text.skipToContent

Kẹo Mềm

Tìm thấy 196 sản phẩm
Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 300g Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 300g
Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 300g
50.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo mềm sữa Ahha Bibica hộp 150g Kẹo mềm sữa Ahha Bibica hộp 150g
Kẹo mềm sữa Ahha Bibica hộp 150g
57.200đ 66.700đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g
Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g
22.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Goldbears Haribo gói 80g Kẹo Goldbears Haribo gói 80g
Kẹo Goldbears Haribo gói 80g
22.900đ 24.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 200g Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 200g
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 200g
62.500đ 63.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Lindor Lindt hộp 168g Sô cô la Lindor Lindt hộp 168g
Sô cô la Lindor Lindt hộp 168g
204.300đ 206.100đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo Haribo Phantasia gói 80g Kẹo dẻo Haribo Phantasia gói 80g
Kẹo dẻo Haribo Phantasia gói 80g
22.300đ 22.900đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo Haribo Happy Cola gói 30g Kẹo dẻo Haribo Happy Cola gói 30g
Kẹo dẻo Haribo Happy Cola gói 30g
8.000đ 9.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo trái cây Goldbears gói 160g Kẹo dẻo trái cây Goldbears gói 160g
Kẹo dẻo trái cây Goldbears gói 160g
41.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo xốp Haribo Chamallows Pink & White gói 70g Kẹo xốp Haribo Chamallows Pink & White gói 70g
Kẹo xốp Haribo Chamallows Pink & White gói 70g
22.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo Worms Haribo gói 80g Kẹo dẻo Worms Haribo gói 80g
Kẹo dẻo Worms Haribo gói 80g
22.900đ 24.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 80g Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 80g
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 80g
22.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo trái cây Starmix gói 80g Kẹo trái cây Starmix gói 80g
Kẹo trái cây Starmix gói 80g
22.900đ 24.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Starmix Haribo gói 160g Kẹo Starmix Haribo gói 160g
Kẹo Starmix Haribo gói 160g
40.500đ 41.100đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo vị trái cây Goldbears Haribo gói 200g Kẹo dẻo vị trái cây Goldbears Haribo gói 200g
Kẹo dẻo vị trái cây Goldbears Haribo gói 200g
62.500đ 63.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la đậu phộng M&M's hộp 200g Kẹo sô cô la đậu phộng M&M's hộp 200g
Kẹo sô cô la đậu phộng M&M's hộp 200g
127.000đ 128.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 160g Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 160g
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 160g
40.500đ 41.100đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo Goldbears Haribo gói 30g Kẹo dẻo Goldbears Haribo gói 30g
Kẹo dẻo Goldbears Haribo gói 30g
8.000đ 9.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo Marshmallows Fluffy Jelly CorNichE gói 70g Kẹo dẻo Marshmallows Fluffy Jelly CorNichE gói 70g
Kẹo dẻo Marshmallows Fluffy Jelly CorNichE gói 70g
15.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 105g Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 105g
Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 105g
29.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo mềm Mentina Zaharni Zavodi Choco vị bạc hà gói 80g Kẹo mềm Mentina Zaharni Zavodi Choco vị bạc hà gói 80g
Kẹo mềm Mentina Zaharni Zavodi Choco vị bạc hà gói 80g
18.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dừa Cocoty Tràng An 13,2g (Kẹo trứng) Kẹo dừa Cocoty Tràng An 13,2g (Kẹo trứng)
Kẹo dừa Cocoty Tràng An 13,2g (Kẹo trứng)
10.300đ 10.900đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dừa dẻo hương sầu riêng Thanh Bình hộp 250g Kẹo dừa dẻo hương sầu riêng Thanh Bình hộp 250g
Kẹo dừa dẻo hương sầu riêng Thanh Bình hộp 250g
31.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dừa dẻo hương lá dứa Thanh Bình hộp 250g Kẹo dừa dẻo hương lá dứa Thanh Bình hộp 250g
Kẹo dừa dẻo hương lá dứa Thanh Bình hộp 250g
31.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dừa ép máy hương sầu riêng Thanh Bình hộp 400g Kẹo dừa ép máy hương sầu riêng Thanh Bình hộp 400g
Kẹo dừa ép máy hương sầu riêng Thanh Bình hộp 400g
38.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dừa Tiến Đạt gói 300g Kẹo dừa Tiến Đạt gói 300g
Kẹo dừa Tiến Đạt gói 300g
34.000đ 37.100đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dừa ép máy hương lá dứa Thanh Bình hộp 400g Kẹo dừa ép máy hương lá dứa Thanh Bình hộp 400g
Kẹo dừa ép máy hương lá dứa Thanh Bình hộp 400g
38.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Chew nhân thập cẩm Hải Hà hộp 300g Kẹo Chew nhân thập cẩm Hải Hà hộp 300g
Kẹo Chew nhân thập cẩm Hải Hà hộp 300g
44.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Misoca Kẹo Misoca
Kẹo Misoca
70.100đ 72.700đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sữa dừa Kẹo sữa dừa
Kẹo sữa dừa
70.100đ 72.700đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Chew dâu Hải Hà hộp 300g Kẹo Chew dâu Hải Hà hộp 300g
Kẹo Chew dâu Hải Hà hộp 300g
44.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 200g Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 200g
Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 200g
37.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Kit Kat Nestlé hộp Khai xuân thêm phúc 238g Sô cô la Kit Kat Nestlé hộp Khai xuân thêm phúc 238g
Sô cô la Kit Kat Nestlé hộp Khai xuân thêm phúc 238g
80.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 250g Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 250g
Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 250g
40.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dừa vị cacao sữa Thiên Long Food gói 400g Kẹo dừa vị cacao sữa Thiên Long Food gói 400g
Kẹo dừa vị cacao sữa Thiên Long Food gói 400g
37.000đ 41.500đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo mè xửng Thành Hoan gói 200g Kẹo mè xửng Thành Hoan gói 200g
Kẹo mè xửng Thành Hoan gói 200g
30.400đ 32.600đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Chew khoai môn Hải Hà gói 105g Kẹo Chew khoai môn Hải Hà gói 105g
Kẹo Chew khoai môn Hải Hà gói 105g
6.100đ 6.600đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo mềm hương dâu Sugus gói 90g Kẹo mềm hương dâu Sugus gói 90g
Kẹo mềm hương dâu Sugus gói 90g
11.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo xốp Haribo Chamallows Hearts gói 150g Kẹo xốp Haribo Chamallows Hearts gói 150g
Kẹo xốp Haribo Chamallows Hearts gói 150g
41.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo hương nho Jelly Yoyo gói 80g Kẹo dẻo hương nho Jelly Yoyo gói 80g
Kẹo dẻo hương nho Jelly Yoyo gói 80g
28.200đ 30.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo xốp Haribo Chamallows Smurfs gói 125g Kẹo xốp Haribo Chamallows Smurfs gói 125g
Kẹo xốp Haribo Chamallows Smurfs gói 125g
41.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Chew bắp bắp Hải Hà gói 105g Kẹo Chew bắp bắp Hải Hà gói 105g
Kẹo Chew bắp bắp Hải Hà gói 105g
6.300đ 6.600đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo hương dâu tây Lot 100 gói 150g Kẹo hương dâu tây Lot 100 gói 150g
Kẹo hương dâu tây Lot 100 gói 150g
39.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Lindor Cornet Assorted Lindt thanh 200g Sô cô la Lindor Cornet Assorted Lindt thanh 200g
Sô cô la Lindor Cornet Assorted Lindt thanh 200g
234.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dừa dẻo mè Xuân Thanh gói 130g Kẹo dừa dẻo mè Xuân Thanh gói 130g
Kẹo dừa dẻo mè Xuân Thanh gói 130g
23.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo hương xoài Lot 100 gói 150g Kẹo dẻo hương xoài Lot 100 gói 150g
Kẹo dẻo hương xoài Lot 100 gói 150g
39.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo Burger Yupi hộp 216g Kẹo dẻo Burger Yupi hộp 216g
Kẹo dẻo Burger Yupi hộp 216g
67.500đ 78.400đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dừa Tiến Đạt gói 200g Kẹo dừa Tiến Đạt gói 200g
Kẹo dừa Tiến Đạt gói 200g
17.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 125g Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 125g
Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 125g
7.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 105g Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 105g
Kẹo Chew đậu đỏ Hải Hà gói 105g
6.300đ 6.600đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Jelly Chip Chip Hải Hà gói 500g Kẹo Jelly Chip Chip Hải Hà gói 500g
Kẹo Jelly Chip Chip Hải Hà gói 500g
36.800đ 38.800đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Chew sầu riêng Hải Hà gói 105g Kẹo Chew sầu riêng Hải Hà gói 105g
Kẹo Chew sầu riêng Hải Hà gói 105g
6.300đ 6.600đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Chew nho đen Hải Hà gói 125g Kẹo Chew nho đen Hải Hà gói 125g
Kẹo Chew nho đen Hải Hà gói 125g
7.800đ 8.100đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo mềm vị trái cây Chew Chew gói 350g Kẹo mềm vị trái cây Chew Chew gói 350g
Kẹo mềm vị trái cây Chew Chew gói 350g
20.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la đậu phộng M&M's gói 200g Kẹo sô cô la đậu phộng M&M's gói 200g
Kẹo sô cô la đậu phộng M&M's gói 200g
70.300đ 71.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dừa dẻo mè Xuân Thanh hộp 250g Kẹo dừa dẻo mè Xuân Thanh hộp 250g
Kẹo dừa dẻo mè Xuân Thanh hộp 250g
38.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo hương trái cây Zoo Jelly gói 200g Kẹo dẻo hương trái cây Zoo Jelly gói 200g
Kẹo dẻo hương trái cây Zoo Jelly gói 200g
15.000đ 16.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo hương trái cây Tropifruitti gói 80g Kẹo hương trái cây Tropifruitti gói 80g
Kẹo hương trái cây Tropifruitti gói 80g
22.500đ 24.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sữa hương sô cô la Milkita gói 90g Kẹo sữa hương sô cô la Milkita gói 90g
Kẹo sữa hương sô cô la Milkita gói 90g
16.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la nhân sữa KitKat Nestlé gói 171g Kẹo sô cô la nhân sữa KitKat Nestlé gói 171g
Kẹo sô cô la nhân sữa KitKat Nestlé gói 171g
106.200đ 117.800đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy