text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Cơ Xương Khớp - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Cơ Xương Khớp - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Cơ Xương Khớp - Bệnh Viện Vinmec Times City
840.000đ

40 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.200.000đ

23 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Khám Sàng Lọc Tiết Niệu - Sỏi Tại Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Khám Sàng Lọc Tiết Niệu - Sỏi Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Khám Sàng Lọc Tiết Niệu - Sỏi Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
600.000đ Siêu giảm giá -50%++

125 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.500.000đ

47 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng - Bệnh Viện Vinmec Times City
3.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 283.333đ/tháng

7 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 68.000đ
Ưu đãi 200,000đ
 Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Chụp CT Toàn Thân Có Tiêm Thuốc - Bệnh Viện Vinmec Times City Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Chụp CT Toàn Thân Có Tiêm Thuốc - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Chụp CT Toàn Thân Có Tiêm Thuốc - Bệnh Viện Vinmec Times City
4.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 383.333đ/tháng

5 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 92.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Khám Sàng Lọc Đái Tháo Đường, Rối Loạn Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Khám Sàng Lọc Đái Tháo Đường, Rối Loạn Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Khám Sàng Lọc Đái Tháo Đường, Rối Loạn Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
500.000đ Siêu giảm giá -50%++

116 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Khám Tư Vấn Ortho K - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Khám Tư Vấn Ortho K - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Khám Tư Vấn Ortho K - Bệnh Viện Vinmec Times City
850.000đ

40 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.100.000đ

18 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tim Mạch - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tim Mạch - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tim Mạch - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.200.000đ

3 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Chụp CT Phổi Liều Thấp - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Chụp CT Phổi Liều Thấp - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Chụp CT Phổi Liều Thấp - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.400.000đ

18 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 28.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.500.000đ

25 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Khám & Tư Vấn Phẫu Thuật Đục Thủy Tinh Thể Phaco Basic - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Khám & Tư Vấn Phẫu Thuật Đục Thủy Tinh Thể Phaco Basic - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Khám & Tư Vấn Phẫu Thuật Đục Thủy Tinh Thể Phaco Basic - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.500.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Tầm Soát & Sàng Lọc Các Bệnh Lý Khớp Vai - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Tầm Soát & Sàng Lọc Các Bệnh Lý Khớp Vai - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Tầm Soát & Sàng Lọc Các Bệnh Lý Khớp Vai - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.500.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Khám & Sàng Lọc Bệnh Lý Tiết Niệu - Bệnh Viện Vinmec Nha TrangGói Khám & Sàng Lọc Bệnh Lý Tiết Niệu - Bệnh Viện Vinmec Nha Trang
E-Voucher
Gói Khám & Sàng Lọc Bệnh Lý Tiết Niệu - Bệnh Viện Vinmec Nha Trang
1.700.000đ

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 34.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.800.000đ

20 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 36.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Thần Kinh - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Thần Kinh - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Thần Kinh - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.100.000đ

5 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 42.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám Sàng Lọc Các Bệnh Xã Hội - Bệnh Viện Vinmec Times CityKhám Sàng Lọc Các Bệnh Xã Hội - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Khám Sàng Lọc Các Bệnh Xã Hội - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.100.000đ

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 42.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Khám & Sàng Lọc Bệnh Lý Tiết Niệu - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Khám & Sàng Lọc Bệnh Lý Tiết Niệu - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Khám & Sàng Lọc Bệnh Lý Tiết Niệu - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.120.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 42.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tai Mũi Họng - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tai Mũi Họng - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tai Mũi Họng - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.200.000đ

3 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 44.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Tăng Huyết Áp Cơ Bản - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Tăng Huyết Áp Cơ Bản - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
E-Voucher
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Tăng Huyết Áp Cơ Bản - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
2.400.000đ 3.000.000đ -20%

17 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 48.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám & Tư Vấn Điều Trị Viêm Da Cơ Địa Dị Ứng - Bệnh Viện Vinmec Times CityKhám & Tư Vấn Điều Trị Viêm Da Cơ Địa Dị Ứng - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Khám & Tư Vấn Điều Trị Viêm Da Cơ Địa Dị Ứng - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.500.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Theo Dõi Tật Khúc Xạ - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Theo Dõi Tật Khúc Xạ - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Theo Dõi Tật Khúc Xạ - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.500.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Sàng Lọc Hội Chứng Ngừng Thở Khi Ngủ - Bệnh Viện Vinmec Times CitySàng Lọc Hội Chứng Ngừng Thở Khi Ngủ - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Sàng Lọc Hội Chứng Ngừng Thở Khi Ngủ - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.700.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 54.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Suy Tĩnh Mạch Chi - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Suy Tĩnh Mạch Chi - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
E-Voucher
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Suy Tĩnh Mạch Chi - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
2.800.000đ 3.500.000đ -20%

15 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 56.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Đo Đa Ký Giấc Ngủ - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Đo Đa Ký Giấc Ngủ - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Đo Đa Ký Giấc Ngủ - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.800.000đ

16 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 56.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - MRI Não - Động Mạch Não - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - MRI Não - Động Mạch Não - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - MRI Não - Động Mạch Não - Bệnh Viện Vinmec Times City
3.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 250.000đ/tháng

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 60.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Chụp Cắt Lớp CT Bụng Có Tiêm Thuốc - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Chụp Cắt Lớp CT Bụng Có Tiêm Thuốc - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Chụp Cắt Lớp CT Bụng Có Tiêm Thuốc - Bệnh Viện Vinmec Times City
3.100.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 258.333đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 62.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Phát Hiện Sớm Thiên Đầu Thống (Glocom) Tại Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Phát Hiện Sớm Thiên Đầu Thống (Glocom) Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Phát Hiện Sớm Thiên Đầu Thống (Glocom) Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
3.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 291.667đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 70.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Chăm Sóc Và Điều Trị Viêm Tắc Tuyến Bờ Mi - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Chăm Sóc Và Điều Trị Viêm Tắc Tuyến Bờ Mi - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Chăm Sóc Và Điều Trị Viêm Tắc Tuyến Bờ Mi - Bệnh Viện Vinmec Times City
3.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 80.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Mạch Vành - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Mạch Vành - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
E-Voucher
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Mạch Vành - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
4.000.000đ 5.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 333.333đ/tháng

19 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 80.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám & Tư Vấn Chăm Sóc Sức Khỏe Tuổi Tiền Mãn Kinh - Bệnh Viện Vinmec Times CityKhám & Tư Vấn Chăm Sóc Sức Khỏe Tuổi Tiền Mãn Kinh - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Khám & Tư Vấn Chăm Sóc Sức Khỏe Tuổi Tiền Mãn Kinh - Bệnh Viện Vinmec Times City
4.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 383.333đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 92.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Suy Tim - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Suy Tim - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
E-Voucher
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Suy Tim - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
4.800.000đ 6.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 400.000đ/tháng

16 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 96.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Rối Loạn Nhịp Tim - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Rối Loạn Nhịp Tim - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
E-Voucher
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Rối Loạn Nhịp Tim - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
4.800.000đ 6.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 400.000đ/tháng

17 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 96.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Tăng Huyết Áp Nâng Cao - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Tăng Huyết Áp Nâng Cao - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
E-Voucher
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Tăng Huyết Áp Nâng Cao - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
5.600.000đ 7.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 466.667đ/tháng

17 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 112.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec Times CityQuản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
6.000.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng

25 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 120.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Tim Mạch Cơ Bản - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Tim Mạch Cơ Bản - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
E-Voucher
Sàng Lọc Tim Mạch - Khám Tim Mạch Cơ Bản - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
6.000.000đ 7.500.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng

19 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 120.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Chẩn Đoán Tim Mạch - Gói Chẩn Đoán Ngất - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%Chẩn Đoán Tim Mạch - Gói Chẩn Đoán Ngất - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
E-Voucher
Chẩn Đoán Tim Mạch - Gói Chẩn Đoán Ngất - Bệnh Viện Vinmec Times City - 20%
6.000.000đ 7.500.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 120.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Sàng Lọc Gan Mật Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Sàng Lọc Gan Mật Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Sàng Lọc Gan Mật Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec Times City
6.056.300đ 7.125.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 504.692đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 121.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám & Tư Vấn Các Rối Loạn Chức Năng Tình Dục Nữ Giới - Bệnh Viện Vinmec Times CityKhám & Tư Vấn Các Rối Loạn Chức Năng Tình Dục Nữ Giới - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Khám & Tư Vấn Các Rối Loạn Chức Năng Tình Dục Nữ Giới - Bệnh Viện Vinmec Times City
6.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 525.000đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 126.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp Bằng Công Nghệ PRP - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp Bằng Công Nghệ PRP - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp Bằng Công Nghệ PRP - Bệnh Viện Vinmec Times City
7.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 616.667đ/tháng

3 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 148.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Phẫu Thuật Cắt Bè Củng Giác Mạc Tại Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Phẫu Thuật Cắt Bè Củng Giác Mạc Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Phẫu Thuật Cắt Bè Củng Giác Mạc Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
10.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 866.667đ/tháng

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 208.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Ortho K Standard - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Times CityGói Ortho K Standard - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Ortho K Standard - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Times City
14.875.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.239.583đ/tháng

24 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 298.000đ
Ưu đãi 200,000đ

Khám chuyên khoa và chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí tiết kiệm cùng Adayroi

Để có một cơ thể khỏe mạnh, ngoài việc chú ý đến chế độ ăn uống đủ chất và tập luyện điều độ thì bạn cũng không thể bỏ qua nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ từ mỗi năm từ 1 đến 2 lần. Nếu không có vấn đề nào cần lưu ý đặc biệt về sức khỏe thì các gói khám bệnh tổng quát bao gồm những hạng mục phổ biến như xét nghiệm máu, siêu âm, đo huyết áp v.v… là đã đủ để bạn kiểm tra toàn diện về tình trạng sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, nếu như kết quả khám tổng quát cho thấy dấu hiệu bất ổn thì đó là lúc bạn cần tiến hành kiểm tra kỹ hơn tại các bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa tương ứng.

Adayroi.com không chỉ là cổng thương mại điện tử chuyên cung cấp các sản phẩm tiêu dùng chất lượng cao mà còn đồng hành cùng khách hàng trên con đường lựa chọn những cơ sở điều trị bệnh uy tín để chăm lo cho sức khỏe. Bạn có thể truy cập Adayroi.com để tham khảo thông tin hữu ích về các địa chỉ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chuyên nghiệp bởi đội ngũ bác sĩ, y tá có tay nghề và chuyên môn về tai – mũi – họng, sản khoa, phụ khoa, tim mạch v.v... Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội mua các voucher ưu đãi trên hệ thống của chúng tôi để khám chữa bệnh với chi phí tiết kiệm hơn đáng kể so với cách thăm khám thông thường.

Ngoài khám tổng quát và khám chuyên khoa, dịch vụ khám nha khoa cao cấp và đặc biệt là các gói khám sàng lọc ung thư cũng được khách hàng đặc biệt quan tâm. Chi phí để làm xét nghiệm phát hiện ung thư sớm khá cao so với các gói khám tổng quát thông thường, vì vậy đừng quên tìm mua voucher trên Adayroi để đầu tư chăm lo cho sức khỏe thật hiệu quả và hợp lý.

Hãy để Adayroi mang tới cho các bạn những dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, tin cậy và chất lượng nhất!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín