text.skipToContent

LEGO Star Wars

Tìm thấy 24 sản phẩm
Mô hình Lego Star Wars – Xe tăng chiến đấu cộng hòa 75182 (305 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Xe tăng chiến đấu cộng hòa 75182 (305 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Xe tăng chiến đấu cộng hòa 75182 (305 chi tiết)
1.299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars – Lính đánh bộ và phi cơ tốc độ 75532 (452 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Lính đánh bộ và phi cơ tốc độ 75532 (452 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Lính đánh bộ và phi cơ tốc độ 75532 (452 chi tiết)
2.399.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars – Xe chiến đấu của kẻ săn tiền thưởng 75167 (125 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Xe chiến đấu của kẻ săn tiền thưởng 75167 (125 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Xe chiến đấu của kẻ săn tiền thưởng 75167 (125 chi tiết)
649.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars – Phòng biến đổi của chúa tể Darth Vader 75183 (282 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Phòng biến đổi của chúa tể Darth Vader 75183 (282 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Phòng biến đổi của chúa tể Darth Vader 75183 (282 chi tiết)
1.299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars – Xe chiến đấu của đế chế thứ nhất 75166 (117 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Xe chiến đấu của đế chế thứ nhất 75166 (117 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Xe chiến đấu của đế chế thứ nhất 75166 (117 chi tiết)
649.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars – Lính chỉ huy Stormtrooper 75531 (100 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Lính chỉ huy Stormtrooper 75531 (100 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Lính chỉ huy Stormtrooper 75531 (100 chi tiết)
999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars TM – Phi thuyền chiến đấu 75125 (87 mảnh ghép) Mô hình Lego Star Wars TM – Phi thuyền chiến đấu 75125 (87 mảnh ghép)
Mô hình Lego Star Wars TM – Phi thuyền chiến đấu 75125 (87 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars – Đội quân kháng chiến 75131 (112 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Đội quân kháng chiến 75131 (112 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Đội quân kháng chiến 75131 (112 chi tiết)
599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Constraction Star Wars – Phi công Poe Dameron 75115 (102 mảnh ghép) Mô hình Lego Constraction Star Wars – Phi công Poe Dameron 75115 (102 mảnh ghép)
Mô hình Lego Constraction Star Wars – Phi công Poe Dameron 75115 (102 mảnh ghép)
999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Constraction Star Wars – Nhân vật Rey 75113 (84 mảnh ghép) Mô hình Lego Constraction Star Wars – Nhân vật Rey 75113 (84 mảnh ghép)
Mô hình Lego Constraction Star Wars – Nhân vật Rey 75113 (84 mảnh ghép)
849.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Constraction Star Wars – Đại úy Phasma 75118 (82 mảnh ghép) Mô hình Lego Constraction Star Wars – Đại úy Phasma 75118 (82 mảnh ghép)
Mô hình Lego Constraction Star Wars – Đại úy Phasma 75118 (82 mảnh ghép)
999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars – Đối đầu trên hành tinh Jakku 75148 (530 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Đối đầu trên hành tinh Jakku 75148 (530 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Đối đầu trên hành tinh Jakku 75148 (530 chi tiết)
3.349.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Constraction Star Wars – Nhân vật Finn 75116 (98 mảnh ghép) Mô hình Lego Constraction Star Wars – Nhân vật Finn 75116 (98 mảnh ghép)
Mô hình Lego Constraction Star Wars – Nhân vật Finn 75116 (98 mảnh ghép)
999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars – Đại chiến trên hành tinh Hoth 75138 (233 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Đại chiến trên hành tinh Hoth 75138 (233 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Đại chiến trên hành tinh Hoth 75138 (233 chi tiết)
1.299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars – Tàu bay thiết giáp của đội quân kháng chiến 75140 (646 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Tàu bay thiết giáp của đội quân kháng chiến 75140 (646 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Tàu bay thiết giáp của đội quân kháng chiến 75140 (646 chi tiết)
3.349.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars TM – Cỗ máy AT-DP 75130 (76 mảnh ghép) Mô hình Lego Star Wars TM – Cỗ máy AT-DP 75130 (76 mảnh ghép)
Mô hình Lego Star Wars TM – Cỗ máy AT-DP 75130 (76 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars TM – Phi thuyền chiến đấu của Wookiee 75129 (84 mảnh ghép) Mô hình Lego Star Wars TM – Phi thuyền chiến đấu của Wookiee 75129 (84 mảnh ghép)
Mô hình Lego Star Wars TM – Phi thuyền chiến đấu của Wookiee 75129 (84 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars TM – Phi thuyền bóng ma 75127 (104 mảnh ghép) Mô hình Lego Star Wars TM – Phi thuyền bóng ma 75127 (104 mảnh ghép)
Mô hình Lego Star Wars TM – Phi thuyền bóng ma 75127 (104 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars – Phi thuyền chiến đấu Eclipse 75145 (363 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Phi thuyền chiến đấu Eclipse 75145 (363 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Phi thuyền chiến đấu Eclipse 75145 (363 chi tiết)
1.869.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars – Khoang chứa trốn thoát của Rôbôt 75136 (197 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Khoang chứa trốn thoát của Rôbôt 75136 (197 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Khoang chứa trốn thoát của Rôbôt 75136 (197 chi tiết)
1.299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars – Buồng đông lạnh 75137 (231 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Buồng đông lạnh 75137 (231 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Buồng đông lạnh 75137 (231 chi tiết)
1.299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Star Wars – Môtô tốc độ của Kanan 75141 (234 chi tiết) Mô hình Lego Star Wars – Môtô tốc độ của Kanan 75141 (234 chi tiết)
Mô hình Lego Star Wars – Môtô tốc độ của Kanan 75141 (234 chi tiết)
1.299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy