text.skipToContent

Kẹo Mềm

Tìm thấy 178 sản phẩm
Kẹo mềm sữa Sumika Bibica gói 70g Kẹo mềm sữa Sumika Bibica gói 70g
Kẹo mềm sữa Sumika Bibica gói 70g
6.100đ 6.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 105g Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 105g
Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 105g
6.300đ 6.600đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo mềm sô cô la sữa Sumika Bibica gói 70g Kẹo mềm sô cô la sữa Sumika Bibica gói 70g
Kẹo mềm sô cô la sữa Sumika Bibica gói 70g
6.100đ 6.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo mềm vị trái cây Chew Chew gói 350g Kẹo mềm vị trái cây Chew Chew gói 350g
Kẹo mềm vị trái cây Chew Chew gói 350g
20.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo chuối tươi Bến Tre gói 500g Kẹo chuối tươi Bến Tre gói 500g
Kẹo chuối tươi Bến Tre gói 500g
48.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Toffee Collection Apex hộp 350g Kẹo Toffee Collection Apex hộp 350g
Kẹo Toffee Collection Apex hộp 350g
79.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Chew Foly HaiHa-Kotobuki hộp 250g Kẹo Chew Foly HaiHa-Kotobuki hộp 250g
Kẹo Chew Foly HaiHa-Kotobuki hộp 250g
81.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dẻo Chip Hải Hà gói 250g Kẹo dẻo Chip Hải Hà gói 250g
Kẹo dẻo Chip Hải Hà gói 250g
18.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dừa sầu riêng lá dứa Bến Tre hộp 500g Kẹo dừa sầu riêng lá dứa Bến Tre hộp 500g
Kẹo dừa sầu riêng lá dứa Bến Tre hộp 500g
45.200đ 46.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dẻo hương xoài Lot100 gói 100g Kẹo dẻo hương xoài Lot100 gói 100g
Kẹo dẻo hương xoài Lot100 gói 100g
34.900đ 37.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Jelly trái cây Pooz gói 350g Kẹo Jelly trái cây Pooz gói 350g
Kẹo Jelly trái cây Pooz gói 350g
34.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dẻo Haribo Happy Cherries gói 80g Kẹo dẻo Haribo Happy Cherries gói 80g
Kẹo dẻo Haribo Happy Cherries gói 80g
22.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo cà phê United Food gói 140g Kẹo cà phê United Food gói 140g
Kẹo cà phê United Food gói 140g
26.000đ 30.500đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo ngậm hương bạc hà Tic Tac hộp 18g Kẹo ngậm hương bạc hà Tic Tac hộp 18g
Kẹo ngậm hương bạc hà Tic Tac hộp 18g
24.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 125g Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 125g
Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 125g
7.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dừa Cocoty Tràng An 13,2g (Kẹo trứng) Kẹo dừa Cocoty Tràng An 13,2g (Kẹo trứng)
Kẹo dừa Cocoty Tràng An 13,2g (Kẹo trứng)
10.300đ 10.900đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 500g Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 500g
Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 500g
36.500đ 36.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo mè xửng Xuân Thanh hộp 150g Kẹo mè xửng Xuân Thanh hộp 150g
Kẹo mè xửng Xuân Thanh hộp 150g
27.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dẻo gừng Gingy gói 125g Kẹo dẻo gừng Gingy gói 125g
Kẹo dẻo gừng Gingy gói 125g
15.200đ 15.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Toffees tổng hợp Hải Hà gói 300g Kẹo Toffees tổng hợp Hải Hà gói 300g
Kẹo Toffees tổng hợp Hải Hà gói 300g
23.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Toffee Collection Apex Hộp 350g Kẹo Toffee Collection Apex Hộp 350g
Kẹo Toffee Collection Apex Hộp 350g
83.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Tic Tac hương dâu hộp 18g Kẹo Tic Tac hương dâu hộp 18g
Kẹo Tic Tac hương dâu hộp 18g
24.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp quà Market Haribo 320g Hộp quà Market Haribo 320g
Hộp quà Market Haribo 320g
131.300đ 147.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo xốp hương dâu Marshies gói 250g Kẹo xốp hương dâu Marshies gói 250g
Kẹo xốp hương dâu Marshies gói 250g
44.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Chew nhân sô cô la Hải Hà gói 125g Kẹo Chew nhân sô cô la Hải Hà gói 125g
Kẹo Chew nhân sô cô la Hải Hà gói 125g
7.800đ 8.100đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dừa Tiến Đạt gói 200g Kẹo dừa Tiến Đạt gói 200g
Kẹo dừa Tiến Đạt gói 200g
17.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dừa sầu riêng Tiến Đạt gói 300g Kẹo dừa sầu riêng Tiến Đạt gói 300g
Kẹo dừa sầu riêng Tiến Đạt gói 300g
38.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mè xửng Thiên Hương gói 450g Mè xửng Thiên Hương gói 450g
Mè xửng Thiên Hương gói 450g
49.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dừa Bến Tre Ngọc Mai gói 370g Kẹo dừa Bến Tre Ngọc Mai gói 370g
Kẹo dừa Bến Tre Ngọc Mai gói 370g
33.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Sport Car hộp 240g Kẹo sô cô la Sport Car hộp 240g
Kẹo sô cô la Sport Car hộp 240g
89.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo que hương trái cây BoB hộp 10g Kẹo que hương trái cây BoB hộp 10g
Kẹo que hương trái cây BoB hộp 10g
11.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Toffee Hải Hà hộp 165g Kẹo Toffee Hải Hà hộp 165g
Kẹo Toffee Hải Hà hộp 165g
28.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Almonds Soreign hộp 200g Kẹo sô cô la Almonds Soreign hộp 200g
Kẹo sô cô la Almonds Soreign hộp 200g
156.400đ 160.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo xoắn Wizard Prince Long Legs Marshmallow Markenburg Hộp 70g Kẹo xoắn Wizard Prince Long Legs Marshmallow Markenburg Hộp 70g
Kẹo xoắn Wizard Prince Long Legs Marshmallow Markenburg Hộp 70g
24.100đ 25.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sữa Malang Cow vị dâu Lotte gói 63g Kẹo sữa Malang Cow vị dâu Lotte gói 63g
Kẹo sữa Malang Cow vị dâu Lotte gói 63g
34.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dừa Tiến Đạt gói 300g Kẹo dừa Tiến Đạt gói 300g
Kẹo dừa Tiến Đạt gói 300g
34.000đ 37.100đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dẻo trái cây Croco Haribo gói 80g Kẹo dẻo trái cây Croco Haribo gói 80g
Kẹo dẻo trái cây Croco Haribo gói 80g
22.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la sữa M&M's hộp 200g Kẹo sô cô la sữa M&M's hộp 200g
Kẹo sô cô la sữa M&M's hộp 200g
127.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dẻo Mini Burger Trolli túi 90g Kẹo dẻo Mini Burger Trolli túi 90g
Kẹo dẻo Mini Burger Trolli túi 90g
33.300đ 34.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo hương nho đen Sour+ Lot 100 gói 100g Kẹo hương nho đen Sour+ Lot 100 gói 100g
Kẹo hương nho đen Sour+ Lot 100 gói 100g
34.900đ 37.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dẻo hương cam Sour+ Lot 100 gói 100g Kẹo dẻo hương cam Sour+ Lot 100 gói 100g
Kẹo dẻo hương cam Sour+ Lot 100 gói 100g
33.300đ 37.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo hương vani Markenburg gói 250g Kẹo hương vani Markenburg gói 250g
Kẹo hương vani Markenburg gói 250g
44.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dừa Bến Tre hộp 400g Kẹo dừa Bến Tre hộp 400g
Kẹo dừa Bến Tre hộp 400g
35.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dẻo Chip Chip gói 100g Kẹo dẻo Chip Chip gói 100g
Kẹo dẻo Chip Chip gói 100g
8.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dẻo trái cây Zoo Jelly gói 500g Kẹo dẻo trái cây Zoo Jelly gói 500g
Kẹo dẻo trái cây Zoo Jelly gói 500g
36.500đ 36.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Gula - Gula Rinda gói 200g Kẹo Gula - Gula Rinda gói 200g
Kẹo Gula - Gula Rinda gói 200g
27.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sữa Milkita Unican gói 84g Kẹo sữa Milkita Unican gói 84g
Kẹo sữa Milkita Unican gói 84g
16.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo hương nho đen Lot 100 gói 320g Kẹo hương nho đen Lot 100 gói 320g
Kẹo hương nho đen Lot 100 gói 320g
80.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo hương cam Lot 100 gói 150g Kẹo hương cam Lot 100 gói 150g
Kẹo hương cam Lot 100 gói 150g
33.300đ 39.500đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Chew nhân thập cẩm Hải Hà hộp 300g Kẹo Chew nhân thập cẩm Hải Hà hộp 300g
Kẹo Chew nhân thập cẩm Hải Hà hộp 300g
44.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo mềm hương trái cây Sugus hộp 120g Kẹo mềm hương trái cây Sugus hộp 120g
Kẹo mềm hương trái cây Sugus hộp 120g
31.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo hương dâu tây Lot 100 gói 150g Kẹo hương dâu tây Lot 100 gói 150g
Kẹo hương dâu tây Lot 100 gói 150g
33.300đ 39.500đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sữa hương sô cô la Milkita gói 90g Kẹo sữa hương sô cô la Milkita gói 90g
Kẹo sữa hương sô cô la Milkita gói 90g
16.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dẻo Haribo Phantasia gói 80g Kẹo dẻo Haribo Phantasia gói 80g
Kẹo dẻo Haribo Phantasia gói 80g
22.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sing-gum hương bạc hà - khuynh diệp Cool Air gói 11,6g Kẹo sing-gum hương bạc hà - khuynh diệp Cool Air gói 11,6g
Kẹo sing-gum hương bạc hà - khuynh diệp Cool Air gói 11,6g
3.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Chew dâu Hải Hà hộp 300g Kẹo Chew dâu Hải Hà hộp 300g
Kẹo Chew dâu Hải Hà hộp 300g
44.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g
Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g
22.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la nhân sữa KitKat Nestlé gói 171g Kẹo sô cô la nhân sữa KitKat Nestlé gói 171g
Kẹo sô cô la nhân sữa KitKat Nestlé gói 171g
106.200đ 117.800đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo hương nho đen Lot 100 Cocoaland gói 150g Kẹo hương nho đen Lot 100 Cocoaland gói 150g
Kẹo hương nho đen Lot 100 Cocoaland gói 150g
33.500đ 39.500đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo nhai hương bạc hà Mentos gói 108g Kẹo nhai hương bạc hà Mentos gói 108g
Kẹo nhai hương bạc hà Mentos gói 108g
12.800đ 12.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy