text.skipToContent

Kinh tế học

Tìm thấy 68 sản phẩm
Chủng Tộc Technion Chủng Tộc Technion
Chủng Tộc Technion
54.400đ 68.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Từ Tơ Lụa Đến Silicon Từ Tơ Lụa Đến Silicon
Từ Tơ Lụa Đến Silicon
99.500đ 153.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sự Tiến Hóa Của Định Chế Thương Mại Sự Tiến Hóa Của Định Chế Thương Mại
Sự Tiến Hóa Của Định Chế Thương Mại
41.000đ 63.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhân Văn Và Kinh Tế - Tình Và Tiền Trong Quản Trị Kinh Doanh Nhân Văn Và Kinh Tế - Tình Và Tiền Trong Quản Trị Kinh Doanh
Nhân Văn Và Kinh Tế - Tình Và Tiền Trong Quản Trị Kinh Doanh
48.800đ 75.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hành Trình Văn Hóa ISO Và Giấc Mơ Chất Lượng Việt Nam Hành Trình Văn Hóa ISO Và Giấc Mơ Chất Lượng Việt Nam
Hành Trình Văn Hóa ISO Và Giấc Mơ Chất Lượng Việt Nam
32.500đ 50.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Toàn Cầu Hóa Và Những Mặt Trái Toàn Cầu Hóa Và Những Mặt Trái
Toàn Cầu Hóa Và Những Mặt Trái
41.600đ 64.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Người Đương Thời - Nhân Lên Thương Hiệu Việt Người Đương Thời - Nhân Lên Thương Hiệu Việt
Người Đương Thời - Nhân Lên Thương Hiệu Việt
32.500đ 50.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kinh Tế Học Cá Mập - Cách Tấn Công Các Công Ty Dẫn Đầu Thị Trường Kinh Tế Học Cá Mập - Cách Tấn Công Các Công Ty Dẫn Đầu Thị Trường
Kinh Tế Học Cá Mập - Cách Tấn Công Các Công Ty Dẫn Đầu Thị Trường
48.800đ 75.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm
Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm
77.200đ 99.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mã Vân Giày Vải Mã Vân Giày Vải
Mã Vân Giày Vải
92.800đ 119.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lịch Sử Giao Thương: Thương Mại Định Hình Thế Giới Như Thế Nào? Lịch Sử Giao Thương: Thương Mại Định Hình Thế Giới Như Thế Nào?
Lịch Sử Giao Thương: Thương Mại Định Hình Thế Giới Như Thế Nào?
183.300đ 235.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Small Data - Dữ Liệu Nhỏ Small Data - Dữ Liệu Nhỏ
Small Data - Dữ Liệu Nhỏ
116.200đ 149.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trí Tuệ Do Thái Trí Tuệ Do Thái
Trí Tuệ Do Thái
116.200đ 149.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Một Tư Duy Khác Về Kinh Tế Và Xã Hội Việt Nam (Tái Bản 2016) Một Tư Duy Khác Về Kinh Tế Và Xã Hội Việt Nam (Tái Bản 2016)
Một Tư Duy Khác Về Kinh Tế Và Xã Hội Việt Nam (Tái Bản 2016)
40.000đ 50.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa - Tập 2: Kinh Tế Vĩ Mô Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa - Tập 2: Kinh Tế Vĩ Mô
Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa - Tập 2: Kinh Tế Vĩ Mô
80.100đ 89.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lên Gác Rút Thang Lên Gác Rút Thang
Lên Gác Rút Thang
63.200đ 79.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kinh Tế Học Cấm Đoán Kinh Tế Học Cấm Đoán
Kinh Tế Học Cấm Đoán
95.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa - Tập 1: Kinh Tế Vi Mô Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa - Tập 1: Kinh Tế Vi Mô
Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa - Tập 1: Kinh Tế Vi Mô
77.400đ 86.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khi Nào Cướp Nhà Băng Khi Nào Cướp Nhà Băng
Khi Nào Cướp Nhà Băng
92.800đ 119.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Làm Quen Thống Kê Học Qua Biếm Họa Làm Quen Thống Kê Học Qua Biếm Họa
Làm Quen Thống Kê Học Qua Biếm Họa
80.100đ 89.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thăng Trầm Của Một Siêu Cường Thăng Trầm Của Một Siêu Cường
Thăng Trầm Của Một Siêu Cường
38.400đ 48.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
21 Nguyên Tắc Tự Do Tài Chính 21 Nguyên Tắc Tự Do Tài Chính
21 Nguyên Tắc Tự Do Tài Chính
31.200đ 39.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực (Tái bản 2017) Dầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực (Tái bản 2017)
Dầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực (Tái bản 2017)
287.800đ 369.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ibosses - Thủ lĩnh số thế hệ Y Ibosses - Thủ lĩnh số thế hệ Y
Ibosses - Thủ lĩnh số thế hệ Y
68.800đ 86.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Quyền Tác Giả - Đường Hội Nhập Không Trải Hoa Hồng Quyền Tác Giả - Đường Hội Nhập Không Trải Hoa Hồng
Quyền Tác Giả - Đường Hội Nhập Không Trải Hoa Hồng
188.000đ 235.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cú Hích (Tái bản năm 2017) Cú Hích (Tái bản năm 2017)
Cú Hích (Tái bản năm 2017)
86.400đ 108.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lịch Sử Giao Thương - Thương Mại Định Hình Thế Giới Như Thế Nào? Lịch Sử Giao Thương - Thương Mại Định Hình Thế Giới Như Thế Nào?
Lịch Sử Giao Thương - Thương Mại Định Hình Thế Giới Như Thế Nào?
188.000đ 235.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguyên Lý 80/20 Và 92 Quy Luật Lũy Thừa Tự Nhiên Vận Dụng Vào Kinh Doanh Nguyên Lý 80/20 Và 92 Quy Luật Lũy Thừa Tự Nhiên Vận Dụng Vào Kinh Doanh
Nguyên Lý 80/20 Và 92 Quy Luật Lũy Thừa Tự Nhiên Vận Dụng Vào Kinh Doanh
108.000đ 135.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhân Văn Và Kinh Tế - Tình Và Tiền Trong Quản Trị Kinh Doanh Nhân Văn Và Kinh Tế - Tình Và Tiền Trong Quản Trị Kinh Doanh
Nhân Văn Và Kinh Tế - Tình Và Tiền Trong Quản Trị Kinh Doanh
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kinh Tế Học Hài Hước Kinh Tế Học Hài Hước
Kinh Tế Học Hài Hước
98.000đ 109.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nền Kinh Tế Xanh Lam Nền Kinh Tế Xanh Lam
Nền Kinh Tế Xanh Lam
105.600đ 132.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khi Rồng Muốn Thức Dậy Khi Rồng Muốn Thức Dậy
Khi Rồng Muốn Thức Dậy
116.200đ 149.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chấm Dứt Thời Đại Trung Quốc Hàng Nhái Chấm Dứt Thời Đại Trung Quốc Hàng Nhái
Chấm Dứt Thời Đại Trung Quốc Hàng Nhái
76.000đ 95.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kiếm Tìm Sự Hoàn Hảo (Tái Bản 2015) Kiếm Tìm Sự Hoàn Hảo (Tái Bản 2015)
Kiếm Tìm Sự Hoàn Hảo (Tái Bản 2015)
116.100đ 129.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chiếc Lexus & Cây Ô Liu Chiếc Lexus & Cây Ô Liu
Chiếc Lexus & Cây Ô Liu
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kinh Tế Học Cá Mập - Cách Tấn Công Các Công Ty Dẫn Đầu Thị Trường Kinh Tế Học Cá Mập - Cách Tấn Công Các Công Ty Dẫn Đầu Thị Trường
Kinh Tế Học Cá Mập - Cách Tấn Công Các Công Ty Dẫn Đầu Thị Trường
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
25 Năm Theo Dòng Kinh Tế Việt Nam 25 Năm Theo Dòng Kinh Tế Việt Nam
25 Năm Theo Dòng Kinh Tế Việt Nam
88.000đ 110.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kinh Tế Học Doanh Nghiệp Kinh Tế Học Doanh Nghiệp
Kinh Tế Học Doanh Nghiệp
32.000đ 40.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chấm Dứt Thời Đại Trung Quốc Giá Rẻ Chấm Dứt Thời Đại Trung Quốc Giá Rẻ
Chấm Dứt Thời Đại Trung Quốc Giá Rẻ
65.600đ 82.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rồng Hoa Hổ Ấn Rồng Hoa Hổ Ấn
Rồng Hoa Hổ Ấn
68.000đ 85.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bí Ẩn Của Vốn Bí Ẩn Của Vốn
Bí Ẩn Của Vốn
71.200đ 89.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thế Giới Phẳng - The World Is Flat Thế Giới Phẳng - The World Is Flat
Thế Giới Phẳng - The World Is Flat
217.600đ 272.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kinh Tế Học Dành Cho Đại Chúng (Tái Bản 2015) Kinh Tế Học Dành Cho Đại Chúng (Tái Bản 2015)
Kinh Tế Học Dành Cho Đại Chúng (Tái Bản 2015)
85.000đ 109.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Những Vấn Đề Kinh Tế Việt Nam Những Vấn Đề Kinh Tế Việt Nam
Những Vấn Đề Kinh Tế Việt Nam
89.100đ 99.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cha Giàu Cha Nghèo Cha Giàu Cha Nghèo
Cha Giàu Cha Nghèo
52.200đ 58.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kiến Thức Nền Tảng - MBA Cơ Bản Kiến Thức Nền Tảng - MBA Cơ Bản
Kiến Thức Nền Tảng - MBA Cơ Bản
116.200đ 149.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kinh Tế Vĩ Mô Kinh Tế Vĩ Mô
Kinh Tế Vĩ Mô
68.400đ 76.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rời Microsoft Để Thay Đổi Thế Giới Rời Microsoft Để Thay Đổi Thế Giới
Rời Microsoft Để Thay Đổi Thế Giới
80.000đ 100.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nóng, Phẳng, Chật Nóng, Phẳng, Chật
Nóng, Phẳng, Chật
107.300đ 165.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Biến Động Kinh Tế Đông Á Và Con Đường Công Nghiệp Hoá Việt Nam Biến Động Kinh Tế Đông Á Và Con Đường Công Nghiệp Hoá Việt Nam
Biến Động Kinh Tế Đông Á Và Con Đường Công Nghiệp Hoá Việt Nam
52.000đ 65.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điểm Mù Điểm Mù
Điểm Mù
89.000đ 178.000đ
-50%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Từ Tơ Lụa Đến Silicon Từ Tơ Lụa Đến Silicon
Từ Tơ Lụa Đến Silicon
122.400đ 153.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đường Tới Thịnh Vượng Toàn Cầu Đường Tới Thịnh Vượng Toàn Cầu
Đường Tới Thịnh Vượng Toàn Cầu
82.400đ 103.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Từ Tơ Lụa Đến Silicon Từ Tơ Lụa Đến Silicon
Từ Tơ Lụa Đến Silicon
122.400đ 153.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi
Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi
95.200đ 119.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Góc Nhìn Alan - Những Bài Chưa Xuất Bản Góc Nhìn Alan - Những Bài Chưa Xuất Bản
Góc Nhìn Alan - Những Bài Chưa Xuất Bản
132.500đ 169.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cuộc Đào Thoát Vĩ Đại Cuộc Đào Thoát Vĩ Đại
Cuộc Đào Thoát Vĩ Đại
127.200đ 159.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đường Tới Thịnh Vượng Toàn Cầu Đường Tới Thịnh Vượng Toàn Cầu
Đường Tới Thịnh Vượng Toàn Cầu
82.400đ 103.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Một Phân Tích Kinh Tế Về Chủ Nghĩa Can Thiệp Một Phân Tích Kinh Tế Về Chủ Nghĩa Can Thiệp
Một Phân Tích Kinh Tế Về Chủ Nghĩa Can Thiệp
54.000đ 60.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Một Tư Duy Khác Về Kinh Tế Và Xã Hội Việt Nam Một Tư Duy Khác Về Kinh Tế Và Xã Hội Việt Nam
Một Tư Duy Khác Về Kinh Tế Và Xã Hội Việt Nam
50.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy