text.skipToContent

Lavabo

Tìm thấy 41 sản phẩm
Chậu rửa treo tường Cotto C014 Chậu rửa treo tường Cotto C014
Chậu rửa treo tường Cotto C014
1.390.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa chân dài Cotto C0107/C411 Chậu rửa chân dài Cotto C0107/C411
Chậu rửa chân dài Cotto C0107/C411
2.980.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-1002S (Trắng bạc) Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-1002S (Trắng bạc)
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-1002S (Trắng bạc)
1.350.000đ 1.800.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa đặt bàn Cotto C0015 Chậu rửa đặt bàn Cotto C0015
Chậu rửa đặt bàn Cotto C0015
2.190.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-5002 (Trắng bạc) Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-5002 (Trắng bạc)
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-5002 (Trắng bạc)
825.000đ 1.100.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa dương bàn Clara CB-004 55 x 35 x 14 cm Chậu rửa dương bàn Clara CB-004 55 x 35 x 14 cm
Chậu rửa dương bàn Clara CB-004 55 x 35 x 14 cm
2.117.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo lạnh Eurolife EL-117 (Trắng bạc) Vòi lavabo lạnh Eurolife EL-117 (Trắng bạc)
Vòi lavabo lạnh Eurolife EL-117 (Trắng bạc)
480.000đ 640.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-3002 (Trắng bạc) Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-3002 (Trắng bạc)
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-3002 (Trắng bạc)
735.000đ 980.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa treo tường chân ngắn Cotto C0107/C4201 Chậu rửa treo tường chân ngắn Cotto C0107/C4201
Chậu rửa treo tường chân ngắn Cotto C0107/C4201
2.580.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-1202 (Trắng bạc) Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-1202 (Trắng bạc)
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-1202 (Trắng bạc)
990.000đ 1.320.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-8002 (Trắng bạc) Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-8002 (Trắng bạc)
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-8002 (Trắng bạc)
878.000đ 1.170.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu treo tường Clara CB-305 50 x 46.5 x 41.5 cm Chậu treo tường Clara CB-305 50 x 46.5 x 41.5 cm
Chậu treo tường Clara CB-305 50 x 46.5 x 41.5 cm
1.540.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa bán âm bàn Cotto C0240 Chậu rửa bán âm bàn Cotto C0240
Chậu rửa bán âm bàn Cotto C0240
1.890.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dây cấp lạnh, bố nhựa 60cm Eurolife EL-X23-1 (Trắng) Dây cấp lạnh, bố nhựa 60cm Eurolife EL-X23-1 (Trắng)
Dây cấp lạnh, bố nhựa 60cm Eurolife EL-X23-1 (Trắng)
54.000đ 72.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa dương bàn Clara CB-005 58 x 38 x 15 cm Chậu rửa dương bàn Clara CB-005 58 x 38 x 15 cm
Chậu rửa dương bàn Clara CB-005 58 x 38 x 15 cm
2.541.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo lạnh Eurolife EL-116 (Trắng bạc) Vòi lavabo lạnh Eurolife EL-116 (Trắng bạc)
Vòi lavabo lạnh Eurolife EL-116 (Trắng bạc)
233.000đ 310.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu treo tường Clara CB-301 55 x 43 x 48 cm Chậu treo tường Clara CB-301 55 x 43 x 48 cm
Chậu treo tường Clara CB-301 55 x 43 x 48 cm
1.540.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa treo tường chân dài Cotto C0237/C411 Chậu rửa treo tường chân dài Cotto C0237/C411
Chậu rửa treo tường chân dài Cotto C0237/C411
3.180.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa dương bàn Clara CB-006 59 x 40 x 14.5 cm Chậu rửa dương bàn Clara CB-006 59 x 40 x 14.5 cm
Chậu rửa dương bàn Clara CB-006 59 x 40 x 14.5 cm
2.420.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-4002 (Trắng bạc) Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-4002 (Trắng bạc)
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-4002 (Trắng bạc)
743.000đ 990.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-7002 (Trắng bạc) Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-7002 (Trắng bạc)
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-7002 (Trắng bạc)
975.000đ 1.300.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa dương bàn Clara CB-001 45 x 45 x 18 cm Chậu rửa dương bàn Clara CB-001 45 x 45 x 18 cm
Chậu rửa dương bàn Clara CB-001 45 x 45 x 18 cm
2.310.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu treo chân ngắn ốp tường Cotto SC01027 66 x 52 x 41.5 cm Chậu treo chân ngắn ốp tường Cotto SC01027 66 x 52 x 41.5 cm
Chậu treo chân ngắn ốp tường Cotto SC01027 66 x 52 x 41.5 cm
4.190.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa dương bàn Clara CB-016 49.6 x 30.6 x 13 cm Chậu rửa dương bàn Clara CB-016 49.6 x 30.6 x 13 cm
Chậu rửa dương bàn Clara CB-016 49.6 x 30.6 x 13 cm
2.541.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa đặt bàn Cotto CC00027 Chậu rửa đặt bàn Cotto CC00027
Chậu rửa đặt bàn Cotto CC00027
2.190.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-T020 (Trắng bạc) Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-T020 (Trắng bạc)
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-T020 (Trắng bạc)
893.000đ 1.190.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa đặt bàn Cotto C0003 Chậu rửa đặt bàn Cotto C0003
Chậu rửa đặt bàn Cotto C0003
2.190.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa dương bàn Clara CB-103 46 x 46 x 19 cm Chậu rửa dương bàn Clara CB-103 46 x 46 x 19 cm
Chậu rửa dương bàn Clara CB-103 46 x 46 x 19 cm
2.117.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa âm bàn Cotto C02607 64 x 52 x 22 cm Chậu rửa âm bàn Cotto C02607 64 x 52 x 22 cm
Chậu rửa âm bàn Cotto C02607 64 x 52 x 22 cm
2.390.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa âm bàn Cotto C017 Chậu rửa âm bàn Cotto C017
Chậu rửa âm bàn Cotto C017
990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa dương bàn Clara CB-002 42 x 42 x 15.5 cm Chậu rửa dương bàn Clara CB-002 42 x 42 x 15.5 cm
Chậu rửa dương bàn Clara CB-002 42 x 42 x 15.5 cm
1.837.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa đặt bàn Cotto C0001 Chậu rửa đặt bàn Cotto C0001
Chậu rửa đặt bàn Cotto C0001
2.190.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa đặt bàn Cotto C008 Chậu rửa đặt bàn Cotto C008
Chậu rửa đặt bàn Cotto C008
1.690.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-2002 (Trắng bạc) Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-2002 (Trắng bạc)
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-2002 (Trắng bạc)
975.000đ 1.300.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo hơi Eurolife EL-119 (Trắng bạc) Vòi lavabo hơi Eurolife EL-119 (Trắng bạc)
Vòi lavabo hơi Eurolife EL-119 (Trắng bạc)
398.000đ 530.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dây cấp lạnh, bố nhựa 50cm Eurolife EL-X23 (Trắng) Dây cấp lạnh, bố nhựa 50cm Eurolife EL-X23 (Trắng)
Dây cấp lạnh, bố nhựa 50cm Eurolife EL-X23 (Trắng)
45.000đ 60.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi Lavabo cảm ứng Eurolife EL-A100 (Trắng bạc) Vòi Lavabo cảm ứng Eurolife EL-A100 (Trắng bạc)
Vòi Lavabo cảm ứng Eurolife EL-A100 (Trắng bạc)
1.860.000đ 2.480.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo lạnh Eurolife EL-115 (Trắng bạc) Vòi lavabo lạnh Eurolife EL-115 (Trắng bạc)
Vòi lavabo lạnh Eurolife EL-115 (Trắng bạc)
282.000đ 375.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-T021 (Trắng bạc) Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-T021 (Trắng bạc)
Vòi lavabo nóng lạnh Eurolife EL-T021 (Trắng bạc)
1.122.000đ 1.495.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu rửa đặt bàn Cotto C0004 Chậu rửa đặt bàn Cotto C0004
Chậu rửa đặt bàn Cotto C0004
2.190.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dây cấp nóng lạnh cho vòi Lavabo Eurolife EL-X24 (Trắng bạc) Dây cấp nóng lạnh cho vòi Lavabo Eurolife EL-X24 (Trắng bạc)
Dây cấp nóng lạnh cho vòi Lavabo Eurolife EL-X24 (Trắng bạc)
120.000đ 160.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy