text.skipToContent

Khăn giấy ướt

Tìm thấy 65 sản phẩm
Khăn ướt Yuniku hồng 90 tờ Khăn ướt Yuniku hồng 90 tờ
Khăn ướt Yuniku hồng 90 tờ
25.500đ 32.000đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt cao cấp Yuniku 20 tờ Khăn ướt cao cấp Yuniku 20 tờ
Khăn ướt cao cấp Yuniku 20 tờ
9.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Yuniku xanh ngọc 90 tờ Khăn ướt Yuniku xanh ngọc 90 tờ
Khăn ướt Yuniku xanh ngọc 90 tờ
25.500đ 32.000đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt lau tay Uncle Bills AG1930 15 x 20 cm (Gói 80 tờ) Khăn giấy ướt lau tay Uncle Bills AG1930 15 x 20 cm (Gói 80 tờ)
Khăn giấy ướt lau tay Uncle Bills AG1930 15 x 20 cm (Gói 80 tờ)
59.000đ 62.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giấy ướt vệ sinh bếp Kyowa gói 45 tờ Giấy ướt vệ sinh bếp Kyowa gói 45 tờ
Giấy ướt vệ sinh bếp Kyowa gói 45 tờ
44.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gói khăn giấy ướt có mùi Luck-Lady 25 tờ Gói khăn giấy ướt có mùi Luck-Lady 25 tờ
Gói khăn giấy ướt có mùi Luck-Lady 25 tờ
17.000đ 19.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt hương tự nhiên Luck-Lady gói 25 tờ Khăn giấy ướt hương tự nhiên Luck-Lady gói 25 tờ
Khăn giấy ướt hương tự nhiên Luck-Lady gói 25 tờ
18.500đ 18.600đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Yuniku xanh lá 90 tờ Khăn ướt Yuniku xanh lá 90 tờ
Khăn ướt Yuniku xanh lá 90 tờ
25.500đ 32.500đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 gói khăn lau mặt Uncle Bills AG1895 (Trắng) Bộ 2 gói khăn lau mặt Uncle Bills AG1895 (Trắng)
Bộ 2 gói khăn lau mặt Uncle Bills AG1895 (Trắng)
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt 60 miếng Mamamy có mùi Khăn giấy ướt 60 miếng Mamamy có mùi
Khăn giấy ướt 60 miếng Mamamy có mùi
26.000đ 29.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt chăm sóc da Fressi Care All 100 miếng Khăn ướt chăm sóc da Fressi Care All 100 miếng
Khăn ướt chăm sóc da Fressi Care All 100 miếng
37.500đ 38.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Luck Lady không mùi gói 10 miếng Khăn ướt Luck Lady không mùi gói 10 miếng
Khăn ướt Luck Lady không mùi gói 10 miếng
7.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt 30 miếng Mamamy không mùi Khăn giấy ướt 30 miếng Mamamy không mùi
Khăn giấy ướt 30 miếng Mamamy không mùi
18.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gói khăn giấy ướt không mùi Luck-Lady 25 tờ Gói khăn giấy ướt không mùi Luck-Lady 25 tờ
Gói khăn giấy ướt không mùi Luck-Lady 25 tờ
19.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Cucumber Khăn ướt Cucumber
Khăn ướt Cucumber
5.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt cho bé 80 tờ Seria (Trắng) Khăn giấy ướt cho bé 80 tờ Seria (Trắng)
Khăn giấy ướt cho bé 80 tờ Seria (Trắng)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Luck Lady 10 tờ, có mùi Khăn ướt Luck Lady 10 tờ, có mùi
Khăn ướt Luck Lady 10 tờ, có mùi
7.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Luck Lady 25 tờ, không mùi Khăn ướt Luck Lady 25 tờ, không mùi
Khăn ướt Luck Lady 25 tờ, không mùi
18.500đ 18.600đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy vệ sinh Túi 70 tờ Khăn giấy vệ sinh Túi 70 tờ
Khăn giấy vệ sinh Túi 70 tờ
52.200đ 55.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
2 gói khăn ướt Kin Kin không mùi 80 tờ 2 gói khăn ướt Kin Kin không mùi 80 tờ
2 gói khăn ướt Kin Kin không mùi 80 tờ
59.400đ 60.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 gói khăn ướt 80 tờ Happy Kids Nano hương lô hội (Vàng) Bộ 3 gói khăn ướt 80 tờ Happy Kids Nano hương lô hội (Vàng)
Bộ 3 gói khăn ướt 80 tờ Happy Kids Nano hương lô hội (Vàng)
90.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt an toàn cho bé Agi có mùi 80 tờ Khăn ướt an toàn cho bé Agi có mùi 80 tờ
Khăn ướt an toàn cho bé Agi có mùi 80 tờ
34.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn lau cho người lớn cỡ đại Túi 15 tờ 30 x 40cm Khăn lau cho người lớn cỡ đại Túi 15 tờ 30 x 40cm
Khăn lau cho người lớn cỡ đại Túi 15 tờ 30 x 40cm
53.900đ 58.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt không mùi Mamamy 100 tờ Khăn ướt không mùi Mamamy 100 tờ
Khăn ướt không mùi Mamamy 100 tờ
42.000đ 42.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Teen Care hương đam mê 20 tờ Khăn ướt Teen Care hương đam mê 20 tờ
Khăn ướt Teen Care hương đam mê 20 tờ
9.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giấy ướt Care Fressi chiết xuất lô hội Giấy ướt Care Fressi chiết xuất lô hội
Giấy ướt Care Fressi chiết xuất lô hội
9.300đ 9.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Ag+ Túi 20 tờ (Túi đỏ) Khăn giấy ướt Ag+ Túi 20 tờ (Túi đỏ)
Khăn giấy ướt Ag+ Túi 20 tờ (Túi đỏ)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Wonder Care hương phấn thơm gói 100 tờ Khăn giấy ướt Wonder Care hương phấn thơm gói 100 tờ
Khăn giấy ướt Wonder Care hương phấn thơm gói 100 tờ
40.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Hiteen gói 20 khăn Khăn giấy ướt Hiteen gói 20 khăn
Khăn giấy ướt Hiteen gói 20 khăn
9.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt an toàn cho bé Agi 80 tờ Khăn ướt an toàn cho bé Agi 80 tờ
Khăn ướt an toàn cho bé Agi 80 tờ
34.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt vệ sinh Dot có mùi gói 10 tờ Khăn ướt vệ sinh Dot có mùi gói 10 tờ
Khăn ướt vệ sinh Dot có mùi gói 10 tờ
5.500đ 6.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Teen Care 20 tờ Khăn giấy ướt Teen Care 20 tờ
Khăn giấy ướt Teen Care 20 tờ
9.500đ 10.700đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt an toàn cho bé Agi có mùi 100 tờ Khăn ướt an toàn cho bé Agi có mùi 100 tờ
Khăn ướt an toàn cho bé Agi có mùi 100 tờ
38.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt cao cấp Mamamy 80 tờ Khăn giấy ướt cao cấp Mamamy 80 tờ
Khăn giấy ướt cao cấp Mamamy 80 tờ
36.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Kaia có nắp (Đỏ) Khăn giấy ướt Kaia có nắp (Đỏ)
Khăn giấy ướt Kaia có nắp (Đỏ)
28.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ăn VinMart Home gói 100 tờ Khăn giấy ăn VinMart Home gói 100 tờ
Khăn giấy ăn VinMart Home gói 100 tờ
13.000đ 13.100đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Kin Kin không mùi 80 tờ Khăn ướt Kin Kin không mùi 80 tờ
Khăn ướt Kin Kin không mùi 80 tờ
29.700đ 30.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn lau bề mặt diệt khuẩn Khăn lau bề mặt diệt khuẩn
Khăn lau bề mặt diệt khuẩn
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 gói khăn ướt không mùi 80 tờ Happykids Nano (Vàng) Bộ 3 gói khăn ướt không mùi 80 tờ Happykids Nano (Vàng)
Bộ 3 gói khăn ướt không mùi 80 tờ Happykids Nano (Vàng)
90.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Teen Care gói 30 khăn Khăn giấy ướt Teen Care gói 30 khăn
Khăn giấy ướt Teen Care gói 30 khăn
13.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt bỏ túi Let-green gói 10 miếng Khăn giấy ướt bỏ túi Let-green gói 10 miếng
Khăn giấy ướt bỏ túi Let-green gói 10 miếng
5.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt trẻ em Seventh Generation gói 64 miếng - Hàng nhập khẩu từ Mỹ Khăn ướt trẻ em Seventh Generation gói 64 miếng - Hàng nhập khẩu từ Mỹ
Khăn ướt trẻ em Seventh Generation gói 64 miếng - Hàng nhập khẩu từ Mỹ
139.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Ag+ Túi 20 tờ (Túi cam) Khăn giấy ướt Ag+ Túi 20 tờ (Túi cam)
Khăn giấy ướt Ag+ Túi 20 tờ (Túi cam)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Cool Túi 20 tờ (Túi xanh dương) Khăn giấy ướt Cool Túi 20 tờ (Túi xanh dương)
Khăn giấy ướt Cool Túi 20 tờ (Túi xanh dương)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Kaia có nắp (Vàng) Khăn giấy ướt Kaia có nắp (Vàng)
Khăn giấy ướt Kaia có nắp (Vàng)
28.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt chăm sóc da Fressi Care Khăn ướt chăm sóc da Fressi Care
Khăn ướt chăm sóc da Fressi Care
8.200đ 10.000đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Kin Kin có mùi 80 tờ Khăn ướt Kin Kin có mùi 80 tờ
Khăn ướt Kin Kin có mùi 80 tờ
30.000đ 55.800đ
-46%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt lau cơ thể Túi 70 tờ Khăn ướt lau cơ thể Túi 70 tờ
Khăn ướt lau cơ thể Túi 70 tờ
52.200đ 55.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Ag+ Túi 20 tờ (Túi hồng) Khăn giấy ướt Ag+ Túi 20 tờ (Túi hồng)
Khăn giấy ướt Ag+ Túi 20 tờ (Túi hồng)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt không mùi Mamamy 100 tờ Khăn ướt không mùi Mamamy 100 tờ
Khăn ướt không mùi Mamamy 100 tờ
43.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt chăm sóc da Fressi Care Khăn ướt chăm sóc da Fressi Care
Khăn ướt chăm sóc da Fressi Care
9.000đ 11.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt chăm sóc da Fressi Care All (10 tờ/gói) Khăn ướt chăm sóc da Fressi Care All (10 tờ/gói)
Khăn ướt chăm sóc da Fressi Care All (10 tờ/gói)
7.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Hoa Lan Khăn giấy ướt Hoa Lan
Khăn giấy ướt Hoa Lan
15.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt chăm sóc gia đình Fressi Care All 20 x 15 cm (10 tờ/gói) Khăn ướt chăm sóc gia đình Fressi Care All 20 x 15 cm (10 tờ/gói)
Khăn ướt chăm sóc gia đình Fressi Care All 20 x 15 cm (10 tờ/gói)
5.500đ 6.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt vệ sinh cơ thể túi 50 tờ Khăn ướt vệ sinh cơ thể túi 50 tờ
Khăn ướt vệ sinh cơ thể túi 50 tờ
56.700đ 60.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt an toàn cho bé Safety Baby Wipes gói 100 tờ Khăn ướt an toàn cho bé Safety Baby Wipes gói 100 tờ
Khăn ướt an toàn cho bé Safety Baby Wipes gói 100 tờ
38.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Mamamy gói 100 tờ Khăn ướt Mamamy gói 100 tờ
Khăn ướt Mamamy gói 100 tờ
42.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt vệ sinh Dot có mùi gói 20 tờ Khăn ướt vệ sinh Dot có mùi gói 20 tờ
Khăn ướt vệ sinh Dot có mùi gói 20 tờ
9.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt cao cấp Nano Khăn ướt cao cấp Nano
Khăn ướt cao cấp Nano
9.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Fressi Care gói 10 miếng Khăn giấy ướt Fressi Care gói 10 miếng
Khăn giấy ướt Fressi Care gói 10 miếng
5.500đ 6.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy