text.skipToContent

LEGO City

Tìm thấy 22 sản phẩm
Mô hình Lego City - Trực thăng vận tải cỡ lớn thám hiểm rừng 60162 (813 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Trực thăng vận tải cỡ lớn thám hiểm rừng 60162 (813 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Trực thăng vận tải cỡ lớn thám hiểm rừng 60162 (813 mảnh ghép)
5.959.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình LEGO City - Xe quét đường và xe đào đường 60152 (299 mảnh ghép) Mô hình LEGO City - Xe quét đường và xe đào đường 60152 (299 mảnh ghép)
Mô hình LEGO City - Xe quét đường và xe đào đường 60152 (299 mảnh ghép)
1.279.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego City - Bộ thám hiểm rừng xanh khởi đầu 60157 (88 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Bộ thám hiểm rừng xanh khởi đầu 60157 (88 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Bộ thám hiểm rừng xanh khởi đầu 60157 (88 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình LEGO City - Xe pizza 60150 (249 mảnh ghép) Mô hình LEGO City - Xe pizza 60150 (249 mảnh ghép)
Mô hình LEGO City - Xe pizza 60150 (249 mảnh ghép)
839.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego City Great Vehicles – Xe đua địa hình 60115 (176 mảnh ghép) Mô hình Lego City Great Vehicles – Xe đua địa hình 60115 (176 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Great Vehicles – Xe đua địa hình 60115 (176 mảnh ghép)
839.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego City - Địa điểm thám hiểm rừng 60161 (813 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Địa điểm thám hiểm rừng 60161 (813 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Địa điểm thám hiểm rừng 60161 (813 mảnh ghép)
4.589.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego City - Xe thám hiểm rừng 60156 (53 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Xe thám hiểm rừng 60156 (53 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Xe thám hiểm rừng 60156 (53 mảnh ghép)
209.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego City - Trực thăng vận tải thám hiểm rừng 60158 (201 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Trực thăng vận tải thám hiểm rừng 60158 (201 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Trực thăng vận tải thám hiểm rừng 60158 (201 mảnh ghép)
729.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego City - Biệt đội thám hiểm rừng 60159 (378 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Biệt đội thám hiểm rừng 60159 (378 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Biệt đội thám hiểm rừng 60159 (378 mảnh ghép)
1.099.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego City Police – Rượt đuổi tội phạm 60126 (47 mảnh ghép) Mô hình Lego City Police – Rượt đuổi tội phạm 60126 (47 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Police – Rượt đuổi tội phạm 60126 (47 mảnh ghép)
229.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego City Fire – Bộ cứu hỏa khởi đầu 60106 (90 mảnh ghép) Mô hình Lego City Fire – Bộ cứu hỏa khởi đầu 60106 (90 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Fire – Bộ cứu hỏa khởi đầu 60106 (90 mảnh ghép)
419.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego City Fire – Tàu thủy cứu hỏa 60109 (412 mảnh ghép) Mô hình Lego City Fire – Tàu thủy cứu hỏa 60109 (412 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Fire – Tàu thủy cứu hỏa 60109 (412 mảnh ghép)
2.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình LEGO City - Trạm nghiên cứu núi lửa 60124 (824 mảnh ghép) Mô hình LEGO City - Trạm nghiên cứu núi lửa 60124 (824 mảnh ghép)
Mô hình LEGO City - Trạm nghiên cứu núi lửa 60124 (824 mảnh ghép)
4.589.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego City - Xe đua địa hình Buggy 60145 (81 mảnh ghép) Mô hình Lego City - Xe đua địa hình Buggy 60145 (81 mảnh ghép)
Mô hình Lego City - Xe đua địa hình Buggy 60145 (81 mảnh ghép)
459.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ xếp hình Trạm điều hành thám hiểm đại dương Lego City 60096 Bộ xếp hình Trạm điều hành thám hiểm đại dương Lego City 60096
Bộ xếp hình Trạm điều hành thám hiểm đại dương Lego City 60096
3.249.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình LEGO City - Xe vận chuyển cỡ lớn 60151 (333 mảnh ghép) Mô hình LEGO City - Xe vận chuyển cỡ lớn 60151 (333 mảnh ghép)
Mô hình LEGO City - Xe vận chuyển cỡ lớn 60151 (333 mảnh ghép)
1.279.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình LEGO City - Xe địa hình 4x4 và thuyền buồm hai thân 60149 (198 mảnh ghép) Mô hình LEGO City - Xe địa hình 4x4 và thuyền buồm hai thân 60149 (198 mảnh ghép)
Mô hình LEGO City - Xe địa hình 4x4 và thuyền buồm hai thân 60149 (198 mảnh ghép)
839.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thuyền đi câu Lego City 60147 Thuyền đi câu Lego City 60147
Thuyền đi câu Lego City 60147
839.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình LEGO City - Công trường phá dỡ 60076 (776 mảnh ghép) Mô hình LEGO City - Công trường phá dỡ 60076 (776 mảnh ghép)
Mô hình LEGO City - Công trường phá dỡ 60076 (776 mảnh ghép)
3.169.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego City Police – Tội phạm biển 60131 (244 mảnh ghép) Mô hình Lego City Police – Tội phạm biển 60131 (244 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Police – Tội phạm biển 60131 (244 mảnh ghép)
999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đội đua xe địa hình Lego City 60148 Đội đua xe địa hình Lego City 60148
Đội đua xe địa hình Lego City 60148
839.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mô hình Lego City Police – Cảnh sát truy đuổi 60128 (184 mảnh ghép) Mô hình Lego City Police – Cảnh sát truy đuổi 60128 (184 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Police – Cảnh sát truy đuổi 60128 (184 mảnh ghép)
839.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy