text.skipToContent

Lò vi sóng

Tìm thấy 352 sản phẩm
Lò vi sóng cơ Sharp R-205VN-S 20L Lò vi sóng cơ Sharp R-205VN-S 20L
Lò vi sóng cơ Sharp R-205VN-S 20L
1.190.000đ 1.340.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G226VN-S 20L Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G226VN-S 20L
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G226VN-S 20L
1.555.600đ 2.370.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G227VN-M 20L (Bạc) Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G227VN-M 20L (Bạc)
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G227VN-M 20L (Bạc)
1.890.000đ 2.049.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ Sharp R-20A1(S)VN 800W 22L (Xám nhạt) Lò vi sóng cơ Sharp R-20A1(S)VN 800W 22L (Xám nhạt)
Lò vi sóng cơ Sharp R-20A1(S)VN 800W 22L (Xám nhạt)
1.690.000đ 2.000.000đ
-16%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G227VN-M 20L (Bạc) Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G227VN-M 20L (Bạc)
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G227VN-M 20L (Bạc)
1.710.000đ 2.310.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Sharp R-289VN(W) 800W 22L (Trắng) Lò vi sóng điện tử Sharp R-289VN(W) 800W 22L (Trắng)
Lò vi sóng điện tử Sharp R-289VN(W) 800W 22L (Trắng)
2.059.000đ 2.209.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng Sharp R-205VN-S 800W 20L (Bạc, đen) Lò vi sóng Sharp R-205VN-S 800W 20L (Bạc, đen)
Lò vi sóng Sharp R-205VN-S 800W 20L (Bạc, đen)
1.111.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-678VN (W) 800W 20L (Trắng) (Hàng chính hãng) Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-678VN (W) 800W 20L (Trắng) (Hàng chính hãng)
Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-678VN (W) 800W 20L (Trắng) (Hàng chính hãng)
2.600.000đ 3.100.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng hơi nước Sharp AX-1100VN 27L (Đen, đỏ) Lò vi sóng hơi nước Sharp AX-1100VN 27L (Đen, đỏ)
Lò vi sóng hơi nước Sharp AX-1100VN 27L (Đen, đỏ)
7.166.700đ 8.958.400đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng Electrolux EMM2022MW 20L (Trắng) Lò vi sóng Electrolux EMM2022MW 20L (Trắng)
Lò vi sóng Electrolux EMM2022MW 20L (Trắng)
1.349.000đ 1.419.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng BlueStone MOB-7713 23L 1200W (Trắng) Lò vi sóng BlueStone MOB-7713 23L 1200W (Trắng)
Lò vi sóng BlueStone MOB-7713 23L 1200W (Trắng)
1.899.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng BlueStone MOB-7755 25L 1400W (Đen) Lò vi sóng BlueStone MOB-7755 25L 1400W (Đen)
Lò vi sóng BlueStone MOB-7755 25L 1400W (Đen)
2.799.000đ 2.999.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng BlueStone MOB-7757 1450W 25L Bạc Lò vi sóng BlueStone MOB-7757 1450W 25L Bạc
Lò vi sóng BlueStone MOB-7757 1450W 25L Bạc
2.969.000đ 3.299.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng BlueStone MOB-7716 1250W 20L Lò vi sóng BlueStone MOB-7716 1250W 20L
Lò vi sóng BlueStone MOB-7716 1250W 20L
1.799.000đ 1.999.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng Panasonic NN-GD371MYUE 950W 23L Xám Lò vi sóng Panasonic NN-GD371MYUE 950W 23L Xám
Lò vi sóng Panasonic NN-GD371MYUE 950W 23L Xám
4.577.000đ 5.868.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-678VN (S) 800W 20L (Bạc) Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-678VN (S) 800W 20L (Bạc)
Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-678VN (S) 800W 20L (Bạc)
2.460.000đ 3.220.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G222VN-S 20L (Bạc) (Hàng chính hãng) Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G222VN-S 20L (Bạc) (Hàng chính hãng)
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G222VN-S 20L (Bạc) (Hàng chính hãng)
1.690.000đ 2.050.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng Sunhouse SHD4820 20L Lò vi sóng Sunhouse SHD4820 20L
Lò vi sóng Sunhouse SHD4820 20L
1.599.000đ 1.750.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GD692SYUE 1000W 31L Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GD692SYUE 1000W 31L
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GD692SYUE 1000W 31L
5.577.800đ 10.272.000đ
-46%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-G371VN-W 23L (Trắng) Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-G371VN-W 23L (Trắng)
Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-G371VN-W 23L (Trắng)
2.250.000đ 3.950.200đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 950W 27L (Trắng) Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 950W 27L (Trắng)
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-GF574MYUE 950W 27L (Trắng)
4.837.800đ 8.296.000đ
-42%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS3288X 32L Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS3288X 32L
Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS3288X 32L
6.790.000đ 11.886.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-SM332MYUE 800W 25L Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-SM332MYUE 800W 25L
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-SM332MYUE 800W 25L
2.456.700đ 3.950.200đ
-38%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-G572VN-S 25L 900W (Bạc) (Hàng chính hãng) Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-G572VN-S 25L 900W (Bạc) (Hàng chính hãng)
Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-G572VN-S 25L 900W (Bạc) (Hàng chính hãng)
2.450.000đ 3.100.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ Sharp R-21A1(S)VN 22L Lò vi sóng cơ Sharp R-21A1(S)VN 22L
Lò vi sóng cơ Sharp R-21A1(S)VN 22L
1.750.000đ 2.230.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS3288X 32L Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS3288X 32L
Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS3288X 32L
6.790.000đ 11.886.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS3085X 30L Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS3085X 30L
Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS3085X 30L
3.490.000đ 6.392.000đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng có nướng Panasonic PALM-NN-GT353MYUE 23L Lò vi sóng có nướng Panasonic PALM-NN-GT353MYUE 23L
Lò vi sóng có nướng Panasonic PALM-NN-GT353MYUE 23L
2.835.000đ 3.630.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G226VN-S 20L (Bạc) Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G226VN-S 20L (Bạc)
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G226VN-S 20L (Bạc)
1.690.000đ 1.890.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ Sharp R-205VN-S 20L Lò vi sóng cơ Sharp R-205VN-S 20L
Lò vi sóng cơ Sharp R-205VN-S 20L
1.230.000đ 2.070.000đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng có nướng Sharp R-G223VN-SM Lò vi sóng có nướng Sharp R-G223VN-SM
Lò vi sóng có nướng Sharp R-G223VN-SM
1.577.800đ 1.776.500đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G302VN-S 23L Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G302VN-S 23L
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G302VN-S 23L
1.790.000đ 1.799.000đ
-1%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng Electrolux EMS2027GX Lò vi sóng Electrolux EMS2027GX
Lò vi sóng Electrolux EMS2027GX
2.190.000đ 2.808.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng Electrolux EMM2021MW Trắng Lò vi sóng Electrolux EMM2021MW Trắng
Lò vi sóng Electrolux EMM2021MW Trắng
1.290.000đ 1.654.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G302VN-S 23L Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G302VN-S 23L
Lò vi sóng cơ có nướng Sharp R-G302VN-S 23L
2.030.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ Sharp R-203VN-M 20L (Bạc) (Hàng chính hãng) Lò vi sóng cơ Sharp R-203VN-M 20L (Bạc) (Hàng chính hãng)
Lò vi sóng cơ Sharp R-203VN-M 20L (Bạc) (Hàng chính hãng)
1.200.000đ 1.600.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ Sharp R-201VN-W 20L (Trắng) Lò vi sóng cơ Sharp R-201VN-W 20L (Trắng)
Lò vi sóng cơ Sharp R-201VN-W 20L (Trắng)
1.190.000đ 1.750.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-G272VN-S 20L Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-G272VN-S 20L
Lò vi sóng điện tử có nướng Sharp R-G272VN-S 20L
1.799.000đ 2.009.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Samsung ME83X/XSV 1150W 23L (Đen) Lò vi sóng điện tử Samsung ME83X/XSV 1150W 23L (Đen)
Lò vi sóng điện tử Samsung ME83X/XSV 1150W 23L (Đen)
2.690.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Samsung CE73J-B/XSV 2350W 21L (Đen) Lò vi sóng điện tử Samsung CE73J-B/XSV 2350W 21L (Đen)
Lò vi sóng điện tử Samsung CE73J-B/XSV 2350W 21L (Đen)
3.290.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng hơi nước Sharp R-898M(S) 26L Lò vi sóng hơi nước Sharp R-898M(S) 26L
Lò vi sóng hơi nước Sharp R-898M(S) 26L
6.490.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Sharp R-G371VN-W 23L (Trắng) Lò vi sóng điện tử Sharp R-G371VN-W 23L (Trắng)
Lò vi sóng điện tử Sharp R-G371VN-W 23L (Trắng)
2.290.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Samsung GE83DST-T1/XSV 1100W 23L (Bạc) Lò vi sóng điện tử Samsung GE83DST-T1/XSV 1100W 23L (Bạc)
Lò vi sóng điện tử Samsung GE83DST-T1/XSV 1100W 23L (Bạc)
2.849.000đ 2.890.000đ
-1%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Teka MWE210G 21L (Xám nhạt) Lò vi sóng điện tử Teka MWE210G 21L (Xám nhạt)
Lò vi sóng điện tử Teka MWE210G 21L (Xám nhạt)
3.339.000đ 3.390.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng LG MH-6042DS 20L Lò vi sóng LG MH-6042DS 20L
Lò vi sóng LG MH-6042DS 20L
2.200.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST651MYUE 1000W 32L (Bạc) Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST651MYUE 1000W 32L (Bạc)
Lò vi sóng Panasonic PALM-NN-ST651MYUE 1000W 32L (Bạc)
4.199.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng Sanyo EM-G2135W/V 700W 20L (Trắng) Lò vi sóng Sanyo EM-G2135W/V 700W 20L (Trắng)
Lò vi sóng Sanyo EM-G2135W/V 700W 20L (Trắng)
1.590.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ Electrolux EMM2308X 800W 23L (Đen) Lò vi sóng cơ Electrolux EMM2308X 800W 23L (Đen)
Lò vi sóng cơ Electrolux EMM2308X 800W 23L (Đen)
2.480.000đ 2.690.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Samsung ME73M/XSV 1150W 20L (Xám đậm) Lò vi sóng điện tử Samsung ME73M/XSV 1150W 20L (Xám đậm)
Lò vi sóng điện tử Samsung ME73M/XSV 1150W 20L (Xám đậm)
2.390.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ không nướng Sharp R-220 22L (Trắng) Lò vi sóng cơ không nướng Sharp R-220 22L (Trắng)
Lò vi sóng cơ không nướng Sharp R-220 22L (Trắng)
1.690.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng MWO - G20 S1 Lò vi sóng MWO - G20 S1
Lò vi sóng MWO - G20 S1
1.490.000đ 1.690.000đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS2347S 800W 23L (Bạc) Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS2347S 800W 23L (Bạc)
Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS2347S 800W 23L (Bạc)
2.868.500đ 3.490.000đ
-18%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ Panasonic PALM-NN-SM332MYUE 25L Lò vi sóng cơ Panasonic PALM-NN-SM332MYUE 25L
Lò vi sóng cơ Panasonic PALM-NN-SM332MYUE 25L
2.419.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS3087X 30L Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS3087X 30L
Lò vi sóng điện tử Electrolux EMS3087X 30L
4.890.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng cơ Sharp R-G221VN-W 20L 800W Lò vi sóng cơ Sharp R-G221VN-W 20L 800W
Lò vi sóng cơ Sharp R-G221VN-W 20L 800W
1.690.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng Goldsun MWO-G20D7 1200W 20L (Trắng) Lò vi sóng Goldsun MWO-G20D7 1200W 20L (Trắng)
Lò vi sóng Goldsun MWO-G20D7 1200W 20L (Trắng)
1.190.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng Samsung MG23K3515AS/SV, 23L Lò vi sóng Samsung MG23K3515AS/SV, 23L
Lò vi sóng Samsung MG23K3515AS/SV, 23L
2.790.000đ 3.300.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng AQUA AEM-G1125W Lò vi sóng AQUA AEM-G1125W
Lò vi sóng AQUA AEM-G1125W
1.290.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Sharp R-G620VN-ST 20L Lò vi sóng điện tử Sharp R-G620VN-ST 20L
Lò vi sóng điện tử Sharp R-G620VN-ST 20L
2.389.000đ 2.480.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lò vi sóng điện tử Panasonic NN-ST253WYUE 20L (Trắng) Lò vi sóng điện tử Panasonic NN-ST253WYUE 20L (Trắng)
Lò vi sóng điện tử Panasonic NN-ST253WYUE 20L (Trắng)
2.139.000đ 2.280.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy