text.skipToContent

LEGO Nexo Knights

Tìm thấy 30 sản phẩm
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe kỵ sĩ chiến đấu 70310 (76 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe kỵ sĩ chiến đấu 70310 (76 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe kỵ sĩ chiến đấu 70310 (76 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Clay 70330 (72 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Clay 70330 (72 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Clay 70330 (72 mảnh ghép)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Xe tấn công quỷ dữ 70318 (95 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Xe tấn công quỷ dữ 70318 (95 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Xe tấn công quỷ dữ 70318 (95 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Macy 70331 (101 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Macy 70331 (101 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Macy 70331 (101 mảnh ghép)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Lance 70337 (75 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Lance 70337 (75 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Lance 70337 (75 mảnh ghép)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy bắn cung của Aaron 70320 (301 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy bắn cung của Aaron 70320 (301 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy bắn cung của Aaron 70320 (301 mảnh ghép)
1.469.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ đen 70326 (530 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ đen 70326 (530 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ đen 70326 (530 mảnh ghép)
2.229.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Lâu đài Knighton 70357 (1426 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Lâu đài Knighton 70357 (1426 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Lâu đài Knighton 70357 (1426 mảnh ghép)
4.949.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Bộ khiên Nexo mùa hai 70373 (10 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Bộ khiên Nexo mùa hai 70373 (10 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Bộ khiên Nexo mùa hai 70373 (10 mảnh ghép)
149.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Rồng bay máy của Macy 70361 (153 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Rồng bay máy của Macy 70361 (153 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Rồng bay máy của Macy 70361 (153 mảnh ghép)
539.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Khổng lồ đá hủy diệt tối thượng 70356 (785 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Khổng lồ đá hủy diệt tối thượng 70356 (785 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Khổng lồ đá hủy diệt tối thượng 70356 (785 mảnh ghép)
2.589.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy leo núi của Aaron 70355 (598 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy leo núi của Aaron 70355 (598 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy leo núi của Aaron 70355 (598 mảnh ghép)
2.219.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy khoan kép của Axl 70354 (318 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy khoan kép của Axl 70354 (318 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy khoan kép của Axl 70354 (318 mảnh ghép)
1.479.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Rồng sấm sét 70353 (318 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Rồng sấm sét 70353 (318 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Rồng sấm sét 70353 (318 mảnh ghép)
1.219.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chùy sấm sét của Macy Lego Nexo Knights 70319 (202 chi tiết) Chùy sấm sét của Macy Lego Nexo Knights 70319 (202 chi tiết)
Chùy sấm sét của Macy Lego Nexo Knights 70319 (202 chi tiết)
749.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ Lego Nexo Knights 70318 - Xe tấn công quỷ dữ Bộ Lego Nexo Knights 70318 - Xe tấn công quỷ dữ
Bộ Lego Nexo Knights 70318 - Xe tấn công quỷ dữ
369.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe kéo hủy diệt Lego Nexo Knights 70314 (314 chi tiết) Xe kéo hủy diệt Lego Nexo Knights 70314 (314 chi tiết)
Xe kéo hủy diệt Lego Nexo Knights 70314 (314 chi tiết)
1.469.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe bắn đá 70311 (93 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe bắn đá 70311 (93 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe bắn đá 70311 (93 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Xe kéo hủy diệt của Quỷ Vương 70314 (314 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Xe kéo hủy diệt của Quỷ Vương 70314 (314 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Xe kéo hủy diệt của Quỷ Vương 70314 (314 mảnh ghép)
1.469.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chiến xa của Ruina Lego Nexo Knights 70349 Chiến xa của Ruina Lego Nexo Knights 70349
Chiến xa của Ruina Lego Nexo Knights 70349
839.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Thư viện Merlok 70324 (288 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Thư viện Merlok 70324 (288 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Thư viện Merlok 70324 (288 mảnh ghép)
929.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ máy của nhà vua 70327 (375 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ máy của nhà vua 70327 (375 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ máy của nhà vua 70327 (375 mảnh ghép)
1.469.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe quái vật của Jestro 70316 (658 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe quái vật của Jestro 70316 (658 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe quái vật của Jestro 70316 (658 mảnh ghép)
2.229.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Qủy Mắc ma 70338 (64 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Qủy Mắc ma 70338 (64 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Qủy Mắc ma 70338 (64 mảnh ghép)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Hang ổ nham thạch của Jestro 70323 (1186 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hang ổ nham thạch của Jestro 70323 (1186 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hang ổ nham thạch của Jestro 70323 (1186 mảnh ghép)
5.499.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Axl 70336 (69 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Axl 70336 (69 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Axl 70336 (69 mảnh ghép)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Quỷ Flama 70339 (67 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Quỷ Flama 70339 (67 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Quỷ Flama 70339 (67 mảnh ghép)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chiến Giáp Aaron Lego Nexo Knights 70364 Chiến Giáp Aaron Lego Nexo Knights 70364
Chiến Giáp Aaron Lego Nexo Knights 70364
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chiến Giáp Clay Lego Nexo Knights 70362 Chiến Giáp Clay Lego Nexo Knights 70362
Chiến Giáp Clay Lego Nexo Knights 70362
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy hủy diệt của Quỷ Nham Thạch 70321 (516 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy hủy diệt của Quỷ Nham Thạch 70321 (516 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy hủy diệt của Quỷ Nham Thạch 70321 (516 mảnh ghép)
2.229.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy