text.skipToContent

 

Kẹo Mềm

Tìm thấy 63 sản phẩm
Kẹo sữa dừa Suzumica Kẹo sữa dừa Suzumica
Kẹo sữa dừa Suzumica
81.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo sữa nhân kem Aero Kẹo sữa nhân kem Aero
Kẹo sữa nhân kem Aero
108.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo sô cô la hoa hồng Kẹo sô cô la hoa hồng
Kẹo sô cô la hoa hồng
119.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo cà phê sữa Cafemico Kẹo cà phê sữa Cafemico
Kẹo cà phê sữa Cafemico
76.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro hũ 168g Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro hũ 168g
Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro hũ 168g
35.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro túi 24g Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro túi 24g
Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro túi 24g
4.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mè xửng Thiên Hương gói 500g Mè xửng Thiên Hương gói 500g
Mè xửng Thiên Hương gói 500g
50.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mè xửng Thiên Hương gói 225g Mè xửng Thiên Hương gói 225g
Mè xửng Thiên Hương gói 225g
24.100đ 24.400đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 100g Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 100g
Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 100g
37.500đ 37.700đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo mềm Top Jelly hương vị trái cây gói 150g Kẹo mềm Top Jelly hương vị trái cây gói 150g
Kẹo mềm Top Jelly hương vị trái cây gói 150g
21.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g
Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g
24.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo Goldbears Haribo gói 80g Kẹo Goldbears Haribo gói 80g
Kẹo Goldbears Haribo gói 80g
22.500đ 24.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo dẻo Haribo Happy Cola gói 30g Kẹo dẻo Haribo Happy Cola gói 30g
Kẹo dẻo Haribo Happy Cola gói 30g
9.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo xốp Haribo Chamallows Pink & White gói 70g Kẹo xốp Haribo Chamallows Pink & White gói 70g
Kẹo xốp Haribo Chamallows Pink & White gói 70g
24.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo trái cây Starmix gói 80g Kẹo trái cây Starmix gói 80g
Kẹo trái cây Starmix gói 80g
23.500đ 24.000đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 160g Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 160g
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 160g
41.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo dẻo Goldbears Haribo gói 30g Kẹo dẻo Goldbears Haribo gói 30g
Kẹo dẻo Goldbears Haribo gói 30g
8.500đ 9.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo Misoca Kẹo Misoca
Kẹo Misoca
70.100đ 72.700đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo mè xửng Thành Hoan gói 200g Kẹo mè xửng Thành Hoan gói 200g
Kẹo mè xửng Thành Hoan gói 200g
32.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo mềm hương dâu Sugus gói 90g Kẹo mềm hương dâu Sugus gói 90g
Kẹo mềm hương dâu Sugus gói 90g
11.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo hương dâu tây Lot 100 gói 150g Kẹo hương dâu tây Lot 100 gói 150g
Kẹo hương dâu tây Lot 100 gói 150g
39.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo dừa Tiến Đạt gói 200g Kẹo dừa Tiến Đạt gói 200g
Kẹo dừa Tiến Đạt gói 200g
17.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 105g Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 105g
Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 105g
6.300đ 6.600đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo sô cô la đậu phộng M&M's gói 200g Kẹo sô cô la đậu phộng M&M's gói 200g
Kẹo sô cô la đậu phộng M&M's gói 200g
68.200đ 71.500đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo dẻo hương trái cây Zoo Jelly gói 200g Kẹo dẻo hương trái cây Zoo Jelly gói 200g
Kẹo dẻo hương trái cây Zoo Jelly gói 200g
15.000đ 16.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo hương trái cây Tropifruitti gói 80g Kẹo hương trái cây Tropifruitti gói 80g
Kẹo hương trái cây Tropifruitti gói 80g
24.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo sữa hương sô cô la Milkita gói 90g Kẹo sữa hương sô cô la Milkita gói 90g
Kẹo sữa hương sô cô la Milkita gói 90g
16.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo Chew nho đen Hải Hà gói 105g Kẹo Chew nho đen Hải Hà gói 105g
Kẹo Chew nho đen Hải Hà gói 105g
6.300đ 6.600đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo Gula - Gula Rinda gói 200g Kẹo Gula - Gula Rinda gói 200g
Kẹo Gula - Gula Rinda gói 200g
27.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo dẻo trái cây Zoo Jelly gói 500g Kẹo dẻo trái cây Zoo Jelly gói 500g
Kẹo dẻo trái cây Zoo Jelly gói 500g
36.500đ 36.700đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo dẻo Zoo Bibica gói 200g Kẹo dẻo Zoo Bibica gói 200g
Kẹo dẻo Zoo Bibica gói 200g
15.000đ 15.500đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo mềm hương nho Sugus gói 90g Kẹo mềm hương nho Sugus gói 90g
Kẹo mềm hương nho Sugus gói 90g
11.300đ 12.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sô cô la đậu phộng M&M's gói 40g Sô cô la đậu phộng M&M's gói 40g
Sô cô la đậu phộng M&M's gói 40g
15.800đ 16.100đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo nhai cầu vồng Mentos gói 90g Kẹo nhai cầu vồng Mentos gói 90g
Kẹo nhai cầu vồng Mentos gói 90g
13.400đ 14.000đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo hương nho đen Lot 100 gói 320g Kẹo hương nho đen Lot 100 gói 320g
Kẹo hương nho đen Lot 100 gói 320g
72.300đ 80.300đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 80g Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 80g
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 80g
22.500đ 28.000đ
-20%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo Tic Tac hương dâu và dâu bạc hà hộp 14.5g Kẹo Tic Tac hương dâu và dâu bạc hà hộp 14.5g
Kẹo Tic Tac hương dâu và dâu bạc hà hộp 14.5g
10.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo xốp Haribo Pink & White Chamallows gói 150g Kẹo xốp Haribo Pink & White Chamallows gói 150g
Kẹo xốp Haribo Pink & White Chamallows gói 150g
45.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo hương nho đen Lot 100 Cocoaland gói 150g Kẹo hương nho đen Lot 100 Cocoaland gói 150g
Kẹo hương nho đen Lot 100 Cocoaland gói 150g
39.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo hương vị bạc hà lục Tic Tac hộp 14.5g Kẹo hương vị bạc hà lục Tic Tac hộp 14.5g
Kẹo hương vị bạc hà lục Tic Tac hộp 14.5g
10.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo mềm hương dâu 2Chew Alpenliebe gói 3 thỏi x 24.5g Kẹo mềm hương dâu 2Chew Alpenliebe gói 3 thỏi x 24.5g
Kẹo mềm hương dâu 2Chew Alpenliebe gói 3 thỏi x 24.5g
13.100đ 14.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo chuối vuông to Thành Hoan gói 250g Kẹo chuối vuông to Thành Hoan gói 250g
Kẹo chuối vuông to Thành Hoan gói 250g
26.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo nhai hương bạc hà Mentos thỏi 30g Kẹo nhai hương bạc hà Mentos thỏi 30g
Kẹo nhai hương bạc hà Mentos thỏi 30g
5.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo hương vị bạc hà Tic Tac hộp 14.5g Kẹo hương vị bạc hà Tic Tac hộp 14.5g
Kẹo hương vị bạc hà Tic Tac hộp 14.5g
10.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 200g Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 200g
Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 200g
68.200đ 71.500đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo mềm sữa Sumika gói 140g Kẹo mềm sữa Sumika gói 140g
Kẹo mềm sữa Sumika gói 140g
11.100đ 12.000đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo nhai cầu vồng Mentos thỏi 30g Kẹo nhai cầu vồng Mentos thỏi 30g
Kẹo nhai cầu vồng Mentos thỏi 30g
5.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo trứng Mini O Milk Chocolate Phương Hiền hộp 6g Kẹo trứng Mini O Milk Chocolate Phương Hiền hộp 6g
Kẹo trứng Mini O Milk Chocolate Phương Hiền hộp 6g
10.700đ 11.800đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo sữa Malang Cow vị dâu Lotte gói 63g Kẹo sữa Malang Cow vị dâu Lotte gói 63g
Kẹo sữa Malang Cow vị dâu Lotte gói 63g
34.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo Chew cốm Hải Hà gói 105g Kẹo Chew cốm Hải Hà gói 105g
Kẹo Chew cốm Hải Hà gói 105g
6.300đ 6.600đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 40g Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 40g
Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 40g
15.800đ 17.000đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo mềm hương nho 2 Chew gói 73,5g Kẹo mềm hương nho 2 Chew gói 73,5g
Kẹo mềm hương nho 2 Chew gói 73,5g
13.100đ 14.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo hương vị cam Tic Tac hộp 14.5g Kẹo hương vị cam Tic Tac hộp 14.5g
Kẹo hương vị cam Tic Tac hộp 14.5g
10.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo dừa Bến Tre Ngọc Mai gói 370g Kẹo dừa Bến Tre Ngọc Mai gói 370g
Kẹo dừa Bến Tre Ngọc Mai gói 370g
33.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo mềm hương sô cô la sữa Sumika gói 140g Kẹo mềm hương sô cô la sữa Sumika gói 140g
Kẹo mềm hương sô cô la sữa Sumika gói 140g
11.100đ 12.000đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo Chewy hương cốm Tràng An gói 275g Kẹo Chewy hương cốm Tràng An gói 275g
Kẹo Chewy hương cốm Tràng An gói 275g
22.600đ 22.800đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo Teddy Marshmallows CorNichE Apple 70g Kẹo Teddy Marshmallows CorNichE Apple 70g
Kẹo Teddy Marshmallows CorNichE Apple 70g
13.100đ 15.400đ
-15%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo Mega Marshmallows CorNichE 120g Kẹo Mega Marshmallows CorNichE 120g
Kẹo Mega Marshmallows CorNichE 120g
24.100đ 28.300đ
-15%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo mềm sữa Sumika Bibica gói 70g Kẹo mềm sữa Sumika Bibica gói 70g
Kẹo mềm sữa Sumika Bibica gói 70g
6.100đ 6.500đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy