text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
14.960.000đ 18.700.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 1.246.667đ/tháng

1 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 299.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
15.840.000đ 19.800.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 1.320.000đ/tháng

1 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 317.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
22.000.000đ 27.500.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 1.833.333đ/tháng

1 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 440.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
24.640.000đ 30.800.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.053.333đ/tháng

1 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 493.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
26.400.000đ 33.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.200.000đ/tháng

1 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 528.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
[Chỉ 750k] Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân (Nữ) - Phòng Khám Đa Khoa Bảo Anh[Chỉ 750k] Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân (Nữ) - Phòng Khám Đa Khoa Bảo Anh
E-Voucher
[Chỉ 750k] Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân (Nữ) - Phòng Khám Đa Khoa Bảo Anh
750.000đ Siêu giảm giá -50%++

12 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
[Chỉ 750k] Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân (Nam) - Phòng Khám Đa Khoa Bảo Anh[Chỉ 750k] Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân (Nam) - Phòng Khám Đa Khoa Bảo Anh
E-Voucher
[Chỉ 750k] Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân (Nam) - Phòng Khám Đa Khoa Bảo Anh
750.000đ Siêu giảm giá -50%++

10 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng HàKhám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
1.350.000đ 1.800.000đ -25%

0 người mua

Quận Đống Đa, Hà Nội
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng HàKhám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
1.388.000đ 1.850.000đ -25%

0 người mua

Quận Đống Đa, Hà Nội
Hoàn 28.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hà NộiKhám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
1.484.000đ 1.855.000đ -20%

33 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hà NộiKhám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
1.644.000đ 2.055.000đ -20%

26 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 33.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám Sức Khỏe Cho Vợ Chồng Chuẩn Bị Mang Thai (Nam) - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng HàKhám Sức Khỏe Cho Vợ Chồng Chuẩn Bị Mang Thai (Nam) - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Cho Vợ Chồng Chuẩn Bị Mang Thai (Nam) - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
2.280.000đ 3.040.000đ -25%

0 người mua

Quận Đống Đa, Hà Nội
Hoàn 46.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám Sức Khỏe Cho Vợ Chồng Dự Kiến Mang Thai - Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hà NộiKhám Sức Khỏe Cho Vợ Chồng Dự Kiến Mang Thai - Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Cho Vợ Chồng Dự Kiến Mang Thai - Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
2.816.000đ 3.520.000đ -20%

11 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 56.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám Sức Khỏe Cho Vợ Chồng Chuẩn Bị Mang Thai (Nữ) - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng HàKhám Sức Khỏe Cho Vợ Chồng Chuẩn Bị Mang Thai (Nữ) - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Cho Vợ Chồng Chuẩn Bị Mang Thai (Nữ) - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
2.993.000đ 3.990.000đ -25%

0 người mua

Quận Đống Đa, Hà Nội
Hoàn 60.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám Sức Khỏe Cho Vợ Chồng Dự Kiến Mang Thai - Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hà NộiKhám Sức Khỏe Cho Vợ Chồng Dự Kiến Mang Thai - Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Cho Vợ Chồng Dự Kiến Mang Thai - Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
3.996.000đ 4.995.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 333.000đ/tháng

8 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 80.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
13.200.000đ 16.500.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 1.100.000đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 264.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
17.600.000đ 22.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 1.466.667đ/tháng

1 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 352.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
18.000.000đ 22.500.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 1.500.000đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 360.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
19.760.000đ 24.700.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 1.646.667đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 395.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
20.640.000đ 25.800.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 1.720.000đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 413.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
22.400.000đ 28.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 1.866.667đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 448.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
25.520.000đ 31.900.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.126.667đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 510.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
26.800.000đ 33.500.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.233.333đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 536.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
27.120.000đ 33.900.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.260.000đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 542.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
27.280.000đ 34.100.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.273.333đ/tháng

1 người mua

Hoàn 546.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
27.280.000đ 34.100.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.273.333đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 546.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Xét Nghiệm Tiền Mang Thai Cho Vợ Chồng - EdoctorXét Nghiệm Tiền Mang Thai Cho Vợ Chồng - Edoctor
E-Voucher
Xét Nghiệm Tiền Mang Thai Cho Vợ Chồng - Edoctor
27.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.291.667đ/tháng

0 người mua

Hoàn 550.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
28.160.000đ 35.200.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.346.667đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 563.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
28.880.000đ 36.100.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.406.667đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 578.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
29.040.000đ 36.300.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.420.000đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 581.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
29.440.000đ 36.800.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.453.333đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 589.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
29.760.000đ 37.200.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.480.000đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 595.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
29.920.000đ 37.400.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.493.333đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 598.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
30.320.000đ 37.900.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.526.667đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 606.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
31.200.000đ 39.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.600.000đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 624.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
31.520.000đ 39.400.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.626.667đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 630.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
31.920.000đ 39.900.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.660.000đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 638.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
32.080.000đ 40.100.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.673.333đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 642.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
32.080.000đ 40.100.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.673.333đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 642.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
32.960.000đ 41.200.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.746.667đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 659.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
33.440.000đ 41.800.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.786.667đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 669.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
33.680.000đ 42.100.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.806.667đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 674.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
33.840.000đ 42.300.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.820.000đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 677.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
34.320.000đ 42.900.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.860.000đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 686.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
34.560.000đ 43.200.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.880.000đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 691.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
34.720.000đ 43.400.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.893.333đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 694.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
35.920.000đ 44.900.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.993.333đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 718.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 20%
36.320.000đ 45.400.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 3.026.667đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 726.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 200,000đ

KHÁM TIỀN HÔN NHÂN: BƯỚC ĐI QUAN TRỌNG CHO CẢ HAI

Nếu bạn đang có ý định kết hôn thì việc xét nghiệm tiền hôn nhân rất quan trọng sẽ giúp bạn sớm phát hiện những vấn đề sức khỏe đang tiềm ẩn cho chính mình và cho con cái sau này. Thực hiện kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân hiện đang là một công việc rất đúng mực và văn minh mang nhiều dấu ấn ý nghĩa cho dấu ấn hai người gắn kết với nhau.

Lý do nên đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân?

Bằng các đánh giá từ những bác sĩ giàu kinh nghiệm, bạn có thể nhận được kết quả chính xác về khả năng sinh sản, tình dục, sàng lọc những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, các bệnh về di truyền, những biện pháp sinh sản, tránh thai trước khi lập gia đình.

Bao giờ thì đi khám được?

Bạn nên có kế hoạch khám trước khoảng thời gian kết hôn khoảng 3 -6 tháng, đặc biệt là đối với những cặp đôi đã dự định có con để đảm bảo sức khỏe sau này cho cả bố mẹ và bé sau này
Chi phí khám sức khỏe tiền hôn nhân rất hợp lý và đang được bán nhiều gói từ nhiều bệnh viện uy tín, chất lượng. Hiện nay, Adayroi cung cấp nhiều gói khám sức khỏe tiền hôn nhân phù hợp với mức độ tài chính của đại đa số khách hàng. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo gói khám tổng quát, gói khám sản phụ khoa uy tín cũng đang được rất nhiều người quan tâm. Truy cập website Adayroi từ hôm nay để trải nghiệm cảm giác mua sắm trực tuyến dễ dàng, chuyên nghiệp ngay nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín