text.skipToContent

Kẹo cao su

Tìm thấy 55 sản phẩm
Kẹo gum thổi Lotte Pokemon hương dâu gói 7g Kẹo gum thổi Lotte Pokemon hương dâu gói 7g
Kẹo gum thổi Lotte Pokemon hương dâu gói 7g
5.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sing gum không đường hương bạc hà Pure Fresh Mentos hộp 61.25g Kẹo sing gum không đường hương bạc hà Pure Fresh Mentos hộp 61.25g
Kẹo sing gum không đường hương bạc hà Pure Fresh Mentos hộp 61.25g
24.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường chiết xuất trà xanh Mentos hộp 61.25g Kẹo gum không đường chiết xuất trà xanh Mentos hộp 61.25g
Kẹo gum không đường chiết xuất trà xanh Mentos hộp 61.25g
24.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum Bong Bóng hương trái cây Lotte hộp 15g Kẹo gum Bong Bóng hương trái cây Lotte hộp 15g
Kẹo gum Bong Bóng hương trái cây Lotte hộp 15g
5.100đ 5.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương dâu Extra Wrigley's hộp 56g Kẹo gum không đường hương dâu Extra Wrigley's hộp 56g
Kẹo gum không đường hương dâu Extra Wrigley's hộp 56g
24.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol gói 11.6g Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol gói 11.6g
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol gói 11.6g
4.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sing gum hương bạc hà - khuynh diệp CooL Air hộp 58,4g Kẹo sing gum hương bạc hà - khuynh diệp CooL Air hộp 58,4g
Kẹo sing gum hương bạc hà - khuynh diệp CooL Air hộp 58,4g
17.200đ 34.700đ
-50%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương cam Bong Bóng Lotte hộp 15g Kẹo gum hương cam Bong Bóng Lotte hộp 15g
Kẹo gum hương cam Bong Bóng Lotte hộp 15g
5.200đ 5.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 145g Kẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 145g
Kẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 145g
58.200đ 61.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint Wrigley's gói 11,6g Kẹo gum hương bạc hà Doublemint Wrigley's gói 11,6g
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint Wrigley's gói 11,6g
3.700đ 4.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum thổi tô màu Big Babol hộp 18g Kẹo gum thổi tô màu Big Babol hộp 18g
Kẹo gum thổi tô màu Big Babol hộp 18g
4.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's gói 11g Kẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's gói 11g
Kẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's gói 11g
4.800đ 5.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương dâu bạc hà Xylitol hộp 58g Kẹo gum không đường hương dâu bạc hà Xylitol hộp 58g
Kẹo gum không đường hương dâu bạc hà Xylitol hộp 58g
24.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's hộp 56g Kẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's hộp 56g
Kẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's hộp 56g
25.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 58g Kẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 58g
Kẹo gum không đường hương bạc hà Xylitol hộp 58g
24.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương chanh Extra hộp 56g Kẹo gum không đường hương chanh Extra hộp 56g
Kẹo gum không đường hương chanh Extra hộp 56g
26.200đ 27.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum thổi hương tổng hợp Bup-Up Lotte hộp 42g Kẹo gum thổi hương tổng hợp Bup-Up Lotte hộp 42g
Kẹo gum thổi hương tổng hợp Bup-Up Lotte hộp 42g
6.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương bạc hà the mát Xylitol gói 11.6g Kẹo gum không đường hương bạc hà the mát Xylitol gói 11.6g
Kẹo gum không đường hương bạc hà the mát Xylitol gói 11.6g
4.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's hộp 56g Kẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's hộp 56g
Kẹo gum không đường hương bạc hà Extra Wrigley's hộp 56g
26.000đ 26.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol Lotte hộp 58g Kẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol Lotte hộp 58g
Kẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol Lotte hộp 58g
24.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint Wrigley's gói 3 thanh x 13.5g Kẹo gum hương bạc hà Doublemint Wrigley's gói 3 thanh x 13.5g
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint Wrigley's gói 3 thanh x 13.5g
12.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 58g Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 58g
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 58g
24.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 145g Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 145g
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol hộp 145g
58.200đ 61.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương trà xanh bạc hà Pure Fresh Mentos hộp 26g Kẹo gum không đường hương trà xanh bạc hà Pure Fresh Mentos hộp 26g
Kẹo gum không đường hương trà xanh bạc hà Pure Fresh Mentos hộp 26g
12.800đ 15.000đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương nho đỏ Dr. Xylitol hộp 48g Kẹo gum hương nho đỏ Dr. Xylitol hộp 48g
Kẹo gum hương nho đỏ Dr. Xylitol hộp 48g
21.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương bạc hà Pure Fresh Mentos hộp 57g Kẹo gum không đường hương bạc hà Pure Fresh Mentos hộp 57g
Kẹo gum không đường hương bạc hà Pure Fresh Mentos hộp 57g
21.000đ 21.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte gói 11.6g Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte gói 11.6g
Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte gói 11.6g
4.700đ 5.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol hộp 145g Kẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol hộp 145g
Kẹo gum không đường hương chanh bạc hà Xylitol hộp 145g
58.200đ 61.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint hộp 58.4g Kẹo gum hương bạc hà Doublemint hộp 58.4g
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint hộp 58.4g
17.400đ 17.600đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương tổng hợp Dr. Xylitol Orion hộp 109.5g Kẹo gum hương tổng hợp Dr. Xylitol Orion hộp 109.5g
Kẹo gum hương tổng hợp Dr. Xylitol Orion hộp 109.5g
50.600đ 54.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương dâu Bong Bóng Lotte hộp 15g Kẹo gum hương dâu Bong Bóng Lotte hộp 15g
Kẹo gum hương dâu Bong Bóng Lotte hộp 15g
5.200đ 5.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương peppermint Happydent White hộp 56g Kẹo gum hương peppermint Happydent White hộp 56g
Kẹo gum hương peppermint Happydent White hộp 56g
15.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương bạc hà - khuynh diệp Cool Air Wrigley's Kẹo gum hương bạc hà - khuynh diệp Cool Air Wrigley's
Kẹo gum hương bạc hà - khuynh diệp Cool Air Wrigley's
47.200đ 52.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương bạc hà mạnh Fresh Action hộp 56g Kẹo gum hương bạc hà mạnh Fresh Action hộp 56g
Kẹo gum hương bạc hà mạnh Fresh Action hộp 56g
15.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương bạc hà chanh Xylitol Lotte gói 11.6g Kẹo gum hương bạc hà chanh Xylitol Lotte gói 11.6g
Kẹo gum hương bạc hà chanh Xylitol Lotte gói 11.6g
4.700đ 5.500đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum thổi hương trái cây Bup-Up hộp 42g Kẹo gum thổi hương trái cây Bup-Up hộp 42g
Kẹo gum thổi hương trái cây Bup-Up hộp 42g
6.200đ 6.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương dâu Doraemon hộp 10.5g Kẹo gum hương dâu Doraemon hộp 10.5g
Kẹo gum hương dâu Doraemon hộp 10.5g
7.000đ 7.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte hộp 58g Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte hộp 58g
Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte hộp 58g
24.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte hộp 145g Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte hộp 145g
Kẹo gum không đường Xylitol Cool Lotte hộp 145g
58.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương dâu bạc hà Xylitol Lotte gói 11.6g Kẹo gum không đường hương dâu bạc hà Xylitol Lotte gói 11.6g
Kẹo gum không đường hương dâu bạc hà Xylitol Lotte gói 11.6g
4.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sing gum hương bạc hà khuynh diệp Cool Air hộp 203g Kẹo sing gum hương bạc hà khuynh diệp Cool Air hộp 203g
Kẹo sing gum hương bạc hà khuynh diệp Cool Air hộp 203g
69.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo cao su hương bạc hà -  khuynh diệp Cool Air 40 gói x 2,9g Kẹo cao su hương bạc hà -  khuynh diệp Cool Air 40 gói x 2,9g
Kẹo cao su hương bạc hà - khuynh diệp Cool Air 40 gói x 2,9g
39.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương dâu Extra Wrigley's gói 11g Kẹo gum không đường hương dâu Extra Wrigley's gói 11g
Kẹo gum không đường hương dâu Extra Wrigley's gói 11g
4.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương bạc hà chanh Xylitol Lotte hộp 26.1g Kẹo gum không đường hương bạc hà chanh Xylitol Lotte hộp 26.1g
Kẹo gum không đường hương bạc hà chanh Xylitol Lotte hộp 26.1g
14.000đ 15.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương dưa lưới Dr.Xylitol hộp 48g Kẹo gum hương dưa lưới Dr.Xylitol hộp 48g
Kẹo gum hương dưa lưới Dr.Xylitol hộp 48g
20.900đ 21.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum thổi sắc màu hương trái cây Big Babol gói 190g Kẹo gum thổi sắc màu hương trái cây Big Babol gói 190g
Kẹo gum thổi sắc màu hương trái cây Big Babol gói 190g
24.400đ 25.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương bạc hà Happydent White gói 140g Kẹo gum hương bạc hà Happydent White gói 140g
Kẹo gum hương bạc hà Happydent White gói 140g
44.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương bạc hà Mentos gói 13,2g Kẹo gum không đường hương bạc hà Mentos gói 13,2g
Kẹo gum không đường hương bạc hà Mentos gói 13,2g
5.200đ 5.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương chanh vàng Dr. Xylitol Orion hộp 48g Kẹo gum hương chanh vàng Dr. Xylitol Orion hộp 48g
Kẹo gum hương chanh vàng Dr. Xylitol Orion hộp 48g
21.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum thổi cầu vồng hương hỗn hợp Big Babol hộp 18g Kẹo gum thổi cầu vồng hương hỗn hợp Big Babol hộp 18g
Kẹo gum thổi cầu vồng hương hỗn hợp Big Babol hộp 18g
4.900đ 5.500đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương bạc hà mạnh Fresh Action Mentos gói 140g Kẹo gum hương bạc hà mạnh Fresh Action Mentos gói 140g
Kẹo gum hương bạc hà mạnh Fresh Action Mentos gói 140g
23.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol Lotte hộp 26.1g Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol Lotte hộp 26.1g
Kẹo gum không đường hương việt quất Xylitol Lotte hộp 26.1g
14.000đ 15.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint Wrigley's thanh 13.5g Kẹo gum hương bạc hà Doublemint Wrigley's thanh 13.5g
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint Wrigley's thanh 13.5g
3.800đ 3.900đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum hương bạc hà Alaska Dr.Xylitol Orion hộp 52.56g Kẹo gum hương bạc hà Alaska Dr.Xylitol Orion hộp 52.56g
Kẹo gum hương bạc hà Alaska Dr.Xylitol Orion hộp 52.56g
20.900đ 21.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum bong bóng hương cola chanh Lotte hộp 15g Kẹo gum bong bóng hương cola chanh Lotte hộp 15g
Kẹo gum bong bóng hương cola chanh Lotte hộp 15g
5.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy