text.skipToContent

Kìm, kềm

Tìm thấy 407 sản phẩm
Kềm bấm đầu cosse nối 9"/225mm Asaki AK-9124 Kềm bấm đầu cosse nối 9"/225mm Asaki AK-9124
Kềm bấm đầu cosse nối 9"/225mm Asaki AK-9124
311.000đ 399.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm nhọn 6" Asaki AK-8048 (Đen) Kềm nhọn 6" Asaki AK-8048 (Đen)
Kềm nhọn 6" Asaki AK-8048 (Đen)
63.000đ 109.000đ
-42%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dao cắt kiếng Asaki AK-8736 175mm (Vàng) Dao cắt kiếng Asaki AK-8736 175mm (Vàng)
Dao cắt kiếng Asaki AK-8736 175mm (Vàng)
63.000đ 99.000đ
-36%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt cán đen kiểu Mỹ Asaki 6" AK8051 (Đen) Kềm cắt cán đen kiểu Mỹ Asaki 6" AK8051 (Đen)
Kềm cắt cán đen kiểu Mỹ Asaki 6" AK8051 (Đen)
64.000đ 92.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm tuốt dây điện mỏ quạ Asaki AK-9104 Kềm tuốt dây điện mỏ quạ Asaki AK-9104
Kềm tuốt dây điện mỏ quạ Asaki AK-9104
114.000đ 159.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt chân mạch điện tử Asaki 5"/125mm AK 8156 (Cam) Kềm cắt chân mạch điện tử Asaki 5"/125mm AK 8156 (Cam)
Kềm cắt chân mạch điện tử Asaki 5"/125mm AK 8156 (Cam)
64.000đ 99.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm càng cua đầu lớn 8''/200mm Asaki AK-8305 (Đen) Kềm càng cua đầu lớn 8''/200mm Asaki AK-8305 (Đen)
Kềm càng cua đầu lớn 8''/200mm Asaki AK-8305 (Đen)
99.000đ 189.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt 6" Asaki AK-8096 (Cam) Kềm cắt 6" Asaki AK-8096 (Cam)
Kềm cắt 6" Asaki AK-8096 (Cam)
71.000đ 129.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm rút Rivet Asaki AK-6800 (Cam) Kìm rút Rivet Asaki AK-6800 (Cam)
Kìm rút Rivet Asaki AK-6800 (Cam)
89.000đ 169.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cộng lực mini 8"/200mm Asaki AK-8190 (Cam) Kềm cộng lực mini 8"/200mm Asaki AK-8190 (Cam)
Kềm cộng lực mini 8"/200mm Asaki AK-8190 (Cam)
119.000đ 199.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm bấm ghim Asaki AK-7106 (Cam) Kềm bấm ghim Asaki AK-7106 (Cam)
Kềm bấm ghim Asaki AK-7106 (Cam)
239.000đ 299.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm mỏ quạ 10''/250mm Asaki AK-8379 (Cam) Kềm mỏ quạ 10''/250mm Asaki AK-8379 (Cam)
Kềm mỏ quạ 10''/250mm Asaki AK-8379 (Cam)
149.000đ 199.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt 6" Asaki AK-8108 (Cam) Kềm cắt 6" Asaki AK-8108 (Cam)
Kềm cắt 6" Asaki AK-8108 (Cam)
76.000đ 149.000đ
-49%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dao cắt kiếng Total THT561781 178mm (Đen) Dao cắt kiếng Total THT561781 178mm (Đen)
Dao cắt kiếng Total THT561781 178mm (Đen)
54.000đ 99.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 kìm điện, kìm cắt, kìm nhọn Total THT2K0301S (Xanh) Bộ 3 kìm điện, kìm cắt, kìm nhọn Total THT2K0301S (Xanh)
Bộ 3 kìm điện, kìm cắt, kìm nhọn Total THT2K0301S (Xanh)
293.000đ 365.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cắt Total THT130606P 160mm (Xanh) Kìm cắt Total THT130606P 160mm (Xanh)
Kìm cắt Total THT130606P 160mm (Xanh)
62.000đ 99.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cắt cách điện 10000v Total THTIP261 (Đỏ) Kìm cắt cách điện 10000v Total THTIP261 (Đỏ)
Kìm cắt cách điện 10000v Total THTIP261 (Đỏ)
109.000đ 154.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm nhọn cách điện 10000v Total THTIP381 (Đỏ) Kìm nhọn cách điện 10000v Total THTIP381 (Đỏ)
Kìm nhọn cách điện 10000v Total THTIP381 (Đỏ)
120.000đ 189.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm bằng cách điện 10000v Total THTIP181 (Đỏ) Kìm bằng cách điện 10000v Total THTIP181 (Đỏ)
Kìm bằng cách điện 10000v Total THTIP181 (Đỏ)
129.000đ 168.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mỏ nhọn Total THT220606 (Xanh) Kìm mỏ nhọn Total THT220606 (Xanh)
Kìm mỏ nhọn Total THT220606 (Xanh)
79.000đ 99.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm đa năng chuyên dụng Jeep 13 chức năng Kìm đa năng chuyên dụng Jeep 13 chức năng
Kìm đa năng chuyên dụng Jeep 13 chức năng
259.000đ 299.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm phe thẳng vô Tolsen 10087 Kìm phe thẳng vô Tolsen 10087
Kìm phe thẳng vô Tolsen 10087
90.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm phe đầu cong kẹp ra Tolsen 10082 Kìm phe đầu cong kẹp ra Tolsen 10082
Kìm phe đầu cong kẹp ra Tolsen 10082
90.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm bấm Tolsen 10056 Kềm bấm Tolsen 10056
Kềm bấm Tolsen 10056
294.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm phe thẳng ra Tolsen 10077 Kìm phe thẳng ra Tolsen 10077
Kìm phe thẳng ra Tolsen 10077
90.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cộng lực Stanley 14-314 35,5cm (Đỏ) Kìm cộng lực Stanley 14-314 35,5cm (Đỏ)
Kìm cộng lực Stanley 14-314 35,5cm (Đỏ)
666.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm phe đầu cong kẹp vô Tolsen 10092 Kìm phe đầu cong kẹp vô Tolsen 10092
Kìm phe đầu cong kẹp vô Tolsen 10092
90.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm bấm đầu cosse nối 225mm Asaki AK-9124 (Cam) Kềm bấm đầu cosse nối 225mm Asaki AK-9124 (Cam)
Kềm bấm đầu cosse nối 225mm Asaki AK-9124 (Cam)
263.000đ 312.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mở phanh trong mũi thẳng Whirlpower 15618-03-165 17,5cm (Đen) Kìm mở phanh trong mũi thẳng Whirlpower 15618-03-165 17,5cm (Đen)
Kìm mở phanh trong mũi thẳng Whirlpower 15618-03-165 17,5cm (Đen)
282.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mở phanh ngoài mũi cong Whirlpower 17cm (Đen) Kìm mở phanh ngoài mũi cong Whirlpower 17cm (Đen)
Kìm mở phanh ngoài mũi cong Whirlpower 17cm (Đen)
282.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mở phanh thẳng trong Sellery 88-629 17,5cm (Đỏ) Kìm mở phanh thẳng trong Sellery 88-629 17,5cm (Đỏ)
Kìm mở phanh thẳng trong Sellery 88-629 17,5cm (Đỏ)
270.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mở phanh cong vào Sellery 88-627 17,5cm (Đỏ) Kìm mở phanh cong vào Sellery 88-627 17,5cm (Đỏ)
Kìm mở phanh cong vào Sellery 88-627 17,5cm (Đỏ)
261.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cắt chuyên dùng cách điện 1000V  15704-21-200 20,3cm (Đỏ) Kìm cắt chuyên dùng cách điện 1000V  15704-21-200 20,3cm (Đỏ)
Kìm cắt chuyên dùng cách điện 1000V 15704-21-200 20,3cm (Đỏ)
401.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mở phanh thẳng ngoài Sellery 88-628 17,5cm (Đỏ) Kìm mở phanh thẳng ngoài Sellery 88-628 17,5cm (Đỏ)
Kìm mở phanh thẳng ngoài Sellery 88-628 17,5cm (Đỏ)
270.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mở phanh ngoài mũi thẳng Whirlpower 17cm (Đen) Kìm mở phanh ngoài mũi thẳng Whirlpower 17cm (Đen)
Kìm mở phanh ngoài mũi thẳng Whirlpower 17cm (Đen)
282.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mở phanh ngoài mũi cong Sellery 88-626 17,5cm (Đỏ) Kìm mở phanh ngoài mũi cong Sellery 88-626 17,5cm (Đỏ)
Kìm mở phanh ngoài mũi cong Sellery 88-626 17,5cm (Đỏ)
261.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mở phanh trong mũi cong Whirlpower 15618-04-170 17,5cm (Đen) Kìm mở phanh trong mũi cong Whirlpower 15618-04-170 17,5cm (Đen)
Kìm mở phanh trong mũi cong Whirlpower 15618-04-170 17,5cm (Đen)
282.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm chết Asaki AK-8260 7" (Bạc) Kìm chết Asaki AK-8260 7" (Bạc)
Kìm chết Asaki AK-8260 7" (Bạc)
194.000đ 210.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm mở phe Asaki AK-8331 13" (Cam) Kìm mở phe Asaki AK-8331 13" (Cam)
Kìm mở phe Asaki AK-8331 13" (Cam)
286.000đ 310.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cắt lưới Asaki AK-8187 10'' (Cam) Kìm cắt lưới Asaki AK-8187 10'' (Cam)
Kìm cắt lưới Asaki AK-8187 10'' (Cam)
295.000đ 320.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm bấm Crossman 94-150 10" (Bạc) Kìm bấm Crossman 94-150 10" (Bạc)
Kìm bấm Crossman 94-150 10" (Bạc)
347.000đ 380.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm điện 6" Endura E5321 (Đỏ) Kìm điện 6" Endura E5321 (Đỏ)
Kìm điện 6" Endura E5321 (Đỏ)
96.000đ 110.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cắt cáp 18'' Asaki AK-8211 (Cam) Kìm cắt cáp 18'' Asaki AK-8211 (Cam)
Kìm cắt cáp 18'' Asaki AK-8211 (Cam)
290.000đ 320.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm nhọn 8" Asaki AK-8038 (Cam) Kìm nhọn 8" Asaki AK-8038 (Cam)
Kìm nhọn 8" Asaki AK-8038 (Cam)
124.000đ 140.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm phe đầu cong kẹp vô Crossman 95-154 7'' (Đen) Kìm phe đầu cong kẹp vô Crossman 95-154 7'' (Đen)
Kìm phe đầu cong kẹp vô Crossman 95-154 7'' (Đen)
182.000đ 200.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm chết 5" Crossman 94-155 (Bạc) Kìm chết 5" Crossman 94-155 (Bạc)
Kìm chết 5" Crossman 94-155 (Bạc)
273.000đ 300.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ kìm phe 4 đầu Stanley 84-168 15.2cm Bộ kìm phe 4 đầu Stanley 84-168 15.2cm
Bộ kìm phe 4 đầu Stanley 84-168 15.2cm
209.700đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt sắt 36" Tolsen 10246 900mm (Vàng) Kềm cắt sắt 36" Tolsen 10246 900mm (Vàng)
Kềm cắt sắt 36" Tolsen 10246 900mm (Vàng)
709.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt 7'' Tolsen 10004 18cm (Vàng) Kềm cắt 7'' Tolsen 10004 18cm (Vàng)
Kềm cắt 7'' Tolsen 10004 18cm (Vàng)
116.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm chết Asaki AK-8254 7" (Bạc) Kìm chết Asaki AK-8254 7" (Bạc)
Kìm chết Asaki AK-8254 7" (Bạc)
117.000đ 130.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cắt cáp Asaki AK-8215 36" (Cam) Kìm cắt cáp Asaki AK-8215 36" (Cam)
Kìm cắt cáp Asaki AK-8215 36" (Cam)
622.000đ 680.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm tuốt dây 9" Asaki AK-9102 (Cam) Kìm tuốt dây 9" Asaki AK-9102 (Cam)
Kìm tuốt dây 9" Asaki AK-9102 (Cam)
159.000đ 170.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm điện cách điện Asaki AK-8047 8" (Đen) Kìm điện cách điện Asaki AK-8047 8" (Đen)
Kìm điện cách điện Asaki AK-8047 8" (Đen)
110.000đ 120.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm điện cách điện Asaki AK-8046 7" (Đen) Kìm điện cách điện Asaki AK-8046 7" (Đen)
Kìm điện cách điện Asaki AK-8046 7" (Đen)
106.000đ 120.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm bấm ghim Asaki AK-7105 4-8mm (Bạc) Kìm bấm ghim Asaki AK-7105 4-8mm (Bạc)
Kìm bấm ghim Asaki AK-7105 4-8mm (Bạc)
247.000đ 270.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm chết Asaki AK-8271 10" (Bạc) Kìm chết Asaki AK-8271 10" (Bạc)
Kìm chết Asaki AK-8271 10" (Bạc)
286.000đ 310.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm cắt Asaki AK-8188 8" (Cam) Kìm cắt Asaki AK-8188 8" (Cam)
Kìm cắt Asaki AK-8188 8" (Cam)
212.000đ 230.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm điện đa năng 9-1/2" Crossman 95-549 (Đen) Kìm điện đa năng 9-1/2" Crossman 95-549 (Đen)
Kìm điện đa năng 9-1/2" Crossman 95-549 (Đen)
345.000đ 380.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm 11 món đa năng Jeep (Xám) Kìm 11 món đa năng Jeep (Xám)
Kìm 11 món đa năng Jeep (Xám)
199.000đ 285.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kềm cắt sắt 24" Tolsen 10244 600mm (Vàng) Kềm cắt sắt 24" Tolsen 10244 600mm (Vàng)
Kềm cắt sắt 24" Tolsen 10244 600mm (Vàng)
410.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy