text.skipToContent

Kìm, kềm

Tìm thấy 395 sản phẩm
Kéo tỉa cành lưỡi thẳng 8''/200mm Asaki AK-8642 (cam)Kéo tỉa cành lưỡi thẳng 8''/200mm Asaki AK-8642 (cam)
Kéo tỉa cành lưỡi thẳng 8''/200mm Asaki AK-8642 (cam)
149.000đ 199.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm bấm đầu cosse nối 9"/225mm Asaki AK-9124Kềm bấm đầu cosse nối 9"/225mm Asaki AK-9124
Kềm bấm đầu cosse nối 9"/225mm Asaki AK-9124
311.000đ 399.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm răng 2 nấc tăng cao cấp Asaki AK-8373 (Cam)Kềm răng 2 nấc tăng cao cấp Asaki AK-8373 (Cam)
Kềm răng 2 nấc tăng cao cấp Asaki AK-8373 (Cam)
49.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm càng cua đầu lớn 8''/200mm Asaki AK-8305 (Đen)Kềm càng cua đầu lớn 8''/200mm Asaki AK-8305 (Đen)
Kềm càng cua đầu lớn 8''/200mm Asaki AK-8305 (Đen)
99.000đ 189.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm mỏ quạ 10''/250mm Asaki AK-8379 (Cam)Kềm mỏ quạ 10''/250mm Asaki AK-8379 (Cam)
Kềm mỏ quạ 10''/250mm Asaki AK-8379 (Cam)
149.000đ 199.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cộng lực mini 8"/200mm Asaki AK-8190 (Cam)Kềm cộng lực mini 8"/200mm Asaki AK-8190 (Cam)
Kềm cộng lực mini 8"/200mm Asaki AK-8190 (Cam)
119.000đ 199.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm tuốt dây điện mỏ quạ Asaki AK-9104Kềm tuốt dây điện mỏ quạ Asaki AK-9104
Kềm tuốt dây điện mỏ quạ Asaki AK-9104
114.000đ 159.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dao cắt kiếng Asaki AK-8736 175mm (Vàng)Dao cắt kiếng Asaki AK-8736 175mm (Vàng)
Dao cắt kiếng Asaki AK-8736 175mm (Vàng)
63.000đ 99.000đ
-36%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 kìm điện, kìm cắt, kìm nhọn Total THT2K0301S (Xanh)Bộ 3 kìm điện, kìm cắt, kìm nhọn Total THT2K0301S (Xanh)
Bộ 3 kìm điện, kìm cắt, kìm nhọn Total THT2K0301S (Xanh)
293.000đ 365.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt, tuốt, dập, gấp dây Total THT15851 (Xanh)Kềm cắt, tuốt, dập, gấp dây Total THT15851 (Xanh)
Kềm cắt, tuốt, dập, gấp dây Total THT15851 (Xanh)
85.000đ 99.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dao cắt kiếng cao cấp 7''/175mm Asaki AK-8737 (Cam)Dao cắt kiếng cao cấp 7''/175mm Asaki AK-8737 (Cam)
Dao cắt kiếng cao cấp 7''/175mm Asaki AK-8737 (Cam)
93.000đ 139.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mỏ nhọn Total THT220606 (Xanh)Kìm mỏ nhọn Total THT220606 (Xanh)
Kìm mỏ nhọn Total THT220606 (Xanh)
79.000đ 99.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm Răng Fujiya AP-200 (Đỏ)Kìm Răng Fujiya AP-200 (Đỏ)
Kìm Răng Fujiya AP-200 (Đỏ)
169.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cường lực Fujiya AKN-150 (Đỏ)Kìm cường lực Fujiya AKN-150 (Đỏ)
Kìm cường lực Fujiya AKN-150 (Đỏ)
149.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm rút Rivet Asaki AK-6800 (Cam)Kìm rút Rivet Asaki AK-6800 (Cam)
Kìm rút Rivet Asaki AK-6800 (Cam)
89.000đ 169.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt chân mạch điện tử Asaki 5"/125mm AK 8156 (Cam)Kềm cắt chân mạch điện tử Asaki 5"/125mm AK 8156 (Cam)
Kềm cắt chân mạch điện tử Asaki 5"/125mm AK 8156 (Cam)
64.000đ 99.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm bấm lỗ Asaki AK-8158 (Bạc)Kềm bấm lỗ Asaki AK-8158 (Bạc)
Kềm bấm lỗ Asaki AK-8158 (Bạc)
163.000đ 219.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm bấm ghim Asaki 4-8mm AK-7105 (Bạc)Kềm bấm ghim Asaki 4-8mm AK-7105 (Bạc)
Kềm bấm ghim Asaki 4-8mm AK-7105 (Bạc)
191.000đ 263.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm bấm ghim Asaki AK-7106 (Cam)Kềm bấm ghim Asaki AK-7106 (Cam)
Kềm bấm ghim Asaki AK-7106 (Cam)
239.000đ 299.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt cán đen kiểu Mỹ Asaki 6" AK8051 (Đen)Kềm cắt cán đen kiểu Mỹ Asaki 6" AK8051 (Đen)
Kềm cắt cán đen kiểu Mỹ Asaki 6" AK8051 (Đen)
64.000đ 92.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt 6" Asaki AK-8096 (Cam)Kềm cắt 6" Asaki AK-8096 (Cam)
Kềm cắt 6" Asaki AK-8096 (Cam)
71.000đ 129.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm nhọn 6" Asaki AK-8048 (Đen)Kềm nhọn 6" Asaki AK-8048 (Đen)
Kềm nhọn 6" Asaki AK-8048 (Đen)
63.000đ 109.000đ
-42%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt 6" Asaki AK-8108 (Cam)Kềm cắt 6" Asaki AK-8108 (Cam)
Kềm cắt 6" Asaki AK-8108 (Cam)
76.000đ 149.000đ
-49%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm chết mũi cong Sellery 88-829 25cm (Bạc)Kìm chết mũi cong Sellery 88-829 25cm (Bạc)
Kìm chết mũi cong Sellery 88-829 25cm (Bạc)
298.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm phe đầu cong kẹp ra Tolsen 10082Kìm phe đầu cong kẹp ra Tolsen 10082
Kìm phe đầu cong kẹp ra Tolsen 10082
90.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mỏ quạ 5 lỗ 10"/250mm Stanley 84-024Kìm mỏ quạ 5 lỗ 10"/250mm Stanley 84-024
Kìm mỏ quạ 5 lỗ 10"/250mm Stanley 84-024
199.000đ 280.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt sắt 24" Tolsen 10244 600mm (Vàng)Kềm cắt sắt 24" Tolsen 10244 600mm (Vàng)
Kềm cắt sắt 24" Tolsen 10244 600mm (Vàng)
410.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8264 9" (Bạc)Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8264 9" (Bạc)
Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8264 9" (Bạc)
148.000đ 160.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm điện tổ hợp Stanley 84-029 20cm (Vàng)Kìm điện tổ hợp Stanley 84-029 20cm (Vàng)
Kìm điện tổ hợp Stanley 84-029 20cm (Vàng)
209.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cắt 7" Asaki AK-8091 (Cam)Kìm cắt 7" Asaki AK-8091 (Cam)
Kìm cắt 7" Asaki AK-8091 (Cam)
110.000đ 120.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mỏ quạ 16" Sata 70-414 (Xanh lá cây)Kìm mỏ quạ 16" Sata 70-414 (Xanh lá cây)
Kìm mỏ quạ 16" Sata 70-414 (Xanh lá cây)
538.000đ 590.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cắt cáp 10" Asaki AK-8182 (Cam)Kìm cắt cáp 10" Asaki AK-8182 (Cam)
Kìm cắt cáp 10" Asaki AK-8182 (Cam)
148.000đ 160.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm bấm nịt 2 cây Berrylion trơn 012502002Kìm bấm nịt 2 cây Berrylion trơn 012502002
Kìm bấm nịt 2 cây Berrylion trơn 012502002
124.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm nhọn 6 - 1/2" Crossman 95-106 (Đen)Kìm nhọn 6 - 1/2" Crossman 95-106 (Đen)
Kìm nhọn 6 - 1/2" Crossman 95-106 (Đen)
141.000đ 160.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm phe đầu cong kẹp vô Tolsen 10092Kìm phe đầu cong kẹp vô Tolsen 10092
Kìm phe đầu cong kẹp vô Tolsen 10092
90.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm càng cua 8" Tolsen 10045 200mm (Đen)Kềm càng cua 8" Tolsen 10045 200mm (Đen)
Kềm càng cua 8" Tolsen 10045 200mm (Đen)
135.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm bấm Tolsen 10056Kềm bấm Tolsen 10056
Kềm bấm Tolsen 10056
294.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm càng cua 8" Tolsen 10039 200mm (Đen)Kềm càng cua 8" Tolsen 10039 200mm (Đen)
Kềm càng cua 8" Tolsen 10039 200mm (Đen)
119.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm bấm lỗ Asaki AK-8159 150mm (Bạc)Kìm bấm lỗ Asaki AK-8159 150mm (Bạc)
Kìm bấm lỗ Asaki AK-8159 150mm (Bạc)
313.000đ 340.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm điện 9" Crossman 95-509 (Đen)Kìm điện 9" Crossman 95-509 (Đen)
Kìm điện 9" Crossman 95-509 (Đen)
257.000đ 280.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm bấm rivel thủy lực Asaki AK-071 17" (Cam)Kìm bấm rivel thủy lực Asaki AK-071 17" (Cam)
Kìm bấm rivel thủy lực Asaki AK-071 17" (Cam)
220.000đ 240.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8263 7" (Bạc)Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8263 7" (Bạc)
Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8263 7" (Bạc)
119.000đ 130.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm nhọn cách điện 8" Whirlpower 15702-311-200 20cm (Vàng)Kìm nhọn cách điện 8" Whirlpower 15702-311-200 20cm (Vàng)
Kìm nhọn cách điện 8" Whirlpower 15702-311-200 20cm (Vàng)
397.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm nhọn 6" Asaki AK-8093 (Cam)Kìm nhọn 6" Asaki AK-8093 (Cam)
Kìm nhọn 6" Asaki AK-8093 (Cam)
88.000đ 100.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm bấm line điện thoại 8" Asaki AK-337 (Cam)Kìm bấm line điện thoại 8" Asaki AK-337 (Cam)
Kìm bấm line điện thoại 8" Asaki AK-337 (Cam)
176.000đ 190.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ kềm răng mini 4,5" Tolsen 10038 115mm (Đen)Bộ kềm răng mini 4,5" Tolsen 10038 115mm (Đen)
Bộ kềm răng mini 4,5" Tolsen 10038 115mm (Đen)
176.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cộng lực 36" Asaki AK-628 (Cam)Kìm cộng lực 36" Asaki AK-628 (Cam)
Kìm cộng lực 36" Asaki AK-628 (Cam)
548.000đ 600.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm chết Asaki AK-8260 7" (Bạc)Kìm chết Asaki AK-8260 7" (Bạc)
Kìm chết Asaki AK-8260 7" (Bạc)
194.000đ 210.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm đa năng chuyên dụng Jeep 13 chức năngKìm đa năng chuyên dụng Jeep 13 chức năng
Kìm đa năng chuyên dụng Jeep 13 chức năng
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt sắt 36" Tolsen 10246 900mm (Vàng)Kềm cắt sắt 36" Tolsen 10246 900mm (Vàng)
Kềm cắt sắt 36" Tolsen 10246 900mm (Vàng)
709.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cộng lực Stanley 14-330 76,2cm (Đỏ)Kìm cộng lực Stanley 14-330 76,2cm (Đỏ)
Kìm cộng lực Stanley 14-330 76,2cm (Đỏ)
1.200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cắt 6"/150mm Stanley 84-105Kìm cắt 6"/150mm Stanley 84-105
Kìm cắt 6"/150mm Stanley 84-105
82.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cắt cáp 6" Asaki AK-8180 (Cam)Kìm cắt cáp 6" Asaki AK-8180 (Cam)
Kìm cắt cáp 6" Asaki AK-8180 (Cam)
97.000đ 110.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cắt Asaki AK-8156 5" (Cam)Kìm cắt Asaki AK-8156 5" (Cam)
Kìm cắt Asaki AK-8156 5" (Cam)
82.000đ 90.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm rút rivel Asaki AK-069 10,5" (Cam)Kìm rút rivel Asaki AK-069 10,5" (Cam)
Kìm rút rivel Asaki AK-069 10,5" (Cam)
132.000đ 150.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm rút rivel kiểu Nhật 10,5" Asaki AK-070 (Cam)Kìm rút rivel kiểu Nhật 10,5" Asaki AK-070 (Cam)
Kìm rút rivel kiểu Nhật 10,5" Asaki AK-070 (Cam)
251.000đ 280.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm tổ hợp cơ khí Whirlpower 15601-321-160 16cm (Xanh ngọc)Kìm tổ hợp cơ khí Whirlpower 15601-321-160 16cm (Xanh ngọc)
Kìm tổ hợp cơ khí Whirlpower 15601-321-160 16cm (Xanh ngọc)
315.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt sắt 30" Tolsen 10245 750mm (Vàng)Kềm cắt sắt 30" Tolsen 10245 750mm (Vàng)
Kềm cắt sắt 30" Tolsen 10245 750mm (Vàng)
553.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm nhọn mỏ cong lò xo 5" Crossman 95-411 (Đen)Kìm nhọn mỏ cong lò xo 5" Crossman 95-411 (Đen)
Kìm nhọn mỏ cong lò xo 5" Crossman 95-411 (Đen)
123.000đ 140.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mở phe thẳng 7'' Asaki AK-8342 (Cam)Kìm mở phe thẳng 7'' Asaki AK-8342 (Cam)
Kìm mở phe thẳng 7'' Asaki AK-8342 (Cam)
86.000đ 90.000đ
-4%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy