text.skipToContent

Khăn Giấy ướt

Tìm thấy 151 sản phẩm
Khăn giấy ướt hương phấn thơm Baby Care 10 tờ Khăn giấy ướt hương phấn thơm Baby Care 10 tờ
Khăn giấy ướt hương phấn thơm Baby Care 10 tờ
5.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt hương phấn thơm Baby Care 80 miếng Khăn giấy ướt hương phấn thơm Baby Care 80 miếng
Khăn giấy ướt hương phấn thơm Baby Care 80 miếng
32.500đ 33.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt không mùi tinh chất lô hội Baby Care 10 tờ Khăn giấy ướt không mùi tinh chất lô hội Baby Care 10 tờ
Khăn giấy ướt không mùi tinh chất lô hội Baby Care 10 tờ
5.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt tinh chất lô hội hương phấn thơm Baby Care 30 tờ Khăn giấy ướt tinh chất lô hội hương phấn thơm Baby Care 30 tờ
Khăn giấy ướt tinh chất lô hội hương phấn thơm Baby Care 30 tờ
13.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt Bobby 30 miếng Khăn giấy ướt Bobby 30 miếng
Khăn giấy ướt Bobby 30 miếng
15.800đ 16.900đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt Mamamy (2 gói 80 tờ + hộp đựng) Khăn giấy ướt Mamamy (2 gói 80 tờ + hộp đựng)
Khăn giấy ướt Mamamy (2 gói 80 tờ + hộp đựng)
88.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt diệt khuẩn Mamamy Khăn giấy ướt diệt khuẩn Mamamy
Khăn giấy ướt diệt khuẩn Mamamy
28.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt cao cấp Tina Tino gói 80 tờ Khăn ướt cao cấp Tina Tino gói 80 tờ
Khăn ướt cao cấp Tina Tino gói 80 tờ
15.300đ 30.000đ
-49%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt không mùi 100 miếng Nuna Khăn giấy ướt không mùi 100 miếng Nuna
Khăn giấy ướt không mùi 100 miếng Nuna
33.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt Bieber 100 miếng không mùi Khăn ướt Bieber 100 miếng không mùi
Khăn ướt Bieber 100 miếng không mùi
25.600đ 32.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt em bé Nuna 80 tờ (không mùi) Khăn ướt em bé Nuna 80 tờ (không mùi)
Khăn ướt em bé Nuna 80 tờ (không mùi)
32.200đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt em bé hương tự nhiên Nano gói 100 tờ Khăn giấy ướt em bé hương tự nhiên Nano gói 100 tờ
Khăn giấy ướt em bé hương tự nhiên Nano gói 100 tờ
19.700đ 32.000đ
-38%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt chiết xuất lô hội Nuna 30 tờ Khăn giấy ướt chiết xuất lô hội Nuna 30 tờ
Khăn giấy ướt chiết xuất lô hội Nuna 30 tờ
13.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt em bé Nuna 80 tờ (hương phấn) Khăn ướt em bé Nuna 80 tờ (hương phấn)
Khăn ướt em bé Nuna 80 tờ (hương phấn)
32.200đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt chống hăm và rôm sảy Mamamy Khăn giấy ướt chống hăm và rôm sảy Mamamy
Khăn giấy ướt chống hăm và rôm sảy Mamamy
33.000đ 34.200đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ (Không mùi) Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ (Không mùi)
Khăn giấy ướt Mamamy 80 tờ (Không mùi)
34.000đ 34.200đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt Wesser 80 tờ Khăn ướt Wesser 80 tờ
Khăn ướt Wesser 80 tờ
31.000đ 37.000đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt em bé Gold Huggies Gentle Care Baby Wipes gói 64 miếng Khăn ướt em bé Gold Huggies Gentle Care Baby Wipes gói 64 miếng
Khăn ướt em bé Gold Huggies Gentle Care Baby Wipes gói 64 miếng
26.500đ 32.000đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt Kaia gói 20 tờ Khăn ướt Kaia gói 20 tờ
Khăn ướt Kaia gói 20 tờ
6.300đ 9.000đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt Fressi Care Diana 20 tờ Khăn giấy ướt Fressi Care Diana 20 tờ
Khăn giấy ướt Fressi Care Diana 20 tờ
9.800đ 19.600đ
-50%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt diệt khuẩn Kin Kin Khăn ướt diệt khuẩn Kin Kin
Khăn ướt diệt khuẩn Kin Kin
30.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt trẻ em tinh chất lô hội Septona gói 64 tờ Khăn ướt trẻ em tinh chất lô hội Septona gói 64 tờ
Khăn ướt trẻ em tinh chất lô hội Septona gói 64 tờ
47.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng
Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng
40.000đ 41.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt em bé Nuna gói 100 miếng Khăn ướt em bé Nuna gói 100 miếng
Khăn ướt em bé Nuna gói 100 miếng
36.500đ 36.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt 30 miếng Mamamy Khăn giấy ướt 30 miếng Mamamy
Khăn giấy ướt 30 miếng Mamamy
17.500đ 18.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 khăn giấy ướt diệt khuẩn Mamamy Combo 2 khăn giấy ướt diệt khuẩn Mamamy
Combo 2 khăn giấy ướt diệt khuẩn Mamamy
85.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt 30 miếng Mamamy Khăn giấy ướt 30 miếng Mamamy
Khăn giấy ướt 30 miếng Mamamy
18.000đ 31.000đ
-42%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt Mamamy có nắp không mùi gói 80 tờ Khăn giấy ướt Mamamy có nắp không mùi gói 80 tờ
Khăn giấy ướt Mamamy có nắp không mùi gói 80 tờ
35.700đ 36.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt có hương Nuna 100 miếng Khăn ướt có hương Nuna 100 miếng
Khăn ướt có hương Nuna 100 miếng
36.500đ 36.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt có hương Max Cool gói 80 tờ Khăn ướt có hương Max Cool gói 80 tờ
Khăn ướt có hương Max Cool gói 80 tờ
20.000đ 27.000đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng không mùi hương Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng không mùi hương
Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng không mùi hương
40.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt hương trà xanh 80 tờ Maxcool Khăn ướt hương trà xanh 80 tờ Maxcool
Khăn ướt hương trà xanh 80 tờ Maxcool
20.000đ 27.000đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt trẻ em Bobby 80 miếng loại không mùi hương (có thể dùng kèm hộp) Khăn ướt trẻ em Bobby 80 miếng loại không mùi hương (có thể dùng kèm hộp)
Khăn ướt trẻ em Bobby 80 miếng loại không mùi hương (có thể dùng kèm hộp)
32.200đ 33.500đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt hương hoa Nufresh 10 tờ Khăn giấy ướt hương hoa Nufresh 10 tờ
Khăn giấy ướt hương hoa Nufresh 10 tờ
6.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt hương chanh Nufresh 10 tờ Khăn giấy ướt hương chanh Nufresh 10 tờ
Khăn giấy ướt hương chanh Nufresh 10 tờ
6.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt K-Mom vân nổi 100 tờ Khăn giấy ướt K-Mom vân nổi 100 tờ
Khăn giấy ướt K-Mom vân nổi 100 tờ
89.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng (Không mùi hương) Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng (Không mùi hương)
Khăn ướt trẻ em Bobby 100 miếng (Không mùi hương)
41.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 8 gói khăn ướt Wesser 70 tờ (Tặng chén) Combo 8 gói khăn ướt Wesser 70 tờ (Tặng chén)
Combo 8 gói khăn ướt Wesser 70 tờ (Tặng chén)
302.400đ 336.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy ướt LEC cho tay và miệng 99% nước tinh khiết SS267 (Túi gồm 3 gói x 60 tờ) Giấy ướt LEC cho tay và miệng 99% nước tinh khiết SS267 (Túi gồm 3 gói x 60 tờ)
Giấy ướt LEC cho tay và miệng 99% nước tinh khiết SS267 (Túi gồm 3 gói x 60 tờ)
84.200đ 99.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Núi Fuji 60 tờ E-468 Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Núi Fuji 60 tờ E-468
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Núi Fuji 60 tờ E-468
35.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 4 gói khăn ướt Wesser 70 tờ (Tặng chén) Combo 4 gói khăn ướt Wesser 70 tờ (Tặng chén)
Combo 4 gói khăn ướt Wesser 70 tờ (Tặng chén)
151.200đ 168.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nắp đậy túi giấy ướt LEC Hello Kitty E388 Nắp đậy túi giấy ướt LEC Hello Kitty E388
Nắp đậy túi giấy ướt LEC Hello Kitty E388
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy ướt LEC cho tay và miệng 99,9% nước tinh khiết SS284 22 tờ Giấy ướt LEC cho tay và miệng 99,9% nước tinh khiết SS284 22 tờ
Giấy ướt LEC cho tay và miệng 99,9% nước tinh khiết SS284 22 tờ
25.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt trẻ em Yko không mùi 100 miếng Khăn ướt trẻ em Yko không mùi 100 miếng
Khăn ướt trẻ em Yko không mùi 100 miếng
35.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt trẻ em Yko hương trà xanh 100 miếng Khăn ướt trẻ em Yko hương trà xanh 100 miếng
Khăn ướt trẻ em Yko hương trà xanh 100 miếng
35.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nắp đậy túi giấy ướt LEC My Melody E389 Nắp đậy túi giấy ướt LEC My Melody E389
Nắp đậy túi giấy ướt LEC My Melody E389
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy ướt LEC cho tay và miệng 99,9% nước tinh khiết E-165 80 tờ Giấy ướt LEC cho tay và miệng 99,9% nước tinh khiết E-165 80 tờ
Giấy ướt LEC cho tay và miệng 99,9% nước tinh khiết E-165 80 tờ
49.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Pokemon SS-281 (Túi gồm 3 gói x 80 tờ) Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Pokemon SS-281 (Túi gồm 3 gói x 80 tờ)
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Pokemon SS-281 (Túi gồm 3 gói x 80 tờ)
130.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy ướt LEC 99% nước tinh khiết SS266 80 tờ Giấy ướt LEC 99% nước tinh khiết SS266 80 tờ
Giấy ướt LEC 99% nước tinh khiết SS266 80 tờ
38.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Doraemon SS278 80 tờ Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Doraemon SS278 80 tờ
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Doraemon SS278 80 tờ
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nắp đậy túi giấy ướt LEC Doraemon SS-276 Nắp đậy túi giấy ướt LEC Doraemon SS-276
Nắp đậy túi giấy ướt LEC Doraemon SS-276
50.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Pokemon SS-282 80 tờ Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Pokemon SS-282 80 tờ
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Pokemon SS-282 80 tờ
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Pokemon có hộp đựng SS-279 80 tờ Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Pokemon có hộp đựng SS-279 80 tờ
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Pokemon có hộp đựng SS-279 80 tờ
131.800đ 155.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Núi Fuji E-466 (Túi gồm 3 gói x 60 tờ) Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Núi Fuji E-466 (Túi gồm 3 gói x 60 tờ)
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Núi Fuji E-466 (Túi gồm 3 gói x 60 tờ)
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Hello Kitty SS274 30 tờ Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Hello Kitty SS274 30 tờ
Giấy ướt LEC 99,9% nước tinh khiết Hello Kitty SS274 30 tờ
25.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn giấy ướt Mamamy 30 tờ (Có mùi) Khăn giấy ướt Mamamy 30 tờ (Có mùi)
Khăn giấy ướt Mamamy 30 tờ (Có mùi)
15.300đ 17.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt em bé Nuna 70 miếng Khăn ướt em bé Nuna 70 miếng
Khăn ướt em bé Nuna 70 miếng
22.100đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khăn ướt hương nha đam 80 tờ Kaia Khăn ướt hương nha đam 80 tờ Kaia
Khăn ướt hương nha đam 80 tờ Kaia
24.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 4 gói Khăn ướt Max Cool 25 tờ, có hương Combo 4 gói Khăn ướt Max Cool 25 tờ, có hương
Combo 4 gói Khăn ướt Max Cool 25 tờ, có hương
50.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy