text.skipToContent

Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn - BVĐK Hà Nội - 20%Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn - BVĐK Hà Nội - 20%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn - BVĐK Hà Nội - 20%
1.452.000đ 1.815.000đ -20%

29 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 29.000đ
Điều Trị Nám - Phương Pháp Đông Y - PK Đông Y Hoàng Nam - 20%Điều Trị Nám - Phương Pháp Đông Y - PK Đông Y Hoàng Nam - 20%
E-Voucher
Điều Trị Nám - Phương Pháp Đông Y - PK Đông Y Hoàng Nam - 20%
12.000.000đ 15.000.000đ -20%

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 240.000đ
Gói SKTQ VIP Cho Nữ - BV ĐK Hà Nội - 20%Gói SKTQ VIP Cho Nữ - BV ĐK Hà Nội - 20%
E-Voucher
Gói SKTQ VIP Cho Nữ - BV ĐK Hà Nội - 20%
4.868.000đ 6.085.000đ -20%

8 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 97.000đ
Gói SKTQ Chuyên Sâu Cho Nữ - BV ĐK An Việt - 10%Gói SKTQ Chuyên Sâu Cho Nữ - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói SKTQ Chuyên Sâu Cho Nữ - BV ĐK An Việt - 10%
4.550.000đ 5.060.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 91.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
4.424.000đ 5.530.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 88.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
4.272.000đ 5.340.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 85.000đ
Khám SKTQ Cặp Vợ Chồng Dự Kiến Mang Thai (Nữ) - BV ĐK Hà Nội - 20%Khám SKTQ Cặp Vợ Chồng Dự Kiến Mang Thai (Nữ) - BV ĐK Hà Nội - 20%
E-Voucher
Khám SKTQ Cặp Vợ Chồng Dự Kiến Mang Thai (Nữ) - BV ĐK Hà Nội - 20%
3.996.000đ 4.995.000đ -20%

8 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 80.000đ
Gói SKTQ Chuyên Sâu Cho Nam - BV ĐK An Việt - 10%Gói SKTQ Chuyên Sâu Cho Nam - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói SKTQ Chuyên Sâu Cho Nam - BV ĐK An Việt - 10%
3.969.000đ 4.410.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 79.000đ
Gói Khám SLUT Cho Nữ - BV ĐK Nội - 20%Gói Khám SLUT Cho Nữ - BV ĐK Nội - 20%
E-Voucher
Gói Khám SLUT Cho Nữ - BV ĐK Nội - 20%
3.616.000đ 4.520.000đ -20%

20 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 72.000đ
Trị Liệu Quầng Thâm Nếp Nhăn - PK Đông Y Hoàng Nam - 30%Trị Liệu Quầng Thâm Nếp Nhăn - PK Đông Y Hoàng Nam - 30%
E-Voucher
Trị Liệu Quầng Thâm Nếp Nhăn - PK Đông Y Hoàng Nam - 30%
3.500.000đ 5.000.000đ -30%

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 70.000đ
Gói SKTQ VIP Cho Nam - BV ĐK Hà Nội - 20%Gói SKTQ VIP Cho Nam - BV ĐK Hà Nội - 20%
E-Voucher
Gói SKTQ VIP Cho Nam - BV ĐK Hà Nội - 20%
3.428.000đ 4.285.000đ -20%

19 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 69.000đ
Dịch Vụ Giảm Béo - PK Đông Y Hoàng Nam - 40%Dịch Vụ Giảm Béo - PK Đông Y Hoàng Nam - 40%
E-Voucher
Dịch Vụ Giảm Béo - PK Đông Y Hoàng Nam - 40%
3.000.000đ 5.000.000đ -40%

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 60.000đ
Khám SKTQ Cho Vợ Chồng Dự Kiến Mang Thai (Nam) - BV ĐK Hà Nội - 20%Khám SKTQ Cho Vợ Chồng Dự Kiến Mang Thai (Nam) - BV ĐK Hà Nội - 20%
E-Voucher
Khám SKTQ Cho Vợ Chồng Dự Kiến Mang Thai (Nam) - BV ĐK Hà Nội - 20%
2.816.000đ 3.520.000đ -20%

11 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 56.000đ
Gói Khám SKTQ Nâng Cao Cho Nữ - BV ĐK Hà Nội - 20%Gói Khám SKTQ Nâng Cao Cho Nữ - BV ĐK Hà Nội - 20%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Nâng Cao Cho Nữ - BV ĐK Hà Nội - 20%
2.708.000đ 3.385.000đ -20%

17 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 54.000đ
Gói KSK Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nữ - BV Phụ Sản An Thịnh - 8%Gói KSK Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nữ - BV Phụ Sản An Thịnh - 8%
E-Voucher
Gói KSK Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nữ - BV Phụ Sản An Thịnh - 8%
2.695.000đ 2.930.000đ -8%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 54.000đ
Gói Khám SLUT Cho Nam - BV ĐK Hà Nội - 20%Gói Khám SLUT Cho Nam - BV ĐK Hà Nội - 20%
E-Voucher
Gói Khám SLUT Cho Nam - BV ĐK Hà Nội - 20%
2.576.000đ 3.220.000đ -20%

15 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 52.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.464.000đ 3.080.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 49.000đ
Gói Khám SKTQ Nâng Cao Cho Nam - BV ĐKHà Nội - 20%Gói Khám SKTQ Nâng Cao Cho Nam - BV ĐKHà Nội - 20%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Nâng Cao Cho Nam - BV ĐKHà Nội - 20%
2.388.000đ 2.985.000đ -20%

45 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 48.000đ
Gói TSUT Cổ Tử Cung - BV ĐK An Việt - 10%Gói TSUT Cổ Tử Cung - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói TSUT Cổ Tử Cung - BV ĐK An Việt - 10%
2.250.000đ 2.500.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 45.000đ
Gói TSUT Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK An Việt - 10%Gói TSUT Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói TSUT Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK An Việt - 10%
2.160.000đ 2.400.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 43.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.068.000đ 2.585.000đ -20%

3 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 41.000đ
Gói Khám Sản Phụ Khoa - BV ĐK Hà Nội - 20%Gói Khám Sản Phụ Khoa - BV ĐK Hà Nội - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sản Phụ Khoa - BV ĐK Hà Nội - 20%
1.900.000đ 2.375.000đ -20%

10 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 38.000đ
Gói KSK Cho Người Cao Tuổi - BV ĐK An Việt - 10%Gói KSK Cho Người Cao Tuổi - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói KSK Cho Người Cao Tuổi - BV ĐK An Việt - 10%
1.835.000đ 2.040.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 37.000đ
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.784.000đ 2.230.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 36.000đ
Gói Khám SKTQ Trẻ Em Từ 6 Đến Dưới 14 Tuổi - BV ĐK Hà Nội - 20%Gói Khám SKTQ Trẻ Em Từ 6 Đến Dưới 14 Tuổi - BV ĐK Hà Nội - 20%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Trẻ Em Từ 6 Đến Dưới 14 Tuổi - BV ĐK Hà Nội - 20%
1.776.000đ 2.220.000đ -20%

6 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 36.000đ
Gói KSK Cơ Bản Dành Cho Trẻ Em - BV ĐK An Việt - 10%Gói KSK Cơ Bản Dành Cho Trẻ Em - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói KSK Cơ Bản Dành Cho Trẻ Em - BV ĐK An Việt - 10%
1.755.000đ 1.950.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 35.000đ
SKTQ Tiền Hôn Nhân Cho Nữ Tại BVĐK Hà Nội - 20%SKTQ Tiền Hôn Nhân Cho Nữ Tại BVĐK Hà Nội - 20%
E-Voucher
SKTQ Tiền Hôn Nhân Cho Nữ Tại BVĐK Hà Nội - 20%
1.644.000đ 2.055.000đ -20%

26 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 33.000đ
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.640.000đ 2.050.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 33.000đ
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản - BV ĐKQT Bắc Hà - 25%Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản - BV ĐKQT Bắc Hà - 25%
E-Voucher
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản - BV ĐKQT Bắc Hà - 25%
1.552.000đ 2.070.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 31.000đ
SKTQ Tiền Hôn Nhân Cho Nam - BVĐK Hà Nội - 20%SKTQ Tiền Hôn Nhân Cho Nam - BVĐK Hà Nội - 20%
E-Voucher
SKTQ Tiền Hôn Nhân Cho Nam - BVĐK Hà Nội - 20%
1.484.000đ 1.855.000đ -20%

32 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 30.000đ
Gói TSUT Dạ Dày Không Gây Mê - BV ĐK An Việt - 10%Gói TSUT Dạ Dày Không Gây Mê - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói TSUT Dạ Dày Không Gây Mê - BV ĐK An Việt - 10%
1.390.000đ 1.550.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 28.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Gan - BVĐK Hà Nội - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Gan - BVĐK Hà Nội - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Gan - BVĐK Hà Nội - 20%
1.360.000đ 1.700.000đ -20%

32 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 27.000đ
Gói SKTQ Cơ Bản Cho Nữ - BV Đa khoa An Việt - 10%Gói SKTQ Cơ Bản Cho Nữ - BV Đa khoa An Việt - 10%
E-Voucher
Gói SKTQ Cơ Bản Cho Nữ - BV Đa khoa An Việt - 10%
1.350.000đ 1.510.000đ -11%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 27.000đ
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nữ - BV Phụ Sản An Thịnh - 8%Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nữ - BV Phụ Sản An Thịnh - 8%
E-Voucher
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nữ - BV Phụ Sản An Thịnh - 8%
1.237.000đ 1.345.000đ -8%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 25.000đ
Gói SKTQ Cơ Bản Cho Nam - BV Đa khoa An Việt - 10%Gói SKTQ Cơ Bản Cho Nam - BV Đa khoa An Việt - 10%
E-Voucher
Gói SKTQ Cơ Bản Cho Nam - BV Đa khoa An Việt - 10%
1.220.000đ 1.360.000đ -10%

35 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 24.000đ

NHỮNG LỢI ÍCH KHI BẠN KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT ĐỊNH KỲ

Khám tổng thể sức khỏe định kỳ (6 tháng/lần hoặc 3 tháng/ lần) là việc làm vô cùng quan trọng để bạn biết rõ tình hình sức khỏe của mình như thế nào, từ đó đưa ra những phương pháp luyện tập, ăn uống, chăm sóc sức khỏe phù hợp nhất. Lợi ích khi đi khám sức khỏe tổng thể định kỳ phải kể đến như:

Phát hiện sớm những căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư: Như ta đã biết, những bệnh ung thư thường không có hoặc có ít triệu chứng ở những giai đoạn đầu, do vậy việc thăm khám sức khỏe toàn diện sẽ giúp bạn phát hiện bệnh sớm và từ đó bác sĩ dễ dàng đưa ra phương án điều trị sớm và ít tốn kém.

Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bệnh: Khi khám sức khỏe định kỳ, bên cạnh những bài kiểm tra lâm sàng thì bác sĩ cũng sẽ kiểm tra hành vi, lối sống sinh hoạt, ăn uống, tiền sử bệnh của gia đình để sớm tìm ra nguyên nhân bệnh mà bạn đang (hoặc có nguy cơ) mắc phải.

Chấn an tâm lý: Có nhiều người khi đi khám tổng quát thường mang tâm lý lo lắng, sợ hãi. Việc kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân sẽ giúp bạn thoải mái hơn cũng như kịp thời có những lời khuyên thay đổi lối sống, sinh hoạt (bỏ thuốc lá, rượu bia, tăng cường thể dục, ăn uống lành mạnh) để nâng cao sức khỏe.

Hiện nay, để tìm kiếm địa chỉ để khám tổng quát không khó, nhưng làm sao tìm kiếm địa chỉ vừa uy tín, chất lượng, vừa có giá khám sức khỏe phải chăng là điều không hề đơn giản. Một trong những địa chỉ cung cấp voucher dịch vụ chăm sóc sức khỏe uy tín mà bạn không nên bỏ qua đó là Adayroi - siêu thị mua sắm trực tuyến hàng đầu thuộc Tập đoàn Vingroup.

Adayroi chính là đơn vị mang đến người dùng những gói dịch vụ kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là gói khám sức khỏe cao cấp tại các bệnh viện có tiếng hàng đầu sở hữu công nghệ khám chữa bệnh tiên tiến, hiện đại,  dịch vụ khám chữa bệnh chát lượng. Bên cạnh đó, Adayroi còn có mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các dịch vụ chăm sóc, khám chữa bệnh khác như gói khám sàng lọc ung thư, nha khoa, thẩm mỹ. Truy cập Adayroi.com và tìm kiếm, đăng ký thêm nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất hiện nay nhé!

Khuyến mãi Tết - Nhập code nhận thêm ưu đãi
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín