text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Kẹo mềm hương trái cây Sugus gói 210gKẹo mềm hương trái cây Sugus gói 210g
Kẹo mềm hương trái cây Sugus gói 210g
35.300đ 36.500đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo nhai cầu vồng Mentos gói 90gKẹo nhai cầu vồng Mentos gói 90g
Kẹo nhai cầu vồng Mentos gói 90g
15.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Goldbears Haribo gói 80gKẹo Goldbears Haribo gói 80g
Kẹo Goldbears Haribo gói 80g
22.500đ 24.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Goldbears Haribo gói 30gKẹo dẻo Goldbears Haribo gói 30g
Kẹo dẻo Goldbears Haribo gói 30g
8.500đ 9.000đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm Alpenliebe 2Chew hương hỗn hợp dâu và nho gói 262,5g (75 viên)Kẹo mềm Alpenliebe 2Chew hương hỗn hợp dâu và nho gói 262,5g (75 viên)
Kẹo mềm Alpenliebe 2Chew hương hỗn hợp dâu và nho gói 262,5g (75 viên)
26.500đ 30.000đ -12%
Hoàn 1.000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Kẹo mềm sữa Sumika gói 140gKẹo mềm sữa Sumika gói 140g
Kẹo mềm sữa Sumika gói 140g
9.800đ 12.000đ -18%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 500gKẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 500g
Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 500g
36.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Burger Yupi gói 96gKẹo dẻo Burger Yupi gói 96g
Kẹo dẻo Burger Yupi gói 96g
25.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la đậu phộng M&M's gói 200gKẹo sô cô la đậu phộng M&M's gói 200g
Kẹo sô cô la đậu phộng M&M's gói 200g
68.200đ 70.300đ -3%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo hương xoài Lot 100 gói 150gKẹo dẻo hương xoài Lot 100 gói 150g
Kẹo dẻo hương xoài Lot 100 gói 150g
32.700đ 37.500đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo nhai hương trái cây có nhân Dynamite gói 125gKẹo nhai hương trái cây có nhân Dynamite gói 125g
Kẹo nhai hương trái cây có nhân Dynamite gói 125g
13.000đ 14.500đ -10%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương nho Alpenliebe gói 24,5gKẹo mềm hương nho Alpenliebe gói 24,5g
Kẹo mềm hương nho Alpenliebe gói 24,5g
5.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 200gKẹo sô cô la sữa M&M's gói 200g
Kẹo sô cô la sữa M&M's gói 200g
68.200đ 71.500đ -5%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo vị trái cây Goldbears Haribo gói 200gKẹo dẻo vị trái cây Goldbears Haribo gói 200g
Kẹo dẻo vị trái cây Goldbears Haribo gói 200g
68.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Chupa Chups hương trái cây hỗn hợp túi 32 gói x 24gKẹo dẻo Chupa Chups hương trái cây hỗn hợp túi 32 gói x 24g
Kẹo dẻo Chupa Chups hương trái cây hỗn hợp túi 32 gói x 24g
105.000đ 130.000đ -19%
Hoàn 2.000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Kẹo mềm hương sô cô la sữa Sumika gói 140gKẹo mềm hương sô cô la sữa Sumika gói 140g
Kẹo mềm hương sô cô la sữa Sumika gói 140g
9.800đ 12.000đ -18%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Tic Tac hương dâu và dâu bạc hà hộp 14.5gKẹo Tic Tac hương dâu và dâu bạc hà hộp 14.5g
Kẹo Tic Tac hương dâu và dâu bạc hà hộp 14.5g
10.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hương vị cam Tic Tac hộp 14.5gKẹo hương vị cam Tic Tac hộp 14.5g
Kẹo hương vị cam Tic Tac hộp 14.5g
10.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương nho Sugus gói 90gKẹo mềm hương nho Sugus gói 90g
Kẹo mềm hương nho Sugus gói 90g
11.300đ 12.000đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro túi 24gKẹo dẻo lợi khuẩn Huro túi 24g
Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro túi 24g
4.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 80gKẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 80g
Kẹo dẻo Happy Cola Haribo gói 80g
22.500đ 28.000đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Worms Haribo gói 80gKẹo dẻo Worms Haribo gói 80g
Kẹo dẻo Worms Haribo gói 80g
22.500đ 24.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo trái cây C.M Gummy gói 96gKẹo dẻo trái cây C.M Gummy gói 96g
Kẹo dẻo trái cây C.M Gummy gói 96g
31.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo trái cây Goldbears gói 160gKẹo dẻo trái cây Goldbears gói 160g
Kẹo dẻo trái cây Goldbears gói 160g
41.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 3 hộp kẹo dẻo 20 vị Jibba 60gCombo 3 hộp kẹo dẻo 20 vị Jibba 60g
Combo 3 hộp kẹo dẻo 20 vị Jibba 60g
150.000đ 172.500đ -13%
Hoàn 3.000đ
Kẹo mềm hương dâu Alpenliebe gói 24,5gKẹo mềm hương dâu Alpenliebe gói 24,5g
Kẹo mềm hương dâu Alpenliebe gói 24,5g
5.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo nhai cầu vồng Mentos thỏi 30gKẹo nhai cầu vồng Mentos thỏi 30g
Kẹo nhai cầu vồng Mentos thỏi 30g
5.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo nhai hương bạc hà Mentos thỏi 30gKẹo nhai hương bạc hà Mentos thỏi 30g
Kẹo nhai hương bạc hà Mentos thỏi 30g
5.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm sô cô la sữa Sumika Bibica gói 70gKẹo mềm sô cô la sữa Sumika Bibica gói 70g
Kẹo mềm sô cô la sữa Sumika Bibica gói 70g
6.100đ 6.500đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Chew sầu riêng Hải Hà gói 105gKẹo Chew sầu riêng Hải Hà gói 105g
Kẹo Chew sầu riêng Hải Hà gói 105g
6.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Chew khoai môn Hải Hà gói 105gKẹo Chew khoai môn Hải Hà gói 105g
Kẹo Chew khoai môn Hải Hà gói 105g
6.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Chew cam Hải Hà gói 105gKẹo Chew cam Hải Hà gói 105g
Kẹo Chew cam Hải Hà gói 105g
6.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Chew nho đen Hải Hà gói 105gKẹo Chew nho đen Hải Hà gói 105g
Kẹo Chew nho đen Hải Hà gói 105g
6.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo Chew bắp bắp Hải Hà gói 105gKẹo Chew bắp bắp Hải Hà gói 105g
Kẹo Chew bắp bắp Hải Hà gói 105g
6.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 100gKẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 100g
Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 100g
7.100đ 8.600đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thanh bánh quy kem KitKat trà xanh Nestlé gói 17gThanh bánh quy kem KitKat trà xanh Nestlé gói 17g
Thanh bánh quy kem KitKat trà xanh Nestlé gói 17g
9.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo dẻo Haribo Happy Cola gói 30gKẹo dẻo Haribo Happy Cola gói 30g
Kẹo dẻo Haribo Happy Cola gói 30g
9.100đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hương vị bạc hà lục Tic Tac hộp 14.5gKẹo hương vị bạc hà lục Tic Tac hộp 14.5g
Kẹo hương vị bạc hà lục Tic Tac hộp 14.5g
10.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo hương vị bạc hà Tic Tac hộp 14.5gKẹo hương vị bạc hà Tic Tac hộp 14.5g
Kẹo hương vị bạc hà Tic Tac hộp 14.5g
10.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương dâu Sugus gói 90gKẹo mềm hương dâu Sugus gói 90g
Kẹo mềm hương dâu Sugus gói 90g
11.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương cam Sugus gói 90gKẹo mềm hương cam Sugus gói 90g
Kẹo mềm hương cam Sugus gói 90g
11.300đ 12.000đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương trái cây Alpenliebe túi 87.5gKẹo mềm hương trái cây Alpenliebe túi 87.5g
Kẹo mềm hương trái cây Alpenliebe túi 87.5g
12.800đ 12.900đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo mềm hương nho 2 Chew gói 73,5gKẹo mềm hương nho 2 Chew gói 73,5g
Kẹo mềm hương nho 2 Chew gói 73,5g
15.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

ĐẶT NGAY KẸO DẺO CHẤT LƯỢNG GIÁ TỐT TẠI ADAYROI

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại kẹo dẻo đến từ các thương hiệu khác nhau. Trong đó, các loại kẹo hiện nay được chế biến từ những nguyên liệu và thành phần tự nhiên, đã qua quy trình kiểm định an toàn nghiêm ngặt như hoa quả  ép cô đặc, siro, axit citric, sáp ong, đường gluco…

1. Kẹo mềm, kẹo dẻo là gì?

Là một loại kẹo có khả năng kết dính, ăn dẻo và dễ nhai. Kẹo có thể sử dụng với mọi lứa tuổi. Từng viên kẹo ngon mắt với hình ngộ nghĩnh và màu sắc sặc sỡ của các loại hoa quả sẽ hấp dẫn và kích thích vị giác dễ dàng.

2. Thành phần chính của kẹo

Thành phần chủ yếu được làm từ đường, siro và các chất tạo ngọt với nhiều hương vị khác nhau rất ngon và hấp dẫn, nếu kẹo không dùng đường thì có thể sử dụng một số thành phần khác thay thế đường cũng giúp hương vị kẹo dễ ăn và phù hợp với tiêu chí tiêu dùng của nhiều người.

3. Các hương vị kẹo mềm phổ biến?

Bạn có thể trải nghiệm từ vị kẹo thơm từ trái cây như: dâu, cam, nho, táo, chanh, bưởi,...hay vị Coca Cola hoặc sữa béo ngậy cũng rất độc đáo.

4. Các thương hiệu kẹo đang phổ biến

- Haribo

- Alpenliebe

- Sugus

- Dynamite

- Tictac

Bên cạnh đó, sản phẩm đã được đóng gói kín và nhỏ gọn, tiện dụng. Hơn nữa, giá kẹo dẻo phải chăng nên bạn có thể mua và mang theo để sử dụng bất kỳ lúc nào trong những chuyến du lịch, đến trường, đi làm. Kẹo dẻo được nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau, đảm bảo chất lượng an toàn. Sản phẩm này còn bổ sung năng lượng, chất béo, cacbonhydrat và một số khoáng chất vitamin tốt cho cơ thể.
Bạn có thể tìm mua kẹo dẻo với nhiều hương vị thơm ngon tại trang thương mại điện tử Adayroi. Không chỉ mang đến các mặt hàng với chất lượng tốt giao đến tận tay khách hàng, Adayroi còn có rất nhiều các chương trình ưu đãi khác. Bên cạnh đó, Adayroi còn có thẻ tích điểm VinID đem lại rất nhiều tiện ích và giúp khách hàng tiết kiệm được phần nào chi phí khi mua sắm. Hãy nhanh tay đặt mua sản phẩm ngay từ hôm nay!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín