text.skipToContent

Kỹ năng làm việc

Tìm thấy 144 sản phẩm
Tin Tôi Đi Tôi Đang Nói Dối Đấy Tin Tôi Đi Tôi Đang Nói Dối Đấy
Tin Tôi Đi Tôi Đang Nói Dối Đấy
116.200đ 149.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Tại Sao Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Tại Sao
Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Tại Sao
77.200đ 99.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Có Điều Kiện Cứ Thể Hiện - Chuyện Công Ở Xứ Cụt Có Điều Kiện Cứ Thể Hiện - Chuyện Công Ở Xứ Cụt
Có Điều Kiện Cứ Thể Hiện - Chuyện Công Ở Xứ Cụt
46.400đ 58.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Học Một Đằng Làm Một Nẻo Học Một Đằng Làm Một Nẻo
Học Một Đằng Làm Một Nẻo
61.600đ 77.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sức Mạnh Của Những Con Số Sức Mạnh Của Những Con Số
Sức Mạnh Của Những Con Số
87.200đ 109.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giải Tỏa Áp Lực Giải Tỏa Áp Lực
Giải Tỏa Áp Lực
61.600đ 79.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trình Bày Thuyết Phục Trình Bày Thuyết Phục
Trình Bày Thuyết Phục
69.400đ 89.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sức Mạnh Thuyết Phục Sức Mạnh Thuyết Phục
Sức Mạnh Thuyết Phục
92.800đ 119.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ai Sẽ Được Thăng Tiến Ai Sẽ Được Thăng Tiến
Ai Sẽ Được Thăng Tiến
42.100đ 54.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Làm Thế Nào Giải Quyết Mọi Vấn Đề Làm Thế Nào Giải Quyết Mọi Vấn Đề
Làm Thế Nào Giải Quyết Mọi Vấn Đề
97.600đ 122.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Những Điều Giá Như Tôi Biết Khi Bắt Đầu Đi Làm Những Điều Giá Như Tôi Biết Khi Bắt Đầu Đi Làm
Những Điều Giá Như Tôi Biết Khi Bắt Đầu Đi Làm
64.000đ 80.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sức Mạnh Của Toàn Tâm Toàn Ý (Tái Bản 2017) Sức Mạnh Của Toàn Tâm Toàn Ý (Tái Bản 2017)
Sức Mạnh Của Toàn Tâm Toàn Ý (Tái Bản 2017)
85.000đ 109.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đến Thượng Đế Cũng Phải Đồng Ý Đến Thượng Đế Cũng Phải Đồng Ý
Đến Thượng Đế Cũng Phải Đồng Ý
47.000đ 59.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nghề Chia Sẻ Nghề Chia Sẻ
Nghề Chia Sẻ
69.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả (Tái bản 2017) Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả (Tái bản 2017)
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả (Tái bản 2017)
51.200đ 64.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Huấn Luyện Và Truyền Kinh Nghiệm (Tái bản 2017) Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Huấn Luyện Và Truyền Kinh Nghiệm (Tái bản 2017)
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Huấn Luyện Và Truyền Kinh Nghiệm (Tái bản 2017)
46.400đ 58.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nghệ Thuật "Bán Mình" Cho Sếp Nghệ Thuật "Bán Mình" Cho Sếp
Nghệ Thuật "Bán Mình" Cho Sếp
55.200đ 69.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Những Điều Giá Như Tôi Biết Khi Bắt Đầu Đi Làm Những Điều Giá Như Tôi Biết Khi Bắt Đầu Đi Làm
Những Điều Giá Như Tôi Biết Khi Bắt Đầu Đi Làm
64.000đ 80.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sống Sót Nơi Công Sở Sống Sót Nơi Công Sở
Sống Sót Nơi Công Sở
78.200đ 99.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Có Điều Kiện Cứ Thể Hiện - Chuyện Công Ở Xứ Cụt Có Điều Kiện Cứ Thể Hiện - Chuyện Công Ở Xứ Cụt
Có Điều Kiện Cứ Thể Hiện - Chuyện Công Ở Xứ Cụt
46.400đ 58.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
18 Phút 18 Phút
18 Phút
76.000đ 95.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Làm Việc Với Người Khó Tính Làm Việc Với Người Khó Tính
Làm Việc Với Người Khó Tính
54.000đ 60.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thay Đổi Nhỏ, Phần Thưởng Lớn Thay Đổi Nhỏ, Phần Thưởng Lớn
Thay Đổi Nhỏ, Phần Thưởng Lớn
47.200đ 59.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tư Duy Logic Tư Duy Logic
Tư Duy Logic
63.200đ 79.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Giàu Và Người Nghèo 10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Giàu Và Người Nghèo
10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Giàu Và Người Nghèo
38.200đ 49.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
HBR Guide To - Chắp Cánh Ý Tưởng Kinh Doanh HBR Guide To - Chắp Cánh Ý Tưởng Kinh Doanh
HBR Guide To - Chắp Cánh Ý Tưởng Kinh Doanh
63.200đ 79.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cẩm Nang Việc Làm - Bí Quyết Tìm Việc Thành Công Trong Bối Cảnh Hội Nhập Cẩm Nang Việc Làm - Bí Quyết Tìm Việc Thành Công Trong Bối Cảnh Hội Nhập
Cẩm Nang Việc Làm - Bí Quyết Tìm Việc Thành Công Trong Bối Cảnh Hội Nhập
61.600đ 79.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công
63.200đ 79.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công
61.600đ 79.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cẩm Nang Việc Làm - Bí Quyết Tìm Việc Thành Công Trong Bối Cảnh Hội Nhập Cẩm Nang Việc Làm - Bí Quyết Tìm Việc Thành Công Trong Bối Cảnh Hội Nhập
Cẩm Nang Việc Làm - Bí Quyết Tìm Việc Thành Công Trong Bối Cảnh Hội Nhập
63.200đ 79.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thông Minh Hơn, Nhanh Hơn, Giỏi Hơn Thông Minh Hơn, Nhanh Hơn, Giỏi Hơn
Thông Minh Hơn, Nhanh Hơn, Giỏi Hơn
111.200đ 139.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguyên Lý 80/20 - Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều Nguyên Lý 80/20 - Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều
Nguyên Lý 80/20 - Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều
63.000đ 70.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thông Minh Hơn, Nhanh Hơn, Giỏi Hơn Thông Minh Hơn, Nhanh Hơn, Giỏi Hơn
Thông Minh Hơn, Nhanh Hơn, Giỏi Hơn
108.400đ 139.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
HBR Guide To - Chắp Cánh Ý Tưởng Kinh Doanh HBR Guide To - Chắp Cánh Ý Tưởng Kinh Doanh
HBR Guide To - Chắp Cánh Ý Tưởng Kinh Doanh
61.600đ 79.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tư Duy Logic Tư Duy Logic
Tư Duy Logic
63.200đ 79.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
TEDBooks - Thay Đổi Nhỏ, Phần Thưởng Lớn TEDBooks - Thay Đổi Nhỏ, Phần Thưởng Lớn
TEDBooks - Thay Đổi Nhỏ, Phần Thưởng Lớn
47.200đ 59.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Làm Việc Với Người Khó Tính (Tái Bản 2015) Làm Việc Với Người Khó Tính (Tái Bản 2015)
Làm Việc Với Người Khó Tính (Tái Bản 2015)
60.300đ 67.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trong 1 Giờ - Phương Pháp Đơn Giản Và Thiết Thực Để Khởi Nghiệp Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trong 1 Giờ - Phương Pháp Đơn Giản Và Thiết Thực Để Khởi Nghiệp
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trong 1 Giờ - Phương Pháp Đơn Giản Và Thiết Thực Để Khởi Nghiệp
49.600đ 62.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
20 Minute Manager - 20 Phút Ủy Thác Công Việc 20 Minute Manager - 20 Phút Ủy Thác Công Việc
20 Minute Manager - 20 Phút Ủy Thác Công Việc
39.200đ 49.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thuật Sáng Tạo Và Giải Quyết Vấn Đề Thuật Sáng Tạo Và Giải Quyết Vấn Đề
Thuật Sáng Tạo Và Giải Quyết Vấn Đề
43.200đ 54.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
101 Quan Điểm Kinh Doanh Sẽ Thay Đổi Cách Bạn Làm Việc 101 Quan Điểm Kinh Doanh Sẽ Thay Đổi Cách Bạn Làm Việc
101 Quan Điểm Kinh Doanh Sẽ Thay Đổi Cách Bạn Làm Việc
80.000đ 100.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
20 Minute Manager - Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút 20 Minute Manager - Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút
20 Minute Manager - Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút
39.200đ 49.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
20 Minute Manager - Thuyết Trình Hiệu Quả Trong 20 Phút 20 Minute Manager - Thuyết Trình Hiệu Quả Trong 20 Phút
20 Minute Manager - Thuyết Trình Hiệu Quả Trong 20 Phút
39.200đ 49.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xây Dựng Mạng Lưới Quan Hệ Hiệu Quả Xây Dựng Mạng Lưới Quan Hệ Hiệu Quả
Xây Dựng Mạng Lưới Quan Hệ Hiệu Quả
39.200đ 49.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thuật Tổ Chức Hội Họp Thuật Tổ Chức Hội Họp
Thuật Tổ Chức Hội Họp
47.200đ 59.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trump & Bill Zanker - Nghĩ Lớn Để Thành Công (Tái Bản 2016) Trump & Bill Zanker - Nghĩ Lớn Để Thành Công (Tái Bản 2016)
Trump & Bill Zanker - Nghĩ Lớn Để Thành Công (Tái Bản 2016)
86.400đ 108.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đường Đến Thành Công Đỉnh Cao - Những Lời Khuyên "Đắt Giá" Trong Kinh Doanh Đường Đến Thành Công Đỉnh Cao - Những Lời Khuyên "Đắt Giá" Trong Kinh Doanh
Đường Đến Thành Công Đỉnh Cao - Những Lời Khuyên "Đắt Giá" Trong Kinh Doanh
44.000đ 55.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cảnh Báo! Đây Không Phải Chuyện Đùa Cảnh Báo! Đây Không Phải Chuyện Đùa
Cảnh Báo! Đây Không Phải Chuyện Đùa
111.200đ 139.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Những Người Thành Công Nhất Làm Gì Trước Bữa Sáng? Những Người Thành Công Nhất Làm Gì Trước Bữa Sáng?
Những Người Thành Công Nhất Làm Gì Trước Bữa Sáng?
51.200đ 64.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nghệ Thuật Đàm Phán Nghệ Thuật Đàm Phán
Nghệ Thuật Đàm Phán
42.100đ 54.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phong Cách Làm Việc Nơi Công Sở Phong Cách Làm Việc Nơi Công Sở
Phong Cách Làm Việc Nơi Công Sở
32.000đ 40.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đọc Vị Khách Hàng Đọc Vị Khách Hàng
Đọc Vị Khách Hàng
38.200đ 49.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xây Dựng Nhóm Hiệu Quả Xây Dựng Nhóm Hiệu Quả
Xây Dựng Nhóm Hiệu Quả
46.000đ 59.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khơi Nguồn Sáng Tạo (Tái bản 2013) Khơi Nguồn Sáng Tạo (Tái bản 2013)
Khơi Nguồn Sáng Tạo (Tái bản 2013)
38.200đ 49.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả
51.200đ 64.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Con Người 80/20 (Tái Bản 2012) Con Người 80/20 (Tái Bản 2012)
Con Người 80/20 (Tái Bản 2012)
44.000đ 55.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sẵn Sàng Cho Mọi Việc Sẵn Sàng Cho Mọi Việc
Sẵn Sàng Cho Mọi Việc
38.200đ 49.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cẩm Nang Kinh Doanh - Quản Lý Tính Sáng Tạo & Đổi Mới Cẩm Nang Kinh Doanh - Quản Lý Tính Sáng Tạo & Đổi Mới
Cẩm Nang Kinh Doanh - Quản Lý Tính Sáng Tạo & Đổi Mới
46.800đ 52.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẻ Thành Công Phải Biết Lắng Nghe (Tái Bản 2013) Kẻ Thành Công Phải Biết Lắng Nghe (Tái Bản 2013)
Kẻ Thành Công Phải Biết Lắng Nghe (Tái Bản 2013)
73.300đ 94.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Những Quy Tắc Trong Công Việc (Tái Bản 2014) Những Quy Tắc Trong Công Việc (Tái Bản 2014)
Những Quy Tắc Trong Công Việc (Tái Bản 2014)
61.600đ 79.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy