text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Tầm Soát Ung Thư Thanh Quản, Hạ Họng, Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Thanh Quản, Hạ Họng, Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Thanh Quản, Hạ Họng, Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
648.000đ 810.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
724.000đ 905.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Tinh Hoàn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Tinh Hoàn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Tinh Hoàn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
800.000đ 1.000.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Tiền Liệt Tuyến - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Tiền Liệt Tuyến - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Tiền Liệt Tuyến - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
876.000đ 1.095.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Buồng Trứng, Tế Bào Mầm - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Buồng Trứng, Tế Bào Mầm - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Buồng Trứng, Tế Bào Mầm - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
1.044.000đ 1.305.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 21.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
1.156.000đ 1.445.000đ -20%

2 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 23.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
1.200.000đ 1.500.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
1.208.000đ 1.510.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Gan Đường Mật - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Gan Đường Mật - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Gan Đường Mật - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
1.284.000đ 1.605.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 26.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Tuyến Giáp - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Tuyến Giáp - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Tuyến Giáp - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
1.292.000đ 1.615.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 26.000đ
Tầm Soát Gan Mật Tụy Thận - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Gan Mật Tụy Thận - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Gan Mật Tụy Thận - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
1.360.000đ 1.700.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
1.660.000đ 2.075.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 33.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
1.964.000đ 2.455.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 39.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
2.004.000đ 2.505.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
2.076.000đ 2.595.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 42.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
2.156.000đ 2.695.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 43.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
2.384.000đ 2.980.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 48.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - Bệnh viện Đa Khoa Hồng Phát - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - Bệnh viện Đa Khoa Hồng Phát - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - Bệnh viện Đa Khoa Hồng Phát - 20%
2.460.000đ 3.075.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 49.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
2.624.000đ 3.280.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 52.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
3.072.000đ 3.840.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 256.000đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 61.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
3.752.000đ 4.690.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 312.667đ/tháng

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 75.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
5.616.000đ 7.020.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 468.000đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 112.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
6.300.000đ 7.875.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 525.000đ/tháng

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 126.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
6.464.000đ 8.080.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 538.667đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 129.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
6.716.000đ 8.395.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 559.667đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 134.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
7.148.000đ 8.935.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 595.667đ/tháng

3 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 143.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
7.400.000đ 9.250.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 616.667đ/tháng

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 148.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
7.568.000đ 9.460.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 630.667đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 151.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng PhátTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
8.252.000đ 10.315.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 687.667đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 165.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ

Khám sàng lọc ung thư ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết bởi thời gian gần đây, tỷ lệ người mắc ung thư ngày càng gia tăng và có dấu hiệu đến gần hơn với những người trẻ tuổi. Lựa chọn khám sàng lọc tại đâu tốt cũng là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Adayroi gợi ý đến bạn dịch vụ khám sàng lọc ung thư BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT uy tín, chất lượng với mức giá thành phải chăng, được nhiều người tin tưởng.

Tại dịch vụ khám sàng lọc ung thư BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT, bạn có thể tham gia thăm khám và tầm soát các bệnh ung khác nhau như dạ dày, phổi, cổ tử cung hay gan, v.v… với các trang thiết bị hiện đại, mới mẻ và tiên tiến sẽ giúp bạn sớm nhận ra căn bệnh mà mình đang mắc phải, từ đó dễ dàng tìm được liệu pháp trị bệnh nhanh chóng và phù hợp hơn. Hơn nữa, khi chọn mua gói khám sàng lọc ung thư BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT khách hàng sẽ được đội ngũ lễ tân, y bác sĩ hướng dẫn tận tình khi làm từng xét nghiệm.

Đồng thời, kết quả tầm soát, sàng lọc sẽ nhanh chóng được đưa đến tay bạn kèm theo những lời giải thích bệnh chi tiết, cụ thể và những lời khuyên thiết thực về chế độ ăn uống, cách sinh hoạt lành mạnh để bạn yên tâm điều trị trong tương lai.
Nếu bạn đang có nhu cầu tầm soát hay sàng lọc ung thư nhưng lại ngại ngần về việc phải xếp hàng đợi chờ mua phiếu khám thì hãy yên tâm vì đã có Adayroi. Đến với Adayroi bạn sẽ tìm được mức giá dịch vụ khám sàng lọc ung thư BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT ưu đãi nhờ việc sử dụng thẻ VinID và nhiều các voucher giảm giá hấp dẫn khác. Nhanh tay truy cập và đừng bỏ lỡ!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín