text.skipToContent

LEGO Friends

Tìm thấy 28 sản phẩm
Mô hình Lego - Bệnh viện Heartlake 41318 (871 chi tiết) Mô hình Lego - Bệnh viện Heartlake 41318 (871 chi tiết)
Mô hình Lego - Bệnh viện Heartlake 41318 (871 chi tiết)
2.569.000đ 4.279.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego - Xe kéo và ca nô của Andrea 41316 (309 chi tiết) Mô hình Lego - Xe kéo và ca nô của Andrea 41316 (309 chi tiết)
Mô hình Lego - Xe kéo và ca nô của Andrea 41316 (309 chi tiết)
769.000đ 1.099.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego - Du thuyền ánh nắng 41317 (603 chi tiết) Mô hình Lego - Du thuyền ánh nắng 41317 (603 chi tiết)
Mô hình Lego - Du thuyền ánh nắng 41317 (603 chi tiết)
2.329.000đ 3.329.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego - Cửa hàng dụng cụ lướt sóng 41315 (186 chi tiết) Mô hình Lego - Cửa hàng dụng cụ lướt sóng 41315 (186 chi tiết)
Mô hình Lego - Cửa hàng dụng cụ lướt sóng 41315 (186 chi tiết)
739.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình LEGO Friends - Tiệm bánh Pizza Hearlake 41311 (289 mảnh ghép) Mô hình LEGO Friends - Tiệm bánh Pizza Hearlake 41311 (289 mảnh ghép)
Mô hình LEGO Friends - Tiệm bánh Pizza Hearlake 41311 (289 mảnh ghép)
1.399.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình LEGO Friends - Dịch vụ giao hàng quà tặng Heartlake 41310 (185 mảnh ghép) Mô hình LEGO Friends - Dịch vụ giao hàng quà tặng Heartlake 41310 (185 mảnh ghép)
Mô hình LEGO Friends - Dịch vụ giao hàng quà tặng Heartlake 41310 (185 mảnh ghép)
929.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giải vô địch cún cưng Lego Friends 41300 (185 chi tiết) Giải vô địch cún cưng Lego Friends 41300 (185 chi tiết)
Giải vô địch cún cưng Lego Friends 41300 (185 chi tiết)
739.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lego Friends 41310 - Dịch vụ giao hàng quà tặng Heartlake Lego Friends 41310 - Dịch vụ giao hàng quà tặng Heartlake
Lego Friends 41310 - Dịch vụ giao hàng quà tặng Heartlake
589.000đ 929.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trung tâm thể thao Heartlake Lego Friends 41312 (328 chi tiết) Trung tâm thể thao Heartlake Lego Friends 41312 (328 chi tiết)
Trung tâm thể thao Heartlake Lego Friends 41312 (328 chi tiết)
1.759.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chăm sóc cún cưng Lego Friends 41302 (45 chi tiết) Bộ chăm sóc cún cưng Lego Friends 41302 (45 chi tiết)
Bộ chăm sóc cún cưng Lego Friends 41302 (45 chi tiết)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lego Friends 41309 - Buổi ca nhạc hòa tấu của Andrea Lego Friends 41309 - Buổi ca nhạc hòa tấu của Andrea
Lego Friends 41309 - Buổi ca nhạc hòa tấu của Andrea
259.000đ 458.000đ
-43%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe máy bãi biển của Mia Lego Friends 41306 Xe máy bãi biển của Mia Lego Friends 41306
Xe máy bãi biển của Mia Lego Friends 41306
269.000đ 458.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình LEGO Friends - Buổi ca nhạc hòa tấu của Andrea 41309 (86 mảnh ghép) Mô hình LEGO Friends - Buổi ca nhạc hòa tấu của Andrea 41309 (86 mảnh ghép)
Mô hình LEGO Friends - Buổi ca nhạc hòa tấu của Andrea 41309 (86 mảnh ghép)
458.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình LEGO Friends - Phòng thí nghiệm của OIivia 41307 (91 mảnh ghép) Mô hình LEGO Friends - Phòng thí nghiệm của OIivia 41307 (91 mảnh ghép)
Mô hình LEGO Friends - Phòng thí nghiệm của OIivia 41307 (91 mảnh ghép)
458.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phòng thí nghiệm của Olivia Lego Friends 41307 Phòng thí nghiệm của Olivia Lego Friends 41307
Phòng thí nghiệm của Olivia Lego Friends 41307
259.000đ 458.000đ
-43%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Friends – Cửa hàng ăn vặt lưu động 41129 (243 mảnh ghép) Mô hình Lego Friends – Cửa hàng ăn vặt lưu động 41129 (243 mảnh ghép)
Mô hình Lego Friends – Cửa hàng ăn vặt lưu động 41129 (243 mảnh ghép)
1.109.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Friends – Nhà cắm trại trên cây 41122 (726 mảnh ghép) Mô hình Lego Friends – Nhà cắm trại trên cây 41122 (726 mảnh ghép)
Mô hình Lego Friends – Nhà cắm trại trên cây 41122 (726 mảnh ghép)
3.119.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Friends – Phòng làm việc sáng tạo của Emma 41115 (108 mảnh ghép) Mô hình Lego Friends – Phòng làm việc sáng tạo của Emma 41115 (108 mảnh ghép)
Mô hình Lego Friends – Phòng làm việc sáng tạo của Emma 41115 (108 mảnh ghép)
429.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Friends – Khinh khí cầu Heartlake 41097 (254 mảnh ghép) Mô hình Lego Friends – Khinh khí cầu Heartlake 41097 (254 mảnh ghép)
Mô hình Lego Friends – Khinh khí cầu Heartlake 41097 (254 mảnh ghép)
1.549.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Friends – Trường quay ngôi sao 41117 (194 mảnh ghép) Mô hình Lego Friends – Trường quay ngôi sao 41117 (194 mảnh ghép)
Mô hình Lego Friends – Trường quay ngôi sao 41117 (194 mảnh ghép)
799.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Friends – Ngày hội thú cưng 41124 (286 mảnh ghép) Mô hình Lego Friends – Ngày hội thú cưng 41124 (286 mảnh ghép)
Mô hình Lego Friends – Ngày hội thú cưng 41124 (286 mảnh ghép)
1.109.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giải vô địch cún cưng Lego Friends 41300 Giải vô địch cún cưng Lego Friends 41300
Giải vô địch cún cưng Lego Friends 41300
599.000đ 739.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Friends – Trại chăm sóc ngựa 41125 (370 mảnh ghép) Mô hình Lego Friends – Trại chăm sóc ngựa 41125 (370 mảnh ghép)
Mô hình Lego Friends – Trại chăm sóc ngựa 41125 (370 mảnh ghép)
1.759.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Friends – Câu lạc bộ cưỡi ngựa 41126 (575 mảnh ghép) Mô hình Lego Friends – Câu lạc bộ cưỡi ngựa 41126 (575 mảnh ghép)
Mô hình Lego Friends – Câu lạc bộ cưỡi ngựa 41126 (575 mảnh ghép)
2.899.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Friends – Trạm rửa xe của Foal 41123 (77 mảnh ghép) Mô hình Lego Friends – Trạm rửa xe của Foal 41123 (77 mảnh ghép)
Mô hình Lego Friends – Trạm rửa xe của Foal 41123 (77 mảnh ghép)
429.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Friends – Tàu lượn siêu tốc 41130 (1124 mảnh ghép) Mô hình Lego Friends – Tàu lượn siêu tốc 41130 (1124 mảnh ghép)
Mô hình Lego Friends – Tàu lượn siêu tốc 41130 (1124 mảnh ghép)
4.589.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ xếp hình Trạm tắm ngựa Lego Friends 41123 Bộ xếp hình Trạm tắm ngựa Lego Friends 41123
Bộ xếp hình Trạm tắm ngựa Lego Friends 41123
429.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Friends – Quán cà phê bánh ngọt Heartlake 41119 (439 mảnh ghép) Mô hình Lego Friends – Quán cà phê bánh ngọt Heartlake 41119 (439 mảnh ghép)
Mô hình Lego Friends – Quán cà phê bánh ngọt Heartlake 41119 (439 mảnh ghép)
1.759.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy