text.skipToContent

Khay, kệ, rổ hồ sơ

Tìm thấy 38 sản phẩm
Khay đựng hồ sơ 3 tầng Top Point US-6033 Khay đựng hồ sơ 3 tầng Top Point US-6033
Khay đựng hồ sơ 3 tầng Top Point US-6033
205.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng hồ sơ 2 tầng top Point US6022 (Xám) Khay đựng hồ sơ 2 tầng top Point US6022 (Xám)
Khay đựng hồ sơ 2 tầng top Point US6022 (Xám)
134.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa cây nẹp lớn Usign US-3303 Bìa cây nẹp lớn Usign US-3303
Bìa cây nẹp lớn Usign US-3303
4.900đ 5.100đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa nút TopPoint My Clear Bag US-209F Bìa nút TopPoint My Clear Bag US-209F
Bìa nút TopPoint My Clear Bag US-209F
4.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kệ rổ xéo Xukiva Kệ rổ xéo Xukiva
Kệ rổ xéo Xukiva
15.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa hồ sơ A4 20 lá nhựa Uncle Bills SF0033 Bìa hồ sơ A4 20 lá nhựa Uncle Bills SF0033
Bìa hồ sơ A4 20 lá nhựa Uncle Bills SF0033
55.000đ 65.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đế đựng name card 3 tầng Nhatvywood Đế đựng name card 3 tầng Nhatvywood
Đế đựng name card 3 tầng Nhatvywood
89.000đ 150.000đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng hồ sơ 3 tầng HR Khay đựng hồ sơ 3 tầng HR
Khay đựng hồ sơ 3 tầng HR
68.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa nút Dung Nguyễn F4-E (Loại 2) Bìa nút Dung Nguyễn F4-E (Loại 2)
Bìa nút Dung Nguyễn F4-E (Loại 2)
3.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File vát nhựa 3 ngăn Comix B2113 (Xám) File vát nhựa 3 ngăn Comix B2113 (Xám)
File vát nhựa 3 ngăn Comix B2113 (Xám)
87.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay mica 3 tầng Khay mica 3 tầng
Khay mica 3 tầng
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng tài liệu 5 ngăn GuangBo WJK9238H (Ghi) Khay đựng tài liệu 5 ngăn GuangBo WJK9238H (Ghi)
Khay đựng tài liệu 5 ngăn GuangBo WJK9238H (Ghi)
135.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng tài liệu 4 ngăn GuangBo WJK9399H 33,5 x 25,8 x 29,5 cm Khay đựng tài liệu 4 ngăn GuangBo WJK9399H 33,5 x 25,8 x 29,5 cm
Khay đựng tài liệu 4 ngăn GuangBo WJK9399H 33,5 x 25,8 x 29,5 cm
150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đựng tài liệu 4 ngăn GuangBo WJK9265B Tủ đựng tài liệu 4 ngăn GuangBo WJK9265B
Tủ đựng tài liệu 4 ngăn GuangBo WJK9265B
682.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File vát nhựa 3 ngăn Comix B2173 (Xanh dương) File vát nhựa 3 ngăn Comix B2173 (Xanh dương)
File vát nhựa 3 ngăn Comix B2173 (Xanh dương)
63.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc đựng đồ văn phòng Inomata 4751 Cốc đựng đồ văn phòng Inomata 4751
Cốc đựng đồ văn phòng Inomata 4751
36.500đ 40.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng tài liệu 3 tầng GuangBo WZ9305 Khay đựng tài liệu 3 tầng GuangBo WZ9305
Khay đựng tài liệu 3 tầng GuangBo WZ9305
410.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng tài liệu 2 tầng GuangBo WZ9304 Khay đựng tài liệu 2 tầng GuangBo WZ9304
Khay đựng tài liệu 2 tầng GuangBo WZ9304
292.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay nhựa 3 tầng Deli 9217 Khay nhựa 3 tầng Deli 9217
Khay nhựa 3 tầng Deli 9217
199.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay rổ đựng hồ sơ, dụng cụ văn phòng phẩm chữ nhật thấp Lock&Lock HP274B Khay rổ đựng hồ sơ, dụng cụ văn phòng phẩm chữ nhật thấp Lock&Lock HP274B
Khay rổ đựng hồ sơ, dụng cụ văn phòng phẩm chữ nhật thấp Lock&Lock HP274B
45.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File vát nhựa 1 ngăn Comix A1083 (Xanh dương) File vát nhựa 1 ngăn Comix A1083 (Xanh dương)
File vát nhựa 1 ngăn Comix A1083 (Xanh dương)
44.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng tài liệu 3 ngăn GuangBo WJK9236L Khay đựng tài liệu 3 ngăn GuangBo WJK9236L
Khay đựng tài liệu 3 ngăn GuangBo WJK9236L
97.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File vát nhựa 1 ngăn Comix B2171 (Xanh dương) File vát nhựa 1 ngăn Comix B2171 (Xanh dương)
File vát nhựa 1 ngăn Comix B2171 (Xanh dương)
37.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng hồ sơ 3 tầng Comix B2060 Khay đựng hồ sơ 3 tầng Comix B2060
Khay đựng hồ sơ 3 tầng Comix B2060
93.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kệ đựng hồ sơ Uncle Bills SG0181 Kệ đựng hồ sơ Uncle Bills SG0181
Kệ đựng hồ sơ Uncle Bills SG0181
49.000đ 52.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng hồ sơ UBL KS0284 Khay đựng hồ sơ UBL KS0284
Khay đựng hồ sơ UBL KS0284
69.000đ 73.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng hồ sơ 3 tầng HR 603 Khay đựng hồ sơ 3 tầng HR 603
Khay đựng hồ sơ 3 tầng HR 603
121.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa hồ sơ 10 lá nhựa A4 Uncle Bills SF0032 Bìa hồ sơ 10 lá nhựa A4 Uncle Bills SF0032
Bìa hồ sơ 10 lá nhựa A4 Uncle Bills SF0032
45.000đ 55.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa còng TopPoint PP Elephant 2101F Bìa còng TopPoint PP Elephant 2101F
Bìa còng TopPoint PP Elephant 2101F
50.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi Clear Bag khổ A4 (10 chiếc/lô) Túi Clear Bag khổ A4 (10 chiếc/lô)
Túi Clear Bag khổ A4 (10 chiếc/lô)
20.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa nút TopPoint My Clear Bag US-208A Bìa nút TopPoint My Clear Bag US-208A
Bìa nút TopPoint My Clear Bag US-208A
4.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng tài liệu 3 tầng GuangBo WJK9226 33 x 25,5 x 26 cm Khay đựng tài liệu 3 tầng GuangBo WJK9226 33 x 25,5 x 26 cm
Khay đựng tài liệu 3 tầng GuangBo WJK9226 33 x 25,5 x 26 cm
305.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kệ 3 tầng nhựa ráp Xukiva Kệ 3 tầng nhựa ráp Xukiva
Kệ 3 tầng nhựa ráp Xukiva
105.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng tài liệu 3 tầng GuangBo WJK9244 Khay đựng tài liệu 3 tầng GuangBo WJK9244
Khay đựng tài liệu 3 tầng GuangBo WJK9244
154.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa còng 7cm ESPP Bìa còng 7cm ESPP
Bìa còng 7cm ESPP
41.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
File đứng 3 ngăn HR-312 File đứng 3 ngăn HR-312
File đứng 3 ngăn HR-312
37.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bìa màu A4 Cheewah Campap CA4407 180gsm (Xanh nhạt - tập 10 tờ) Bìa màu A4 Cheewah Campap CA4407 180gsm (Xanh nhạt - tập 10 tờ)
Bìa màu A4 Cheewah Campap CA4407 180gsm (Xanh nhạt - tập 10 tờ)
20.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tập 10 túi Clear Bag khổ A4 Hồng Hà trung Tập 10 túi Clear Bag khổ A4 Hồng Hà trung
Tập 10 túi Clear Bag khổ A4 Hồng Hà trung
21.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy