text.skipToContent

Khăn Giấy ướt

Tìm thấy 163 sản phẩm
Khăn giấy ướt K-Mom 30 tờ (mua 3 + 1 gói cùng loại) Khăn giấy ướt K-Mom 30 tờ (mua 3 + 1 gói cùng loại)
Khăn giấy ướt K-Mom 30 tờ (mua 3 + 1 gói cùng loại)
39.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt K-Mom 100 tờ (mua 3 + 1 gói cùng loại) Khăn giấy ướt K-Mom 100 tờ (mua 3 + 1 gói cùng loại)
Khăn giấy ướt K-Mom 100 tờ (mua 3 + 1 gói cùng loại)
69.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ bổ sung (có mùi) Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ bổ sung (có mùi)
Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ bổ sung (có mùi)
29.000đ 35.500đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ bổ sung (không mùi) Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ bổ sung (không mùi)
Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ bổ sung (không mùi)
29.000đ 35.500đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ, có nắp (có mùi) Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ, có nắp (có mùi)
Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ, có nắp (có mùi)
30.000đ 37.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Mamamy 30 tờ (Có mùi) Khăn giấy ướt Mamamy 30 tờ (Có mùi)
Khăn giấy ướt Mamamy 30 tờ (Có mùi)
15.000đ 18.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ có nắp (Không mùi) Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ có nắp (Không mùi)
Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ có nắp (Không mùi)
30.000đ 37.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt hương phấn thơm Baby Care 80 miếng Khăn giấy ướt hương phấn thơm Baby Care 80 miếng
Khăn giấy ướt hương phấn thơm Baby Care 80 miếng
32.500đ 33.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt hương nha đam 80 tờ Kaia Khăn ướt hương nha đam 80 tờ Kaia
Khăn ướt hương nha đam 80 tờ Kaia
24.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 18 gói khăn ướt không mùi 80 tờ Max Cool (Tặng 4 gói 30 tờ có hương) Combo 18 gói khăn ướt không mùi 80 tờ Max Cool (Tặng 4 gói 30 tờ có hương)
Combo 18 gói khăn ướt không mùi 80 tờ Max Cool (Tặng 4 gói 30 tờ có hương)
540.000đ 569.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 gói khăn giấy ướt trẻ em (30 tờ/gói) Combo 2 gói khăn giấy ướt trẻ em (30 tờ/gói)
Combo 2 gói khăn giấy ướt trẻ em (30 tờ/gói)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt 80 tờ xanh Kaia Khăn ướt 80 tờ xanh Kaia
Khăn ướt 80 tờ xanh Kaia
24.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 9 gói khăn ướt không mùi 80 tờ Max Cool (Tặng 2 gói 30 tờ có hương) Combo 9 gói khăn ướt không mùi 80 tờ Max Cool (Tặng 2 gói 30 tờ có hương)
Combo 9 gói khăn ướt không mùi 80 tờ Max Cool (Tặng 2 gói 30 tờ có hương)
270.000đ 369.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt chống hăm và rôm sảy Mamamy Khăn giấy ướt chống hăm và rôm sảy Mamamy
Khăn giấy ướt chống hăm và rôm sảy Mamamy
34.000đ 34.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt hương phấn thơm Baby Care 10 tờ Khăn giấy ướt hương phấn thơm Baby Care 10 tờ
Khăn giấy ướt hương phấn thơm Baby Care 10 tờ
5.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt có hương Max Cool gói 80 tờ Khăn ướt có hương Max Cool gói 80 tờ
Khăn ướt có hương Max Cool gói 80 tờ
25.000đ 27.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Kaia 80 tờ đỏ Kaia Khăn ướt Kaia 80 tờ đỏ Kaia
Khăn ướt Kaia 80 tờ đỏ Kaia
24.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt không mùi tinh chất lô hội Baby Care 10 tờ Khăn giấy ướt không mùi tinh chất lô hội Baby Care 10 tờ
Khăn giấy ướt không mùi tinh chất lô hội Baby Care 10 tờ
5.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt có hương Nuna 100 miếng Khăn ướt có hương Nuna 100 miếng
Khăn ướt có hương Nuna 100 miếng
36.500đ 36.700đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt em bé Nuna gói 100 miếng Khăn ướt em bé Nuna gói 100 miếng
Khăn ướt em bé Nuna gói 100 miếng
36.500đ 36.700đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt 30 miếng Mamamy Khăn giấy ướt 30 miếng Mamamy
Khăn giấy ướt 30 miếng Mamamy
17.500đ 18.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng
Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng
35.900đ 41.000đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Mamamy 10 tờ (Không mùi) Khăn giấy ướt Mamamy 10 tờ (Không mùi)
Khăn giấy ướt Mamamy 10 tờ (Không mùi)
6.000đ 7.200đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt không mùi Mamamy 100 tờ Khăn ướt không mùi Mamamy 100 tờ
Khăn ướt không mùi Mamamy 100 tờ
35.000đ 43.800đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Mamamy 10 tờ (Có mùi) Khăn giấy ướt Mamamy 10 tờ (Có mùi)
Khăn giấy ướt Mamamy 10 tờ (Có mùi)
6.000đ 7.200đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Mamamy có nắp không mùi gói 80 tờ Khăn giấy ướt Mamamy có nắp không mùi gói 80 tờ
Khăn giấy ướt Mamamy có nắp không mùi gói 80 tờ
35.700đ 36.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng không mùi hương Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng không mùi hương
Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng không mùi hương
40.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Max Cool 30 tờ, không hương (Mua 3 gói tặng 1 gói cùng loại) Khăn ướt Max Cool 30 tờ, không hương (Mua 3 gói tặng 1 gói cùng loại)
Khăn ướt Max Cool 30 tờ, không hương (Mua 3 gói tặng 1 gói cùng loại)
14.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 30 gói khăn ướt hương nha đam 80 tờ Maxcool (Tặng 2 gói cùng loại) Combo 30 gói khăn ướt hương nha đam 80 tờ Maxcool (Tặng 2 gói cùng loại)
Combo 30 gói khăn ướt hương nha đam 80 tờ Maxcool (Tặng 2 gói cùng loại)
900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 3 gói khăn ướt hương nha đam 80 tờ Max Cool Combo 3 gói khăn ướt hương nha đam 80 tờ Max Cool
Combo 3 gói khăn ướt hương nha đam 80 tờ Max Cool
90.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 6 gói khăn ướt hương nha đam 80 tờ Max Cool Combo 6 gói khăn ướt hương nha đam 80 tờ Max Cool
Combo 6 gói khăn ướt hương nha đam 80 tờ Max Cool
180.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Mamamy (2 gói 80 tờ + hộp đựng) Khăn giấy ướt Mamamy (2 gói 80 tờ + hộp đựng)
Khăn giấy ướt Mamamy (2 gói 80 tờ + hộp đựng)
88.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Max Cool 25 tờ, không hương Khăn ướt Max Cool 25 tờ, không hương
Khăn ướt Max Cool 25 tờ, không hương
12.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 18 gói Khăn ướt Yuniku 20 tờ màu hồng hương phấn Combo 18 gói Khăn ướt Yuniku 20 tờ màu hồng hương phấn
Combo 18 gói Khăn ướt Yuniku 20 tờ màu hồng hương phấn
180.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt em bé Nuna 80 tờ (không mùi) Khăn ướt em bé Nuna 80 tờ (không mùi)
Khăn ướt em bé Nuna 80 tờ (không mùi)
32.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Bieber 100 miếng không mùi Khăn ướt Bieber 100 miếng không mùi
Khăn ướt Bieber 100 miếng không mùi
32.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Max Cool 30 tờ, có hương (Mua 3 gói tặng 1 gói cùng loại) Khăn ướt Max Cool 30 tờ, có hương (Mua 3 gói tặng 1 gói cùng loại)
Khăn ướt Max Cool 30 tờ, có hương (Mua 3 gói tặng 1 gói cùng loại)
14.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giấy ướt nước tinh khiết 99,9% Hello Kitty LEC Giấy ướt nước tinh khiết 99,9% Hello Kitty LEC
Giấy ướt nước tinh khiết 99,9% Hello Kitty LEC
45.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 22 gói Khăn ướt không hương 100 tờ Max Cool (Tặng 2 gói cùng loại) Combo 22 gói Khăn ướt không hương 100 tờ Max Cool (Tặng 2 gói cùng loại)
Combo 22 gói Khăn ướt không hương 100 tờ Max Cool (Tặng 2 gói cùng loại)
900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt bỏ túi Kumamon túi 10 tờ Khăn ướt bỏ túi Kumamon túi 10 tờ
Khăn ướt bỏ túi Kumamon túi 10 tờ
22.100đ 29.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 6 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu hồng - Tặng 2 gói có hương (30 tờ/gói) Combo 6 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu hồng - Tặng 2 gói có hương (30 tờ/gói)
Combo 6 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu hồng - Tặng 2 gói có hương (30 tờ/gói)
216.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 10 gói Khăn giấy ướt Agassi 10 tờ hương dịu nhẹ (tím) Bộ 10 gói Khăn giấy ướt Agassi 10 tờ hương dịu nhẹ (tím)
Bộ 10 gói Khăn giấy ướt Agassi 10 tờ hương dịu nhẹ (tím)
58.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Max Cool 15 tờ, có hương (Mua 3 gói tặng 1 gói cùng loại) Khăn ướt Max Cool 15 tờ, có hương (Mua 3 gói tặng 1 gói cùng loại)
Khăn ướt Max Cool 15 tờ, có hương (Mua 3 gói tặng 1 gói cùng loại)
7.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt em bé Nuna 100 miếng Khăn ướt em bé Nuna 100 miếng
Khăn ướt em bé Nuna 100 miếng
34.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Mamamy 100 tờ (Có mùi) Khăn giấy ướt Mamamy 100 tờ (Có mùi)
Khăn giấy ướt Mamamy 100 tờ (Có mùi)
35.000đ 43.800đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Kaia gói 20 tờ Khăn ướt Kaia gói 20 tờ
Khăn ướt Kaia gói 20 tờ
6.300đ 9.000đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 9 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu hồng - Tặng 2 gói có hương (30 tờ/gói) Combo 9 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu hồng - Tặng 2 gói có hương (30 tờ/gói)
Combo 9 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu hồng - Tặng 2 gói có hương (30 tờ/gói)
324.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt hương nha đam 80 tờ Max Cool (Mua 3 gói tặng 1 gói cùng loại) Khăn ướt hương nha đam 80 tờ Max Cool (Mua 3 gói tặng 1 gói cùng loại)
Khăn ướt hương nha đam 80 tờ Max Cool (Mua 3 gói tặng 1 gói cùng loại)
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 3 gói khăn ướt không mùi 80 tờ Max Cool Combo 3 gói khăn ướt không mùi 80 tờ Max Cool
Combo 3 gói khăn ướt không mùi 80 tờ Max Cool
90.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt hương trà xanh 80 tờ Maxcool Khăn ướt hương trà xanh 80 tờ Maxcool
Khăn ướt hương trà xanh 80 tờ Maxcool
26.700đ 27.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 20 gói khăn ướt Max Cool 25 tờ, có hương - Tặng 3 gói không hương (15 tờ/gói) Combo 20 gói khăn ướt Max Cool 25 tờ, có hương - Tặng 3 gói không hương (15 tờ/gói)
Combo 20 gói khăn ướt Max Cool 25 tờ, có hương - Tặng 3 gói không hương (15 tờ/gói)
250.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 6 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu xanh lá không hương - Tặng 2 gói có hương (30 tờ/gói) Combo 6 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu xanh lá không hương - Tặng 2 gói có hương (30 tờ/gói)
Combo 6 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu xanh lá không hương - Tặng 2 gói có hương (30 tờ/gói)
216.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn ướt Max Cool 25 tờ, có hương Khăn ướt Max Cool 25 tờ, có hương
Khăn ướt Max Cool 25 tờ, có hương
12.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 10 gói khăn ướt Agassi hương quyến rũ 10 tờ (Màu cam) Bộ 10 gói khăn ướt Agassi hương quyến rũ 10 tờ (Màu cam)
Bộ 10 gói khăn ướt Agassi hương quyến rũ 10 tờ (Màu cam)
58.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Piyo Piyo cho bé 20 tờ Khăn giấy ướt Piyo Piyo cho bé 20 tờ
Khăn giấy ướt Piyo Piyo cho bé 20 tờ
35.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 4 gói Khăn ướt Wesser 80 tờ (Màu hồng) Combo 4 gói Khăn ướt Wesser 80 tờ (Màu hồng)
Combo 4 gói Khăn ướt Wesser 80 tờ (Màu hồng)
133.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 9 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu xanh lá không hương - Tặng 2 gói có hương (30 tờ/gói) Combo 9 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu xanh lá không hương - Tặng 2 gói có hương (30 tờ/gói)
Combo 9 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu xanh lá không hương - Tặng 2 gói có hương (30 tờ/gói)
324.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khăn giấy ướt Piyo Piyo cho bé 80 tờ Khăn giấy ướt Piyo Piyo cho bé 80 tờ
Khăn giấy ướt Piyo Piyo cho bé 80 tờ
90.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 30 gói khăn ướt Max Cool 15 tờ, có hương - Tặng 3 gói không hương (15 tờ/gói) Combo 30 gói khăn ướt Max Cool 15 tờ, có hương - Tặng 3 gói không hương (15 tờ/gói)
Combo 30 gói khăn ướt Max Cool 15 tờ, có hương - Tặng 3 gói không hương (15 tờ/gói)
225.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 26 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu xanh ngọc - Tặng 2 gói cùng loại Combo 26 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu xanh ngọc - Tặng 2 gói cùng loại
Combo 26 gói Khăn ướt Yuniku 90 tờ màu xanh ngọc - Tặng 2 gói cùng loại
936.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy