text.skipToContent

Lò nướng bánh mì & sandwich

Tìm thấy 64 sản phẩm
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng) Máy nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng)
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng)
479.000đ 689.900đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng) Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng)
Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng)
680.000đ 1.020.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) - Hàng chính hãng Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) - Hàng chính hãng
Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) - Hàng chính hãng
1.030.000đ 1.240.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) - Hàng chính hãng Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) - Hàng chính hãng
Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) - Hàng chính hãng
1.030.000đ 1.240.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD4825 Lò nướng sandwich Philips HD4825
Lò nướng sandwich Philips HD4825
729.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng Sandwich Philips HD2637 Lò nướng Sandwich Philips HD2637
Lò nướng Sandwich Philips HD2637
1.090.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2595 (Trắng) - Hàng nhập khẩu Lò nướng sandwich Philips HD2595 (Trắng) - Hàng nhập khẩu
Lò nướng sandwich Philips HD2595 (Trắng) - Hàng nhập khẩu
610.000đ 895.700đ
-32%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng Sandwich Tefal TT1321 870W (Trắng) Lò nướng Sandwich Tefal TT1321 870W (Trắng)
Lò nướng Sandwich Tefal TT1321 870W (Trắng)
759.000đ 1.100.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) (Hàng chính hãng) Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) (Hàng chính hãng)
Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) (Hàng chính hãng)
949.000đ 1.016.300đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng) Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng)
Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng)
690.000đ 810.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng Sandwich Philips HD2637 (Bạc, đen) Lò nướng Sandwich Philips HD2637 (Bạc, đen)
Lò nướng Sandwich Philips HD2637 (Bạc, đen)
1.209.000đ 1.285.300đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) (Hàng chính hãng) Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) (Hàng chính hãng)
Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) (Hàng chính hãng)
799.000đ 1.016.300đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD4825 820W (Đen) Lò nướng sandwich Philips HD4825 820W (Đen)
Lò nướng sandwich Philips HD4825 820W (Đen)
660.000đ 950.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng điện Zelmer 26Z013 700W (Đen) Lò nướng điện Zelmer 26Z013 700W (Đen)
Lò nướng điện Zelmer 26Z013 700W (Đen)
889.000đ 990.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng điện Zelmer 26Z010 Symbio 700W (Trắng) Lò nướng điện Zelmer 26Z010 Symbio 700W (Trắng)
Lò nướng điện Zelmer 26Z010 Symbio 700W (Trắng)
789.000đ 870.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng điện Zelmer 26Z010 Symbio 700W (Trắng) Lò nướng điện Zelmer 26Z010 Symbio 700W (Trắng)
Lò nướng điện Zelmer 26Z010 Symbio 700W (Trắng)
789.000đ 870.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng điện Zelmer 26Z013 700W (Đen) Lò nướng điện Zelmer 26Z013 700W (Đen)
Lò nướng điện Zelmer 26Z013 700W (Đen)
889.000đ 990.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) (Hàng chính hãng) Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) (Hàng chính hãng)
Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) (Hàng chính hãng)
944.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) (Hàng chính hãng) Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) (Hàng chính hãng)
Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) (Hàng chính hãng)
944.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) - Hàng chính hãng Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) - Hàng chính hãng
Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) - Hàng chính hãng
1.020.000đ 1.220.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp nướng sandwich Tiross TS-513 750W (Bạc) Kẹp nướng sandwich Tiross TS-513 750W (Bạc)
Kẹp nướng sandwich Tiross TS-513 750W (Bạc)
599.000đ 890.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng) Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng)
Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng)
773.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy nướng bánh Sandwich Tefal SM1551 (Bạc) Máy nướng bánh Sandwich Tefal SM1551 (Bạc)
Máy nướng bánh Sandwich Tefal SM1551 (Bạc)
700.000đ 1.184.800đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2595 800W (Trắng) Lò nướng sandwich Philips HD2595 800W (Trắng)
Lò nướng sandwich Philips HD2595 800W (Trắng)
799.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy nướng bánh mỳ Cloer 3211 Máy nướng bánh mỳ Cloer 3211
Máy nướng bánh mỳ Cloer 3211
1.430.000đ 2.072.200đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng) Máy nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng)
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng)
479.000đ 756.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng) Máy nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng)
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng)
479.000đ 689.900đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) (Hàng chính hãng) Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) (Hàng chính hãng)
Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) (Hàng chính hãng)
959.000đ 1.016.300đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS3505K 950W (Đen) Máy nướng bánh mì Electrolux ETS3505K 950W (Đen)
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS3505K 950W (Đen)
650.000đ 690.000đ
-6%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng bánh mì Electrolux ETS5604S (Bạc) Lò nướng bánh mì Electrolux ETS5604S (Bạc)
Lò nướng bánh mì Electrolux ETS5604S (Bạc)
1.190.000đ 1.390.000đ
-14%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp nướng sandwich Tiross TS-514 750W (Bạc) Kẹp nướng sandwich Tiross TS-514 750W (Bạc)
Kẹp nướng sandwich Tiross TS-514 750W (Bạc)
599.000đ 810.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp nướng sandwich Tiross TS514 750W (Bạc) Kẹp nướng sandwich Tiross TS514 750W (Bạc)
Kẹp nướng sandwich Tiross TS514 750W (Bạc)
569.000đ 810.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) (Hàng chính hãng) Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) (Hàng chính hãng)
Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) (Hàng chính hãng)
959.000đ 1.016.300đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp nướng sandwich Tiross TS513 750W (Bạc) Kẹp nướng sandwich Tiross TS513 750W (Bạc)
Kẹp nướng sandwich Tiross TS513 750W (Bạc)
649.000đ 890.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng) Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng)
Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng)
749.000đ 810.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng bánh mì Philips HD2393/02 820W (Trắng) Lò nướng bánh mì Philips HD2393/02 820W (Trắng)
Lò nướng bánh mì Philips HD2393/02 820W (Trắng)
890.000đ 920.000đ
-3%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng bánh mì Philips HD2595 800W (Trắng) Lò nướng bánh mì Philips HD2595 800W (Trắng)
Lò nướng bánh mì Philips HD2595 800W (Trắng)
690.000đ 717.000đ
-4%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen) Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen)
Lò nướng sandwich Philips HD2393/92 820W (Đen)
799.000đ 954.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy làm bánh Sandwich Philips HD2393 820W (Đen)- Hàng nhập khẩu Máy làm bánh Sandwich Philips HD2393 820W (Đen)- Hàng nhập khẩu
Máy làm bánh Sandwich Philips HD2393 820W (Đen)- Hàng nhập khẩu
701.100đ 1.383.100đ
-49%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp nướng bánh sandwich Kymito KS-W05 800W Kẹp nướng bánh sandwich Kymito KS-W05 800W
Kẹp nướng bánh sandwich Kymito KS-W05 800W
440.000đ 733.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng) Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng)
Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng)
799.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp nướng sandwich Tiross TS514 750W (Bạc) Kẹp nướng sandwich Tiross TS514 750W (Bạc)
Kẹp nướng sandwich Tiross TS514 750W (Bạc)
569.000đ 810.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS3505K 950W (Đen) Máy nướng bánh mì Electrolux ETS3505K 950W (Đen)
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS3505K 950W (Đen)
649.000đ 889.900đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2595 800W Lò nướng sandwich Philips HD2595 800W
Lò nướng sandwich Philips HD2595 800W
799.000đ 817.400đ
-2%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy kẹp bánh mỳ Sinbo SSM-2512 Máy kẹp bánh mỳ Sinbo SSM-2512
Máy kẹp bánh mỳ Sinbo SSM-2512
589.000đ 849.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy làm bánh sandwich Philips HD2393 820W (Trắng)- Hàng nhập khẩu Máy làm bánh sandwich Philips HD2393 820W (Trắng)- Hàng nhập khẩu
Máy làm bánh sandwich Philips HD2393 820W (Trắng)- Hàng nhập khẩu
701.100đ 1.383.100đ
-49%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng Tefal TT1321 870W Trắng Lò nướng Tefal TT1321 870W Trắng
Lò nướng Tefal TT1321 870W Trắng
759.000đ 1.100.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy làm bánh sandwich Philips HD2393 820W (Trắng phối xám)- Hàng nhập khẩu Máy làm bánh sandwich Philips HD2393 820W (Trắng phối xám)- Hàng nhập khẩu
Máy làm bánh sandwich Philips HD2393 820W (Trắng phối xám)- Hàng nhập khẩu
608.000đ 1.035.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp nướng bánh sandwich Kymito KS-W06 800W Kẹp nướng bánh sandwich Kymito KS-W06 800W
Kẹp nướng bánh sandwich Kymito KS-W06 800W
270.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp nướng bánh sandwich Kymito KS-W06 800W Kẹp nướng bánh sandwich Kymito KS-W06 800W
Kẹp nướng bánh sandwich Kymito KS-W06 800W
270.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng) Lò nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng)
Lò nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng)
479.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy nướng bánh mỳ Sinbo ST-2418 Máy nướng bánh mỳ Sinbo ST-2418
Máy nướng bánh mỳ Sinbo ST-2418
689.000đ 990.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS3505K 950W (Đen) Máy nướng bánh mì Electrolux ETS3505K 950W (Đen)
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS3505K 950W (Đen)
649.000đ 889.900đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp nướng sandwich Tiross TS513 750W (Bạc) Kẹp nướng sandwich Tiross TS513 750W (Bạc)
Kẹp nướng sandwich Tiross TS513 750W (Bạc)
649.000đ 890.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) - Hàng chính hãng Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) - Hàng chính hãng
Lò nướng sandwich Philips HD2393/02 820W (Trắng) - Hàng chính hãng
1.020.000đ 1.220.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy nướng bánh mì Severin AT 2514 850W (Bạc) Máy nướng bánh mì Severin AT 2514 850W (Bạc)
Máy nướng bánh mì Severin AT 2514 850W (Bạc)
1.399.000đ 1.500.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp nướng bánh sandwich Kymito KS-W05 800W Kẹp nướng bánh sandwich Kymito KS-W05 800W
Kẹp nướng bánh sandwich Kymito KS-W05 800W
440.000đ 733.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng) Máy nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng)
Máy nướng bánh mì Electrolux ETS1303W 930W (Trắng)
479.000đ 756.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy làm bánh sandwich Philips HD2393 (Trắng phối xám) - Hàng Nhập Khẩu Máy làm bánh sandwich Philips HD2393 (Trắng phối xám) - Hàng Nhập Khẩu
Máy làm bánh sandwich Philips HD2393 (Trắng phối xám) - Hàng Nhập Khẩu
609.000đ 990.000đ
-38%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng) Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng)
Lò nướng sandwich Philips HD4825 800W (Đen) (Hàng chính hãng)
830.000đ 1.000.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy