text.skipToContent

LEGO City

Tìm thấy 38 sản phẩm
Mô hình Lego City Police – Rượt đuổi tội phạm 60126 (47 mảnh ghép) Mô hình Lego City Police – Rượt đuổi tội phạm 60126 (47 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Police – Rượt đuổi tội phạm 60126 (47 mảnh ghép)
229.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City Police – Cảnh sát truy đuổi 60128 (184 mảnh ghép) Mô hình Lego City Police – Cảnh sát truy đuổi 60128 (184 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Police – Cảnh sát truy đuổi 60128 (184 mảnh ghép)
839.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City Fire – Bộ cứu hỏa khởi đầu 60106 (90 mảnh ghép) Mô hình Lego City Fire – Bộ cứu hỏa khởi đầu 60106 (90 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Fire – Bộ cứu hỏa khởi đầu 60106 (90 mảnh ghép)
419.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City Great Vehicles – Xe đua địa hình 60115 (176 mảnh ghép) Mô hình Lego City Great Vehicles – Xe đua địa hình 60115 (176 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Great Vehicles – Xe đua địa hình 60115 (176 mảnh ghép)
839.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City - Bộ thám hiểm rừng xanh khởi đầu 60157 (88 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Bộ thám hiểm rừng xanh khởi đầu 60157 (88 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Bộ thám hiểm rừng xanh khởi đầu 60157 (88 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City - Xe cướp két sắt 60137 (144 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Xe cướp két sắt 60137 (144 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Xe cướp két sắt 60137 (144 mảnh ghép)
889.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City - Trực thăng vận tải cỡ lớn thám hiểm rừng 60162 (813 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Trực thăng vận tải cỡ lớn thám hiểm rừng 60162 (813 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Trực thăng vận tải cỡ lớn thám hiểm rừng 60162 (813 mảnh ghép)
5.959.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City - Địa điểm thám hiểm rừng 60161 (813 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Địa điểm thám hiểm rừng 60161 (813 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Địa điểm thám hiểm rừng 60161 (813 mảnh ghép)
4.589.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình LEGO City - Xe vận chuyển cỡ lớn 60151 (333 mảnh ghép) Mô hình LEGO City - Xe vận chuyển cỡ lớn 60151 (333 mảnh ghép)
Mô hình LEGO City - Xe vận chuyển cỡ lớn 60151 (333 mảnh ghép)
699.000đ 1.279.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình LEGO City - Xe pizza 60150 (249 mảnh ghép) Mô hình LEGO City - Xe pizza 60150 (249 mảnh ghép)
Mô hình LEGO City - Xe pizza 60150 (249 mảnh ghép)
839.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City - Biệt đội thám hiểm rừng 60159 (378 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Biệt đội thám hiểm rừng 60159 (378 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Biệt đội thám hiểm rừng 60159 (378 mảnh ghép)
769.000đ 1.099.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình LEGO City - Xe địa hình 4x4 và thuyền buồm hai thân 60149 (198 mảnh ghép) Mô hình LEGO City - Xe địa hình 4x4 và thuyền buồm hai thân 60149 (198 mảnh ghép)
Mô hình LEGO City - Xe địa hình 4x4 và thuyền buồm hai thân 60149 (198 mảnh ghép)
499.000đ 839.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình LEGO City - Xe quét đường và xe đào đường 60152 (299 mảnh ghép) Mô hình LEGO City - Xe quét đường và xe đào đường 60152 (299 mảnh ghép)
Mô hình LEGO City - Xe quét đường và xe đào đường 60152 (299 mảnh ghép)
699.000đ 1.279.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City - Xe thám hiểm rừng 60156 (53 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Xe thám hiểm rừng 60156 (53 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Xe thám hiểm rừng 60156 (53 mảnh ghép)
209.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City - Trực thăng vận tải thám hiểm rừng 60158 (201 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Trực thăng vận tải thám hiểm rừng 60158 (201 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Trực thăng vận tải thám hiểm rừng 60158 (201 mảnh ghép)
729.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lego City 60144 - Máy bay đua Lego City 60144 - Máy bay đua
Lego City 60144 - Máy bay đua
459.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lego City 60146 - Xe bốn bánh biểu diễn Lego City 60146 - Xe bốn bánh biểu diễn
Lego City 60146 - Xe bốn bánh biểu diễn
459.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dịch vụ vệ sinh lưu động Lego City 60073 (233 chi tiết) Dịch vụ vệ sinh lưu động Lego City 60073 (233 chi tiết)
Dịch vụ vệ sinh lưu động Lego City 60073 (233 chi tiết)
699.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe vận chuyển cỡ lớn Lego City 60151 (333 chi tiết) Xe vận chuyển cỡ lớn Lego City 60151 (333 chi tiết)
Xe vận chuyển cỡ lớn Lego City 60151 (333 chi tiết)
899.000đ 1.279.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe quét và xe đào đường Lego City 60152 (299 chi tiết) Xe quét và xe đào đường Lego City 60152 (299 chi tiết)
Xe quét và xe đào đường Lego City 60152 (299 chi tiết)
899.000đ 1.279.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lego City 60145 - Xe Buggy Lego City 60145 - Xe Buggy
Lego City 60145 - Xe Buggy
459.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tội phạm biển Lego City 60131 (244 chi tiết) Tội phạm biển Lego City 60131 (244 chi tiết)
Tội phạm biển Lego City 60131 (244 chi tiết)
699.000đ 999.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ xếp hình Thuyền đua Lego City 60114 Bộ xếp hình Thuyền đua Lego City 60114
Bộ xếp hình Thuyền đua Lego City 60114
259.000đ 389.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ xếp hình Xe đua địa hình Lego City 60115 Bộ xếp hình Xe đua địa hình Lego City 60115
Bộ xếp hình Xe đua địa hình Lego City 60115
699.000đ 839.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City - Xe đua địa hình Buggy 60145 (81 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Xe đua địa hình Buggy 60145 (81 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Xe đua địa hình Buggy 60145 (81 mảnh ghép)
459.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City - Máy bay đua 60144 (89 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Máy bay đua 60144 (89 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Máy bay đua 60144 (89 mảnh ghép)
459.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City - Xe bốn bánh biểu diễn 60146 (91 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Xe bốn bánh biểu diễn 60146 (91 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Xe bốn bánh biểu diễn 60146 (91 mảnh ghép)
459.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City Fire – Tàu thủy cứu hỏa 60109 (412 mảnh ghép) Mô hình Lego City Fire – Tàu thủy cứu hỏa 60109 (412 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Fire – Tàu thủy cứu hỏa 60109 (412 mảnh ghép)
1.799.000đ 2.999.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đội đua xe địa hình Lego City 60148 Đội đua xe địa hình Lego City 60148
Đội đua xe địa hình Lego City 60148
839.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình LEGO City - Trạm nghiên cứu núi lửa 60124 (824 mảnh ghép) Mô hình LEGO City - Trạm nghiên cứu núi lửa 60124 (824 mảnh ghép)
Mô hình LEGO City - Trạm nghiên cứu núi lửa 60124 (824 mảnh ghép)
4.589.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ xếp hình Trạm điều hành thám hiểm đại dương Lego City 60096 Bộ xếp hình Trạm điều hành thám hiểm đại dương Lego City 60096
Bộ xếp hình Trạm điều hành thám hiểm đại dương Lego City 60096
3.249.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thuyền đi câu Lego City 60147 Thuyền đi câu Lego City 60147
Thuyền đi câu Lego City 60147
839.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cuộc truy đuổi tốc độ Lego City 60138 Cuộc truy đuổi tốc độ Lego City 60138
Cuộc truy đuổi tốc độ Lego City 60138
899.000đ 1.359.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thuyền đi câu Lego City 60147 Thuyền đi câu Lego City 60147
Thuyền đi câu Lego City 60147
599.000đ 839.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình LEGO City - Công trường phá dỡ 60076 (776 mảnh ghép) Mô hình LEGO City - Công trường phá dỡ 60076 (776 mảnh ghép)
Mô hình LEGO City - Công trường phá dỡ 60076 (776 mảnh ghép)
3.169.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City Police – Tội phạm biển 60131 (244 mảnh ghép) Mô hình Lego City Police – Tội phạm biển 60131 (244 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Police – Tội phạm biển 60131 (244 mảnh ghép)
999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City - Chú công nhân sửa đường 30348 (45 chi tiết) Mô hình Lego City - Chú công nhân sửa đường 30348 (45 chi tiết)
Mô hình Lego City - Chú công nhân sửa đường 30348 (45 chi tiết)
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đội đua xe địa hình Lego City 60148 Đội đua xe địa hình Lego City 60148
Đội đua xe địa hình Lego City 60148
839.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy