngLò vi sóng Panasonic NN-GD692SYUE 31L - Hàng chính hãng
Lò vi sóng Panasonic NN-GD692SYUE 31L - Hàng chính hãng
6.640.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 553.333đ/tháng
Hoàn 133.000đ

Có lẽ lò vi sóng đã là thiết bị quá quen thuộc và hữu dụng trong mọi căn bếp của người Việt hiện nay. Với nhiều tính năng sử dụng thường xuyên như vậy, bà nội trợ nên đầu tư một chiếc lò vi sóng Panasonic thật sự chất lượng và bền bỉ như cho gia đình mình nhé.

Mọi bộ phận chi tiết cả bên trong lẫn ngoài của lò đều làm từ chất liệu cao cấp, đảm bảo an toàn và cho khả năng truyền nhiệt tối ưu. Máy có công suất mạnh mẽ giúp giã đông, làm nóng, nướng,... thực phẩm nhanh chóng và chín đều, giữ nguyên được dưỡng chất.

Lò vi sóng Panasonic luôn được cập nhật những công nghệ mới hiện đại thông minh và có thêm nhiều chế độ vi sóng đa dạng để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dùng. Trong đó có các chức năng khóa an toàn, bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ngoài ra, còn một điểm cộng không thể không kể đến là thiết kế của lò rất sang trọng, trang nhã và phù hợp với nhiều kiểu không gian, phong cách phòng bếp.
Rất nhiều người đã mua lò vi sóng Panasonic và cảm thấy hoàn toàn hài lòng, còn bạn thì sao? Mau nhanh tay săn giá lò vi sóng Panasonic khuyến mãi siêu hấp dẫn đến từ các chương trình ưu đãi thường xuyên diễn ra của Adayroi.com nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín