text.skipToContent

 

Kẹo Cứng

Tìm thấy 91 sản phẩm
Kẹo sô cô la Babico Kẹo sô cô la Babico
Kẹo sô cô la Babico
112.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo sô cô la Everest Kẹo sô cô la Everest
Kẹo sô cô la Everest
114.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo sô cô la chữ nhật Đức Hạnh Kẹo sô cô la chữ nhật Đức Hạnh
Kẹo sô cô la chữ nhật Đức Hạnh
114.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo Chocoballs Kẹo Chocoballs
Kẹo Chocoballs
115.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo trái cây Popop Doraemon cây 60g Kẹo trái cây Popop Doraemon cây 60g
Kẹo trái cây Popop Doraemon cây 60g
29.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo ngôi sao ảo thuật Director Toy cây 3g Kẹo ngôi sao ảo thuật Director Toy cây 3g
Kẹo ngôi sao ảo thuật Director Toy cây 3g
23.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo trái cây Popop Mickey cây 60g Kẹo trái cây Popop Mickey cây 60g
Kẹo trái cây Popop Mickey cây 60g
29.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mè xửng Thiên Hương gói 160g Mè xửng Thiên Hương gói 160g
Mè xửng Thiên Hương gói 160g
20.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo đồ chơi còi hình rùa cây 3g Kẹo đồ chơi còi hình rùa cây 3g
Kẹo đồ chơi còi hình rùa cây 3g
15.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo đồ chơi hình con chim Director Toy chiếc 3g Kẹo đồ chơi hình con chim Director Toy chiếc 3g
Kẹo đồ chơi hình con chim Director Toy chiếc 3g
15.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo đồ chơi hình con gà cây 3g Kẹo đồ chơi hình con gà cây 3g
Kẹo đồ chơi hình con gà cây 3g
28.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo còi hình con voi cây 3g Kẹo còi hình con voi cây 3g
Kẹo còi hình con voi cây 3g
15.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo đồ chơi Pointer hộp 60g Kẹo đồ chơi Pointer hộp 60g
Kẹo đồ chơi Pointer hộp 60g
28.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo đồ chơi Walkie Talkie chiếc 3g Kẹo đồ chơi Walkie Talkie chiếc 3g
Kẹo đồ chơi Walkie Talkie chiếc 3g
28.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo mặt gấu cười Director Toy cây 3g Kẹo mặt gấu cười Director Toy cây 3g
Kẹo mặt gấu cười Director Toy cây 3g
15.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo Butterfly - Dragonfly Director Toy cây 3g Kẹo Butterfly - Dragonfly Director Toy cây 3g
Kẹo Butterfly - Dragonfly Director Toy cây 3g
28.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo sô cô la nhân lạc M&M's gói 100g Kẹo sô cô la nhân lạc M&M's gói 100g
Kẹo sô cô la nhân lạc M&M's gói 100g
37.500đ 37.700đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo thảo mộc trái cây Cranberry Ricola hộp 40g Kẹo thảo mộc trái cây Cranberry Ricola hộp 40g
Kẹo thảo mộc trái cây Cranberry Ricola hộp 40g
30.100đ 33.400đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo thảo mộc Alpin Fresh Ricola hộp 40g Kẹo thảo mộc Alpin Fresh Ricola hộp 40g
Kẹo thảo mộc Alpin Fresh Ricola hộp 40g
30.100đ 33.400đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo thảo mộc Original Herb Ricola hộp 40g Kẹo thảo mộc Original Herb Ricola hộp 40g
Kẹo thảo mộc Original Herb Ricola hộp 40g
30.100đ 33.400đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo chanh và bạc hà Ricola hộp 40g Kẹo chanh và bạc hà Ricola hộp 40g
Kẹo chanh và bạc hà Ricola hộp 40g
30.100đ 33.400đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo thảo mộc Ricola hộp 100g Kẹo thảo mộc Ricola hộp 100g
Kẹo thảo mộc Ricola hộp 100g
64.000đ 64.500đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo sữa Malang Cow Lotte gói 63g Kẹo sữa Malang Cow Lotte gói 63g
Kẹo sữa Malang Cow Lotte gói 63g
34.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo cứng Mentina Zaharni Zavodi gói 80g Kẹo cứng Mentina Zaharni Zavodi gói 80g
Kẹo cứng Mentina Zaharni Zavodi gói 80g
9.200đ 12.500đ
-26%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo có nhân hương dâu Dynamite Energy Jack'n Jill gói 330g Kẹo có nhân hương dâu Dynamite Energy Jack'n Jill gói 330g
Kẹo có nhân hương dâu Dynamite Energy Jack'n Jill gói 330g
24.700đ 26.500đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo đậu phộng Tuấn Đạt gói 150g Kẹo đậu phộng Tuấn Đạt gói 150g
Kẹo đậu phộng Tuấn Đạt gói 150g
24.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo cà phê nhân mocha Esprézzo gói 150g Kẹo cà phê nhân mocha Esprézzo gói 150g
Kẹo cà phê nhân mocha Esprézzo gói 150g
15.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo trái cây Popop cây 150g Kẹo trái cây Popop cây 150g
Kẹo trái cây Popop cây 150g
41.000đ 46.300đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo vị dâu Fruit Plus gói 150g Kẹo vị dâu Fruit Plus gói 150g
Kẹo vị dâu Fruit Plus gói 150g
17.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo vị nho Fruit Plus gói 150g Kẹo vị nho Fruit Plus gói 150g
Kẹo vị nho Fruit Plus gói 150g
17.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo cây hoa quả tổng hợp Hải Hà gói 400g Kẹo cây hoa quả tổng hợp Hải Hà gói 400g
Kẹo cây hoa quả tổng hợp Hải Hà gói 400g
25.700đ 26.800đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo ngậm ho không đường Pulmoll Cassis hộp 20g Kẹo ngậm ho không đường Pulmoll Cassis hộp 20g
Kẹo ngậm ho không đường Pulmoll Cassis hộp 20g
34.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo thập cẩm Nhật Anh hộp 220g Kẹo thập cẩm Nhật Anh hộp 220g
Kẹo thập cẩm Nhật Anh hộp 220g
59.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo bạc hà Fres Barley Mayora gói 150g Kẹo bạc hà Fres Barley Mayora gói 150g
Kẹo bạc hà Fres Barley Mayora gói 150g
13.300đ 16.500đ
-19%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo cà phê nhân cà phê Esprézzo gói 150g Kẹo cà phê nhân cà phê Esprézzo gói 150g
Kẹo cà phê nhân cà phê Esprézzo gói 150g
15.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo nhân siro hương thảo dược Golia gói 88.5g Kẹo nhân siro hương thảo dược Golia gói 88.5g
Kẹo nhân siro hương thảo dược Golia gói 88.5g
14.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo hạt điều Tuấn Đạt gói 100g Kẹo hạt điều Tuấn Đạt gói 100g
Kẹo hạt điều Tuấn Đạt gói 100g
30.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 32g Kẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 32g
Kẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 32g
5.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 120g Kẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 120g
Kẹo hương dâu kem Alpenliebe gói 120g
11.300đ 15.000đ
-25%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo đậu phộng Tuấn Đạt gói 100g Kẹo đậu phộng Tuấn Đạt gói 100g
Kẹo đậu phộng Tuấn Đạt gói 100g
16.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo vị vải thiều ướp lạnh Oishi gói 160g Kẹo vị vải thiều ướp lạnh Oishi gói 160g
Kẹo vị vải thiều ướp lạnh Oishi gói 160g
8.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo sô cô la KitKat gói 100g Kẹo sô cô la KitKat gói 100g
Kẹo sô cô la KitKat gói 100g
39.100đ 42.000đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo ngậm không đường Mentos hộp 35g Kẹo ngậm không đường Mentos hộp 35g
Kẹo ngậm không đường Mentos hộp 35g
28.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo nhai hương bạc hà Mentos gói 90g Kẹo nhai hương bạc hà Mentos gói 90g
Kẹo nhai hương bạc hà Mentos gói 90g
14.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo nhân siro hương thảo dược Golia gói 29.5g Kẹo nhân siro hương thảo dược Golia gói 29.5g
Kẹo nhân siro hương thảo dược Golia gói 29.5g
5.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo mút trái cây Chupa Chups gói 100g Kẹo mút trái cây Chupa Chups gói 100g
Kẹo mút trái cây Chupa Chups gói 100g
9.300đ 10.500đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo mè trắng - mè đen Yến Nhung gói 80g Kẹo mè trắng - mè đen Yến Nhung gói 80g
Kẹo mè trắng - mè đen Yến Nhung gói 80g
17.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo cà phê nhân vani Esprézzo gói 150g Kẹo cà phê nhân vani Esprézzo gói 150g
Kẹo cà phê nhân vani Esprézzo gói 150g
15.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Kẹo mềm hương cam Fruit Plus gói 150g Kẹo mềm hương cam Fruit Plus gói 150g
Kẹo mềm hương cam Fruit Plus gói 150g
17.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy