text.skipToContent

LEGO Nexo Knights

Tìm thấy 22 sản phẩm
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy leo núi của Aaron 70355 (598 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy leo núi của Aaron 70355 (598 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy leo núi của Aaron 70355 (598 mảnh ghép)
1.331.000đ 2.219.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy khoan kép của Axl 70354 (318 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy khoan kép của Axl 70354 (318 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy khoan kép của Axl 70354 (318 mảnh ghép)
887.000đ 1.479.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Rồng bay máy của Macy 70361 (153 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Rồng bay máy của Macy 70361 (153 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Rồng bay máy của Macy 70361 (153 mảnh ghép)
323.000đ 539.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Lâu đài Knighton 70357 (1426 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Lâu đài Knighton 70357 (1426 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Lâu đài Knighton 70357 (1426 mảnh ghép)
4.949.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Bộ khiên Nexo mùa hai 70373 (10 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Bộ khiên Nexo mùa hai 70373 (10 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Bộ khiên Nexo mùa hai 70373 (10 mảnh ghép)
149.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Rồng sấm sét 70353 (318 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Rồng sấm sét 70353 (318 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Rồng sấm sét 70353 (318 mảnh ghép)
731.000đ 1.219.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Khổng lồ đá hủy diệt tối thượng 70356 (785 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Khổng lồ đá hủy diệt tối thượng 70356 (785 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Khổng lồ đá hủy diệt tối thượng 70356 (785 mảnh ghép)
1.553.000đ 2.589.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Thư viện Merlok 70324 (288 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Thư viện Merlok 70324 (288 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Thư viện Merlok 70324 (288 mảnh ghép)
929.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ máy của nhà vua 70327 (375 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ máy của nhà vua 70327 (375 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ máy của nhà vua 70327 (375 mảnh ghép)
1.469.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe quái vật của Jestro 70316 (658 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe quái vật của Jestro 70316 (658 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe quái vật của Jestro 70316 (658 mảnh ghép)
2.229.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Lance 70337 (75 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Lance 70337 (75 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Lance 70337 (75 mảnh ghép)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Xe tấn công quỷ dữ 70318 (95 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Xe tấn công quỷ dữ 70318 (95 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Xe tấn công quỷ dữ 70318 (95 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Qủy Mắc ma 70338 (64 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Qủy Mắc ma 70338 (64 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Qủy Mắc ma 70338 (64 mảnh ghép)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Hang ổ nham thạch của Jestro 70323 (1186 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hang ổ nham thạch của Jestro 70323 (1186 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hang ổ nham thạch của Jestro 70323 (1186 mảnh ghép)
5.499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Quỷ Flama 70339 (67 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Quỷ Flama 70339 (67 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Quỷ Flama 70339 (67 mảnh ghép)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe kỵ sĩ chiến đấu 70310 (76 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe kỵ sĩ chiến đấu 70310 (76 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe kỵ sĩ chiến đấu 70310 (76 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Macy 70331 (101 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Macy 70331 (101 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Macy 70331 (101 mảnh ghép)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy bắn cung của Aaron 70320 (301 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy bắn cung của Aaron 70320 (301 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy bắn cung của Aaron 70320 (301 mảnh ghép)
1.469.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy hủy diệt của Quỷ Nham Thạch 70321 (516 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy hủy diệt của Quỷ Nham Thạch 70321 (516 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy hủy diệt của Quỷ Nham Thạch 70321 (516 mảnh ghép)
2.229.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Xe kéo hủy diệt của Quỷ Vương 70314 (314 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Xe kéo hủy diệt của Quỷ Vương 70314 (314 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Xe kéo hủy diệt của Quỷ Vương 70314 (314 mảnh ghép)
1.469.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe bắn đá 70311 (93 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe bắn đá 70311 (93 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe bắn đá 70311 (93 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ đen 70326 (530 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ đen 70326 (530 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ đen 70326 (530 mảnh ghép)
2.229.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy